Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 14 Ocak 2016  Gösterim: 27.737  Cevap: 9

Minber, mihrap ve minare nedir?

Misafir
19 Kasım 2011 21:00       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Cami bölümleri, minare, minber ve mihrap nedir, nasıl tanımlanır?
Mihrap, minber, minare kavramları neyi ifade eder, nasıl açıklanır?
Minare, mihrap ve minber nasıl nitelikler taşır?
EN İYİ CEVABI SaKLI verdi
Minare Nedir?

İslam dininde ibadet yerleri olan camilerde namaza çağrıyı bildirmek ve sala okumak için inşa edilmiş ana yapıdan yüksek tasarlanan yapılardır.
Sponsorlu Bağlantılar
Camilerde minare ihtiyacı teknolojinin henüz olmadığı İslamiyetin ilk dönemlerinden 20. yy.'ın ilk yarısına kadar, ezanın uzak yerlerden duyulmasına imkan sağlamak için yapılmışlardır. Eski devirde müezzin, caminin balkonuna yani şerefeye çıkar, istinare denilen şekilde dönerek ezan okurdu, modern çağda artık minareye çıkmadan cami içindeki mikrofondan okumaktadır. Mamafih bazı Nakşibendi bidat olarak görmektedirler. Tarikatlarında hoparlörle okumak yerine yine eski usul kullanılmaktadır ki, onlar için teknolojinin bir kısmı Camilerde minare zorunlu bir yapı parçası değildir.


Minber Nedir?

Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.


Mihrap Nedir?


(Arapça: محراب ). Câmide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble tarafındaki duvarın ortasında bulunan, oyuk, girintili yer anlamında bir terim. Çoğulu "mehârîb"tir. Bu bölüm, savaş âletine benzetilerek mihrab denilmesi, şeytan, kötü düşünce ve arzularla savaş yeri kabul edilmesindendir.

Kur'an'da Mihrap

Kur'an'da "mihrap" sözcüğü ve çoğulu şu âyetlerde geçmektedir. Kudüs'te Mescid-i Aksa bünyesinde, Hz. Meryem'in barındığı bir bölme anlamında şöyle kullanılmıştır: "Rabbi onu, güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Onu Zekeriyya'nın himayesine bıraktı. Zekeriyya Meryem'in bulunduğu mihrâba her girdiğinde onun yanında yiyecek, rızık buldu. "Bu,.sana nereden geldi ey Meryem?" dedi". Meryem; "O, Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah, dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır" (Ali İmrân, 3/37).

Namaz kılınan yer ve mabed anlamında olmak üzere şöyle buyurulur:"Zekeriyya mabedde (Mihrâb) namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler": Allah sana, kendi sözüyle meydana gelen İsa'yı tasdik eden, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olan Yahya'yı müjdeliyor" (Ali İmrân, 3/39). "Zekeriyya mabedden (mihrâb) kavminin önüne çıktı" (Meryem, 19/11). "Ey Muhammed! Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvardan Davud'un ibadet yeri olan "mihrâba" tırmanmışlardı" (es-Sâd, 38/21). Çoğulu köşk ve saray anlamında kullanılır: "Cinler, Süleyman'ın istediği gibi saraylar (mehârib), heykeller, havuzlar kadar büyük çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı" (Sebe; 34/13).
Son düzenleyen nötrino; 14 Ocak 2016 10:36 Sebep: Etiket girildi!!


Misafir
19 Aralık 2011 13:40       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Minber nedir, ne demektir?
Son düzenleyen nötrino; 14 Ocak 2016 11:07 Sebep: Soru düzeni!
19 Aralık 2011 14:18       Mesaj #3
SaKLI - avatarı
VIP VIP Üye
Minber
Sözlükte "yüksek yer" anlamına gelen minber ıstılahta camilerde İmam-Hatiplerin Cuma ve bayram hutbelerini okudukları basamakla çıkılan yüksek yerlere denir. Peygamberimiz (s.a.v.) önceleri hurma kütüğü üzerine çıkarak hutbe okumuş daha sonra minber yapılmıştır. Her caminin bir minberi vardır. Camilerimizde ağaçtan taştan ve mermerden yapılmış çeşitli şekillerde süslenmiş ve tezyin edilmiş muhteşem birer sanat eseri niteliğinde minberler bulunmaktadır. Hadislerde bu kelime cennette kurulacak tahtlar anlamında da kullanılmıştır. Allah için birbirlerini sevenlerin âdil olanların ve cömertlerin nurdan minberler üzerinde oturacakları bildirilmiştir (Tirmizî, Zühd 53; Ahmed 236-328; Müslim, İmâre 18).
Son düzenleyen nötrino; 14 Ocak 2016 11:11 Sebep: Mesaj düzeni / Kırık görsel!
SaKLI tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
19 Aralık 2011 14:25       Mesaj #5
seramiksır - avatarı
VIP prensipli
Minber (Arapça:منبر‎) Üzerinde hutbe okunan merdivenli yapı. Genel olarak mimari açıdan cami içerisinde mihrabın sağ tarafına denk gelecek şekilde inşa edilmektedir. İmamın özellikle cemaate yüksekçe bir yerden hitap edebilmesi için merdivenli biçimde tasarlanmış cami içi bütünleyici yapıdır. Minber; ahşap, mermer, tuğla gibi maddelerden yapılabilir.İmam hutbeyi merdivenin basamakları üzerinde okur. Merdivenli yapıda imamın sesini cemaate duyurabilmesi amaçlanmıştır. İmamın minberden cemaate o güne ilişkin olarak hitap etmesine hutbe denilmektedir.

Bazı camilerde minberin karşısına denk gelecek biçimde veya caminin sol kısmında bulunacak şekilde müezzin mahfili bulunmaktadır.Günümüzde minberler beş, yedi, dokuz veya daha fazla basamaklı ölur. İmam, genellikle yedinci basamakta durur. Ancak bu durum câminîn ve dolayısıyla minberin büyüklüğüne göre değişir.

Son düzenleyen nötrino; 14 Ocak 2016 11:17 Sebep: Mesaj düzeni / Kırık bağlantı!
19 Aralık 2011 14:28       Mesaj #6
seramiksır - avatarı
VIP prensipli
MİNBER
images?qtbnANd9GcQiUXiwD6VDlrNyLb4KRewdEZyfI2 QgDkjGjGL CVLbgC o8Hj2g

images?qtbnANd9GcSW f4 B1yubnq62PiSq45BJLkRivODYtvx8ETgkeLNC1BsS9Rd

images?qtbnANd9GcSXzGja l3Mz00KGGIzKi7hLtWVBk UaY322NXCkxHBDqmgxwab
Son düzenleyen nötrino; 14 Ocak 2016 11:13 Sebep: Görseller ortalandı!
19 Aralık 2011 15:22       Mesaj #7
seramiksır - avatarı
VIP prensipli
images?qtbnANd9GcRp5hnbk7e4VTRgYXk7t9uWr5Bv dEm1s68eoRDXP2x8d  nhddbg
MİHRAP

images?qtbnANd9GcQ7z3gluzhAvAyEE0 3oWPXuwyENUhOyovngedkSFL9Y9A3Hp6b2w
MİNBER

images?qtbnANd9GcSk yFUVlUQzGYT39RQ9Tof JXpEY63D5gnvCrDVHFz5 grxUMj
MİNARE
Son düzenleyen nötrino; 14 Ocak 2016 10:30 Sebep: Görseller ortalandı!
Misafir
15 Aralık 2013 12:36       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İmam minberin son 3 basamağına neden basmaz?
Son düzenleyen nötrino; 14 Ocak 2016 10:40 Sebep: Soru düzeni!
Misafir
12 Ocak 2015 14:48       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
İmamın dini sohbet ettiği, vaaz verdiği yere ne ad verilir?
Son düzenleyen nötrino; 14 Ocak 2016 10:42 Sebep: Soru düzeni!
14 Ocak 2016 11:27       Mesaj #10
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI!
Alıntı

İmam minberin son 3 basamağına neden basmaz?

Sünnete uymak için. Peygamber Efendimize (s.a.v.) olan saygı nedeniyle!

Daha Fazla Bilgi

Alıntı

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vefat edince ilk Halife Hz. Ebu Bekir (r.a.) edebinden dolayı minberin ikinci basamağında, Hz. Ömer (r.a.) de ilk basamağında hutbe okumuşlardır. Hz. Osman (r.a) ise üçüncü basamağa kadar çıktı. Çünkü o da bir basamak inseydi yerde hitap etmesi gerekecekti. Bu ise sünnete aykırı olurdu.Peygamberimiz minberde 3. basamakta, Hz. Ebu Bekir (r.a.) 2. basamakta dururdu. Hz. Mevlana bu duruşları; "Basamak basamak edep" diye tanımlar.

Alıntı

İmamın dini sohbet ettiği, vaaz verdiği yere ne ad verilir?

Vaaz Kürsüsü!


Daha fazla sonuç:
minber nedir

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç