Arama

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Güncelleme: 19 Kasım 2007 Gösterim: 8.687 Cevap: 0
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
19 Kasım 2007       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Sponsorlu Bağlantılar
Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, denizcilik sektöründe güvenli ve hesaplı gemi yapımı, bakımı, onarımı ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir mühendislik dalıdır.

Tanımı

Her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde ünitelenmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim ve araştırma yapılır. Tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarında, deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerde çalışılabilir. Gemi makinelerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Ulaştırma Bakanlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda ve gemi makinaları üreten fabrikalarda çalışılabilir.

Programın Amacı

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği programının amacı, her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretilmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim ve araştırma yapmaktır. ayrıca gemilere bakım ve süsleyerek en güzel meslek dallarından biri olmuştur.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Gemi Mühendisliğine Giriş, Gemi Resmi, Bilgisayar Programlama, Gemi ve Deniz Yapı Elemanları, Gemi Makineleri, Gemi Elektriği, Gemi Hidrostatiği, Gemi İnşaatı, İş Hukuku, Gemi Teorisi, Gemi Sevki, Gemi İşletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır. Eğitimin son iki yılında kuramsal derslerin yanısıra, mühendislik bilim dersleri uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler belirli bir süre işletmelerde staj yapmaktadırlar.

Eğitim Veren Üniversiteler

Deniz Harp Okulu (DHO), İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) de eğitim verilmektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir genel yeteneğe, sayısal düşünme yeteneğine, tasarım ve çizim yeteneğine, göz-el koordinasyonuna sahip, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, fizik ve matematik konularına ilgili kişiler olmaları gerekir.

Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği programını bitirenlere "Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi" unvanı verilir. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi, her türlü deniz taşıtları ile denizle ilgili diğer yapıları (dubalar, petrol platformu v.b.) tasarlar, üretimi ve işletmesi ile ilgili işlemleri planlar ve yürütür; sipariş edilen gemilerin deniz, göl veya akarsularda seyreden araçların iç kısımlarını tasarlar, boyutlarını belirler. Sualtı koşullarını ve malzemenin niteliğini dikkate alarak dayanıklılık hesapları yapar.Su altında ve üstünde devinen her türlü aracın tasarımını, yapımını ve kullanımı içine alan mühendislik alanıdır.
Gemi mühendislerince yürütülen alanda makine mühendisliği alanlarına da giren çokca konu bulunmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle, daha 50 yıl öncesinde makine mühendisliğinin bir alt kolu olan gemi mühendisliği, aynen uçak mühendisliğinde olduğu gibi kendi başına ayrı bir uzmanlık alanı olmuştur. Günümüzde ise kendi içinde de ayrı uzmanlık alanlarına bölünebilecek yoğun bilgi birikimine ulaşmıştır.
Kabaca alanı, gemi ve yat yapımı olarak ikiye ayırsak bile, bu alanlar, kendi içinde de ticari yük ve yolcu gemileri, yelkenli ve motorlu yatlar diye alt dallara ayrılabilir. Yük gemileri de taşıdıkları yüklerin özelliklerine göre dökme, kimyasal, sıkıştırılmıs gaz, petrol ürünleri, konteyner vb. diye sınıflandırılırlar. Bu alt sınıfların herbiri, ayrı tasarım ve hesaplama bilgi ve becerisi gerektirir. Bu alt alanlarda uzmanlaşma, akademik olarak değil, çoklukla ilgili uğraşının içinde gerçekleşir.
Gemi mühendisliği eğitimi veren okullarda genel olarak, yukarıda anlatılan dalların temel bilgileri öğretilir. Bu taşıtların makinesinden, pervanesine; konstrüksüyonundan, matematiğine, mukavemet-dayanım, stabilite-kararlılık, malzeme, direnç-hız yaklaşımlarından, yep yeni tasarımların ortaya çıkarılcağı bilgiler; gemi mühendisliği eğitiminin temel konularıdır.
Mezunlar,öncelikle deniz taşımacılığı yapan kuruluşlara bağlı gemilerde vardiya mühendisliği yeterliliği ile, bakanlıklarda kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, , gemi makineleri imal eden fabrikalarda ve bu makinelerin alım satımını yapan ticarethanelerde çalışabilirler.Benzer Konular

4 Mayıs 2016 / Alex_Taylor Genel Galeri
9 Haziran 2007 / P.u.S.u Meslekler
9 Haziran 2007 / P.u.S.u Taslak Konular
30 Eylül 2011 / YaKaMoZcuk Meslekler
3 Şubat 2017 / Daisy-BT Deniz Bilimleri