Arama

Teoloji (İlahiyat)

Güncelleme: 6 Şubat 2012 Gösterim: 2.548 Cevap: 1
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
14 Temmuz 2009       Mesaj #1
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Teoloji

Sponsorlu Bağlantılar
Teoloji sözcük anlamı olarak tanrıbilim demektir. (Yunanca θεος, theos, "Tanrı", + λογος, logos, "Bilim"), ilahiyat.


Bugün sıklıkla dini konular ile ilgilenen bilim anlamında kullanılmaktadır. Teoloji ile ilgilenen kişiye, teolog, ilahiyatçı veya tanrıbilimci denir. Dinsel yorumlama.
Modern öncesi dönemde kurulan pek çok üniversite kilise okulları manastır kurumlarından doğmuş olmalarından teoloji ortaçağlarda üniversitelerin temel araştırma alanlarının en ön sıralarında gelmekte ve teolojiye "Bilimlerin Kraliçesi" (The Queen of the Sciences) adı verilmekteydi. Bu önceliğinden ötürü bu okulların müfredatlarında kilise kanunları gibi dersler yer almakta ve bununla kiliseye hizmet edecek genç insanları yetiştirmeleri amaçlanmakta hatta bu üniversitelerin dua etme, vaaz verme veya ayinleri de içeren şapelleri (küçük kilise) de bulunmaktaydı.
Aydınlanmayla birlikte üniversiteler değişmeye ve ve hümanistik bir perspektifle farklı alanlardaki konuları öğretmeye başladılar. Teoloji artık ana konular arasında yer almıyordu ve üniversiteler, kurulu kiliselere din adamı yetirmenin dışında da amaçlar edinmeye başlamışlardı. Sonuç olarak teoloji, aynı konuyu ele alan diğer akademik disiplinlerden onun inancı içinden ele almasıyla ayrıldı. Çoğu Kilise Babası teologu "hakiki olarak dua eden" kişi olarak tanımlamaktadır, dindar olmayan teologlar bu görüşle uyuşmasa da teoloji aşağıdaki disiplinlerden ayırt edilmelidir;

Karşılaştırmalı din / Dini araştırmalar - Comparative religion / Religious studies
Din Felsefesi - Philosophy of Religion
Din Psikolojisi - Psychology of Religion
Dinler Tarihi - History of Religions
Din Sosyolojisi - Sociology of Religion

Tüm bu disiplinler dine hümanistik varsayımlarla yaklaşır ve teolojiden farklı olarak dini inanç ve deneyimin tek biçimliliğini (uniformity) öne sürerler.


Hristiyan teolojisinin alt dalları:

Angelology - Melek bilim
Bibliology - Vahyin doğası ve vasıtaları
Hermenötik - Kutsal metnin yorumu
Christology - İsa Mesih, Mesihin doğası, Mesihteki ilahi ve beşerilik arası ilişki
Misyoloji - İncil mesajının yayılmasının yolları, metodolojisi
Soteryoloji - Kurtuluşun yolları ve araçları
Patroloji - İlk dönem Kilise Babalarını inceler.

Hristiyan Teolojisi ve İslam İlahiyatı :

Hristiyan teolojisi içinde toplumsal kurallar ve davranış biçimlerini, peygamberin sözlerini ve tarihi de barındıran İslam ilahiyatından bir yönüyle benzeşmekte bir yönüyle de ayrılmaktadır. Tanrı ve fizikötesi diğer konuları felsefe dilini özellikle Aristocu felsefe metotlarını kullanarak ispatlamaya çalışmasıyla Hristiyan teolojisi ve İslam kelamı birbirine çoğunlukla benzemektedir, ancak İslam ilahiyatı bu apolejetik (dini savunma) ihtiyacını kelamla savunurken bir yandan da fıkıh denilen ve bugünkü hukuk ve siyaset bilimi içine giren alanlarda da hem nassa (dogmaya) dayalı tasvir hem de nass ile bağlı akılla (fıkıh Arapça'da anlamaya çalışmak manasına gelmektedir) oluşan yeni durumlara dinden hüküm ortaya koymaya çalışmıştır. Her iki dinin karakteristik yapısı teolojileri arasında böyle bir farkın ortaya çıkmasına yol açmıştır. İslam kelamının Islamic Theology ile İslam hukukunun da Islamic Law olarak İngilizce'ye çevirilmesinin ardında da bu ayrımları belirtme ihtiyacı bulunmaktadır.


Kaynak: VikipediBEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
6 Şubat 2012       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Tanrı Bilimi (İlahiyat)

Sponsorlu Bağlantılar
Tanrı ve yaradılış konularıyla ilgilenen bilim;

Tanrıbilim; İslâm felsefesinin Allah'ın varlığı, birliği, Allah ile doğa ve insan arasındaki ilişki üzerine düşünen dalı. Bu felsefe, genellikle eski Yunan felsefesinden esinlenerek gelişmiştir. Sünnî mezhepler ilâhiyatı, Kuran ve hadislerde verilen bilgilere bağlı kalarak, birtakım yorumlar yapmakla yetinir. Hatta sonraları, bu konular üzerinde düşünmek de yasaklanmıştır. Sünnîlerin mutezile (reddedilmiş) saydıkları akımlar ve tasavvufçular ise çok çeşitli yorumlar yaparlar.
MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.

Benzer Konular

28 Ağustos 2008 / Bia Taslak Konular
9 Temmuz 2011 / theschk Eğitim Bilimleri
1 Ağustos 2011 / elif 1991 Taslak Konular