Arama

Uzakdoğu Dinleri - Taoizm (Taoculuk)

Güncelleme: 12 Ekim 2014 Gösterim: 27.387 Cevap: 3
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
28 Ocak 2007       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Taoizm
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sponsorlu Bağlantılar

Taoizm (Daoizm ya da Taoculuk olarak da anılır) Daojiao Çin kültüründe bir dine işaret ederken, Daojia ise bir felsefe, düşünce okulunu anlatır. Ancak ikisi de kaynağını Laozi'nın eseri Tao Te Ching'den almaktadır. Düşünce okulu olarak Taoizm'in kurucusu Laozi'nın ardından Zhuangzi da bu akımın en önemli temsilcisidir.
Taoizm Sembolü
75px Yin yangsvg
Çin dini geleneğine ait en orijinal öğretilerdendir. Taoculuğun ortaya koyduğu din anlayışı, Çin dini geleneğinin, daha çok metafizik içerikli öğretileri üzerine kurulmuştur. Bu onu Çin medeniyeti içerisinden çıkmış Konfüçyüsçülükten ayıran en büyük özellik olmuştur.

Lao-tse

Lao-tzu'nun Quanzhou'daki heykeli
200px Statue of Lao Tzu in Quanzhou
Taoizmin kurucusu Laozi'ya göre nesnelere ve kavramlara verdiğimiz anlamlar arzuları ve amaçları doğururlar. İyi ve kötü, alçak ve yüksek, aydınlık ve karanlık gibi. Bu anlamlardan kopmamız arzu ve amaçlarımızdan ayrılmamız sonucu eylemsizliğe varırız. Eylemsizlik bir kere kavrandığında uyumlu yaşama geçiş kapısı açılır. Geçmişin pişmanlıkları ve gelecek kaygısı ve planları gibi gerçek yaşamdan koparan etkiler aynı zamanda insan yaşamında bir tür dengesizlik hali yaratır. Uyumlu yaşam ve doğal akış insanın içinde bulunduğu an ile bütünleşerek yaşamasını sağlar. Bu uyuma yolu izlemek denir. Yol anlamına gelen tao kelimesiyle kastedilen budur.

İşte bu öğretileri ortaya koyan ve Taoizm’in kurucusu olarak bilinen Laozi’nun hayatı hakkında bilgimiz çok azdır. Onun yaşayıp yaşamadığı bile tartışılmıştır. Hakkında birçok görüş ortaya atılmış ve efsaneler uydurulmuştur.

Çinin ünlü tarihçilerinden Sima Qian M.Ö. 100 yılında yazdığı Shiji (şı-ci) adlı eserinde Lao-zi’nın biyografisini şu şekilde yazmıştır: ‘‘Lao-Tzu Chou devletinin Ku mıntıkasında Li-hsiangg’da Chü-jen köyünde doğmuştur. Kendi adı Erh, aile adı Li, müstear adı Tan’dır. Chou sülalesi imparatorluğunun tarihçisi ve kütüphane muhafızıdır.” Buna göre onun asıl adı Li Tan (Lao-Tan)’dır. Lao-Tzu, ona verilmiş bir lakaptır; ‘‘İhtiyar Bilge’’ anlamına gelir
Çin sözlü geleneğinde M.Ö. 604 diye bilinen doğum yılı, Shı-chı’de kayıtlı değildir. Bu, tarihin daha sonraları belirlendiğini göstermektedir. Bununla beraber bu belge onun yaşadığını gösteren en iyi kanıt olarak kabul edilmektedir.

Mitolojiye göre, Laozi’nın annesi nurdan gebe kalmış, hikâyelerin çoğu Budizm’den sonra Budist hikâyelerine rağbet için yazıldığı iddia edilir. Laozi'nin,babasız bir şekilde dünyaya gelişi mitolojisinden yola çıkılarak bazıları bir peygamber olabileceği fikrini ileri sürer.

Tarihi Dönemler


Şamanik Kökler (M.Ö.3000-M.Ö.800)
Taoizmin özellikle bazı mistik özellikleri ve ritüellerinde şamanik köklerin kalıntılarını görmek mümkündür. Kuzey Çin'de Sarı Nehir yakınlarında bazı kabilelerde vu denilen şamanlar yaşamaktaydı. Kabilenin doğal afetlerlere, hastalıklara karşı doğa ruhlarıyla kurdukları ilişkiyle deva bulmaya çalışan şamanların başarısızlıkları ölümle cezalandırılabiliyordu. Çou hanedanlığı döneminde şamanların görevleri arasında ruhları davet etmek, yağmur yağdırmak, şifacılık, kehanet bulunuyordu. Şamanik uygulamaların en açık görünümü Han hanedanlığı (M.Ö.206-M.S.219) sırasında Taoculuğun dini ve büyüsel yönlerinde belirmişti.

Klasik Dönem (M.Ö.700-M.Ö.220)
Çou imparatorluğunun siyasi ve sosyal yapıları M.Ö.770'de dağılmaya başlamıştı. Sonraki beşyüz yıl feodal beylerin birbirleriyle çatıştığı siyasi kargaşa ve iç savaştığı bir dönem olmuştu. Bu dönemde Çin'in ünlü filozofları Konfüçyüs, Mencius, Mo-tzu, Sun-tzu ve Taoizmin büyük düşünürleri Lao-tzu, Chuang-tzu ve Lieh-tzu yaşamıştı.
Taoizmin felsefesinin kurucusu Lao-tzu, güneydeki feodal Çu eyaletinde Li Erh adıyla tanınan, eğitimli üst sınıfa mensup ve imparatorluk arşivinde çalışan bir kütüphaneciydi.

Kavramlar


Tao
Tao, hem Lao-tzu hem Chuan-tzu tarafından anlaşıldığı şekliyle sözle ifade edilemez bu yüzden onunla ilgili sembolik bir anlatım kullanmışlardır. Tao'nun beşeri herhangi bir zihni yapı ile anlaşılmayacağını O'nun selbi (olumsuzlayıcı)sıfatları sayılarak gösterilmeye çalışılmıştır; isimsiz, şekilsiz, suretsiz, görünmeyen, işitilmeyendir O. Chuang-tzu'ya göre Tao semavi eşitlenmenin, bütün zıtları ve çelişkileri eşit kılan mutlak birlik halidir.

Din Olarak Taoizm

Eva Wong Taoizm dininin panteist ve plüralist olduğunu belirtir. Tanrılar, ruhlar ve ölümsüzler sahip oldukları güç ve aydınlanma derecesine göre Taoist panteonunda sıralanırlar. En yüksek seviyeli tanrılara T'ien-tsun veya Göksel Efendiler denir, onları Ti (İmparator), Hou (İmparatoriçe), Wang (Kral), Hsien (Ölümsüz) ve Shen (Ruh) izler. Taoist dini halk inançları ve yerel kültler ile karıştığı için tanrıları tarihöncesi zamandan kalma doğa ruhlarını, halk kahraman ve bilginlerini, diğer dinlerin tanrılarını ve ölümsüzlük arayışındaki kültlerin kurucularını da içermektedir. Kimilerinin Taoculuğun kurucusu olarak gördükleri Lao-tzu bu dinde T'ai-shang Lao-chün adıyla tanrılaştırılmıştır ve Taoist dininin tüm Taoistlerce kabul edilen patriarkıdır.

Pratikler


Meditasyon
Taoistler meditasyonu hem sağlık ve uzun ömür gibi fiziksel hem de Tao ile birleşmek, bütünleşmek gibi ruhsal bir amaçla kullanmışlardır. Ruhsal gelişimin ilk aşamalarında meditasyon zihni arındırmak, duyguları dengelemek, arzuları azaltmak ve iç enerjiyi çevirmek için sonraki aşamalarda uygulayıcının Tao ile birleşmesini sağlamak için kullanılır.

Son düzenleyen Mira; 12 Ekim 2014 16:24 Sebep: Mesaj içeriği değiştirildi.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
ispermecet - avatarı
ispermecet
Ziyaretçi
9 Mart 2007       Mesaj #2
ispermecet - avatarı
Ziyaretçi
Uzak doğu dinlerini en çok etkileyen kişi Lao Tse.
Gandi'nin Hindistan'ın bağımsızlığını kurmak için kullandığı pasif direnişin de kaynağı bu görüş.
Sponsorlu Bağlantılar

İçi boş büyük bir kabı kaldırmaya kalktığınızda dolu oladuğunu sanırsanız, bu düşüncenize göre yüklenirsiniz ve boş kabın tepkisi sandığınızdan farklı olduğundan dengeniz bozulur.
Dövüş sporlarını da etkileyen felsefe bu kadar basit. Bunun üzerine geliştirilmiş, çok az kısmı doğruya benzer ve çoğunluğu yanlış fikirlerden ibarettir. Kafamızdaki her şey gibi.Msn Sad

_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
10 Şubat 2012       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
TAOCULUK

Yaklaşık olarak İ.Ö. 604'te Hunan'da doğduğu sanılan, ancak günümüzde, yaşamış olduğu bile tartışılan Lao-Dzı'nın öğretileri üzerine kurulmuş mistik Çin felsefesi.

Lao'ya atfedilen öğretiler, 81 bölümden oluşan "Tao-dı Cing" (Tao ve Onun Gücü) adlı, dünya üzerindeki dinî yapıtların en önemlilerinden biri olarak kabul edilen bir kitapta toplanmıştır.

Kitabın, İ.Ö. yaklaşık 3. yüzyılda yaşadığı sanılan bir ya da birkaç filozof tarafından oluşturulduğu, yazarının kesin olarak bilinmediği de öne sürülen görüşler arasındadır. Taoculuk'ta, Tao kavramı metafizik bir anlama sahiptir. Mutlak Tao, sözcüklerle tanımlanamaz. Dil, bu büyük görünmez gerçekliğin sezgisel ya da mistik bir biçimde anlaşılabilmesinin ipuçlarını verebilir.

Yine de, Tao'nun insan tarafından algılanabilen bir yönü vardır. Bu, her şeyi değişikliğe uğratan ve gözle görülebilen doğal süreçtir. Tao'nun görünebilen ifadesinin gözlemlenmesinden, her şeyin kaynağı olan varlığı sezmek olasıdır. Taoculuk'ta yaşam ve ölüm mutlak Tao'nun iki yarı aşamasıdır. Taocular, doğayla uyum içinde bir yaşamı savunurlar. Taoculuk, Çin'de etkisini 2.000 yıl boyunca sürdürmüştür.

MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
kalennder - avatarı
kalennder
Ziyaretçi
14 Şubat 2012       Mesaj #4
kalennder - avatarı
Ziyaretçi
Aslında bu dinlerin aslı hep hak idi ama insanlar herşeyi dejenere ettikleri bu dinleri de dejenere etti.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

3 Ağustos 2009 / Misafir Din/İlahiyat
13 Aralık 2008 / Misafir Din/İlahiyat
1 Ekim 2006 / Misafir Din/İlahiyat
5 Eylül 2012 / Misafir Din/İlahiyat
13 Ekim 2014 / Mira Din/İlahiyat