Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 29 Aralık 2016  Gösterim: 9.834  Cevap: 3

Mithat Cemal Kuntay

BARIŞ
14 Kasım 2006 12:31       Mesaj #1
BARIŞ - avatarı
Ziyaretçi
MİTHAT CEMAL KUNTAY
1885'te İstanbul’da doğdu. 1956'da İstanbul'da yaşamını yitirdi. Tek romanı "Üç İstanbul"la büyük başarı kazandı. Vefa İdadisi’ni ve Mektebi Hukuku bitirdi. Doktora sınavını verdikten sonra Hukuk Mektebi'nde idare hukuku asistanlığı yaptı. Adliye Nezareti Özel Kalemi’ne girerek müdürlüğe kadar yükseldi. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra Beyoğlu Dördüncü Noteri oldu. 1956'da İstanbul’da ölümüne kadar bu görevi sürdürdü. Yazmaya şiirle başladı. İlk şiiri "Elhamra" Resimli Kitap'ta yayınlandı. 2'nci Meşrutiyet'e kadar çeşitli dergilerde yayınlanan ve aruzun ustaca kullanıldığı, ulusal duyguların ön plana çıkarıldığı şiirleriyle tanındı. Milli Edebiyat Akımı'nın değerlerini benimsedi. "Üç İstanbul" romanında da canlandırdığı Mehmet Akif'le tanışması, sanatı ve düşünceleri üzerinde etkili oldu. Çınaraltı dergisinde 1943-1944'te yayınlanan son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı'dan da etkilendiği görüldü. Yalın bir dil kullandığı "Kemal", "Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel" gibi oyunlarında yurt sevgisi konusunu işledi. Tek romanı ve en önemli eseri "Üç İstanbul"da, 2'nci Abdülhamit, 2'nci Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul'unu anlattı. Gerçekçi kişiler, ayrıntılı tahliller ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çeken bu roman televizyon dizisi olarak da yayınlandı ve büyük ilgi topladı. Edebiyat araştırmaları yapan Kuntay, inceleme ve araştırmalarını 1913'te yayınlanan "Hitabet ve Münazara Dersleri", 1914'te yayınlanan "Hitabet Dersleri" kitaplarında topladı.

Sponsorlu Bağlantılar

ESERLERİ

ŞİİR:
Türk’ün Şehnamesinden (1945)

ANTOLOJİ:
Nefaisi Edebiye (1913)

OYUN:
Kemal (1912)
Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel (1918)

ROMAN:
Üç İstanbul (1938)

BİYOGRAFİ:
Mehmet Akif (1939, İstiklal Şairi Mehmet Akif adıyla 1944)
Namık Kemal (2 cilt, 1956)
Sarıklı İhtilalci Ali Süavi (1946)
Son düzenleyen perlina; 29 Aralık 2016 20:36


BARIŞ
8 Ocak 2008 23:00       Mesaj #2
BARIŞ - avatarı
Ziyaretçi

Mithat Cemal Kuntay

(1885 - 1956) Şair ve yazar Mithat Cemal 1885 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa İdadisi’ni ve Mektebi Hukuku bitirdi. Doktora sınavını verdikten (1908) sonra, idare hukuku asistanlığı yaptı. Adliye Nezareti Özel Kalemi’ne girerek müdürlüğe kadar yükseldi. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra Beyoğlu Dördüncü noteri oldu. Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Sonradan ayrıntılı bir biyografisini yazdığı gibi İmparatorluğun yıkılış dönemini konu edinen, Üç İstanbul (1938) adlı romanında da canlandırdığı, Mehmet Akif ile tanışması, sanatı ve düşünceleri üzerinde etkili oldu.

Aruz vezniyle, vatanseverlik duygularını ve Türk tarihinin zenginliklerini dile getiren şiirler yazdı. Türk’ün şehnamesi (1945) adlı şiir kitabından başka, antolojileri (Nefaisi Edebiye, 1913), oyunları (Kemal, 1912; 28 kanunuevvel, 1918) ve bir romanı vardır. Çok zengin belgelere dayanan biyografya türündeki eserleri, çekiciliğiyle de dikkati çeker.
Son düzenleyen perlina; 29 Aralık 2016 19:53
29 Aralık 2016 11:42       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

MİTHAT CEMAL KUNTAY

Ad:  Mithat Cemal Kuntay.jpg
Gösterim: 46
Boyut:  52.9 KB

(1885 istanbul-1956 İstanbul), şair ve yazar. Ortaöğrenimini Vefa İdadîsi'nde, yükseköğrenimini Hukuk Mektebi'nde tamamladıktan sonra, Adliye örgütünde önemli görevlerde bulundu. İstanbul dördüncü noteriyken öldü. İkinci Meşrutiyet döneminde yetişen sanatçılar kuşağındandır. Aruzla yazdığı şiirlerinde ulusal konuları işlediği hâlde, yetiştiği yılların "millî edebiyat" anlayışına bağlı gelişmelerin dışında kalmıştır. Kolay söyleyen; fakat mısra tekniğinde aruz vezninin tekdüze seslerini, iç uyumlar sağlayarak aşamadığı için sözgelişi Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi, şiirlerine yenilik getiremeyen bir şairdir. En etkin döneminin, Çınaraltı dergisinde yayımladığı şiirler dönemi olduğu söylenebilir (1943-1944).

Yapıtları:
  • "Kemal" (oyun, 1912),
  • "28 Kanunuevvel" (manzum oyun, 1918),
  • "Üç İstanbul" (roman, 1938),
  • "Mehmet Akif" (inceleme, 1939),
  • "İstiklâl Şairi Mehmet Âkif" (1944),
  • "Namık Kemal" (inceleme, 1944),
  • "Türk'ün Şehnamesinden" (şiirler, 1945),
  • "Sarıklı İhtilâlci Ali Suavi" (inceleme, 1946).
Üç İstanbul: Çürüyen yozlaşan İstanbul ve bu İstanbul’un çürümüş yozlaşmış insanları… Bu romanda yazar İstanbul’un üç kötü dönemini okuyucuya yansıtmaktadır. Yalnız kişisel çıkar ardında koşan insanlar, dalkavuklar, jurnalciler, ikiyüzlüler, birbirlerinin kuyusunu kazanlar gibi kişilerden söz eder. Bu romana kısaca Osmanlı’nın yıkılış romanı da denebilir. Adnan sınıf değiştirmek isteyen tipik bir Osmanlı-Türk aydınıdır. 93 Harbi sebebiyle, sekiz yaşındayken İstanbul’a göçen Adnan bir konak sahibidir. Refahına kavuşup particiliğin tatlı yanlarına kandıktan sonra nihayet taparcasına sevdiği Belkıs ile evlenir. Belkıs yozlaşan bir tabakanın tipik bir örneğidir.

Edebi Kişiliği:


Mithat Cemal eserlerini belirli bir akıma, bir topluluğa bağlı olmadan veren sanatkarlarımızdandır. Eserlerinde ana temler ve duygular bakımından milliyetçi akıma bağlanabilir. Mithat Cemal çok krizli bir sosyal dönemde yaşarken, tarihin parlak günlerini özleyen ve onları içinde yaşanılan kötü günlerden bir kaçış veya bir ümit kaynağı olarak göstermek isteyen birçok yazarımızı andırır.

Mithat Cemal, aruz ile hece arasındaki mücadelenin çok yoğun olduğu dönemde aruz veznini kullanmayı tercih etmiştir. Ağır bir dile sahip Mithat Cemal’ in dili zamanla sadeleşmiştir. Mithat Cemal’ e büyük bir şair demek güçtür. Aruza hakimdir, konuları hem devrin konularıdır, hem de bütün insanlık için daima geçerli olan konulardır.

Şiir tekniği sağlamdır. Zaman zaman şiirlerinde yüksek ve dolgun sesli bir üslup görülür; ama baştan sona kadar güzel olduğunu söyleyebileceğimiz şiirlerinin sayısı pek azdır. Mehmet Akif ’in çok cepheli olan değişik anlatım imkanlarına (bilgi yelpazesi.net) ve zenginliklerine sahip şiirlerine özenmiş fakat kendine has bir üslup yakalayamamıştır. Şiirlerinin hepsi toplumsal içeriklidir.

Mithat Cemal ne bir yol açıcı ne de açılmış bir tarzın en büyüklerindendir. Bütün bunlara rağmen Mithat Cemal şiirin bütününden koparak tek başına yaşamayı hak eden birer vecize halini alarak milletimizin hafızasına kazınan bazı beyitlerin de sahibidir.
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. ”

Atatürk'ün Cenazesini Ankara'da Karşılarken
Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor,
Gene on beş sene evvelki kadar yükseliyor.
Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı;
Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı.
Ölümün bitmeyen ufkunda yatarken gene sağ;
Bir avuç toprak olurken gene yüksek, gene dağ.
Gene bir memleketin satveti bir tek emeli.
Koca bir yurdu tutarken gene sapsağlam eli.

Çürüyen göğsü için takızaferler gene dar;
Gene sağdır, gene sağlamdır O, hem dünkü kadar.
Ona hicranla... hayır, sade taabbütle eğil;
Ölüdür; doğru, fakat öldüğü hiç belli değil.

Mithat Cemal Kuntay

MsXLabs.org
-derlemedir.
29 Aralık 2016 12:10       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

Kendi Gök Kubbemiz 13. Bölüm MİTHAT CEMAL KUNTAY
Daha fazla sonuç:
Mithat Cemal Kuntay

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç