Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 9 Nisan 2016  Gösterim: 61.119  Cevap: 3

Herodot

virtuecat
5 Ekim 2006 20:18       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  Herodot.jpg
Gösterim: 376
Boyut:  18.0 KB
HERODOT

(M.Ö. 484-424) Antik felsefenin ilk dönemi, her şeyden önce, bir doğa felsefesidir. Bu dönemin felsefesi, öncelikle, nesneler evrenini tanımak ister. Bunun için olacak, bu dönemde sorulan başlıca sorular şunlardır: Bu evrenin yapısı nasıldır? Bu nesneler evreninde ne tür olaylar ortaya çıkar?

Sponsorlu Bağlantılar
Bu olayların ortaya çıkısını etkileyen şeyler nelerdir? Olayları doğuran sebepler, güçler nelerdir? Bu dönemde felsefe, insana ve onun tarihine ait konularla geçici olarak ilgilenilmiştir. Nitekim Demokrit'ten kalan yazılardan yalnızca birinde insanlık tarihi konusu ele alınmıştır.

Eski Yunan'da tarih ile ilgilenme çok eskilere kadar gider. Yunan tarihçilerinin gerçek babası Heredot'tur. Çeşitli geziler yapan Heredot, gittiği yerlerin insanları ve tarihleri ile ilgilenmiştir. O, daha çok bir öykücüdür. Dolaştığı yerlerde gördüklerini, kendisine anlatılanları aktarır ve bu yerlerin insanlarını, onların özelliklerini, tarihlerini tasvir eder. Heredot'a bugüne kadar bir eleştiri yapılmamıştır, çünkü o yalnızca aktarmıştır.
Son düzenleyen Safi; 9 Nisan 2016 09:09


Misafir
24 Aralık 2007 10:34       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  420px-AGMA_Herodote.jpg
Gösterim: 623
Boyut:  53.8 KB
Herodot

M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış, ''Herodot Tarihi'' olarak bilinen eseriyle Avrupa ve Anadolu tarihinin ilk kitabının yazarı, Cicero'nun deyimiyle 'tarihin babası', Yunanlı tarihçi.

Herodotus, Anadolu'nun güney batısında, bir Karya şehri olan Halikarnas'da M.Ö. 484'de doğdu. O tarihlerde Halikarnas'ı korkusuz savaşçı kraliçe Artemisia yönetiyordu. Herodot'un gençlik yıllarında ise Artemisia'nın torunu, büyük Pers Kralı Artaxerxes'e bağlı bir diktatör olan Lygdamis kral olmuştu.

Herodot, amaçları Lygdamis ve Pers kralının boyunduruğundan kurtulup yine özgür bir Yunan şehri yapmak olan devrimciler arasına katılmıştı. Herodot'un amcası epik şair Panyasis, bu devrimci partinin öncüsüydü. Lygdamis amcasını yakalayıp öldürtünce, Herodot, Damos'a kaçmış ve orada kaldığı sekiz yıl boyunca yazılarında kullandığı lon lehçesini öğrenmişti.

En sonunda diktatör yenilgiye uğratılıp tahttan indirildiğinde vatanına geri döndü ama yeni yöneticilerde kendisine Lygdamis gibi düşmanca davranmaya başlayınca Herodot, Halikarnas'ı tamamen terkederek, gezgin bir hayat yaşamaya başladı. O sıralarda dünyanın kültür merkezi olan Atina, Herodot'un ikinci vatanı oldu. Burada kendi vatanında bulamadığı saygıyı ve ilgiyi buldu. Atina halkı Herodot'un yazdıklarından çok hoşlanıp kendisine maaş bağladılar. Hatta yazdığı tarihçeler, Olimpiyat Oyunları'nda okunmuş ve beğeni toplayarak alkışlanmıştı. Ancak Herodot bütün hayatını bu eğlenceli şehirde geçirmedi; dünyanın birçok yerini dolaştı.

Herodot'un eserlerinde anlattığı olaylar, kendi gözlem ve yaşantılarına dayanır. Dünyayı dolaşmanın o çağlardaki tehlike ve zorlukları düşünülürse, bu yolculukların da sonuçları olan yazılar kadar ilgi çekici olduğu kolayca anlaşılır.

Nil Nehri'nin kuzeyine varıp yukarı Mısır'a, hatta Babil'in ötesine, Sus'a ve yeni bir Hamadan şehri olan Ectaba'yakadar bütün Asya'yı, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in bütün kıyılarını gezdi. Yunanistan'ı karış karış dolaştı, Epirus, Teselya, Atika ve Pelepones'de bütün önemli yerleri gördü.

Atinalılar, M.Ö. 444 yılında zenginliği atasözlerine geçen Sybaris şehrinin yıkıntıları üzerinde Thurii şehrini kurdular; burada her ulustan insan yaşamaya başladı. Aralarında Atina'nın büyük söylevcisi Lysias, Syracusan ve Heradotus da vardı. Herodotus'un burada ne kadar kaldığı bilinmiyor, fakat M.Ö. 426-415 yılları arasında öldüğü sanılıyor.

Tutumu ve metoduyla bilimsel bir tarihçi olan Herodotus, ilgi çekici hikayelere de olan tutkusu yüzünden gerçek olsun olmasın bunları da anlatmıştır. Bu yüzden de bir çok kez bönlükle, gerçeğe sadık kalmamakla suçlandı. Oysa onun bu gelişigüzel gevezeliği okuyucunun ya da dinleyicinin ilgisini çekmek içindi. Herodotus, gerçeği okuyucuya ayrıntılı ve ilgi çekici bir biçimde vermeye çalışmıştır. Herodotus'un eseri, tarihlerin ilki ve düzyazının öncüsü olmasının yanısıra, anlatımının akıcılığı ve güzelliği yönünden de ilginçtir.
Son düzenleyen Safi; 9 Nisan 2016 09:06
27 Ekim 2008 17:25       Mesaj #3
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
(yaklaşık İÖ 484-430). Tarih biliminin babası olarak bilinen Herodot var­lıklı bir ailenin çocuğu olarak Halikarnassos' ta (Bodrum) doğdu. Amcası destan şairi Panyassis'in ön ayak olmasıyla toplum yö­netimi, şiir, dilbilgisi, söylev öğrenimi gör­dü.
Halikarnassos'u o yıllarda Persler'e bağlı Lygdamis yönetmekteydi. Halkı baskı altında tutan Lygdamis'e karşı olan Herodot'un ailesi Samos (Sisam) Adası'na göç etmek zorunda kaldı. Yaşamını bir süre Samos Adası'nda sürdüren Herodot'un gençliği dünyanın bir­çok yerine yaptığı gezilerle geçti. Mısır'da Assuan'a kadar indiği, Mezopotamya'yı, Fi­listin'i, Güney Rusya'yı dolaştığı, Afrika'nın kuzey kıyılarını gördüğü sanılmaktadır. Bir süre Atina'da kalan Herodot burada çağının bilgeleriyle birlikte olma olanağını buldu; Sofokles'le sıcak bir dostluk kurdu. Yaşlılı­ğında çekildiği İtalya'daki Thuria (Turii) Adası'nda ünlü yapıtını kaleme aldı.
Herodot'un düşünsel gelişmesini içinde ye­tiştiği İyon uygarlığı ile Atina'ya ve batıya yaptığı geziler biçimlendirmiştir. Herodot Ta­rihinde (Historiai) yazar olayları ortaya çıktıkları biçimde ele alır ve onları gerektiği yerlerde ince ayrıntılara girerek anlatır. Hero­dot Tarihi Helenistik Dönem'de bir İskende­riyeli yayıncı tarafından dokuz kitaba bölün­müştür. İlk üç kitap Asya'da, ikinci üç kitap Avrupa'da, üçüncü üç kitap da Yunanistan'da geçen olayları kapsar. İlk üç kitapta Persler ağır basar. İkinci üç kitapta Pers-Yunan savaşlarında tarafların karşılıklı kayıplarından söz edilir. Persler'in İskitler ve İyonlar karşı­sında aldıkları yenilgiler, Yunanlılar'ın Mara­ton yenilgisi bu bölümde anlatılır. Son üç kitaptaysa Yunanlılar'ın Thermopilai yenilgi­sinden sonra kazandıkları Salamis, Plataya ve Mikale zaferlerine yer verilir. Herodot'un yapıtında kullandığı dil seçtiği konuya göre farklılık gösterir. Bazen alaycı, bazen de coşkulu ve övücü olur. Ayrıca çeşitli dillerden örnekler verir. Herodot Tarihi yalnızca bir tarih kitabı değildir. Çeşitli ulusların inançla­rı, gelenekleri, yaşam biçimleri ve uygarlıkları birbirleriyle karşılaştırılarak anlatılır. Hero­dot, amacının insanların yaptıklarının unutul­maması, insanın anlaşılması ve başarılarının daha geniş bir alana yayılması olduğunu açık­lar. Bu nedenle yapıtında insanı, içinde yaşa­dığı olaylarla birlikte ele alır.


MsxLabs & TemelBritannica
Mavi Peri
21 Haziran 2012 18:18       Mesaj #4
Mavi Peri - avatarı
Ziyaretçi
Heredot

(İ.Ö. 485 Halikarnassos [Bodrum] - İ.Ö. 425 Thurioi/Aşağı İtalya), Yunan tarihçisi. Soylu bir ailenin oğludur. İ.Ö. 460'larda Halikarnassos'un zorba hükümdarı Ligdamis'e karşı ayaklanma girişiminden ötürü Samos Adası'na sürüldü. Ligdamis'in devrilmesine katkısı oldu (İ.Ö. 454). Ardından uzun yolculuklara çıktı. Mısır, Mezopotamya, İran, İtalya ve Yunanistan'ı dolaştı. Atina'da Sophokles ve Perikles ile yakın ilişki kurdu. İ.Ö. 440'larda Atina'nın sömürgesi Thurioi'de yerleşti. Heredot, yolculukları sırasında "Histories Apodeksis" adlı tarih yapıtı için bilgi topladı. Dokuz kitaptan oluşan yapıtında, İ.Ö. 700 yılından İ.Ö. 478 yılına dek uzanan bir zaman parçası içinde Doğu Akdeniz ülkelerinin ve halklarının tarihini ele aldı. Yapıtının ağırlık noktasını Pers Savaşları oluşturur. Dünya tarihinin bu büyük çatışmasına yol açan nedenleri tarihsel başlangıçlarına değin izler ve bundan ötürü yapıtının birinci bölümüne Lidya, Pers, İskit, Babil, Mısır, Libya ve Yunan tarihlerini anlatarak başlar. Bu bölüm tüm yapıtının üçte ikisini kapsar. Herodot, anlattığı tarih olaylarında destan ve trajedi üslubundan yararlanır. Onun için tarihi oluşturan güç sonuçta tanrılardır. Herodot Tarihi'nin modern anlamda bir tarih yapıtı olduğu söylenemez. Yine de, Cicero'nun deyişiyle o, "tarihin babası"dır.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi


Daha fazla sonuç:
Herodot

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç