Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 24 Ağustos 2013  Gösterim: 11.920  Cevap: 3

Rus Dili (Rusça)

18 Kasım 2007 05:46       Mesaj #1
HayLaZ61 - avatarı
VIP BuGS_BuNNY
Rus Dili

Günümüzde İngilizce, uluslararası bir iletişim vasıtası olarak inkâr edilemez öneme haiz olmasına rağmen, diğer yabancı dil ve kültürlerin öğrenilmesi de aynı derecede ehemmiyetlidir. Bu bağlamda, Rus dilinin asırlardan beri Avrupa’nın siyasetinde, tarihinde, felsefesinde ve kültüründe çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar
Rusça, yaklaşık olarak 150 milyon kişinin ana dilidir. Avrupa’nın ekonomi politikasında, bilimsel araştırmalarında, beşeri çalışmalarında ve genel kültür meselelerinde merkezî bir konumda yer almaktadır. Uluslararası kongrelerde, siyasi müzakerelerde ve ticarî fuarlarda Rusça son derece önemli bir dildir. Ayrıca, entelektüel mirasımızın bir parçası olan zengin bir felsefi ve edebî geleneğin de dilidir.
Bu zengin bilgi kaynağının kilidini açacak en iyi anahtar tabii ki Rus dilini öğrenmektir. Bir dili öğrenmek, nispeten basit bir faaliyet gibi görünebilir; lâkin o dili konuşan insanların edebiyatı, kültürü, folkloru ve tarihi öğrenildiğinde ne kadar zengin ve zenginleştirici bir tecrübe olduğu müşahede edilir. Dolayısıyla Rusça eğitimi, sadece kelimelerin, deyimlerin ve dilsel yapıların körü körüne ezberlenmesini gerektiren bir eğitim değildir. Rus dilini iyi öğrenme, çağımızın Rusça konuşan insanlarının dünya görüşü hakkında olduğu kadar Avrupa tarihi; felsefi ve kültürel gelişmeler hakkında da daha derin bir anlayışa kavuşmayı beraberinde getirecektir.

Kültürü Anlamak için Rus Dili Okumak
Dilin kültürle bağlantısı son yirmi yıldır Rusçayı öğrenmenin hiç değişmeyen sebebine götürür bizi: Rusya’nın muamma gibi kültürünün Türkler üzerindeki büyüleyici etkisi. Birçok Türk öğrenci için Rus edebiyatını okumak (özellikle de Dostoyevski’yi), onlarda, eserlerin yazıldığı dili öğrenme arzusunu uyandırmaktadır. Yaşayan Rus kültürüyle daha fazla tanışıklık, öğrencilerin sadece akıcı bir Rusçanın sağlayabileceği bilgi için iştahlarını kabartmaya yaramaktadır.

Kariyerinizde Rusça
Öğrenciler Rusçayı doğal olarak sadece kişisel ve entelektüel tatmin için değil, kariyer fırsatları için de öğrenmektedir. Peki, Rusça pazarlanabilir bir beceri midir? Cevap; kesinlikle evet; fakat gittikçe daha kompleks hale gelen ve taleplerin sürekli değiştiği bir dünyada fırsatları takip edebilmek bazen zor olabilmektedir. Rus Dili okuyan çoğu mezun için öğretmenlik ve devlet hizmeti eskiden en büyük istihdam alanlarıydı.
Ancak bugün Rus Dili mezunları, dil ve kültür becerilerini hem Rusya’da hem Türkiye’de geniş yelpazede birçok alanda kullanma imkânına sahiptirler. Mezunlar Türk ve Rus şirketlerinde finans ve politika analisti olarak iş bulmaktadırlar. Rusça bilen Türkler için sayısız fırsatlar mevcuttur. Rusya’daki Türk hukuk firmaları, ticari şirketler ve danışmanlık firmaları çok hızlı büyümekte ve her zaman Rus dilini bilen çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar, onlara kapıları açan şeyin Rus dili ve kültürünü iyi öğrenmek olduğunu gözlemlemektedirler.

Dünyada Rusça
Bugün dünyada konuşulan yaklaşık 5,000 dil vardır ve bunların 130 tanesi 1 milyondan fazla insan tarafından ve 70 tanesi 5 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Rusça; İngilizce ve diğer Cermen dillerinin, Latinceden türemiş Romans dillerin ve diğer Avrupa dillerinin, bazı Orta Doğu ve Asya alt kıta dillerinin yer aldığı Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesidir. Daha detaylı bahsetmek gerekirse, Rusça; Batı Slav (Çek, Slovak, Lehçe ve Sorbian), Güney Slav (Bulgarca, Hırvatça, Makedonca, Sırpça ve Slovence) ve Doğu Slav (Rusça, Ukraynaca ve Belarusça) dallarına ayrılan Slav dil grubuna aittir.
Rusça, Rus Federal Cumhuriyeti’nin 150 milyon vatandaşının ana dilidir. Ayrıca BM’nin beş resmî dilinden biridir ve İngilizce, Çince, Hinduca, Urduca ve İspanyolca ile birlikte dünyadaki büyük diller arasında yer almaktadır. Ayrıca Rusça, eski Sovyet cumhuriyetlerinin gayrı resmî ortak dili olarak ve bütün Kafkasya ve Orta Asya’da vazgeçilmez bir iletişim vasıtası olarak hayatiyetini devam ettirmektedir. Rusça, önemli bir bilimsel yayın dilidir ve hem kamu hem özel Rus kurumlarının Avrupalı eş kurumlarla entegre olma sürecinde iş ve ticaret için gittikçe önem kazanan bir dil haline gelmiştir. Şu an iktisadi yönden bir süper güç olmamasına rağmen, Rusya, hâlâ dünyada önemli siyasi etkiye sahip bir ülkedir ve Rusya’da Türk uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.
Böylesine kompleks bir etnik, dilsel, politik ve ekonomik ortamda, her millet kendi ekonomik ve politik yaşamı için en önemli olan yabancı dillere öncelik vermekte ve aynı şekilde her birey, kendi ilgi ve ihtiyaçlarına en uygun yabancı dili seçmektedir. Birçok Türk vatandaşı için Rusça 21. yüzyılda çok önemli hale gelecektir.

Bir Kültür Dili Olarak Rusça
Rusça, modern bir kültür dili olarak nispeten yeni olmasına rağmen, klasik eserlerin büyük çoğunluğu on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda yazıldığı için Rus kültür mirasının edebiyat, görsel sanat, tiyatro, opera, enstrümantal müzik ve baledeki zenginliği çok büyüktür. Dostoyevski ve Tolstoy gibi yazarları Türkçe çeviri yoluyla bir nebze anlamak mümkündür; fakat Rus kültürünün muazzam zenginliğinin doğru anlaşılması, Rus dilini iyi bir şekilde öğrenmeden mümkün olamaz. Komünizmin düşmesiyle ortaya çıkan çalkantılara rağmen Rus edebiyatı ve kültürü canlılığını ve renkliliğini devam ettirmektedir ve bu büyüleyici çağdaş eserlerin sadece küçük bir bölümü çeviri metin olarak mevcuttur.23 Şubat 2012 13:39       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Rusça
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Konuşulduğu ülkeler
 • Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, ABD, Moğolistan, Almanya
Konuşan kişi sayısı
 • ± 164 milyon kişinin anadili, 114 milyon kişinin ikinci dili (2006'da)
Dil grubu sınıflandırması
 • Hint-Avrupa Dilleri
  • Balto-Slavik
   • Slavik
    • Doğu Slavik
Resmî dil olduğu ülkeler
 • 20px Flag of Russiasvg Rusya
 • 20px Flag of Belarussvg Beyaz Rusya
 • 20px Flag of Kazakhstansvg Kazakistan
 • 20px Flag of Kyrgyzstansvg Kırgızistan
 • 22px Flag of the CISsvg Bağımsız Devletler Topluluğu(çalışma)
 • 22px Flag of IAEAsvg Uluslararası Atom Enerji Ajansı
 • 25px Flag of the United Nationssvg Birleşmiş Milletler
 • 22px Flag of Abkhaziasvg Abhazya(Gürcistan)
 • 22px Flag of Crimeasvg Kırım(de facto; Ukrayna)
 • 22px Flag of Gagauziasvg Gagauzya (Moldova)
 • 22px Flag of South Ossetiasvg Güney Osetya (Gürcistan)
 • 22px Flag of Transnistriasvg Transdinyester (Moldova)
Dili düzenleyen kurum
 • Rusya Bilimler Akademisi
Alfabe
 • Kiril abecesi
Rusça (русский язык), Slav Dillerinden, Avrasya'da yaygın olarak konuşulan bir dil. Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir.

Coğrafi Dağılım

Rusçanın en yaygın kullanıldığı ülkeler Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Belarus’tur. Bir zaman Sovyetler Birliği’ni oluşturan ülkelerde de eskisi kadar yaygın olmasa da kullanılmaktadır. Sovyetler zamanında farklı etnik grupların konuştuğu dillere yönelik devlet politikası sık sık değişse de, ağırlıklı olarak Rusça kullanılmaktaydı. 1990 yılında Rusça, Birliğin resmi dili olarak kabul edildi. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte, yeni bağımsızlığını kazanmış devletlerin çoğu kendi yerel dillerini destekleyen politikalar izlediler. Ancak Rusçanın bölgedeki önemi güncelliğini korumaktadır.

Tarih

Bilinen Rus dili tarihinin başlangıç yılı 858'dir. Rusça sistemi Slav dillerinden gelmiştir ve en çok sözcük Slav Dilinden ve Eski Rus Dilinden aktarılmadır. Rus dilinde Kiril Alfabesi kullanılır. 988 yılında Kiev Rusyasının prensi Vladimir, Konstantinopolis’ten Ortodoks dinini Kiev Rusyasına taşıdı. Bulgar eğitimci Konstantin (en tanıdık adı Kiril’dir) ve Metodius kardeşler Slavlar için Glagol Alfabesini ürettiler. Glagol Alfabesi Slav dili için kullanışsızdı. Onun için Kiril ve Metodius yeni Kiril Alfabesini üretince, İncil'i Slavcaya çevirdiler. O zamandan beri Rus dilinde Kiril Alfabesi kullanılır. Şimdiki Rus stilindeki Kiril Alfabesinde 33 harf vardır.

Alfabe

Rusça 33 harften oluşan ve Kiril abecesinin Rusçaya uyarlanmış şekli olan bir abece kullanır. Bu abece:
 • А а
 • /a/ Б б
 • /b/ В в
 • /v/ Г г
 • /g/ Д д
 • /d/ Е е
 • /ye/ — ё
 • /yo/ Ж ж
 • /j/ З з
 • /z/ И и
 • /i/ Й й
 • /y/ К к
 • /k/ Л л
 • /l/ М м
 • /m/ Н н
 • /n/ О о
 • /o/ П п
 • /p/ Р р
 • /r/ С с
 • /s/ Т т
 • /t/ У у
 • /u/ Ф ф
 • /f/ Х х
 • /x, h/ Ц ц
 • ts Ч ч
 • /ç/ Ш ш
 • ş Щ щ
 • şç — ъ
 • kesme
 • işareti — ы
 • ı — ь
 • inceltme
 • işareti Э э
 • /e/ Ю ю
 • /yu/ Я я
 • /ya/

9 Ağustos 2012 21:38       Mesaj #3
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Rusça
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık-İslâv dalının İslâv kolundan bir dil. Bugün Rusya'da konuşulan Rusça, Büyük Rusça adıyla da anılmaktadır. Büyük Rusçanın tarihî gelişimi dört dönemde incelenir: Eski Rusça, Eski Edebiyat Rusçası, Büyük Rusça, Çağdaş Rusça. Rusçanın lehçeleri 3 grupta toplanır;
a) Merkez lehçeleri (Pskov, Tver-Moskva, Doğu-Merkez)
b) Kuzey lehçeleri (Novgorod, Volga, Kuzeydoğu)
c) Güney lehçeleri (Tula, Don, Güneybatı, Güneydoğu).
talebe
24 Ağustos 2013 11:47       Mesaj #4
talebe - avatarı
Ziyaretçi
Rusça Zamanlar

• Gün - Den
• Hafta - Nedelya
• Ay - Mesyats
• Yıl - God
• Pazartesi - ponedelnik
• Salı - vtornik
• Çarşamba - sreda
• Perşembe - çetverg
• Cuma - pyatnitsa
• Cumartesi - subbota
• Pazar - voskresenie
• İlkbahar - Vesna
• Yaz - Leto
• Sonbahar - Osen
• Kış - Zima
• Ocak - yanvar
• Şubat - fevral
• Mart - mart
• Nisan - aprel
• Mayıs - may
• Haziran - iyun
• Temmuz - iyul
• Ağustos - avgust
• Eylül - sentyabr
• Ekim - oktyabr
• Kasım - noyabr
• Aralık - dekabr
• Bugün - Sevodnya
• Dün - Vçera
• Yarın - ZavtraMsXLabs.org


Daha fazla sonuç:
Rus Dili (Rusça)

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç