Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 8 Aralık 2016  Gösterim: 18.162  Cevap: 6

Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

Kısaca
Yusuf Has Hacib’in 1069/ 70’te tamamlayarak Kaşgar’da Karahanlı hakanı Ebu Ali Haşan bin Süleyman Arslan’a sunduğu manzum didaktik yapıt.
9 Mart 2009 03:21       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Kutadgu Bilig

Ad: KutadguBilig.JPG
Gösterim: 541
Boyut: 86.1 KB

Yusuf Has Hacib’in 1069/ 70’te tamamlayarak Kaşgar’da Karahanlı hakanı Ebu Ali Haşan bin Süleyman Arslan’a sunduğu manzum didaktik yapıt.

Sponsorlu Bağlantılar
Karahanlıca (Hakaniye Türkçesi) kaleme alınmıştır ve Türklerin İslâmî kabulünden sonra yazılan ilk yapıtlardan biridir. Klasik mesnevi tarzında tevhid ve natlar ile başlar. Aruz ölçüsünün “feûlün/feûlün/feûlün/feul” kalıbıyla ve 88 bölümde toplam 6.645 beyit halinde düzenlenmiştir.

Yazıldığı dönemin günlük yaşamından, yaşama biçiminden, toplumsal kumrularından kesitlerin de verildiği Kutadgu Bilig'in sözcük anlamı konusunda farklı görüşler vardır. Bazı araştırmacılar kutadgu bilig sözcüklerinin “mutlu olma bilgisi” bazıları da “mutluluk veren bilgi”, “kişileri her iki dünyada mutluluğa eriştirmeye yarayan bilgi” anlamına geldiğini ileri sürerler, insanların gerek bu dünyada, gerekse öbür dünyada mutluluğa (kut) nasıl erişebileceklerinin anlatıldığı yapıtta dört kişi konuşarak birbirlerine görüşlerini aktarırlar. Bu konuşmalarla İslam dünyasında geçerli ahlak öğretisine ilişkin dört temel ilke ortaya konur: Kün Toğdı adlı hükümdar “doğru yasayı, Ay Toldı adındaki vezir “mutluluk'u, vezirin oğlu Ögdülmiş “akıl ve anlayış”ı (ukuş), Ogdülmiş’in kardeşi ya da akrabası Odgurmış da “yaşamın ve dünyanın sonunu, ahret”i simgelerler.

Ay Toldı akıllı ve bilge bir kişidir; kendi ülkesinde pek yararlı olamadığını anlayınca, adil bir insan olan Hükümdar Kün Toğdı’nın ülkesine giderek onun veziri olur. Hükümdara mutluluk, adalet, dilin erdemi, sözün yararlan gibi konularda öğütler verir, değerlendirmeler yapar. Ay Toldı’nin ölümü üzerine yerine oğlu Ögdülmiş vezir olur. Ögdülmiş Kün Toğdı’ya aklı ve anlayışı tanımlar, onlann gücünü anlatır; devlet örgütü üzerine çeşitli öğütler verir; devlet görevlilerinin nitelikleri ve ödevleri, hakanla memurlann birbirleri üzerindeki haklan gibi konuları ele alır. Ögdülmiş yaşlanınca hükümdara kendi yerine akrabası Odgurmış’ı salık verir. Ama Ögdülmiş ile Odgurmış arasında görüş ayrılığı çıkar. Ögdülmiş, dünyada yapılacak iyi işlerle ahiretin kazanılabileceğini, hükümdarlara hizmet edilmesi gerektiğini söyler. Odgurmış ise, dünya işlerinden vazgeçerek ahiret için çalışmanın gerekli olduğunu ileri sürer. Odgurmış saraya alındıktan sonra Kün Toğdı yaşamın geçiciliği ve ahiret konusunda derin düşünceye dalar, hükümdarlıkla bağları zayıflar. Ögdülmiş ona hükümdarlığın insana Tanrı tarafından verildiğini, halka adalet dağıtmak için hizmet etmenin de bir tür ibadet sayılacağını söyler.

Odgurmış öldükten sonra hakan ile Ögdülmiş birlikte yas tutarlar. Devlet yönetme anlayışının öykü biçiminde anlatıldığı Kutadgu Bilig her ne kadar İslamm etkisinde kaleme alınmışsa da, içinde yer yer eski Türk toplumunun din, aile düzeni ve ahlak anlayışı, devlet ve saray örgütü, ordu, gelenek ve görenekleri, tarım, el sanatları vb gibi konularda ilginç bilgiler de yer alır.

Kutadgu Bilig'in bugün bilinen üç yazma nüshası vardır. Bunlardan Viyana nüshası olarak bilineni 1439’da Herat’ta bulunmuştur.Uygur yazısıyla kaleme alman bu yazma önce Tokat’a, oradan İstanbul’a götürülmüş,Avus turyalı Doğubilimci Hammer tarafından İstanbul’da sahaflarda satın alınıp Viyana Ulusal Kütüphanesi’ne verilmiştir.

Arap harfleriyle yazılmış olan Kahire nüshası, 1896’da Kahire Hıdivlik Kütüphanesinin Alman müdürü Dr. Moritz tarafından ortaya çıkarılmıştır. Gene Arap harfleriyle yazılan Fergana nüshası Zeki Velidi Togan tarafından Türkistan’ın Fergana ilinin Nemengâh kentinde bulunmuştur. Bu yazma bugün Taşkent’tedir. Türk Dil Kurumu 1942 ve 1943’te her üç nüshanın tıpkıbasımını gerçekleştirmiş, 1947’de de Reşid Rahmeti Arat’ın hazırladığı çevriyazı ve eleştirili metnini yayımlamıştır. Yapıtın şene Arat’ın yaptığı çevirisi 1959’ da, dizim de 1979’da basılmıştır.

BAKINIZ

Yusuf Has HacibKaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Baturalp; 8 Aralık 2016 15:26


cHatLaqLady
16 Nisan 2010 17:30       Mesaj #2
cHatLaqLady - avatarı
Ziyaretçi

KUTADGU BİLİG (11. yüzyıl)


MutLuluk veren bilgi anlamına gelen bu eserin yazarı Yusuf Has Hacib'dir.Sanatçı eserini 1069 yılında Balasagun'da yazmaya başlamış 1070'de Kaşgar'da bitirip Karahnlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunmuştur.

İslam kültürü etkisindeki Türk Edebiyatı'nın edebi değer taşıyan ilk örneğidir.İdeal bir toplumun nasıl yönetilmesi,ideal bir hükümdarın nasıl olması gerektiğini ve çevresindekilerin ona nasıl nasıl hizmet edeceğini anlatan dini,siyasi,ahlaki,alegorik,ve didaktik bir eserdir.
Mesnevi biçiminde yazılan eserde 6645 beyit 173 dörtlük vardır.Hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.

Hakaniye Lehçesiyle yazılmış olup Arapça ve Farsça sözcüklere az yer verilmiştir.Aruz ölçüsüyle yazılan ilk Türkçe eserdir.Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevi örneğidir.Devlet adamlarına öğüt verdiği için ilk siyasetname örneğidir.Divan Edebiyatı özelliklerini taşıyan ilk eserdir.

Eserdeki Semboller ve Temsil Ettikleri Kavramlar
 • Kün togdı hükümdardır (köni töri): Doğruluk ve adaleti temsil eder.
 • Ay Toldı vezirdir (kut-saadet devlet): Mutluluğu ve talihi temsil eder.
 • Ögdülmış vezirin oğludur (ukuş-bilgi): Akıl ve anlayışı temsil eder.
 • Odgurmış vezirin kardeşidir (akıbeti,kanaati): Yaşamın sonunu temsil eder.
Özellikleri
 • İslami devir Türk edebiyatının bilinen ilk eserlerinden biridir.
 • "Mutluluk Bilgisi" anlamına gelen eser Yusuf Has Hacip tarafından Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.Her iki dünyada da mutlu yaşanması için insana gerekli yolu göstermeyi amaçlayan Kutadgu Bilig aruz ölçüsüyle yazılmış, didaktik bir eserdir.
 • Eserde ideal bir toplumun nasıl meydana geleceği ve devlet idarecelerinde bulunması gereken nitelikler öğüt verici tarzda dile getirilmiştir.
 • Sembolik eser adaleti, aklı, saadeti ve devleti temsil eden 4 sembolik şahıstan oluşur.Ay-toldu (Saadeti), Ögdülmüş (aklı), Odgurmuş (akibet,geleceği), Kün-toğdı (kanun) gibi sembolik kişilerle sosyal düzenin nasıl olması gerektiği anlatılır.
 • Mesnevi tarzında yazılmıştır.
 • 6645 beyitten meydana gelmiştir, dörlüklere de rastlanmaktadır.173 dörlükten oluşur.
 • Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser ve ilk mesnevidir.
 • Nasihatname ve siyasetname olarak kabul edilir.
 • İlk siyasetname olarak da geçmektedir.
Kutadgu Bilig'den Sözler
 • Akıl senin için iyiy ve yeminli bir dostur.Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.
 • Allâh'a sığın, onun emrine itaatsizlik etme!
 • Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.
 • Allah'tan ne gelirse ona râzı ol!
 • Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan, onları kullan ve uçup göğe çık.
 • Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.
 • Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar..
 • Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti ise birdir. İnsan bunu nasıl geçirirse, o öyle geçer.
 • Bütün halka içten gelen merhamet göster.
 • Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe dahi yol bulunur.
 • Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insanın itibari günden güne azalır.
 • Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası, kendinden daha candan birini bulamazsın.
 • Dâima iyilik yap ki, kendin de iyilik bul.
 • Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun.
 • Dünya ve âhireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkaç işi bırakma; muktedirsen bunları mutlaka yerine getir!
 • Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile, sonunda sen yine yerdesin.
 • Ey asil insan! insanlığı elinden bırakma; insanlığa karşı daima insanlıkla muamele et.
 • İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah'a kulluk et ve O'nun kapısına yüz sür.
 • Hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille karşıla; her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır.
 • Hiç bir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı insanlar arzularına erişirler.
 • Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye, fakat helal ye.
 • Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler, insana zarar getirir.
 • Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kendi heva ve heveslerine hakim ol.
 • Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! ölümsüz olursun.
 • İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir; mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebali altında kalır.
 • Ey nimet sahibi olan kimse, şükret. Şükredene Tanrı nimetini artırır.
 • İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.
 • İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebalı altında kalır.
 • Çok mal aç gözlüyü doyurmaz. Ecel gelince pişman olur, fakat artık işini yoluna koyamaz.
 • Akıl bir meşaledir. Kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür.
 • Kötülük edersen, kötülüğün karşılığı pişmanlıktır. Elinden gelirse, kötülüğün inadına iyilik yap.
 • Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.
 • Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülükler hep aynı noksanlıktan ileri gelir. Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir; terbiye ile kötüler iyi edilebilir; okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş olur.
 • Gönlünü ve dilini doğru tut!
 • Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük ise insanı yükseltir.
 • Halka faydalı ol, onlara zarar verme!
 • Her mahlûk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.
 • Her sözü söz diye ağzından çıkarma. Lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle.
 • Her bakımdan tam zengin olmak istersen, kanaatkâr ol. Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun.
 • Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.
 • İşe acele ile girme, sabır ve teenni ile hareket et. Acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir.
 • İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur.
 • İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür.
 • İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.
 • İnsana insanlığı nisbetinde mukabelede bulun. Böyle mukabelede bulunduğu için, insana insan adı verilmiştir.
 • İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.
 • İnsanların seçkini insanlığa faydalı olan insandır. Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır.
 • İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!”
 • Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır. Oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.
 • Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.
 • Kötülük değersiz bir şey olduğu için, onu yapan da değersizdir.
 • Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir.
 • Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin.
 • Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esirdir.
 • Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.

Son düzenleyen Baturalp; 8 Aralık 2016 15:42 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
14 Nisan 2011 14:17       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kutadgu Bilig
Ad: Kutadgu_Bilig1.JPG
Gösterim: 412
Boyut: 71.6 KB

MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi

Türk-İslâm edebiyatının en eski yazılı ürünüdür.
Yusuf Has Hacip tarafından H. 462 (1069/1070) yılında yazılıp Karahanlı hükümdarı Ebu Ali Hasan b. Süleyman Arslan Han'a ithaf edilmiş manzum eserdir.
"Kutlu, mesut olma bilgisi" ma­nâsına gelen Kutadgu Bilig, isminden de anlaşıldığı gibi, insana, her iki dünyada saadete ermek için takip edile­cek yolu göstermek gayesi ile yazıl­mıştır.
Eser kuru bir nasihat kitabı değil­dir. Yusuf Has Hacib eseri ile insan hayatının manâsını, onun cemiyet ve devlet içindeki yer ve vazifelerini tayin etmeye çalışmıştır. Bu özellik ese­re, o devir Türk felsefesini ortaya koyması bakımında da ayrı bir değer kazandırır. 11. yüzyılın en büyük ve en önemli edebî eseri olan Kutadgu Bilig sade ve sağlam Türkçe'si ile ge­niş Türk ülkelerinde zevkle okunmuş ve toplumlar üzerinde büyük tesir ic­ra etmiştir. Muhtelif ülkelerde esere değişik isimler verilmiştir. Çinliler "Edebü'l-mülük", Maçinliler "Aynü'l-memleke", Maşrıklılar "Zinetü'l-ümera", İranlılar "Şehna­me", bazıları da "Pendnâme-i mülük" demişlerdir.
Kutadgu Bilig dört esas ve bu esasları temsil eden dört kişi üzerine tanzim edilmiştir:.
1. Kanun ve ada­let (temsilcisi hükümdar Kün Togdı)
2. Mutluluk (temsilcisi vezir Ay-Toldı)
3. Akıl ve ilim (temsilcisi vezi­rin oğlu Ögdülmüş)
4. Hayatın sonu, akıbet (temsilcisi Zâhid Odgurmuş)
Ayrıca eserde sembolik ma­nâlar taşıyan bazı şahıs isimleri de ge­çer ki, bunlar saray hizmetlilerinin adlarıdır.
Kutadgu Bilig'de üzerinde en fazla durulan hususlardan biri hayatın faniliği ve ölümlülüğüdür. Eserde mad­di ve manevi hayat arasında sağlam bir denge kurma yolları üzerinde de durulur. Yazar kendisini ilk Türk-İslâm devleti olan Karahanlı Devleti'nin ideoloğu olarak kabul eder ve bu devletin yükselmesi için ideal devlet teşkilâtını anlatmaya çalışır.
Son düzenleyen Baturalp; 8 Aralık 2016 19:18
Misafir
11 Ekim 2011 22:36       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Kutadgu Bilig

(Günümüz Türkçesi ile: Devlet Olma Bilgisiya da "Mutlu Olma Bilgisi") , 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan)'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eser.

Eserin Genel Özellikleri
 • 11. yüzyılda yazılmıştır.
 • Yusuf Has Hacib yazmıştır.
 • Mesnevi tarzında yazılmıştır.
 • Siyasetname türünün ilk eseridir.
 • Eserde kullanılan bazı sözcükler günümüzde de kullanılıyor.
 • Türk dilinin Hakaniye (Çağatay) lehçesi ile yazılmıştır.
 • Nazım birimi beyittir. (Redif ve kafiye kullanılmıştır.)
 • İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonraki ilk yazılı eserdir.
 • Allegorik ve didaktiktir.
 • Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgiler içerir.
 • Kutlu Olma Bilgisi' veya 'Mutluluk Veren Bilgi' olarak Türkiye Türkçesine aktarılabilir.
 • 18 ayda tamamlanmıştır.
 • 4 soyut kavram üzerine kurulmuştur. Bunlar; Kün Togdı (hükümdar, kanun, adalet); Ay Toldı (mutluluk, saadet); Odgurmış (akıbet, hayatın sonu)
Son düzenleyen Baturalp; 8 Aralık 2016 19:24
9 Ekim 2012 14:13       Mesaj #5
Mira - avatarı
VIP VIP Üye

Kutadgu Bilig


MsXLabs.org

Kutadgu Bilig, Türk dilinin en temel eserlerinden ve Türk dili araştırmalarının en mühim kaynaklarındandır. İslâmî Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagun'lu Yusuf Has Hacibtarafından kaleme alınmıştır. Eserini Balasagun'da yazmaya başlayan Yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak Doğu Karahanlı Devleti'nin merkezi olan Kaşgar'a gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (Hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. Kitabını bitirince bunu, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunmuş, Han da eseri çok beğendiği için Yusuf'u, takdiren "Hâs Hâcib (Ulug Hâcib)" tayin etmiştir.

Kutadgu Bilig'deki kahramanların temsil ettikleri değerler
Kutadgu Bilig, dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.
 • Küntogdı: Hükümdardır ve hukuku/adaleti temsil eder.
 • Aytoldı: Vezirdir ve saadeti/devleti temsil eder.
 • Ögdülmiş: Vezirdir ve aklı temsil eder.
 • Odgurmış: Akibeti/kanaati temsil eder.
"Kutadgu" kelimesi, "saadet, kut" manasındaki "kut" kelimesinin üzerine isimden fiil yapan "+ad-" ekiyle fiilden isim yapan "-gu" ekinin eklenmesi sonucu oluşmuştur ve "bilig"le beraber "saadet, mutluluk veren bilgi/ilim" anlamını taşımaktadır.

Eser, insanlara dünyada tam anlamıyla kutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Yusuf Hâs Hacib, eserinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. İlâveler ile birlikte yaklaşık 88 başlık altında toplanan eserin esas kısmını oluşturan bölüm kısaltılmış mütekarip yani fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ul ve vezniyle yazılmıştır (eserde yalnız bir dörtlük içinde tam mütekarip geçmektedir.

Eserin sonuna eklenmiş olan parçalardan gençliğine acıyıp ihtiyarlığından bahseden 44 beyitlik bir kısım (beyit 6521-6564) tam mütekarip (fa'ulun fa'ulun fa'ulun fa'ulun) vezninde olup, kaside tarzında ve aa ba ca şeklinde devam etmektedir. Zamanenin bozukluğundan ve dostların cefasından bahseden 40 beyitlik bir parça (beyit 6565-6604) ise evvelki parçanın vezninde ve tarzındadır. Kitap sahibi Ulu Hâs Hâcib Yusuf'un kendi kendisine nasihat vermesinden bahseden 41 beyitlik parça da (6605-6645. beyitler) eserin aslı gibi, kısaltılmış mütekarip vezninde ve kaside tarzındadır.

O dönem için Türk edebiyatında yeni olduğu tahmin ve tasavvur edilen aruz ölçüsünün ilâve parçalardaki kafiye dışında, şair tarafından pürüzsüz bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Eser, yarı hikâye ve yarı temsil tarzında yazılmış olup, arada hareketi hazırlayıcı ve izah edici monologlara ve canlı tasvirlerin bulunduğu sahnelere yer verilmiştir. Kaşgârlı Mahmut ve onun eseri Divânü Lügati't-Türk ile çağdaştır, hatta hemen hemen aynı yıllarda yazılmış olması o dönem Türkçenin gördüğü itibar açısından da dikkate değer.
Son düzenleyen Baturalp; 8 Aralık 2016 15:36 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Starz
20 Ocak 2013 10:26       Mesaj #6
Starz - avatarı
Ziyaretçi
MutLuluk veren bilgi anlamına gelen bu eserin yazarı Yusuf Has Hacib'dir.Sanatçı eserini 1069 yılında Balasagun'da yazmaya başlamış 1070'de Kaşgar'da bitirip Karahnlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunmuştur.

İslam kültürü etkisindeki Türk Edebiyatı'nın edebi değer taşıyan ilk örneğidir. İdeal bir toplumun nasıl yönetilmesi, ideal bir hükümdarın nasıl olması gerektiğini ve çevresindekilerin ona nasıl nasıl hizmet edeceğini anlatan dini,siyasi,ahlaki,alegorik,ve didaktik bir eserdir. Mesnevi biçiminde yazılan eserde 6645 beyit 173 dörtlük vardır.Hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.

Hakaniye Lehçesiyle yazılmış olup Arapça ve Farsça sözcüklere az yer verilmiştir.Aruz ölçüsüyle yazılan ilk Türkçe eserdir.Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevi örneğidir.Devlet adamlarına öğüt verdiği için ilk siyasetname örneğidir. Divan Edebiyatı özelliklerini taşıyan ilk eserdir.
Son düzenleyen Baturalp; 8 Aralık 2016 15:37
Baturalp
8 Aralık 2016 15:22       Mesaj #7
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi
Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç