Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 26 Ekim 2011  Gösterim: 9.477  Cevap: 2

Noktalama İşaretleri - Nokta

21 Şubat 2010 03:35       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Nokta ( . )
TDK, Türk Dil Kurumu

Sponsorlu Bağlantılar
1. Cümlenin sonuna konur:
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.
(Reşat Nuri Güntekin)
2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce).
UYARI: Ancak, bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz:
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu); KB (Kutadgu Bilig), TD (Türk Dili); B (batı), D (doğu), GB (güneybatı), GD (güneydoğu); m (metre), cm (santimetre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre); C (karbon), Fe (demir)
3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.
UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında.
4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
I. 1. A. a.
II. 2. B. b.
5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
29.5.1453, 29.X.1923.
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz:
29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923.
6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
Tren 09.15'te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30'da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.
(Tarık Buğra)
7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.
8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.
9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20

10. Jeodezide NOKTA: Arazi ölçü çalışmalarında; araziye yerleştirilen hem koordinatları (x.y:z) ölçülen hem de koordinat ölçüsünde kullanılan sabit (beton blok, metal boru ya da çivi, ahşap kzık vb. gibi.) işaretlere veya ölçüsü yapılacak detayı belirleyen işaretlere verilen addır.Misafir
6 Nisan 2011 20:07       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Nokta Nedir
1. Çok ve Küçük boyutlarda İşaret, benek.
2. Bazi harflerin Üzerine konulan Ufak İşaret.
3. Dil Bilgisi cümlenin bittiğini anlatmak for sonuna konulan, Küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
4. Matematik Hicbir boyutu Nonlinear İşaret.
Dilbilgisinde Nokta Nedir
Nokta cümle sonlarına Konur ve cümleyi bitirmek for kullanılır. Cümle bittiği anlamına gerçekleşmemiş ve antivirus BIR cümle met işaretten later baslar.
Noktanın Kullanıldığı Yerler
1. Cümle Sonlarında
Romanin konusunu anlayamadım.
Kırılıyor hayallerim BIR kam Parçası Gibi.

2. Kısaltmalarda
Prof, vb. , Bkz:. , İst.

3. Tarihlerin yazımında
13.05.1974

4. Sira bildiren sayılardan later
20. Yüzyıl, 2. Mahmut

5. Saat yazımında
09.05

6. Sayı bölüklerinin arasında
13.500 YTL

7. Bir'in Yazının alt bölümlerini gösteren RAKAM Daha yaygın harflerden later
A. Niteleme Sıfatları
B. Belirtme Sıfatları
1. İşaret Sıfatı
2. Soru sıfatı

8. Çarpma işareti Yerine
2.3 = 6 Kural: Başlıklardan later nokta konmaz.
Son düzenleyen Safi; 16 Aralık 2016 15:20
26 Ekim 2011 20:19       Mesaj #3
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
NOKTA (.)
1. Olumlu ya da olumsuz bildirme cümlelerinin sonuna konur:
♦ Bundan böyle hiçbirinizi dinlemeyeceğim.
♦ Hepinizle tek tek görüşmek istiyorum.
2. Bazı kısaltmaların sonuna konun ‘
♦ Dr. (Doktor), Apt. (Apartman), İst. (İstanbul)
3. Tarih yazımında:
* 31.03.1952, 19.05.1919
Not: Tarihlerde ay adları yazılırken nokta kullanılmaz:
♦ 31 Mart 1952
4. Sıra bildiren sayılarda —(î)nci eki yerine 5. sınıf, 3. Selim, 2. cilt
5. Saat, dakika, saniye gösteren sayılar arasına konur:
♦ Maç21.45′te başladı.
♦ Ders 9.30′da bitecek.
6. Sayılarda basamaklar arasına konur
♦ 1.670.350
7. Kuruluş adlarının kısaltmasında nokta kullanılmaz:
♦ TRT, PTT, İSKİ, TBMM
8. Çarpı işareti yerine kullanılır.
♦ 150.2=300
Son düzenleyen perlina; 15 Aralık 2016 18:59


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç