Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 1 Nisan 2013  Gösterim: 14.678  Cevap: 3

Noktalama İşaretleri - Kısa Çizgi

21 Şubat 2010 03:54       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Kısa çizgi ( - )
TDK, Türk Dil Kurumu

Sponsorlu Bağlantılar
1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatle-
ri 12'yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! Tramvaydakiadam bir tanıdık mı idi acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboş-
lar mı oturur?

(Sait Faik Abasıyanık, Havuz Başı)
2. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:
Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum.
3. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur:
al-ış, dur-ak, Dur-sun, Dur-muş, gör-gü-süz-lük.
4. Dil bilgisinde fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:
al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-.
5. Dil bilgisinde eklerin başına konur:
-den, -lık, -ış, -ak.
6. Dil bilgisinde heceleri göstermek için kullanılır:
a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, ya-zar-lık, prog-ram.
7. Eski harfli metinlerin yeni yazıya aktarılmasında Arapça ve Farsça kurallara göre yapılmış tamlamaların, birleşik ve türemiş kelimelerin ögelerini ayırmak için kullanılır:
dârü'l-fünûn, resm-i geçit, resm-i kabûl, Cemiyet-i Akvâm, Hâkimiyet-i Milliye, Servet-i Fünûn, hokka-bâz, âteş-perest, menfaat-perest, bî-bedel, nâ-mağlûb, fî-sebîlillâh, min-tarafillâh, bilâ-ücret.
8. Kelimeler arasında “-den...-a, ve, ile, ilâ, arasında” anlamlarını vermek üzere kullanılır:
Türkçe-Fransızca Sözlük, Aydın-İzmir yolu, Ankara-İstanbul uçak seferleri, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, 09.30 - 10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı'nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1995-1996 öğretim yılı.
9. Bazı terim ve kuruluş adlarında kelimeler arasına konur:
sıfat-fiil, zarf-fiil; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.
10. Yabancı özel adlarda ve henüz dilimize mal olmadığı için özgün imlâlarıyla yazılan yabancı kelimelerde kullanılır:
Joliot-Curie, Lévy-Bruhl, Saint-Gotthard, Sainte-Beuve, Boulogne-sur-Mer, Bouches-du-Rhône, Salins-les-Bains, by-pass, check-up, Aix-en-Provence.
11. Adres yazarken semt ile şehir arasına konur:
Kurtuluş - ANKARA
12. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:
50 - 20 = 30MeLiSSiA
21 Şubat 2010 19:16       Mesaj #2
MeLiSSiA - avatarı
Ziyaretçi
*Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmek için kısa çizgikullanılır:
Örnek: …………………..Bu mese-
leyi hep birlikte çözeceğiz.
*Dilbilgisinde kelime ek ayırımında ve eklerin başında kısa çizgi kullanılır:
Örnek: yaz-ı-yor-du-nuz. -de eki
*Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasına kısa çizgi konulur:
Örnek: 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı
*Birbiriyle ilgili kelimeler arasında kullanılır: Oğlum Türkçe-Matematik alanında okuyor.
Örnek: Van-Muş karayolu şerit gibi uzanır.
*Cümlelerde, arasözler veya ara cümleler, virgül arasına alınabildiği gibi kısa çizgi arasına da alınabilir:
Örnek: Örnek olsun diye – örnek istemez ya – söylüyorum.
*Rakamlar arasında “ila” anlamlı olmak üzere kısa çizgi kullanılır:
Örnek:Kazada ölen çocuk 4-5 yaşlarındaydı.
*Arapça veya Farsça tamlamalarda kısa çizgi kullanılır:
Örnekler: Misak – ı Milli
Misafir
5 Ocak 2012 13:59       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1 Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır:
Örnek olsun diye -örnek istemez ya- söylüyorum.
2 Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur:
al-ış, dur-ak, Dur-sun, Dur-muş, gör-gü-süz-lük.
3 Dil bilgisinde fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:
al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-.
4Dil bilgisinde eklerin başına konur:
-den, -lık, -ış, -ak.

5Dil bilgisinde heceleri göstermek için kullanılır:
a-raş-tır-ma, bi-le-zik
Misafir
1 Nisan 2013 17:49       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ayrıca eksi işaretini gösterir -7 , -5 , -3 ....


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç