Arama

Musammat Nedir?

Güncelleme: 12 Temmuz 2017 Gösterim: 5.921 Cevap: 3
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
8 Temmuz 2013       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Musammat nedir?Sponsorlu Bağlantılar
Bendlerden kurulu nazım biçimlerine (murabba, muhammes, müseddes, müsebba, müsemmem, mütessa, muaşşer, terbi, tahmis, taşdir, tesdis, tesbi, tesmin, tes-i, taşir, terkib-i bend ve terci-i bend) verilen genel addır.

İlk bende geçen dize ya da beyitlerin, öbür bendlerin sonunda aynen yinelenmesiyle düzenlenen musammatlara mütekerrir musammat denir. İlk benddeki dize ya da beyitlerin, öbür öbür bendlerin sonundaki dize ve beyitlerle yalnızca uyak bakımından uyuşması durumunda musammat müzdevic musammat adını alır.

Divan Edebiyatı nazım şekillerindendir. Mısra sayısı dört ile on arasında değişen bendlerden meydana gelen şiirlerin genel adıdır.

Eğer şiirin bölümleri dörder mısradan meydana geliyorsa, murabba, beşer mısradan meydana geliyorsa muhammes; altışar mısradan meydana geliyorsa müsebba; sekizer mısradan meydana geliyorsa müsemmen; onar mısradan meydana geliyorsa muaşşer adım alır. Önceden yazılmış bir gazelin beyitlerinin arasına, belli sayıda mısra ilave etmek suretiyle de musammat meydana getirilir. Bir gazelin beyitlerinin mısraları arasına ikişer mısra ilave edilerek meydana getirilen murabba'lara terbi, üçer mısra ilave edilerek meydana getirilen muhammese tahmis, dörder mısra ilave edilerek meydana getirilen müseddes'e de tesdis adı verilir.

Ayrıca Divan Edebiyatı'nda herhangi bir şiirin mısra sonlarındaki kafiyesinin, mısra ortalarında da tekrar edilmesine musammat denir. Bu tür kafiyelenişe daha çok gazel ve kasidelerde rastlanır. Böyle gazellere musammat gazel, kasidelere ise musammat kaside denir.


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 12 Temmuz 2017 12:59
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
9 Temmuz 2013       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Musammat nedir? Musammat nazım biçimin çeşitleri ve özellikleri nelerdir?Sponsorlu Bağlantılar
1) İlk beyitinin dizelerinde dördüzlü öteki beyitlerinde üçüzlü uyak bulunan nazım biçimi (yalnızca aynı tefilenin yinelenmesinden oluşan muttarit kalıplarla yazılır, böylece dizeler tam ortalarından iki eşit bölüme ayrılabilir).

2) Beyitten başka bentlerle yazılan nazım biçimlerinin genel adıdır.

Birinci anlamına örnek: Beni candan usandırdı!Cefâdan yâr usanmaz mı! Felekler yandı âğımdan!Murâdım şem’i yanmaz mı? (Fuzuli). İlk beyit, dördüzlü uyak, aruz kalıbı 4 mefâîlun. Nefi yeter dâvâyı koldünyâ ile kavgâyı ko/Eflâke istiğnâyı kolhâke yüzün sür lâcerem” (sonraki beyitlerden biri, aruz kalıbı 4 müstefilün).

2) Bentleri en az dört, en çok on dizelik olan nazım biçimleri genellikle musammat diye anılırken her biri de ayrı adla bilinir. Bentleri dört satırlık murabba’lar (öteki benzerleri gibi) bütün dizeleriyle uyaklı (birinci bent) ilk kümelerde de aynen yinelenirse mütekerrir, her bent sonunda dördüncü dize kendi arasında uyaklanarak değişirse müzdeviç olur.
Her ölçüyle yazılabilen murabbalar (dörtlüler) konu bakımından da özgürdürler. Tek uyaklı oldukları için Arap şiirinden geldiği sanılan bu biçimlerin en eski ilk kaynakları tam doğrulukla saptanmış değildir. İslam uygarlığı etkisinde İran ve Türk şairlerinin kendi ulusal beğenileri yönünde yarattıkları birer biçim olarak da kabul edilebilir. Yapı ve uyaklanış bakımından aynı özellikleri gösteren öteki musammatların özel adları şöyledir: Bentleri beş dizeli olanlar muhammes, bir beyte üç dize ekleyerek muhammes yapma tahmis; bentleri altı dizeli olanlar müseddes, bir beyte dört dize ekleyerek altılama işi tesdis; bentleri yedi dizeli olanlar müsebba; bentleri sekiz dizeli olanlar müsemmen; bentleri dokuz dizeli olanlar muaşşer.


Son düzenleyen perlina; 12 Temmuz 2017 12:38
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
24 Ocak 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MUSAMMAT sıf ve a. (ar. musammât). Ed.
1. Divan şiirinde kıtalardan oluşan şiir türlerinin (murabba, muhammes, terkib-i bent, şarkı vd.) ortak adı,
2. Dizelerinde iç uyağı bulunan şiir.
3. Musammat gazel, her dizesinin ortasında da uyak bulunan gazel. (Genellikle arzunun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla [örn. 4 mefâilün’den oluşan kalıp] yazılırdı.) || Musammat koşma, dize içindeki bir durakta uyağı bulunan koşma. (Uyağın, tam ortadaki hecede bulunması zorunlu değildir. Örneğin, 6+5 duraklı kalıpta orta uyak, 6. hecededir.)

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
12 Temmuz 2017       Mesaj #4
perlina - avatarı
Ziyaretçi

Musammat


Divan şiirinde bendlerden kurulu nazım biçimlerine (murabba, muhammes, müseddes, müsebba, müsemmen, mütessa, muaşşer, terbi, tahmis, taştir, tesdis, tesbi’, tesmin, tes’i, ta’şir, terkib-i bend ve tercı-i bend) verilen genel ad.

İlk bendde geçen dize ya da beyitlerin öbür bentlerin sonunda aynen yinelenmesiyle düzenlenen musammatlara “mütekerrir musammat” denir. İlk benddeki dize ya da beyitlerin öbür bendlerin sonundaki dize ve beyitlerle yalnızca uyak bakımından uyuşması durumunda “müzdeviç musammat” söz konusudur. Murabba, muhammes, müseddes, tahmis ve taştir en çok kullanılan musammat türleridir. Musammatta ilk bendin bütün dizeleri birbiriyle uyaklıdır. Sonraki bendlerde uyak dizilişi musammatın türüne göre değişir.

Kaynak: Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Etiketler: musammat