Arama

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla) Nedir?

Güncelleme: 15 Ağustos 2012 Gösterim: 64.550 Cevap: 1
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
20 Aralık 2007       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Gayri safi milli hasıla

Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye'nin Dolar ve YTL bazında GSMH'sı

Yıl MilyarUS-$ Milyar YTL Büyüme %
2006 400 575.784 6,0
2005 361.500 488.100 7,6
2004 300.600 428.900 9,9
2003 239.800 356.700 5,9
2002 180.100 273.500 7,9
2001 146.100 176.500 -9,5
2000 201.500 125.600 6,3

Kaynak: DİE

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının veri bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. "Vatandaşlık" ayrımının yapılmasındaki sebep GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) dan farklı olduğunu belirtmek içindir. GSYİH, o ülkede faaliyet gösteren yabancı ülke yurttaşlarının ürettiği nihai mal ve hizmetleri de kapsar.
Başka bir deyişle gayri safi millî hasıla (GSMH), bir ülkenin yurt dışında çalışan vatandaşlarının ülkeye gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYİH’ya eklenip, ülkede çalışan yabancıların kendi ülkelerine gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYİH’dan düşülmesi ile elde edilen değerdir.
1990'ların başından itibaren, küreselleşmenin ivme kazanıp, üretim faktörlerinin ve sermayenin, ülke sınırlarının dışına taşması sonucu, makroekonomik analizlerde ilgi, bir ülkenin yurttaşlarının gelirini ifade eden GSMH yerine, bir ülkenin sınırları içerisinde yaratılan toplam geliri ifade eden GSYİH üzerine yoğunlaşmıştır. Fakat yine de ülkelerdeki kişi başına gelir ve bunların karşılaştırılması gibi konularda GSMH hala önemli bir kavram ve ölçüdür. GSMH, genellikle bir yıllık zaman birimi içinde hesaplanır.
Kişi başına Millî Hasıla hesaplamalarında nüfus artışı gözönünde bulundurulur.Cari ve Sabit fiyatlar

Millî Gelir hesaplamalarında iki çeşit uygulama vardır.
Cari fiyatlarlaHesaplamalarda enflasyonun etkisi gözetilmez. Üretilen mal ve hizmetlerin güncel değerleri üzerine hesaplanır. Sabit fiyatlarlaBaz olarak herhangi bir yıl alınır ve o yıla endeksli enflasyon oranından arındılmış reel artışlar hesaplanır.

Hesaplama yöntemi

Gelirler yöntemi ile hesaplamada, gelir niteliği taşıyan üretim ve hizmet alanındaki kalemler esas alınır. Kullanılan ana kalemler şu şekilde sıralanabilir:
GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) = Tarım + Sanayi + İnşaat + Ticaret + Ulaştırma, Haberleşme + Mali Kuruluşlar + Konut + Hizmetler Toplamı (Kamu ve Özel) + İthalat Vergisi
GSMH = GSYİH + Net Dış Alem Faktör Gelirleri
GSMH ile İlgili Formüller:

SMH = GSMH – Amortismanlar

MG = SMH – Dolaylı Vergiler

MG = SMH – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar

MG = GSMH – Amortismanlar – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar

MG = Ücret + Faiz + Rant + Kâr

KG = MG – (Sosyal Güvenlik Kesenekleri + Kurumlar Vergisi + Dağıtılmayan
Kârlar)+Transferler

HG = KG – Dolaysız Vergiler


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
mhmmdcngz - avatarı
mhmmdcngz
Ziyaretçi
15 Ağustos 2012       Mesaj #2
mhmmdcngz - avatarı
Ziyaretçi
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) İle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Arasındaki Farklar

Sponsorlu Bağlantılar
gayri safi milli hasla 300x198
Gayri Safi Milli Hasıla ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ekonomik terimler içerisinde en önemli kavramlardan ikisi olmasına karşın birbirine en çok karıştırılan kavramlardan iki tanesidir.Bunları kısaca açıklayacak olursak
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Bir ulusal ekonomide vatandaşların belirli bir dönem içinde (genellikle bir takvim yılında), üretilen mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır.(1) “Vatandaşlık” ayrımının yapılmasındaki sebep GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) dan farklı olduğunu belirtmek içindir.
Başka bir deyişle gayri safi millî hasıla (GSMH), bir ülkenin yurt dışında çalışan vatandaşlarının ülkeye gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYİH’ya eklenip, ülkede çalışan yabancıların kendi ülkelerine gönderdikleri faktör gelirlerinin GSYİH’dan düşülmesi ile elde edilen değerdir.
GSMH’nin üç önemli unsuru bulunmaktadır.
i- Nihai Mallar ve Katma Deðer (Final Output and Value Added): GSMH hesaplarında nihai malveya hizmetlerin değeri esas alınır. Yani her üretim kademesinde nihai mala yapılan katkı, birbaska ifade ile katma deðerler gözönünde bulundurulur. Burada amaç çifte kayıt yapmayı önlemektir.
ii- Cari Üretim (Current Output): Belli bir dönemde yaratilmıþ mal ve hizmet üretiminin degeriesas alınır. Örneğin; yeni bir evin alinması o yılın GSMH hesaplarında gösterilir ama eski birevin satın alınması gösterilmez. Fakat, mevcut bir evin alım-satımına cari dönemde aracılıkeden emlakçının aldığı komisyon GSMH hesaplarında gösterilir.
iii- Piyasa Fiyatları (Market Prices): GSMH mal ve hizmetler toplamının cari piyasa fiyatları ile
ifade edilmiş şeklidir.(2)


Gayri Safi Milli Hasıla Nasıl Hesaplanır?
Gelirler yöntemi ile hesaplamada, gelir niteliği taşıyan üretim ve hizmet alanındaki kalemler esas alınır. Kullanılan ana kalemler şu şekilde sıralanabilir:
GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) = Tarım + Sanayi + İnşaat + Ticaret + Ulaştırma, Haberleşme + Mali Kuruluşlar + Konut + Hizmetler Toplamı (Kamu ve Özel) + İthalat Vergisi
GSMH = GSYİH + Net Dış Alem Faktör Gelirleri
GSMH ile İlgili Formüller:
SMH = GSMH – Amortismanlar
MG = SMH – Dolaylı Vergiler
MG = SMH – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar
MG = GSMH – Amortismanlar – Dolaylı Vergiler + Sübvansiyonlar
MG = Ücret + Faiz + Rant + Kâr
KG = MG – (Sosyal Güvenlik Kesenekleri + Kurumlar Vergisi + Dağıtılmayan Kârlar)+Transferler
HG = KG – Dolaysız Vergiler
GSYH Tablo 1998 2011Gayri Safi yurt içi hasıla bir ülkenin sınırları içinde hem yurttaşların hem de yabancıların kazandığı toplam gelir , Gayri Safi milli hasıla ise bir ülkenin vatandaşlarının hem yurtta hem sınır dışında kazandığı toplam gelirdir.

GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYİH)
Gayri Safi Yurtiçi HasIla (GSYiH) bir ülke içinde üretilen nihai malların üretim değerini gösterir.
Bu üretimde kullanilan faktörlerin yerli veya yabancı olması önemli değildir.
GSMH, GSYiH’ye yurtdışından elde edilen net faktör gelirlerinin eklenmesi ile elde edilir.dolar bazında değil ülkenin kendi para birimi bazında hesaplanır.
harcamalar yönünden hesaplanırsa:
gsyih= tüketim + yatırım +ihracat-ithalat + stok değişimleri


ÖZET
Bir örnekle kavramları özetleyecek olursak
Örneğin, Almanya’da çalışan bir Türk işçisinin geliri Almanya’nın değil Türkiye’nin GSMH ‘sinin bir unsurudur, ancak ülkemizin GSYİH’si içinde yer almaz.
Aynı şekilde Türkiye’de yatırımı olan bir Alman firmasının sağladığı kâr Türkiye’nin GSYiH’sine eklendiği halde, Almanya’nın GSMH ‘si içinde yer alacaktır. Böylece, GSMH ile GSYÝH
arasındaki fark GSMH ‘nin yurt dışında yaratılan kısmı olarak anlaşılmalıdır.
GSMH , GSYÝH’den fazla ise, bu bir ülkenin vatandaşlarının, o ülkede faaliyet gösteren yabancılara oranla daha fazla kazandığını gösterir.


KAYNAKÇA
1-Ekonomi Sözlüğü EKONOM SZL
2-hazine.gov.tr reel ekonomi
3-hazine.gov.tr reel ekonomi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.

Benzer Konular

10 Şubat 2020 / Kral_Aslan Edebiyat tr
13 Ocak 2008 / yüksel2 X-Sözlük
22 Eylül 2015 / asla_asla_deme X-Sözlük
7 Haziran 2013 / Bachata X-Sözlük
5 Mart 2010 / LaSalle X-Sözlük