Arama

10 Aralık İnsan Hakları Günü

Güncelleme: 10 Aralık 2013 Gösterim: 7.567 Cevap: 4
HerHangiBiri - avatarı
HerHangiBiri
Ziyaretçi
10 Aralık 2008       Mesaj #1
HerHangiBiri - avatarı
Ziyaretçi
insan haklari


Sponsorlu Bağlantılar
İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.

İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.

İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.

Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.

İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan hakları 10 Aralık 1948’de başlamış bir olgu değildir. Dünya kurulalı insana, insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir. İnsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır. Kullara kulluk etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak bu yaşantıya örnek olarak verilebilir.

Bu olguların dayanılmaz olduğu dönemlerde insanlar hoşnutsuzluklarını bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu hissettiler. Bu hoşnutsuzluklarını ortaya koyarak 1215 yılında İngiltere’de Kral John’a karşı haklarını savunmak amacıyla bazı istekler ortaya koydular. Ortaya konan bu kararlı tavır karşısında kral bir antlaşma metnini kabul etmek zorunda kaldı. Hazırlanan Özgürlükler Belgesi kabul edildi. İnsan hakları konusunda sözden öteye geçilmiş oldu. Artık insan hakları metne dökülmüş, insanların kısıtlanamayacak bazı hakları güvence altına alınmış oluyordu.

İnsanların yaşayışlarında, hayati konularda eşit haklara sahip oldukları fikri 1776 yılında Amerika’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi ile de pekişmeye başlamış oldu. İnsan hakları ile ilgili bir başka çalışma Fransız İhtilali zamanında yapılmış ve 1789 yılında İnsan Hakları Bildirisi yayımlanmıştır. Bütün bu çalışmalar insanların daha çağdaş yaşama isteğinin birer ürünüdür. Zamanında insan haklarının tam ve hiçbir ayrım yapmadan korunmaması bu zorunluluğu kaçınılmaz kılmıştır. Sözde var olması, tam uygulanmasını sağlamamıştır. Yapılan eksik uygulamalar, insanın insana yaptığı eziyetler insan kişiliğini zedeler olmuştur.
Bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır. Bu sebeple tam bağımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır.

İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamaları öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.


HerHangiBiri - avatarı
HerHangiBiri
Ziyaretçi
11 Aralık 2008       Mesaj #2
HerHangiBiri - avatarı
Ziyaretçi
İnsan Haklar Örgütlerinden Açıklama


Sponsorlu Bağlantılar
ocuk20haklar


10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yapan Türkiye'deki insan hakları örgütleri, sadece 2008 yılında 8 kişinin gözaltında, 36 kişinin de cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi

Yunanistan 5 gündür 15 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla ölmesi nedeniyle sokağa dökülürken, son günlerde hemen hergün bir polis kurşunuyla ölüm, gözaltında ölüm veya işkence haberiyle gündemi dolan Türkiye, bugün İnsan Hakları Günü'nü kutluyor!

İnsan hakları örgütleri, 2008 yılında 8 kişinin gözaltında, 36 kişinin de cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği, insan haklarını ulusal düzeyden evrensel düzeye çıkaran Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi’nin ilan edilişinin 60. yıldönümü nedeniyle ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 2008 yılında Türkiye’nin insan hakları açısından ortaya çıkan görünümünün güvenlik güçlerinin artan şiddeti ve yaşam hakkı ihlalleri olduğu vurgulandı.

'CEZASIZLIK POLİTİKASINA SON VERİLMELİ'

Türkiye’de 2008 yılı içinde 8 kişinin gözaltında, 36 kişinin de cezaevinde yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada; hak ihlallerini teşvik eden, özendiren “cezasızlık” politikasına son verilmesi istendi.

İHD'DEN İNSAN HAKLARI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

İHD İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin yıl dönümü dolayısıyla 10-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen İnsan Hakları Haftası'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini duyurdu.

Sultanahmet Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Türkiye'de bütün sorunların çözümü için ilk adım olarak insan haklarına dayalı, ötekileştirmeye karşı, sivil, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı.

Yoleri, ''İnsan hakları savunucuları olarak, evrensel bildirgenin 60. yıl dönümünde dünyada ve Türkiye'de yaşanan her türlü hak ve özgürlük ihlalinin herkes için sonsuza kadar ortadan kalktığı günlere biran önce ulaşılabilmesini diliyor, bu konudaki mücadele kararlılığımızı ve inancımızı bir kez daha tekrarlıyoruz'' dedi.

Hafta kapsamında, 17 Aralık'ta 'İnsan Haklarına Saygı Yürüyüşü'' gerçekleştirilecek. Ayrıca, çeşitli tarihlerde panel, sempozyum, söyleşi ve film gösterimleri yapılacak.HerHangiBiri - avatarı
HerHangiBiri
Ziyaretçi
14 Aralık 2008       Mesaj #3
HerHangiBiri - avatarı
Ziyaretçi
Asmayalım Da Besleyelim Mi Çocuk Anıldı


gp 343515


Ankara 78'liler Derneği üyeleri, 13 Aralık 1980'de darbe hükümeti tarafından yaşı büyütülerek idam edilen Türkiye Devrimci Komünist Partisi üyesi Erdal Eren'i mezarı başında andı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda toplanan gruptakiler çeşitli sloganlarla Eren'in mezarına yürüyerek, saygı duruşunda bulundu.

Grup adına yapılan açıklamada, ''12 Eylül 1980'de yapılan askeri müdahaleyle darbe hukukunun, uygulamalarının ve yasaklarının toplumsal hayatın her zerresine işlediği'' belirtildi.

Bu durumun, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin önündeki en büyük engel olduğu vurgulanan açıklamada, ''Ölümünün 28. yılında Erdal Eren'i anmak demek, sadece darbe düzeninin gerçek niteliğini teşhir etmek ve egemenlerden hesap sormak değil, aynı zamanda kendimize, geleceğimize ve değerlerimize sahip çıkmaktır'' denildi.

Açıklamanın ardından şiirler okundu ve Eren'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Erdal Eren, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi öncesinde bir eri öldürmek iddiasıyla 13 Aralık 1980'de idam edilmiş ancak bütün tartışmalara rağmen iddia edilen suç ispatlanamamıştı. 17 yaşında olan Erdal Eren'in bir günde yaşı 18'e çıkarılmış ve "idama ehil" hale getirilmişti. Eren'in idam edilmesi uluslararası kamuyounda büyük yankı yaratmış, bütün uluslararası girişimlere rağmen idam engellenememişti.


gp 343516


Erdal Eren'in cezaevinde ailesine yazdığı mektup şöyleydi:

"babam ve kardeşlerim;
sizlere bugüne kadar pek sağlıklı mektup yazamadım. ayrıca konuşma olanağımız ve görüşmemizde olmadı. zaten dışarıdayken de birbirimizi anlayacak şekilde konuşamadık.(bu konuda sizlere karşı büyük oranda hatalı davrandım. ancak bunu size karşı saygı duymadığım, bu nedenle böyle davrandığım şeklinde yorumlamamanızı dilerim) bu nedenle sizlere anlatacağım, konuşacağım çok şey var.

ancak olanak yok. düşüncelerimi bu mektupla anlatmaya çalışacağım. şu anda ne durumda olacağınızı tahmin ediyorum. ama çok açıklıkla söylüyorum ki benim moralim çok iyi ve ölümden de korkum yok. çok büyük bir ihtimalle bu işin ölümle sonuçlanacağını çok iyi biliyorum. buna rağmen korkuya, yılgınlığa, karamsarlığa kapılmıyorum ve devrimci olduğum, mücadeleye katıldığım için onur duyuyorum. böyle düşünmem, böyle davranmam,halka ve devrime olan inancımdan gelmektedir. ölümden korkmadığımı söylemem, yaşamak istemediğim, yaşamaktan bıktığım şeklinde anlaşılmamalı. elbette ki hayatta olmayı ve mücadele etmeyi arzularım. ancak karşıma ölüm çıkmışsa, bundan korkmamam, cesaretle karşılamam gerekir. biliyorsunuz ki bu ceza işlediğim iddia edilen suçtan verilmedi. asıl amaçlanan böyle bir olayla gözdağı vermek ve mücadeleyi engellemek hedefine dayalıdır. bu nedenle sizinde bildiğiniz gibi, kendi hukuk kurallarını çiğneyerek bu cezayı verdiler.

cezaevinde yapılan (neler olduğunu ayrıntılı bir biçimde öğrenirsiniz sanırım) insanlık dışı zulüm altında inletildik. o kadar aşağılık, o kadar canice şeyler gördüm ki, bugünlerde yaşamak bir işkence haline geldi. işte bu durumda ölü korkulacak bir şey değil, şiddetle arzulanan bir olay, bir kurtuluş haline geldi. böyle bir durumda insanın intihar ederek yaşamına son vermesi işten bile değildir. ancak ben bu durumda irademi kullanarak, ne pahasına olursa olsun yaşamımı sürdürdüm. hem de ileride bir gün öldürüleceğimi bile bile. sizlere bunları anlatmamın nedeni yaşamaktan bıktığım yada meselenin önemini, ciddiyetini kavramadığım gibi yanlış bir düşünceye kapılmamanız içindir. bütün bu yapılanlar,başımdan geçenler, kinimi binlerce kez daha arttırdı ve mücadele azmimi körükledi. halka ve devrime olan inancımı yok edemedi. mücadeleyi sonuna kadar, en iyi bir şekilde yürütmek ve yükseltmekten başka amacım yoktur.
mesele benim açımdan kısaca böyle. ancak sizin açınızdan daha farklı, daha zor olduğunu biliyorum.

anne, baba ve evlat arasındaki sevgi çok güçlüdür, kolay kolay kaybolmaz. ve evlat acısının da sizin için ne derece etkili olacağını biliyorum. ama ne kadar zor da olsa bu tür duygusal yönleri bir kenara bırakmanızı istiyorum. şunu bilmenizi ve kabul etmenizi isterim ki, sizin binlerce evladınız var. bunlardan daha niceleri katledilecek, yaşamlarını yitirecek, ama yok olmayacaklar. mücadele devam edecek ve onlar mücadele alanlarında yaşayacaklar.
sizlerden istediğim bunu böyle bilmeniz, daha iyi kavramaya çaba göstermenizdir. zavallı ve çaresiz biriymiş gibi ardımdan ağlamanız beni yaralar. bu konuda ne kadar güçlü, ne kadar cesur olursanız, beni o kadar mutlu edersiniz.

hepinize özgür ve mutlu yaşam dilerim.

devrimci selamlar

oğlunuz erdal"


wolfmann - avatarı
wolfmann
VIP VIP Üye
10 Aralık 2012       Mesaj #4
wolfmann - avatarı
VIP VIP Üye
"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"müz kutlu olsun.

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 10 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği günün yıldönümü.
Tüm İnsanların "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"nün 64'üncü yıl dönümü kutlu olsun,"Toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının yoğun olarak yaşanması temennisiyle...

10 Aralık İnsan Hakları Günü
ฬ๏lŦ๓@ภภ ®
wolfmann - avatarı
wolfmann
VIP VIP Üye
10 Aralık 2013       Mesaj #5
wolfmann - avatarı
VIP VIP Üye
Dünya İnsan Hakları Günümüz Kutlu Olsun ...

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından 1948 yılının Haziran ayında hazırlanan ve düzeltmelerle birlikte 10 Aralık 1984 tarihinde kabul edilen 30 maddelik bir bildiridir.
10 Aralık günü aynı zamanda Dünya İnsan Hakları Günü olarak her yıl kutlanmaktadır.xr3d
ฬ๏lŦ๓@ภภ ®

Benzer Konular

3 Aralık 2009 / HerHangiBiri Genel Mesajlar
7 Temmuz 2012 / kompetankedi Hukuk
11 Mart 2010 / DrAm3vLH Genel Mesajlar
1 Aralık 2008 / The Unique Genel Mesajlar