Arama

Kamu Hukuku (Amme Hukuku)

Güncelleme: 23 Aralık 2014 Gösterim: 3.888 Cevap: 1
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
22 Nisan 2009       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Kamu hukuku (Amme hukuku)

Sponsorlu Bağlantılar
Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve yurttaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayırım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet ve yurttaş arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar, özel hukuk uyuşmazlıklarında yetkili sulh ve asliye mahkemelerinde değil, idare mahkemelerinde çözülür. Ceza hukuku da, ceza verme yetkisi sadece devlete ait olduğundan kamu hukuku alanına girer.

Hukuki bir çatışmanın özel mi, kamusal mı olduğunun belirlenmesi için çeşitli teoriler geliştirilmiştir:

* Çıkar teorisine göre, hukuki bir uyuşmazlık kamunun çıkarlarını ilgilendiriyorsa kamu hukukuna aittir.
* Alt-üst ilişkisi teorisine göre, hukuksal bir çatışma, biri diğerinden sahip olduğu devlet erki nedeniyle daha üstte bulunan iki hukuki nesne arasında ise kamu hukukuna dahildir.
* Özel hukuk teorisine göre ise, hukuki uyuşmazlığın konusu olan kanunlar, tüm yurttaşlara değil, sadece devlet erkine sahip olan bir hukuki nesneye hak ve ödevler yüklüyorsa uyuşmazlık kamu hukukuna girer.

Vikipedi


Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
Finn and Jake - avatarı
Finn and Jake
VIP 🐻 Bear ✔
23 Aralık 2014       Mesaj #2
Finn and Jake - avatarı
VIP 🐻 Bear ✔
Kamu Hukuku şunları kapsar
  • Anayasa Hukuku
  • İdare Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • Yargılama Hukuku
  • İcra-iflas Hukuku
  • Devletler Genel Hukuku
  • Vergi Hukuku
Vikipedi
Sponsorlu Bağlantılar

Kamu hukuku, devletin kuruluş ve işleyişi­ni, öteki devletlerle, kamu tüzel kişileriyle ve özel kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü. Kamu hukukunu özel hukuktan ayıran bazı belirgin özellikler vardır. Kamu hukuku kuralları öncelikle kamu yarannın gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir.
Kamu yararının gerçekleştiril­mesi amacı, kamu hukuku sürelerinin, özel hukuk sürelerinden daha üstün bir durumda olmasını haklı ve zorunlu kılar. Bu nedenle kamu hukukunda, özel hukuktaki gibi ira­delerin eşitliği değil, kamu tüzel kişilerinin iradelerinin özel kişilerin iradelerine üstün­lüğü ilkesi geçerlidir. Bunun sonucu olarak devlete ve öteki kamu tüzel kişilerine, tek yanlı iradeyle özel kişileri bağlayıcı hukuki işlem yapma yetkisi tanınmıştır. Üstün ira­denin sınırsız olması kişi hak ve özgürlükleri açısından büyük bir tehlike oluşturacağın­dan, kamu hukukunda, irade serbestliği ilkesinin geçerli olduğu özel hukuktan farklı olarak, iradenin sınırlılığı ilkesi egemendir. Kamu hukukunda yetki bir kamu düzeni sorunu olduğundan, kamu tüzel kişilerinin kendiliklerinden yetki yaratma hakları yok­tur; yasama organının yetkileri anayasadan, yürütme (idare) organınınkiler de yasadan kaynaklanır.
Kamu hukukunun belli başlı dalları anaya­sa hukuku, idare hukuku, uluslararası hu­kuk ve ceza hukukudur. Ayrıca medeni yargılama hukuku, ceza yargılaması hukuku ve icra-iflas hukuku gibi kamu hukuku karakteri ağır basan hukuk dalları da vardır.

Kaynak: bilgizamani.net/


🌘 🚀
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

11 Aralık 2006 / virtuecat Hukuk
24 Şubat 2008 / Misafir Hukuk
25 Mart 2009 / HipHopRocK Hukuk
19 Ağustos 2009 / Bia Hukuk
21 Mart 2010 / _KleopatrA_ Taslak Konular