Arama

Kamu Davası

Güncelleme: 24 Mayıs 2016 Gösterim: 5.424 Cevap: 1
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
28 Nisan 2010       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Kamu Davası
MsXLas.org
Sponsorlu Bağlantılar

Kamu davası, sanığın ceza yargı makamlarınca kovuşturulmasını sağlamak üzere sav­cının kamu adına açtığı dava. Kamu davasında davacı suçtan zarar gördüğü kabul edilen devlettir; bu nedenle kamu davasına “devletin kovuşturması” adı da verilir. Kamu davası asıl ceza davası ya da ikincil ceza davası biçiminde olabilir. Asıl ceza davası bir kimseye bir suç yüklenmesi ve bu suç yüklemenin yargılamasının yapılarak karara bağlanmasıdır. Yasal hakların geri verilmesi ve bir malın zor alımı amaçlarıyla açılan davalar da ikincil ceza davası örnek­leri arasında yer alır. Türk ceza yargılaması sisteminde, Alman ceza yargılama sisteminde de kabul edilmiş olduğu gibi, kamu davasının ayırt edici ilkeleri mecburilik, kendiliğindenlik ve de­vamlılıktır. Savcılık, kamu davası açılmasını gerektirecek yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda harekete geçmekle yükümlü­dür. Kişilere eşit davranılması ve keyfiliğin önlenmesi açısından bir güvence oluşturan bu ilkenin iki istisnası vardır; Sanığın belirli bir suçtan dolayı cezalandırılmış olması ve ikinci bir suçtan göreceği cezanın bu cezaya bir etki yapmayacağının anlaşılması ya da şahsi davaya konu olabilecek bir suçun söz konusu olması. Öte yandan kamu davasının açılmasını savcının takdirine bırakan sistem­ler de vardır. Ceza kovuşturması kamu yararına dayan­dığından, savcının ceza davasını kendiliğin­den (resen), yani bir uyanya ve isteme gerek kalmadan açması gerekir. Bazı du­rumlarda ise savcının davayı kendiliğinden açmaması kamu yararına daha uygun olabi­lir. Bu durumlarda savcının dava açabilmesi için yetkili makamın izni ya da mağdurun şikâyette bulunması gerekir. Bunlar, takibi izne ya da şikâyete bağlı suçlardır. Ceza muhakemesi şartı niteliği taşıyan izin ve şikâyet gibi koşulların kabul edilmesinin amacı kamu davasının mecburiliği ilkesinin bir ölçüde yumuşatılmasıdır. Kamu davalarında savcı ceza davasını yürütmekle de yükümlüdür. Bu nedenle davayı geri alamaz. Yargılamanın sürdürülmesine engel yasal bir neden bulunmadık­ça, savcının mahkûmiyet ya da beraat kararı alınıncaya değin iddia görevini yapması gerekir. Savcı dava sonunda sanığın suçsuz olduğu kanısına varırsa beraatini isteyebilir. Ayrıca savcı, adalet bakanının dava açma emri üzerine açtığı kamu davasının sonunda da sanığın beraatini isteyebilir.


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 24 Mayıs 2016 12:35
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
19 Mayıs 2012       Mesaj #2
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Kamu Davası
Kişinin işlediği şuçdan ötürü arkasında sikayetci olmadığı halde yargıya bildirilmiş şuçlara karşı açılan davaya kamu davası denir.yani mahkemenin kişi hakında açtığı davanın adıdır.örnek verecek olursak kişi hırsızlık yada yaralama
Sponsorlu Bağlantılar
gibi bir şuç işlemiştir.arkasında şikayetci yoktur.bu kişiye yada kişilere kamu davası açılır.

Eskiden ceza mahkemelerinde davalar sadece kamu davası değil şahsi davalar da vardı. Örneğin kendinize karşı işlenmiş olduğunu düşündüğünüz bir suçtan misal Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açabiliyordunuz. ancak bu kanun ile değişti ve artık ceza davalarını şikayet üzerine Cumhuriyet Savcıları iddianame ile açar. Daha doğrusu Cumhuriyet Savcısı iddianame tanzim eder ve o iddianame suç türüne göre o suç ile ilgili davalara bakmakla görevli mahkemeye dağıtılır. O mahkeme hakimi veya başkanı iddianameyi inceler, eğer iade edilmesi gereken hususlar var ise iddianameyi iade eder veya yok ise kabul eder. işte kamu davası burada başlar. Bir örnek ile açıklamak gerekir ise;
Birisi size küfür etti. siz de karakola veya Cumhuriyet Savcısına gidip suç duyurusunda bulundunuz. Cumhuriyet Savcısı da suçun işlendiğini düşünürse (taktir yetkisi kendinde olmakla birlikte) mahkemede dava açar. buna kamu davası denir. işte Cumhuriyet Savcısı uygun görmez ve takipsizlik denilen kararı verirse eskiden siz gidip mahkemede dava açardınız. bunun adı da şahsi davadır. ancak artık şahsi dava açılamıyor. Ceza mahkemelerine açılabilen tüm davalar kamu davasıdır.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
In science we trust.

Benzer Konular

9 Haziran 2013 / AndThe_BlackSky Hukuk
24 Mart 2010 / _KleopatrA_ X-Sözlük
29 Mayıs 2008 / eXcaLLaNT Siyasal Bilimler
23 Ocak 2018 / _KleopatrA_ X-Sözlük
13 Temmuz 2012 / buz perisi X-Sözlük