Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 9 Mayıs 2010  Gösterim: 319.334  Cevap: 1

İş Mektubu Türleri ve Yazma Teknikleri

1 Mayıs 2010 09:06       Mesaj #1
Aynacan - avatarı
VIP Gecenin Aydınlığı!
1. İŞ MEKTUBU TÜRLERİ

İş mektuplarını yazmaya başlamadan önce; kime ve niçin yazılacağına bakmalısınız. Bu anahtar soruların cevabı yazacağınız mektubun türünü kolayca belirlemenizi sağlayacaktır.
Sponsorlu Bağlantılar

En çok kullanılan iş mektubu türleri şunlardır:

1.1. Sirküler

Geniş kapsamlı dağıtımlar veya duyurular için basılan bir sayfa veya broşür vasıtasıile yapılan ilanlara sirküler veya genelge denir.

Sirküler ile çok sayıda kişiye aynı anda bir faaliyeti, bir haberi veya bir isteği bir nevi iş mektubu ile duyurmak ve zaman tasarrufu sağlamak mümkündür.

Sirküler daha çok geleceğe dair olay veya uygulamaları içeren iş yazılarıdır.

Sirküler idarecilerin kurum içi toplu bilgilendirme faaliyetlerinde vazgeçilmez yazışma şeklidir. Personelin sirküye koyduğu imza ilanın tebliğ edildiğinin kaydı delili olarak saklanır. Sirküler, hedef alınan çalışan ve yönetici grubunun tamamına aynı anda duyurulmalıdır. Aksi halde farklı uygulamalar ortaya çıkabilir.

Sirküler, genellikle toplu iletişim amacı ile kullanılmakla birlikte; sadece ilgili şahıslara nezaket ve önemseme mesajı olarak da gönderilebilir.

Sirküler; genellikle kurum içi duyurular için kullanılmakla birlikte kurumlar arası iletişim için de kullanılmaktadır.

Açılış sirküsü, imza sürküsü, adres değişikliği sirküsü, iş yeri devri sirküsü gibi çeşitli konularda sirkü yazılabilir.

Kurum içi sirküler gönderme nedenleri:

* Toplantı duyuruları,
* Sağlık ve güvenlik ile ilgili uygulama duyuruları,
* Şirket politikası ile ilgili önemli konu ve yeni düzenleme duyuruları,
* İmza yetkisi verme veya bu yetkiyi kaldırma duyuruları,
* Yetkilinin imzasının değiştirildiği duyuruları,
* Şirket veya kurum isim/unvan değişikliği duyuruları,
* Sermaye artırımı duyuruları,
* Vekaleten görev duyuruları.

sirk

1.2. Satış Mektupları

Bir mal veya hizmeti halka tanıtmak, beğendirip satılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazılara satış mektubu denir.

Satış mektubunu yazmaya başlamadan önce mektup planlanır. Mektupta alıcı açısından en can alıcı iki soruya mutlaka yanıt verilmelidir.

Böyle bir ürünü niçin satın almalıyım? Niçin bu firmanın ürününü satın almalıyım?

İyi bir satış mektubunda bulunması gereken hususlar

*Satış mektuplarında satılmak istenilen mal veya hizmetin benzerlerinden üstünlükleri veya farklılıkları belirtilmelidir,
*Ürün veya hizmetin cazibeli yönlerini ön plana çıkartılmalıdır,
*Renkli ve kaliteli görüntülerle hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde hazırlanmalıdır,
*Mal veya hizmetin değerinin fiyatına denk veya daha yüksek olduğuna inandırmalıdır,
*Müşterinin hemen sipariş verebilmesi için gerekli katolog, teklif formu, teklif için gerekli bilgiler ve sipariş kolaylıkları satış mektubu ile birlikte sunulmalıdır,
*Potansiyel müşteriyi satılmak istenen mal veya hizmete ihtiyacı olduğuna ve harekete geçmeye ikna etmelidir.

satw
1.3. İstek Mektupları

Satın alma niyetinin; bilgi, yardım, randevu, örnek broşür, indirim veya fiyat listesi gibi parasız sunulan hizmetlerin talebi ile ifade edildiği yazılara istek mektupları denir.

İyi bir istek mektubunda bulunması gereken hususlar

*Satın alma niyetini açıkca belirtmelidir,
*Satın alma kapasitesi ve potansiyeli konularında güven vermelidir,
*İstek konusunun külfeti; satın alınacak ürüne değer nitelikte olmalıdır,
*İstek konusu; satıcının, gelecekteki müşterilerine öngördüğü veya benzeri hizmetler olmalıdır,
*İstek konusun; kolay sunulması için gerekli ortam (açık adres, telefon, e-posta, faks) hazırlanmalıdır.

İş Mektubu Türleri ve Yazma Teknikleri
9 Mayıs 2010 10:12       Mesaj #2
Aynacan - avatarı
VIP Gecenin Aydınlığı!
1.4. Sipariş Mektupları

Satın alınmak istenilen malın gönderilmesi ve hizmetin yapılması için yazılan yazılara sipariş mektupları denir.

İyi bir sipariş mektubunda bulunması gereken hususlar

*Talep edilen mal veya hizmetin miktarı ve cinsi gibi bilgiler açıkca belirtilmelidir,
*Teslim alma yeri ve şartları açıkca belirtilmelidir, önceden belirlenmiş veya ritun şartlar gerektiğinde tekrar hatırlatılmalıdır,
*Ödeme şekli ve zamanı belirtilmelidir,
*İleride dava konusu olabilecek husus bırakmamak için gerekli dikkat ve titizlik gösterilmelidir.

Sipariş Mektubu Örneği

İş Mektubu Türleri ve Yazma Teknikleri1.5. Belge veya Mal Gönderildiğini Bildiren Mektuplar

Kurumun mal veya hizmet konusunda yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gönderdiğini) gösteren yazılara gönderme yazısı denir.
Gönderilen şey; mal ya da bir hizmete ait döküman (katolok, harita, rapor, fizibilite, kitap, broşür, kıymetli evrak vb. belge olabilir. Gönderme yazısı bahse konu gönderilerden karşı tarafı haberdar etmek için yazılır.

Gönderme yazılarında dikkat edilmesi gereken hususlar

*Gönderme bilgilerinin (hangi ulaşım aracı ile, ne zaman yola çıkarıldığı) açıkca belirtilmesine,
*Gerekiyorsa alındığının bildirilmesi istemine,
*Varsa, ulaşım sigortası veya muhtemel aksaklıklar ile ilgi bilgi verilmesine,
*Muhtemel teslim alma zamanı ve şartlarından bahsedilmesine,
*Gönderme yazılarının Ticaret ve İş Hukuku davalarında kullanılabileceğine dikkat edilmelidir.

Belge ve Mal Gönderildiğini Bildiren Mektup Örneği

İş Mektubu Türleri ve Yazma Teknikleri


1.6. Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektupları

Gönderilen mal veya hizmete ait çek, bono, sözleşme, kontrat, rapor gibi önemli, kıymetli ve yenilenmesi zor belgelerin alındığını bildiren yazılara alındı yazısı veya mektupları denir.
Alındı mektuplarının yazılmasındaki amaç, yüz yüze yapılamayan alış-verişlerin tamama erdirilmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

Alındı mektuplarında dikkat edilecek hususlar

*Teslim alınan mal veya hizmet belgelerinin siparişe uygun olup olmadığına,
*Mal veya hizmet belgelerinin eksik, kırık, tahrip görmüş olup olmadığına,
*Gönderilenler; sipariş ve beklentilere uygun ise teslim alındığının ve memnuniyetin nezaketle ifade edilmesine,
*Gönderilenler; siparişe, beklentilere, ön anlaşmalara uygun değil veya eksik ya da zarar görmüşse durumun uygun dille ifade edilmesine ve en makul çözüm önerisi sunulmasına,
*Alındı mektuplarının Ticaret ve İş Hukuku davalarında delil olabileceğine dikkat edilmelidir.

Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektubu Örneği


İş Mektubu Türleri ve Yazma Teknikleri


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç