Arama

Amfoter Madde

Güncelleme: 9 Mart 2017 Gösterim: 11.468 Cevap: 2
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ekim 2008       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Amfoter Madde
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Sponsorlu Bağlantılar

Amfoter
, oksit ve hidroksitleri asidik ve bazik karakterleri bir arada taşıyan element veya bileşiklerdir. Amfoter maddeler hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girerler. Metal ve yarı metallerin bir kısmı, aminoasitler ve proteinler amfoterik özellik gösterirler.
Bir elementin oksit veya hidroksitinin amfoterliği, elektronegatiflik şiddeti ve dolayısıyla periyodik cetveldeki yeri ile ilgilidir. Elektronegatifliği en düşük olan IA ve IIA gruplarının element oksit ve hidroksitleri kuvvetli bazik özellik gösterir: NaOH (Sodyum hidroksit), Ca(OH)2 (Kalsiyum hidroksit), K2O (Potasyum oksit), MgO (Magnezyum oksit) vb.
Periyodik cetvelin orta kısmında kalan elementlerin ortalama bir elektronegatifliğe sahip olmaları bunların; oksit, hidroksit, hatta bazılarının sülfitlerinin amfoter özellik göstermelerindendir.
Amfoter özellik taşıyan elementler:
  • Zn,
  • Cr,
  • Al,
  • Sn,
  • Pb'dur.
Ayrıca bu elementlerin oksitleri de amfoter özellik taşır.
Ad:  amfoter.PNG
Gösterim: 11059
Boyut:  1.5 KB
Zn(OH)2 (çinko hidroksit), birinci tepkimede baza karşı asidik, ikinci tepkimede aside karşı bazik özellik göstermiştir.

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ekim 2008       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
K imyada, bir maddenin hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girebilme özelliği. Amfoter maddeler, asitler karşısında baz gibi davranarak proton alır veya elektron çifti verirler. Bazlar karşısında ise asit gibi davranarak proton verir veya elektron çifti alırlar. Mesela su amfoter bir maddedir. Bir asit olan hidrojenklorürle tepkime verdiği gibi, biz baz olan amonyakla da tepkime verir:

Sponsorlu Bağlantılar
Birinci tepkimede su, hidrojen klorürden bir proton alarak baz gibi davranmışken, ikinci tepkimede amonyağa bir proton vererek asit gibi davranmıştır.

Çinko, alüminyum, krom, kalay ve kurşun amfoter maddelerdir. Bunların hidroksitleri de amfoter özellik gösterir.
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
9 Mart 2017       Mesaj #3
Avatarı yok
Yasaklı

Amfoterlik!


Kimyada bir maddenin, hem asit, hem de baz çözeltilerle tepkimeye girebilme özelliği. Amfoter maddeler, çözelti içinde bazlar karşısında hidrojen iyonları vererek asit gibi ya da asitlerden hidrojen iyonları alarak baz gibi davranırlar. Bazı metal elementlerin oksitleri ya da hidroksitleri amfoter nitelik taşır.Asitlerle tepkimeye girerek (baz işlevi görürler) normal tuzları oluştururlar.

Bazlarla tepkimeye girerek de (asit işlevi görürler) içinde metal iyonunun negatif yüklü karmaşık bir iyonla birleşmiş olduğu tuzları oluştururlar. Amfoter tuzlara bir örnek disodyum asit fosfattır. (Na2HPO4), Na+ iyonları vermek için çözünür ve geride HPO4- kalır. Çözeltinin asitliğine bağlı olarak iyonlar H+ ve PO4- olarak ayrılır ve asit işlevi görürler ya da ek bir H+ iyonuyla birleşerek H2PO4- oluşturarak baz işlevi görürler.

Kaynak: Grolıer Internatıonal Amerıcana
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

20 Şubat 2010 / Misafir Cevaplanmış
3 Ağustos 2012 / _Yağmur_ Coğrafya
16 Aralık 2016 / Bknkral Cevaplanmış
6 Mayıs 2011 / Daisy-BT X-Sözlük
Etiketler: Amfoter Madde