Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 14 Aralık 2016  Gösterim: 21.115  Cevap: 4

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali ve Tefsiri - Kevser Suresi

Misafir
16 Eylül 2008 20:00       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Kevser Suresi

Ad: kevser.jpg
Gösterim: 80
Boyut: 44.8 KB

Kevser suresi, Kuran ın 108. suresi. 3 ayettir.

Sponsorlu Bağlantılar
Mekke'de inmiştir. İlk ayetinde geçen kevser sözcüğü nedeniyle bu adla anılır Kuran'ın en kısa suresidir.
Hz Muhammet'in oğlu Kasım ın ölümüne sevinen düşmanları. Hz. Peygamber için "Muhammet ebter (soyu kesik); ölür se ardında kimse kalmaz, unutulur gider dediler. Kevser suresi, asıl soyu kesileceklerin müşrikler olduğunu, Hz. Muhammet’in ise ümmetleri yoluyla sonsuza dek yaşayacağını belirlemek amacıyla indi. Surenin anlamı şöyledır: "(Ey Muhammet!) Biz sana kevserı verdik. Sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan, sana kın besleyenlerdir.”
Sınıfı: Mekki
Başka isimleri:Nahr Suresi
Sure numarası:108
Ayet Sayısı:3
Kelime Sayısı:10
Harf Sayısı:42
3 ayet, on kelime ve kırkiki harften ibarettir. İlk ayetinde; Kevser'den bahsedildiği için, ona bu isim verilmiştir Kur'an'ın en kısa suresidir. Diğer bir ismi de "Nahr Suresi"dir.

Bu sure, "Duha" ve "İnşirah" sureleri gibi peygamber Muhammed'e has, onunla ilgili olan bir suredir. Kevser Suresi'nde Allah, müşriklerin çeşitli kötülüklerine, hakaret ifade eden konuşmalarına karşı, peygamberi teselli etmektedir. Peygambere çeşitli iyiliklerle vaadlerde bulunmakta, onu, Allah'a karşı şükür vazifelerini yerine getirme yoluna sevketmekte ve onun düşmanlarının acı akıbetlerini haber vermektedir.

Bismillahirrahmanirrahim
 1. İnna a'taynakel kevser
 2. Fe salli li rabbike venhar
 3. İnne şanieke hüvel'ebter
ANLAMI
 1. Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
 2. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
 3. Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Son düzenleyen Safi; 14 Aralık 2016 04:52


Misafir
16 Eylül 2008 20:01       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
108-el-KEVSER
Ad: 1.JPG
Gösterim: 47
Boyut: 17.0 KB

Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke'de inen bu sûre 3 (üç) âyettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına "ebter" dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.
2. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.
3. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Son düzenleyen Safi; 14 Aralık 2016 04:45
MeLL
21 Mart 2009 14:52       Mesaj #3
MeLL - avatarı
Ziyaretçi

Okunuşu:


İnna a’dayna kel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şanieke hüvel ebter.
(Tecvidli okunuşu ve harflerin çıkış sesleri yazılışından biraz farklıdır.Bunun için dinlemelisiniz...)

Kevser Suresi Meali:
Bismillâhirrahmânirrahîm
1, 2, 3. (Yâ Muhammedi) Biz sana Kevser'i verdik. Onun için Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

Kevser Suresi Tefsiri(Ayetlerin İslam alimlerince yorumlanışı):


Ayetlerin Tefsiri
1. Bu, Peygamberin (a.s) yüce makamına değer vermek ve onun şerefinin yüceliğini göstermek için Peygamber (a.s)'e yapılmış bir hitaptır. Yani, Ey Peygamber! Biz sana dünya ve âhirette çok ve devamlı hayır verdik. Kevser nehri bu hayırdan biridir. Bu, sahih hadiste rivayet edildiği gibi, "Cennette bir nehirdir. Kıyılan altından olup inci ve yâkût üzerinden akar. Toprağı miskten daha güzeldir. Suyu baldan daha tatlı ve kardan daha beyazdır. Ondan bir defa içen, bir daha asla susamaz" Enes (r.a.)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir gün Rasulullah (s.a.v) aramızda iken ansızın hafif bir uykuya daldı. Sonra tebessüm, ederek başım kaldırdı. Biz, "Seni güldüren ne, Ey Allah'ın Rasûlü?" dedik. Buyurdu ki: "Bana az önce bir sûre indirildi. "Daha sonra "Bismillâhirrahmânirrahîm" diyerek Kevser sûresini okudu. Sonra dedi ki:" Kevser nedir, biliyor musunuz? "Biz: "Allah ve Rasûlü daha iyi bilir" dedik. Buyurdu ki: "O, Yüce Rabbimin bana va'dettiği bir nehirdir. Onda çok hayır vardır. O bir havuzdur ki kıyamet günü ümmetim ondan su almaya gelecektir. Kapları, yıldızların sayısı kadardır. Ona suya gidenlerden bir kul tutulup uzaklaştırılır. Ben, "O benim ümmetimdendir" derim. Bunun üzerine "Sen, senden sonra onun ne yaptığını bilmiyorsun" denilir. Ebû Hayyân şöyle der: Kevser'in manasıyla ilgili 26 görüş anlatılmıştır. Doğru olan Rasulullah (s.a.v)'ın yaptığı şu açıklamadır: "Kevser, cennette bir nehir olup kenarları altındandır ve o inci ve yakut üzerinden akar. Toprağı miskten daha hoştur. Suyu baldan daha tatlıdır"[8] İbn Abbâs da: "Kevser, çok hayırdır" demiştir.

2. Sana bu kadar nimeti ihsan eden Rabbin için sadece O'nun rızasını gözeterek namaz kıl. Rabbinin sana verdiği hayır ve nimet*lere karşı Allah'a şükür olsun diye develeri yani Arap mallarının en iyileri*ni kurban kes. İbn Cüzey şöyle der: Müşrikler ıslık çalıp el çırparak ibadet ediyor ve putlar için deve kesiyorlardı. Bunun için Yüce Allah Peygamberine (s.a.v.), "Sırf Rabbin için namaz kıl ve başkası için değil, sadece O'nun için kurban kes" buyurdu. Bu Allah'ı birleme ve ihlâs emri olmuştur.

3. Ey Peygamber! Sana buğzeden o kişi var ya, işte her türlü hayırdan mahrum olan odur. Tefsirciler şöyle der: Hz. Peygamber (a.s) in oğlu Kasım ölünce, Âs b. Vâil: "Bırakın onu. O, soyu kesik bir adamdır.
Nesli yoktur. Öldüğünde adı sanı kesilecektir" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu sûreyi indirdi ve her ne kadar çocukları olsa da, asıl soyu kesik olanın o kâfir olduğunu haber verdi. Çünkü o, Allah'ın rahmetinden mahrum edilmiştir. O ne zaman anılsa, lanetle anılacaktır. Ama Hz. Peygamber (a.s) böyle değildir. Çünkü onun adı kıyamete kadar anılacak; minare ve minberlerde Allah'ın adiyle beraber yücelecektir. Onun zamanında, kıyamete kadar gelecek olan bütün mü'minîer onun tâbileridir. O, mü'minlerin babası yerindedir. Allah'ın salât ve selâmı onun üzerine olsun.
Safvetü-t Tefasir
Son düzenleyen Safi; 14 Aralık 2016 04:47
Misafir
1 Şubat 2012 12:58       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Kevser Suresinin Fazileti


Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
 • “Kim innâ a'taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir”
 • “Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim”
Kutbüddin İznikî buyurdu ki:
 • “Bir kimse yatacağı vakit, Kevser sûresini okursa ve; "Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır" derse, Allahü teâlânın izniyle o kimse sabah namazına uyanır”
Âlimlerimiz buyurmuştur ki:
 • “Her kim bu sûresi Cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe getirir de yatarsa, o gece Resûlullah efendimizi rüyâda görür”
Temîmî diyor ki:
 • “Her kim Kevser sûresini okumaya devam ederse, kalbi yumuşar, Rabbine huşû içinde ibâdet eder Devamlı ibâdet üzere olur”
Kevser Sûresi ve Anlamı
Bismillahirrahmanirrahim.
İnnâ a' taynâkel-kevser fe-salli li-rabbike venhar inne sânı eke hüvel ebter.

Kevser Sûresinin Anlamı (Manası)
Biz sana kevseri verdik, o halde sen de Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl zürriyetsiz olan, sana buğzedenin kendisidir.
Son düzenleyen Safi; 14 Aralık 2016 04:49
14 Aralık 2016 04:51       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

KEVSER


a. (ar. kevser). Esk.
1. Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak ya da havuz: Âb-ı kevser (kevser suyu). Havzı kevser (sırattan geçenlerin cennete girmek için içinde yıkandıkları havuz). Şarab-ı kevser (kevser şarabı).
2. Maddi, manevi bolluk, çokluk, bereket.
3. Kevser gibi, tatlı ve lezzetli olan içeceklerin bu yönünü belirtmek için kullanılır.

—Tasav. Tanrısal vergi ile kazanılan gizli bilgi (ılm-i ledünn).

—ANSİKL Ed. Divan ve halk şiirlerinde doğa güzellikleri anlatılırken betimlenen yerde akan suların kevser suyu gibi lezzetli ve soğuk olduğundan söz edilir. Kör- oğlu'nun kır ajının kevser suyundan içtiğine inanılır (Âb-ı kevserdır sulağı). Alevi şairleri kevser suyunu Hz. Ali'nin sunduğunu anlatırlar. Divan şiirinde övülen kışının sarayındaki sular, sözleri, cömertliği, sevgilinin ağzı ve dudakları kevsere benzetilir Bu öğelerle, kevser suyunun lezzeti arasında benzerlik kurulur. Zülal, şerbet, şirin gibi sözcüklerle de özellikleri belirtilir. Kevser tevriye ya da tenasüp sanatı ile de kullanılır: “Letafette leb ü dendanın alnın yüzün olmuştur. Bir; Kevser biri Necm ü biri Nuru biri Tâhâ". (Dudağın, dışın, alnın ve yüzün, latıflıkte biri kevser [dudak], biri yıldız [dış], biri ışık [alın], biri de tâhâ [yüz] olmuştur. [Kevser, Necm, Nur ve Tâhâ surelerine de işaret edilmesi açısından tevriye ve tenasüp sanatı birlikte kullanılmıştır.]) [Ahmedı]

—İsi Hz. Muhammet kendisine kevserın verildiğinden söz eder. Kevserın, ahırette Hz Muhammet’e özgü bir ırmak ya da havuz olduğu öne sürülür. Bazı Kuran yorumcuları ise kevserın bol hayır, bereket, Hz Muhammet’in ümmetinin sayıca çokluğu gibi anlamlara gelebileceğim belirtirler. Hz. Muhammet, hadislerinde kevserı baldan tatlı, sütten beyaz, kaymaktan yu muşak, kardan soğuk” olarak tanımlar.

Kaynak: Büyük Larousse


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç