Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 11 Mart 2016  Gösterim: 49.616  Cevap: 10

Tecvid Nedir?

virtuecat
27 Kasım 2006 17:14       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Kıraat ilmi içinde yer alan Tecvid, Kur'an okuma usulü ve ilmidir. Harflerin çıkış yeri, sıfatı, uzun veya kısalığı, genişlik veya darlığı, birleştirme ve ayırma, kalın ve ince vurguları konuları bu ilmin konularıdır.
Aşir okumasında tertil denilen usul uygulanır. Tertil, Kur'anın tecvid usullerini tam uygulayarak ağır okumak demektir. Hatim ve namazda tedvir -hızlı okuma- yapılır. Çok hızlı okumaya hadr denir.

Sponsorlu Bağlantılar
1)HARF-İ MEDD:
Kelime olarakuzatma harfi” demektir. Uzatma harfleri üç tanedir. Bunlar:
a) Vav 002ae1648xn4 b) Ya 003ae16f4kk8 c) Elif 001ae1704do6
a) VAV HARFİ :Peki vav harfi ne zaman harfi medd (uzatma harfi ) olur?
- Vav harfi sakin olup kendinden önceki harfin harekesi de ötre004ae1713vp5 olursa, o zaman vav, harf-i medd olur.
(SAKİN: Harekesi olmayan harf demektir = yani üstünü , esresi ve ötresi olmayacak.)Örnekleri görelim:
005ae1733jx9
Kırmızı renkte yazılmış olan vav harflerine dikkat edelim. Göreceksiniz ki bu harflerden hiç birinin harekesi yok ve kendinden önceki harflerin hareksi de, hepsinde “ ÖTRE ” olarak gelmiştir. Peki, iyide bu ne anlama geliyor o zaman? Kardeşlerim bu şu demek; Burada ki “ vav ” harfi , kendinden önceki harfi uzatacak demektir.Öğle ise ne kadar uzatacak? Şimdi buna dikkat edelim: Ağzımızdan “elif “ kelimesi çıkana kadar geçen süre ne kadarsa , bizde o kadar, o harfi uzatacağız. Başka bir değişle, elimizi tamamen açarak bir masanın üzerine koyalım.(avuç içi masaya yapışacak şekilde) sonrada şehadet parmağımızı bir kez havaya kaldırıp – indirelim. İşte biz bu geçen kısa zamana tecvit ilminde “Bir elif miktarı uzatmak ”diyoruz.
O halde şu soruyu hiç unutmayalım: Bir elif miktarı ne demek?
(Şehadet parmağımızı bir kez kaldırıp indirecek kadar geçen zamana bir elif miktarı diyoruz.)
Şimdi yukardaki örneklere bir kez daha bakalım.( sağdan – sola doğru = Arkadaşlar burada daima sizin SAĞINIZ VE SOLUNUZ esas alınmıştır, ekranın değil.) Vav’dan önce hangi harfler gelmiş:
006ae1742gt0
Biz harekesi “ötre” olan bu harfleri okurken bir elif mikdarı uzatarak okuruz.Bunları türkçe olarak gösterirsek şöyle okumalıyız: Nû , Rû ,Mû , Tû , Cû , Kû . Sanıyorum anlaşılmıştır.

b) YA HARFİ: “Ya” harfi ne zaman harfi medd olur? “Ya” harfi sakın olup, kendinden önceki harfin
harekesi “ESRE” 009ae1752nl6 Olursa o zaman “Ya “ harfi , harfi medd olur. Yani diğer bir deyişle “Ya ” harfi bir elif
mikdarı uzatılarak okunur. Şimdi örneklerini görelim:
008ae1762kp1
Burada ki “Ya “ harfinden hiç birinin harekesi yoktur. Hepsi sakindirler. “Ya “ harfinin harfi med olması için kendi sakin, kendinden önceki harfin hareksi de “ESRE “ Olması gerekir. Zaten hepsinin harekesi de esredir. Öğle ise biz bu “Ya” harfinden önce gelen, bu harfleri, bir elif miktarı uzatar


virtuecat
27 Kasım 2006 17:22       Mesaj #2
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
2)SEBEB-İ MEDD: Uzatma sebebi demektir. Bu da iki kısma ayrılır:


a)HEMZE : Harekesi olan “Elif ’e “ hemze denir. Örnek : 011b4797aer0

b)SÜKUN : Daha önce gördüğümüz gibi , harekesi olmayan ( yani ne esresi, ne ötresi ve nede üstünü olmayan ) harfe biz

Sükun diyoruz. 012b47989mj5 gibi. Bakınız bu harflerin hiç birinin harekesi yoktur.

Dolayısı ile harekesi olmayan harfe sakin harf diyoruz. Burada şunu da ekleyelim: İleride göreceğiz ama yine de belirtelim:

“CEZZİMLİ “ olan harflere de “SÜKUN “ diyoruz.

Mesela: 013b47999ya5 gibi.
3) MEDD-İ TABİÎ :Harfi medden sonra sebeb-i medden hiç bir şey bulunmazsa, o zaman “Medd-i tabii” olur.
Bir elif miktarı uzatmak Vaciptir:
( Daha önceki bilgilerimizden hatırlayalım; harfi medd yani uzatma harfleri üç tane idi. Bunlar :

014b71236ts1
sebebi meddi de hatırlayalım: hemze = harekli elif ve SÜKUN = harekesiz ve cezzimli harf idi )
Örnekler : 015b71245cu8

Arkadaşlar sanıyorum sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Aslında daha önce görmüş olduğumuz harfi medd ile Meddi Tabiî aynı şeylerdir. Fark sadece şuradadır. Harfi medden sonra sebebi medden bir şey gelmemiş olacak ki, o zaman meddi tabii olsun. Öğle ise gelin, karışık gibi gelse de, şu cümleyi bilelim: Her meddi tabii harfi medd olur ama her harfi med meddi tabi olmayabilir. Zira harfi medden sonra sebebi medden bir şey gelirse, o zaman meddi tabii olmaz.Burada ki medd harflerinden sonra (Kırmızı ile işaretlenmiş elif,ya ve vav harfleri) sebeb-i Medden hiç bir şey olmadığı için meddi tabii olmuşlardır. Fakat bir de şu örneklere bakalım:
016b71274yf9

Bakın burada,kırmızı ile yazıp altını çift çizgi ile işaretlediğimiz iki tane medd harfi var. Onlardan sonra da Mavi ile yazdığımız sebeb-i medden “hemze “ gelmiş. Ama sanıyorum dikkatinizden kaçmamış olacak, bakın oradaki işaretli eliflerden sonra , sebebi medden harekeli hemze gelmiş. Öğle ise burası meddi tabi olmaz. Neden ? Çünkü Harfi Medden sonra sebebi medden hiçbir şeyin gelmemesi gerekir. Burada ise “hemze” gelmiştir.
NOT: Medd-i Tabii ne kadar uzatılacak? Bir elif mikdarı uzatılacak. Yani şehâdetparmağımızı birkez kaldırıp indirecek kadar (bir zaman) uzatacağız. Hatırlarsanız, birde demiştik ki; ağzımızdan “Elif “ kelimesi çıkana kadar geçen bir süredir bu.

ÖRNEKLER : 017b71284sg6
018b712a3ni1

virtuecat
27 Kasım 2006 17:34       Mesaj #3
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
5) MEDD-İ MUTTASIL :
Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden ayın ağzışeklinde ki hemze 019bbb894gb2 gelir ve her ikisi de aynı kelimede
bulunursa, o zaman MEDDİ MUTTASIL olur. Meddi muttasılın meddi VACİP’tir.Örneklerle görelim:
022bbb8a4zo8
Arkadaşlar bakınız burada medd harflerininin altını işaretlemiş bulunuyorum. Dikkat edecek olursanız çift çizgi ile altlarını çizdiğim ve kırmızı ile yazdığımız medd harflerinden sonra, Mavi kalemle yazdığım, sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki “hemze” gelmiş ve her ikiside aynı kelimede bulunmuştur. Peki bu meddi muttasılı kaç elif miktarı çekeceğiz? Dört elif miktarı çekeceğiz. Dört elif miktarı ne demek? Dört elif mikdarı demek , elimizi bir masanın üzerine koyacağız ve şehâdet parmağımızı 4 defa, arka arkaya kaldırıp indireceğiz. İşte bu geçen süreye “ Dört elif mikdarı “ uzatma diyoruz.Bir başka deyişle 4 defa elif (Elif elif elif elif) okuyacak kadar geçen süreye 4 elif miktarı denir.
ÖRNEKLER
020bbb8b3al2

021bbb8d2yl3


6)Medd-i Munfasıl :( Dört elif miktarı uzatmak caizdir.)
Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki hemze DEĞİLDE, DİK ELİF023bdd45fvo4 şeklindeki
“hemze” gelir ve harfi meddle ayri ayri kelimelerde bulunursa, o zaman MEDDİ MUNFASIL olur. Meddi munfasılın meddi CÂİZ’dir. Peki caiz ne demektir? Caiz demek , dört elif miktarı çekilse de olur çekilmese de olur. Ancak kıraat imamımız iki elif miktarından aşağı uzatmamıştir. Şimdi bunu örneklerle görelim:

024bdd46fcj9
Kırmızı ile yazarak altını çift çizgi ile çizdiğim medd harfinden sonra, mavi ile belirttiğim sebebi medden DİK ELİF gelmiş ve ikisi de ayrı ayrı kelimelerde bulunmuştur. Öğle ise burada MEDDİ MUNFASIL meydana gelmiştir ve 4 elif miktarı çekmekte caizdir. Yani isteyen 2-3-4 elif miktarı çekebilir. Fakat şunu hatırlatmak isteri ki; Bizler İmamı asım ve onun ikinci ravisi olan HAFS ‘a göre okuyoruz ve oda bu tecvidi 4 elif miktarı çekmiştir.Ama dediğim gibi kıraat imamları arasında “ittifak ” sağlanmamıştır.

ÖRNEKLER
025bdd49enc1
026bdd4aejj0

7)Medd-i Lâzım : ( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)
Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden “SÜKUN’u lazım “ gelirse , o zaman meddi lazım olur.Peki SÜKUN’U LAZIM ne demektir? Kur’an-i Kerim’i okurken ister duralım veya isterse geçelim, her iki durumda da var olan “SÜKUN’a “ SÜKUN’u lazım denir. Bunu örnekle görelim ;
027c0dd69uc2
Arkadaşlar üç tane kelime yazdık.İçlerinde Hurufu mukattaa da olan bu harf ve kelimeleri okurken,sanki uzun yazılmış gibi okuyoruz. (Elif lam mim diye okunan ilk kelime uzun yazıldığında,nasıl yazıldığını, ok işaretlerinden sonra açıkça görüyorsunuz.
“ Yasin” örneği de bunun gibi.) Bu durumda, harfi medden sonra gelen SÜKUN’e dikkat edelim. Kırmızı ile yazdıklarımız harfi meddir. Yani uzatma harfleridir. Ondan hemen sonra gelen ve mavi renkle yazdığımız ise “ SÜKUN’u lazımdır” Kısaca harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN’u lazım gelmiştir. Yani şunu demek istiyoruz: BAKIN HARFİ MEDDEN sonra CEZZİMLİ bir harf gelmiştir.Bu cezzimi kaldırmamız mümkün değildir. Siz Kuran okurken ister durun isterseniz durmayın, bu cezzimi okumak zorundasınız. İşte böyle SÜKUN’e “LAZIM SÜKUN ” diyoruz.

MEDDİ LAZIMI DÖRT BAŞLIK ALTINDA İNCELEYECEĞİZ
a) Meddi Lazım Kelime-i Musakkale:Arkadaşlar buradaki harfi medd ve sebebi medd (SÜKUN’u lazım) aynı kelimede meydana geldiği için ve de şeddeli olduğundan bu ismi almıştır. Zaten dört bölümde de harfi medden sonra sebebi medden cezzimli bir harf gelmekte. Kısaca harfi medd ve sebebi medd aynı kelimede meydana geldiği için bu ismi almıştır. Bunu örneklerle görelim:
028c0dd79bx7
Arkadaşlar, bu örneklere bakalım, burada kırmızı renkte yazıp parantez içine aldığımız bölüm Kur’an-i Kerim’de ki yazılı hali. Parantez içine almadığımız bölüm ise, size “ SÜKUN’u lazımı “ açık olarak gösterelim diye yazdık( mavi renkli ve cezzimli olan LAM ve KAF harfine dikkat edin) Çift çizgi ile çizdiğimiz harfi medleri sanıyorum hemen gördünüz. Dikkat edelim şimdi; Parantez içine aldığımız kelime de harfi medden sonra ne gelmiş ? ŞEDDELİ BİR harfin geldiğini açık olarak görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Söyleyelim: Harfi medden sonra ŞEDDELİ bir harf geldiği için ve bu da aynı kelimede bulunduğu için diyoruz ki burada MEDDİ LAZIM KELİMEİ MUSAKKALE VAR ve dört elif miktarı uzatmakta vaciptir. Bir kez daha belirteyim. Altlarını tek çizgi ile çizdiğim(Mavi tek çizgi) yerler ise şeddeli harfin açık yazılışını göstermek içindir. Zaten arka arkaya gelen bu iki harf görülüyor. Birincisi cezzimli ikincisi harekeli olan bu iki harf,yazı kurallarına göre birleştirilmiş ve başına da şedde konmuştur.

b) Meddi Lazım Kelime-i Muhaffefe: Bu bölümde de harfi medd ve sebebi medd yine aynı kelimede cereyan ediyor. Ne var ki burada harfi medden sonra gelen SÜKUN, a şıkkında olduğu gibi şeddeli değil de cezzimlİ gelmiştir. Bir kez daha diyelim; Harfi medden sonra sebebi medden cezzimli bir harf gelmiş ve de aynı kelimede bulunmuş oluyor.Bu durumda burada ki tecvidin adı Meddi lazım kelimei MUHAFFEFE (cezzimli) olur. Bunu örneklerle görelim:
029c0ddb7ly1

Arkadaşlar, burada ki harfi medd, baştaki elifin üstünde olan ve adına “ mukadder = takdir edilmiş ”
dediğimiz eliftir ve biz onu size, okunan elifin üstünde kırmızı ile gösterdik. Ondan sonra gelen mavi yazılı lam hafinin üstünde ki SÜKUN’da lazım SÜKUN’dur. Bu tecvidden Kurani Kerimde sadece iki yerde( Yunu suresi 59 ve 91. ayetlerinde) bulunmaktadır. Tekrar edelim: Harfi medden sonra sebebi medden lazım SÜKUN ( buradaki cezzimli) gelmiş ve ikisi de bir kelimede cereyan ettiği için Meddi lazım Kelimei Muhaffefe olmuştur.

c) Meddi Lazım Harfi Musakkele: Arkadaşlar yukarıdaki iki şıkkı aynen tekrar etmek durumundayız. Çünkü yukardaki kelimelerde geçen kural bu kez de harflerde meydana gelecek. Tanım yine aynı: Harfi Medden sonra sebebi medden SÜKUN’u lazım gelirse meddi lazım harfi musakkele olur. Yani harfi medden sonra ŞEDDELİ HARF gelir.
Örneklerle görelim:


Arkadaşlar Kur’ani Kerimde hurufu mukatta dediğimiz bu örnekleri görmemiz mümkün. Fakat biz bunu okurken uzun yazıldığı gibi okuruz. Bakın bu iki kelimeyi hem cezzimli haliyle ve hem de şeddeli haliyle yazdım ki olayı net görelim. Ama biz bunu okurken ŞEDDELİ İMİŞ gibi okuduğumuz için bu tecvide Meddi Lazım Harfi Musakkale deriz. Musakkele demek şeddeli demektir. Mavi ile yazılmış ve arka arkaya gelmiş iki “ mim ” harfi görüyorsunuz. Tecvid kaidesi kuralınca bu iki MİM harfi tek olarak yazılır ve başına da ŞEDDE konur. Bu olay harf üzerinde olduğu içinde Meddi lazım Harfi Musakkele adını alır. Kırmızı olarak yazdığım son bölümde ise MİM HARFİ ÜZERİNDE Kİ ŞEDDEYİ açık olarak görüyorsunuz.

d) Meddi Lazım Harfi Muhaffefe: Bu son şıkta da yine harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN gelir ve de bu olay kelimede değil harfte cereyan ettiği için harfi muhaffefe adını alır. Örneklerle görelim:
031c0ddc7mn5
Arkadaşlar bakın tek olarak Kurani Kerimde gördüğümüz bu harfler okunurken açık bir şekilde yazdıklarımız gibi okunur. Bu olayda harfi medden sonra gelen SÜKUN ( yani cezzim )sadece harfte gerçekleştiği için bu tecvide de Meddi lazım Harfi Muhaffefe diyoruz. Arkdaşlar böylece en zor tecvidlerden birini bitirmiş oluyoruz , elhamdulillah .


ÖRNEKLER
032c0ddd7bl1
033c0dde6ry1
virtuecat
27 Kasım 2006 17:44       Mesaj #4
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
8) Medd-İ ArIz: (Meddi arızın dört elif miktarı çekilmesi caizdir.)
Tanımı:Harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN’u arız gelirse meddi arız olur. Peki ;
SÜKUN’u Arız neye derler: Kuran-i Kerimi okurken , Durulduğu zaman olan ama geçildiği zaman olmayan SÜKUN’e SÜKUN’u arız diyoruz. Biz bunu örnekle görelim: Mesela Kur’an i Kerim okurken duraklar vardır. Biz genelde buralarda dururuz. Durduğumuz zaman kelimenin sonu cezzimli olmuş olur. Cezzimli olunca da SÜKUN meydana gelmiş olur.
Mesela; 034c897edqb3
Arkadaşlar burada birinci örneğe bakalım. Tek çizgi ile altını çizdiğimiz NUN 035c897edwt6 harfine dikkat edelim.
Gördüğünüz gibi sonu “ÜSTÜN” 007c8981cck0 gelmiş. Bu normalde bütün Kuran-i Kerim’de böyledir.Şayet biz ayet
bittiği zaman , ara vermeden okursak bu ayetin sonunda ki üstünü okuruz ve durmadan devam ederiz. Şayet duracak olursak , ikinci örnekte çitf çizgi ile altını çizdiğimiz gibi, ayetin veya durduğumuz kelimenin sonunu (esre – üstün ve ötre olması fark etmez) CEZZİMLİ OKURUZ.Demek ki şu bilgi unutulmamalı: Biz kelimenin sonunda durduğumuz takdirde, kelimenin sonu cezzimli olmuş olacak ancak; eğer durmaz devam edersek o zaman da CEZZİM ortadan kalkmış olacaktır. Buna göre SÜKUN’u arızın tanımına bir kez daha bakalım: Durduğumuz da var olan fakat durmadan okumaya devam edersek ortadan kalkan SÜKUN’e , ARIZ SÜKUN denir. Meddi Arızı üç başlık altında inceleyebiliriz:a)Kelimenin SONU ÜSTÜN007c8982czg3İle biterse, bunu üç çeşitten biri ile okuyabiliriz:

1) TUL ile okuyabiliriz: Dört elif miktarı uzatmaktır.(Yani dört elif miktarı çekerek okuyabiliriz)
2) Tevassut ile okuyabiliriz: (İki veya üç elif miktarı uzatarak okumaya denir.)
3) Kasr ile okuyabiliriz: (Buda bir elif miktarı okumaktır. )
Şimdi bir örnek yazalım. Biz bu örneği yukarda ki üç şekilden biri ile okuyabiliriz:

036c8983brv5
Bakınız bu kelimenin sonu üstün ile bitmiş. Fakat Biz Kur’an-i Kerim-i okurken burada duracak olursak, sonu CEZZİMLİ olur. Yani sonu SÜKUN olur. Bu kelimeyi ister tul, ister tevassut ve istersek kasr ile okuyabiliriz.

b)Kelimenin SONU ESRE 009c8984bfn1 İle biterse , bunu dört ayrı çeşitten biri ile okuyabiliriz:

1) Tul ile okuyabiliriz.
2) Tevassut ile okuyabiliriz.
3) Kasr ile okuyabiliriz.
4) Ravm ile okuyabiliriz. Peki RAVM ne demektir : Gizli bir ses ile harekeyi talep etmeye denir.Ravm yapılacak kelimenin sonunu okurken sesinizin üçte ikisi gidip,geri kalan üçte biri ile kelimenin sonundaki esre veya ötre olan harekeyi okumaya denir.Yalnız bu hareke tam bir hareke olmayıp, harekeye işaret eden küçük bir uygulamadır.
Şimdi bunu ( b şıkkını) örneklerle görelim :
037c8984bgx4

Sonu “Esre “ ile bittiği için, yukarda ki dört ayrı şıktan birine göre okuyabiliriz.


c) Kelimenin SONU ÖTRE 004c8986azb1 İle biterse , bunu da yedi çeşit okuyabiliriz: Bunları görelim:
1) Tul ile okuyabiliriz.
2) Tevassut ile okuyabiliriz.
3) Kasr ile okuyabiliriz.
4) Tul ile işmamı birlikte okuyabiliriz.
5) Tevassut ile işmam birlikte okuyabiliriz.
6) Kasr ile işmam birlikte okuyabiliriz.
7) Ravm ile okunur birlikte okuyabiliriz. Kardeşlerim şimdi de bunu örneklerle görelim:
038c8986agm1

Kardeşlerim hemen İŞMAM’ın tanımını yapalım: SÜKUN’dan sonra dudakları ( uçlarını birbirine bitiştirmeyerek) yummaya denir. İşmam sadece ötrede olur.Kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine dudaklar ile işaret etmektir. Kısaca sükundan sonra ötreye işaret edilerek dudakların ileriye doğru toplama işlemine işmam diyoruz.
KARDEŞLERİM bir kez daha net bir şekilde belirtelim: TUL : Dört elif miktarı uzatarak okumaktır. TEVASSUT: İki veya Üç elif mikdari çekerek uzatmaktır. KASR: Bir elif miktarı çekerek okuma şekline denir. Bir elif miktarını da daha önce geniş bir şekilde anlattık.9) Medd - İ Lîn : Lin harfinden sonra sebebi medden SÜKUN gelirse Meddi Lin olur. Ancak önce lin harflerini
görelim: Bunlar iki tane olup VAV 042cbfed6qy7 ve YA 041cbfee6yc2Harfleridir. Peki Meddi Lin ne zaman olur? Bu iki harften biri
bir kelimede sakin ( Yani CEZZİMLİ) olarak bulunur ve kendilerinden önceki harfin harekesi de

ÜSTÜN 043cbfef6hh8 olarak gelirse Meddi Lin olmuş olur. Örneklerle görelim:
044cbff25ic3


Kıymetli arkadaşlar, bakınız burada lin harflerini kırmızı ile belirttik. Bunlar 042cbff44ae4ve 041cbff73au7 harfleridir. Dikkat
etti iseniz lin harflerinden önceki harflerin harekesi de “ÜSTÜN” olarak gelmiş. Şayet biz bu kelimeleri durmayarak okursak sonlarında ki tenvin ve harekeleri de okuruz. O takdirde de Meddi lin olmaz. Fakat duracak olursak sonunda ki tenvin ve harekeler sakin (cezzimli) olmuş olur ve bu durumda da Meddi lin meydana gelmiş olur. Meddi linin Meddi caizdir. Yani alimler ne kadar uzatılacağı noktasında ihtilaf etmişlerdir. Bunun için vacip değil caiz olmuştur. Buna göre bizler Medd-i Lin'i iki başlık altında inceleyeceğiz;
a)Linharfinden sonra gelen SÜKUN LAZIM SÜKUN gelirse iki şekilde okunur:
1)Tul olarak okunur.( Dört elif miktarı uzatılarak okumak.)
2)Tevassut olarak okunur.( İki veya üç elif miktarı çekilerek okunur.)
b) Lin harfinden sonra gelen SÜKUN, ARIZ SÜKUN ise bu durumda da Medd-i Arızı nasıl okuyorsak bunu da öğle okumuş oluruz.Kısaca belirtecek olursak ;
a) Sonu üstün ile biterse üç vecih(çeşit) caiz olur.Tul,tevassut ve kasr.
b)Sonu esre ile bitrerse dört vecih caiz olur.Tul, tevassut, kasr ve ravm.
c)Sonu öter ile biterse yedi vecih caiz olur.Tul,tevassut,kasr, tul ile işmam, tevassut ile işmam,kasr ile işmam bir de ravm ile okuyabiliriz.
ÖRNEKLER
047cbff82dv3
048cbff92ht4
virtuecat
27 Kasım 2006 17:55       Mesaj #5
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar burada yeni bir tecvid bölümüne başlıyoruz. Ancak öncelikle Tenvin ve Nun’u Sakini görmeliyiz.

a) TENVİN : İki ötre, iki esre ve iki üstüne denir : 049d0e0c7ud1


b)NUN’U SAKİN : Cezzimli Nun harfine denir : 050d0e0d6rk8
7) İHFA: Tanımı; Tenvin veya nunu sakinden sonra ihfa harflerinden biri gelirse, ihfa olur. Arkadaşlar ihfa yapılırken genizden bir sesin gelmesi gerekiyor. İhfanın esası budur. Bazen arkadaşlar genizden ses getirdiklerini sanarak yanlış bir uygulama yapıyorlar. Bunun doğru yapılıp yapılmadığını şöyle anlayabiliriz. Sesimizi genizden getirirken burnumuzu sıkalım. Şayet ses kesilir ve burun tıkanırsa ihfa olur. Yoksa ses hala geliyorsa o zaman ihfa olmaz ama biz ihfa yaptığımız zannederiz. Şimdi ihfa harflerini görelim: İhfa harfleri 15 tane olup yazacağımız beytin ilk harfleridir:

051d24681re1


Şimdi bu harfleri tek tek yazalım:


052d24691eh7Şimdi ihfanın bir kez daha tanımını yapalım: Tenvin veya nunu sakinden sonra bu onbeş harften biri gelirsen ihfa olur. İhfanın genizden gelen bir ses olduğunu belirtmiştik. Örnekleri görelim:

053d246b0zy8


Arkadaşlar bu örneklere dikkat edelim. İlk örnekte nunu sakin dediğimiz cezzimli nun gelmiştir. Onun hemen arkasından da ihfa
Arkadaşlar bu örneklere dikkat edelim. İlk örnekte nunu sakin dediğimiz cezzimli nun gelmiştir. Onun hemen arkasından da ihfa


harflerinden 054d246cfkq6 gelmiştir. Öğle ise ses genizden getirilerek ve birazda tutularak okunur. İkinci örnekte ise


tenvinden sonra 055d246cfwj4 harfi gelmiştir. Bu takdirde yine ses genizden ve tutularak okunur. Üçüncü örnekte aynı şekilde okunur.


ÖRNEKLER


056d246cfsv4
057d246eeci612) İZHAR : Tenvin veya nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri gelirse “ izhar “ olur.
İzhar harfleri altı tane olup aşağıya yazdığımız beytin ilk harflerinden meydana gelir.

170d54682ef6
Şimdi bunları açık olarak olarak yazalım:

171d546b1gx2
Bunları örneklerle birlikte görelim:

172d546d0fg7
Arkadaşlar, dikkat ederseniz burada ilk örnekte tenvinden sonra izhar harflerinden 173d546d0gm0 harfi gelmiştir. İkinci örnekte de nunu sakinden (cezzimli nundan ) sonra 174d546e0kv1 üçüncü örnekte de nunu sakinden sonra izhar harflerinden 175d546e0zn4“ha” harfi gelmiştir. Gürüldüğü gibi bu üç örnekten sonra izhar harfleri gelmiştir. İzharı okurken ihfa gibi genizden ve
tutularak değil de ; (tenvin ve nunu sakinden sonra gelen izhar harfi olursa) süratli bir şekilde okunur ve hiçbir şekilde tutulma olmaz .
ÖRNEKLER
176d546e0wc1
177d546f0ea0
virtuecat
27 Kasım 2006 18:08       Mesaj #6
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
13) İKLÂB : Tenvin veya nun'u sakinden sonra 066d9ebb8uy3harfi gelirse iklab olur. Peki bu iklab nasıl okunur?
Şimdi örneklerde göreceğimiz gibi tenvin ve nun'u sakinden sonra “be” 066d9ebc7xj9 harfi gelirse ; “ be ” den
önce gelen tenvin veya nunu sakin mim 068d9ebe7yg4 harfine çevrilerek okunur:
Örneklerle görelim:
069d9ebe7py8


Muhterem arkadaşlar bakınız birinci örnekler orijinal kelimelerdir. Ok işaretinden sonra gelen bölüm ise Kur’an-i Kerim okunurken, tecvitli olarak nasıl okunacağını gösteren bölümdür. Sanıyorum ki “nun” ve “tenvin’in ” “ mim” harfine çevirilişini sizde fark ettiniz.
DİKKAT: Tenvin ve Nunu sakinin’in “mim” 068d9ebf6ff5 harfine çevrilerek okunduğunu gözden kaçırmayın, zira bu tecvidin amacı da zaten budur.


ÖRNEKLER
071d9ebf6qr2

072d9ec06iw414) İDĞAMI MAAL ĞUNNE : Tenvin veya nun'u sakinden sonra “yemnu” 073de2f26bh5 harflerinden biri gelirse

idğamı maal ğunne olur. Bu harfleri açık olarak yazalım:

074de2f26nl6
harfleridir. Kardeşlerim yalnız bunlardan:
075de2f55jd3
harfleri tenvin veya nun'u sakinden sonra gelirse o zaman “ğunneli idğam“ olur.

İDĞAM : Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan ( buna birbirlerine yakınlığı olan ) harflerden birincisini diğerine katmaya
İDĞAM diyoruz. Bu bazen tam idğam olur bazen de eksik idğam olur.
Örneklerle görelim:

076de2f55zo1


Arkadaşlar, ok işaretinin sağında ki bölümler Kur’an-i Kerim de ki orijinal örneklerdir.Fakat sol taraftaki kısımlar ise bizim , sağ tarafta yazılı olan bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini göstermektedir. Lakin şu farklılığa


dikkatinizi çekmek isterim: Nun'u sakinden sonra 080de2f65ah6 ve 077de2f74hk8 bir kelime içinde gelirse


idğamı maal ğunne olmaz. İZHAR gibi okunurlar. Örnekleri görelim:

078de2f74ew9
Arkadaşlar bakınız burada ki nun'u sakinleri kırmızı ile belirttim. Fakat nun'u sakinden sonra gelen vav ve ya 079de2f84et2

harflerinden dolayı burada idğam yapılmaz. Sadece burayı okurken izhar varmış gibi okuruz. Kısaca söylemek gerekirse YAZILDIĞI GİBİ okunur.
ÖRNEKLER
081de2f84jp5

082de2f93ro4

15) İDĞAM-I BİLAĞUNNE: Tenvin veya nunu sakinden sonra “lam” ve “ra” 083e18239wn9 harflerinden biri gelirse idğamı bila
ğunne olur. Kardeşlerim burada da idğam var, fakat burada tutulma olmaz ve hemen suratli bir şekilde geçilir. Örneklerle
görelim:

084e18249rh2

Arkadaşlar burada daha önceki örneklerde görüldüğü gibi okun sağında ki bölüm Kur’an-i Kerim’de geçen orijinal örneklerdir. İşaret okunun solunda ki bölüm ise, sağdaki bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini gösteren bölümdür.

ÖRNEKLER
085e18278ez3
086e18287pf4
virtuecat
27 Kasım 2006 18:25       Mesaj #7
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
16) İDĞAMİ MİSLEYN : Aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, birincisinin sakin (cezzimli) ikincisinin harekeli olarak gelmesi durumunda birincisi ikincisine katılarak okunur. İşte biz buna idğamı misleyn diyoruz. Burada bir noktayı önemle
belirtelim ki ; eğer mim ve nun harfleri 087eb2236tw7 birbirleri arkasından gelirse o zaman idğamı misleyn maal ğunne olur.
Yani ğunneli idğam olur. Örneklerle görelim :
088eb2256uj7
089eb2265zz5
Arkadaşlar sanıyorum ki artık sizde ok işaretinin sağında ki bölümün Kur’an-i Kerim deki orijinal bölüm olduğunu , solunda ki bölümün ise sağdaki kısmın tecvitli okunuşu olduğunu biliyorsunuz . Evet , bakınız arka arkaya gelen bu iki harf, okunurken, solda ki bölüm de olduğu gibi, şeddeli okunduğunu ( ama bunun yazılmadığını , sadece tecvitli olarak öğle
okunduğunu) anlamışsınızdır. Arkadaşlar bir de “nun” 090eb2284en7 harfi yine “ nun “ harfine uğrarsa (yani iki nun arka arkaya gelirse) o zaman
idğami misleyn maal ğunne olur. Bunu biraz tutarak okuruz. Örnekle görelim :
091eb2294io1

Bu iki örneğe bakınız, arka arkaya gelen iki nun , okunurken sanki şeddeli bir nunmuş gibi okuruz.

ÖRNEKLER
092eb22a4gv5

094eb22d3wm9

17)SAKİN MİM’İN (CEZZİMLİ MİM )ÜÇ HALİNİ GÖRELİM:
1)Sakin mim, mim harfine uğrarsa İdğami Misleyn Maal Ğunne olur :
Bu kısmı okurken “ mim harfi, mim harfine uğradığı için, ğunneli ve tutularak okunur.
096ee9276is3
2)Sakin mim, “Be” 097ee9286sf2 harfine uğrarsa Dudak ihfası ( ihfayı şefeviye) olur:

098ee9295yh6
Efendim, burada kırmızı ile yazılmış “ mim “harfi okunurken “be “ harfine hemen geçilmez ve burada bir buçuk elif miktarı
tutularak(ama dudaklar önde tutulur) sonrada okumaya devam edilir.

3)Sakin mim , yukarda ki iki harfin dışında ki harflerden birine uğrarsa İZHAR olur:
099ee92a5ul1
Biliyoruz ki İzhar, okunurken hiç beklemeden okumaya devam etmektir. Yani tutma olmak.
ÖRNEKLER
100ee92b5zi0

101ee92d4fn3

18) İDĞAMI MÜTECANİSEYN: Mahareçleri ( çıkış yerleri ) bir olan, fakat sıfatları başka olan harfler birbirine uğrarsa İdğamı
Mütecaniseyn olur. Arkadaşlar bu tecvidi görürken , mahreçlerinden dolayı, harflerini üç başlık altında inceleyeceğiz:

1) “Tı” , “Dal” , “Te” > 102f0c66dab9 harfleri. Arkadaşlar bu harflerden hangisi önce gelirse, önce gelen harf
arkasından gelen ikinci harfe çevrilerek okunur. Şimdi bunu örneklerle görelim:

103f0c67dmv5

Solda ki Şeddeli olan bölüm, tecvitli okuduğumuz da ağzımızdan çıkması gereken okuma şeklidir. Fakat Kur’an-i Kerim’de ise sağda ki gibi yazılır ama okurken solda ki gibi okunur.

2)“Zı” , “Zal” , “Se” > 104f0c69cly3 harfleri. Öncekinde olduğu gibi bunda da, bu harflerden hangisi önce
gelirse, daha sonra gelen harfe dönüşerek okunur. Örneklerini görelim:

105f0c6cbxt3
Arkadaşlar bakınız birinci bölümde ki “ zal” harfi “ zı “ harfine ; “ se” harfide “ zal” harfine nasıl dönüşmüş. Tabi ki biz okurken şeddeli imiş gibi okuruz. Yani solda ki gibi okuruz.
3)“be” , “mim” > 106f0c6daxs6 harfleridir. Fakat burada önemli olan bir nokta var; Mutlaka “ be” harfi önce gelmeli.
“mim “ harfi önce gelirse olmaz: Aşağıda “ be “ harfinin “mim” harfine çevrilerek şeddeli bir şekilde okunduğunu görüyorsunuz. Yazıda yok ama okurken şeddeli okuruz.
107f0c6eakz4
ÖRNEKLER

108f0c6faqe6

109f0c719yx2
110f0c757dn0
virtuecat
27 Kasım 2006 18:38       Mesaj #8
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
19) İDĞAMI MÜTEKARİBEYN: Mahrecinde ( çıkış noktasında) ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirlerine uğrarsa İdğamı Mütekaribeyn olur. İdğamı Mütekaribeynin harflerini de iki başlık altında inceleyebiliriz:
1) “Lam “ ve “Ra” 111f62202no4 harfleridir. Bu harflerden “Lam “ harfi mutlaka önce gelir. Lam sakin , “Ra” harfi
harekeli olur. Ve lam harfi “Ra” harfine çevrilerek okunur. Örnekle görelim:
112f62212ub9
Her iki örnekte de “Lam” harfinin “ra” harfine dönüştüğünü açık olarak görüyorsunuz.Sağda ki bölüm Kur’ani Kerim’de yazılı olan bölüm, ok işaretinin solunda ki bölüm ise tecvitli okuduğumuzda uymamız gereken kuraldır.
2)“Kaf” ve “Kef” 113f62231ui7 harfleridir. Bu harflerden de “Kaf” harfi “ Kef “ harfinden önce gelir. Bütün idğamlarda
olduğu gibi birincisi sakindir. İkincisi ise harekelidir. Sakin olan ilk harf daima ikinci harfe idğam (katılarak, çevrilerek) okunur.Bu bölümde de “Kaf” harfi “Kef “ harfine çevrilerek okunacaktır. Örnekle görelim:
114f62241wj4
Gördüğünüz gibi “kaf” harfi tecvitli okunurken, ok işaretinin solunda şeddeli bir “kef “ harfine dönüşmüştür. Burada bir noktaya çok dikkat etmek lazım. İDĞAMLARDA KALKALE yapılmaz. Mesela yukarda ki örnekte sakin olan “ kaf “ harfinde kalkale olmaz. Neden ? Çünkü idğam durumunda olduğu için burada idğam yapılır, kalkale yapılmaz. Buna dikkat etmek lazım.

ÖRNEKLER
115f62250ic4

116f62260hj7


20)İDĞAM-I ŞEMSİYYE:Şemsi harfler 14 tanedir.Lam-ı tarif dediğimiz "EL" takısı 117f8d710fi8 bu harflerden biri ile başlayan bir kelimenin
başına gelirse, o takdirde el takısı okunmaz ve el takısından sonra gelen kelime de şeddeli olarak okunur.Şimdi bu ondört harfi görelim:
118f8d720vq0
Bu harflerin kolay hatırda kalması için oluşturulan beyti de yazalım:Yazdığımız bu beytin ilk harfleri idğam-ı şemsiyye harfleri olmuş oluyor:
119f8d75efq5
Bir kelime bu ondört harften biri olan 120f8d77dwv0"nun" ile başlarsa o takdirde idğam-ı şemsiyye maal ğunne olur.Bu şu demektir: Bizler bu şeddeli "nun" u okurken bir elif miktarı tutarak okuruz.Yani ğunne yaparak okuruz. Örnekleri görelim:

121f8d78dyg9
117f8d7acxc1"El" takısı "nun" harfinin dışında kalan diğer ondört harfle başlayan bir kelimenin başına gelirse o takdirde idğam-ı şemsiyye
bila ğunne olur.Bu şu demektir:Ğunne yapılmadan ve de tutulmadan seri bir şekilde okunacak demektir.Örneklerle görelim:

122f8d7bcif9
Örneklerde görüldüğü gibi " elif lam" takısı dediğimiz " el takısı" şemsi harflerle başlayan kelimelerin başına geldiği için okunmamış ve "el " takısından sonra gelen kelime de şemsi harfler başladığı için şeddeli olarak okunmuştur.


21)İZHAR-I KAMERİYYE:Kameri harfler 14 tanedir.Lam-ı tarif dediğimiz "EL" takısı 123fb2e9cjr3 bu harflerden biri ile başlayan bir kelimeninbaşına gelirse, o takdirde el takısı okunur.Şimdi bu ondört harfi görelim:
125fb2eacao9
Bu harflerin kolay hatırda kalması için oluşturulan beyti de yazalım:Yazdığımız bu beytin tüm harfleri izhar-ı kameriyye harfleri olmuş oluyor:
126fb2ecbti7

Şimdi örneklerle birlikte görelim:

127fb2eeaof4

Örneklerde görüldüğü gibi " elif lam" takısı dediğimiz " el takısı" kameri harflerle başlayan kelimelerin başına geldiği için "el " takısının okunduğunu görüyorsunuz.Kırmızı renk ile renklendirme yaptığımız harflerin kameri harfler olduğunu görüyorsunuz.


22)KALKALE: Kalkale harfleri dediğimiz; kaf , tı , be , cim ve dal harfleri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak (Cezzimli olarak) gelmeleri halinde ses olarak vurgulu okunmasına kalkale diyoruz.Beş harften oluşan kalkale harfleri şunlardır:
128fdeb0ddb1
Bu beş harfin daha kolay ezberlenip hatırda tutulması için oluşturulan kelime gurubu ise:
129fdeb2cdl3
şeklindedir.Latin harfleri ile de yazalım;( Kutbu cedin). Şimdi bu tecvidin örneklerini görelim:

130fdeb3cue0

ÖRNEKLER
131fdeb8aiu5
132fdeb99mc7
nazlisu
27 Kasım 2006 18:50       Mesaj #9
nazlisu - avatarı
Ziyaretçi
01
HAREKEHarflerde bulunan sesleri göstermek için onların alt veya üstlerine konulan işaretlerdir. Bu işaretler üç tanedir:

hareke

SÜKUNHarekesizlik demektir. İki çeşittir:1. Lâzım SükunKur'an okunurken hem geçildiği, hem de durulduğu zaman varlığını koruyan sükundur.

lazimsukun

2. Ârizî SükunHerhangi bir yerde durulduğu zaman ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan sükundur.
arizisukun

12
SEKTE
Kur'an-ı Kerîm'de dört kelime üzerinde sekte yapılır. Yani ses kesilerek okunur. Buna sekte denir.
Sekte yapılan yerler şunlardır:
1. Kehf Sûresi 1. âyetin sonunda sekte1 kelimesinde

sekte2

Burada sekte yapılmasaydı sekte1 derken ihfa yapılması gerekirdi.

2. Yâsin Sûresi 52. ayetteki sekte3 kelimesinde

sekte4

3. Kıyame Sûresi 27. ayetteki sekte5 kelimesinde

sekte6

Sekte yapılmasa idi idğâm-ı bilâ gunne olacaktı.

4. Mutaffifîn Sûresindeki sekte7 kelimesinde

sekte8

Sekte yapılmasaydı idgâm-ı mütegaribeyn olacaktı.
virtuecat
27 Kasım 2006 18:57       Mesaj #10
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
23) HÜKMÜRRA : “Ra” harfinin okunuşu: “Ra” harfi bazen kalın, bazen ince ve bazen de hem ince ve hem de kalın okunabilir. Şimdi bunları görelim:

a) “ Ra “ Harfinin “KALIN “ okunduğu yerler:

1)“Ra” harfi “ötre” veya “üstün “ 134101d1e4kz9 olduğu zaman. Örnek: 133101d1e4tl0


2)“Ra”harfi sakin (Cezzimli ) olup, kendinden önceki harfin harekesi “üstün “ veya “ötre “ 134101d213et1olursa o zaman da

kalın okunur. Örnek: 136101d222wm8

3)“ Ra” harfi sakin olup kendinden önceki harfte “esre “ 137101d242ic2 olsa ince okunur AMA, sakin olan “ra” harfinden sonra,

eğer “Hurufu İstiladan (kalın olarak okunan harflerden)biri üstün ve ötre olarak gelirse kalın okunur.Bu harfler:

138101d280az8
Bu harflerin kolay ezberlenmesi için, bunları beyit haline getirmişler.Böylece daha güzel öğrenilmiş ve akılda kalması
sağlanılmış oluyor. Bu beyti de yazalım:

139101d290vl9
İşte sakin olan "ra"harfinden sonra bu huruf'u istila harfinin HAREKESİ de üstün veya ötre olursa , o zamanda “ ra” harfi KALIN okunur.Örneklerle görelim:
140101d2afhv8


4) “Ra “harfi sakin olup kendinden önceki harfin hareksi arız (değişken ) olursa o zaman da
kalın okunur. Örnek: 141101d2bfni0


5) “ Ra “ harfi sakin olsa ve "ra" harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa , daha önceki harfin harekesine bakılır , üstün ve

esre olması durumunda da” ra” harfi kalın okunur. Örnek:

142101d2cesj4
b) “ Ra” harfinin ince okunduğu yerlere gelince: 1)“ Ra” harfi “esre” olduğu zaman ince okunur: Örnek:
143101d2deot5gibi

2)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harekesi esre olursa yine ince okunur:

144101d2fdsl0gibi


3“Ra “ harfi ve ondan önceki harf sakin olursa daha önce ki harfe bakılır.” Esre “ise İnce okunur. Örnek:
145101d30dyd8

4)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfte “lin “ harfi olsa 146101d31cks0 o zaman da “Ra “ harfi ince okunur:


Örnek : 147101d31cdq8


Arkadaşlar HUD suresi 41.ayette geçen 148101d32cbd7Kelimesi aslında harekesi üstün olduğu için kalın okunması gerekir


diye düşünebilirsiniz. Burada tecvid kaidelerinden “imâle “ olduğu için burasını “ince” okumamız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım.

c) “ Ra”harfinin ince ve kalın okunabileceği yerler de şunlardır:

1)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harkesi de esredir. Bu durumda “Ra “ harfi ince okunur FAKAT sakin olan” Ra “harfinden sonra , hurufu istiladan biri gelir ve onun da hareksi ESRE olursa o zaman da hem ince ve hem de kalın okunabilir.


Örnek:

149101d32cmi3 gibi.

2)“ Ra “ sakin olup önceki harf “ Sad” ve” Tı “ 150101d33cii8 harfleridir ve bunlar da sakindir. Bu sakin olan iki harften

önceki harfte ESRE’dir. Biz böyle bir kelimede durmak istersek o zaman “ Ra “harfini hem ince ve hem de kalın okuyabiliriz:Örnek : 151101d33ctd1 gibi3)Vakıf durumunda da( yani durduğumuz zaman ) “ra” harfi hem ince ve hem de kalın okunur.Örneklere bakalım:

152101d35bac7
gibi. Aslında bunları kalın okunması gerektiği yukarda zikredildi. Fakat bu kelimelerin ince okunması da mümkündür.Çünkü bu kelimelerin asılları :

153101d35bji3
yazıldığı için hem ince ve hem de kalın okunabilir.
24) LAFZATULLAH : ALLAH 154108c89big0 İsminin okunuşu: Allah isminden önceki harfin harekesi “ötre “veya “üstün” ise

Allah ismi kalın okunur. Örnek: 155108c8bark1

Allah isminden önceki harfin harekesi “ esre” olursa o zamanda ince okunur.

Örnek 156108c8camr3 ve 157108c8f9jq3 gibi.
25)ZAMİR:Bir ismin yerini tutan kelimeye zamir diyoruz.Tecvid ilmindeki zamir müfret (tekil) ,müzekker(erkek) ve de gaib(burada olmayan 3.tekil erkek şahıs) olarak gelen zamirdir.
Kelimenin Arapca'daki karşılığı 15810ace9cyc7 zamiridir.Zamirin okunuşu ise şöyledir:
Bir kelimenin sonunda zamir gelmiş ve bu zamirden önceki harfin harekesi de harekeli olarak bulunmuş ise, o takdirde zamir okunur.Zamirin okunması demek şu anlama geliyor:Bir elif miktarı uzatılarak okunur.Örneklerle birlikte görelim:

15910aceacll2
Burada kırmızı ile yazdığımız harflerin hepsi zamirdir.Dikkat ederseniz zamirlerden önce gelen tüm harflerin harekesi vardır.İşte bu takdirde bizler bu zamirleri okurken bir elif miktarı uzatarak okuruz.
Ancak Kur'an-i Kerim'de bulunan şu iki kelime zamir olmadığı için bir elif miktarı uzatılarak okunmazlar.16010aceealj8
Alak suresi ( 96/15) ,Ahzap suresi(33/60) ve Hud suresinde(11/91) geçen bu ayetleri de yazalım:
16110acf0acl6
Bu ayetlerde geçen ve kırmızı ile yazmış olduğumuz harfler zamir olmadığı için çekilmezler.

Zamirlerden önce gelen kelime harekeli değil de sakin (harekesiz veya cezzimli)olarak gelirse o takdirde bu zamir olan harf uzatılarak okunmaz. Örneklerini görelim:
16210acf39rr1
Arkadaşlar birlikte örneklere bakalım:Mavi olarak yazmış olduğumuz zamirlerden önceki harflerin hiç birinin (Kırmızı ile yazmış olduğumuz harflerdir.)harekesi yoktur.Bakınız onların bir kısmı cezzimli bir kımı ise harekesizdir.(Biz her ikisine de sakin diyoruz) İşte bu takdirde buradaki zamirlerin hiç biri uzatılarak okunmaz. Seri olarak okunur ve geçilir.

Not:Ancak furkan suresi (25/69) geçen 16310acf67qf6 kelimesindeki zamir bir elif miktarı uzatılarak okunur.Bu Ayet-i Kerime'yi de aşağıya alalım:
16410acf67df8
Gördüğünüz gibi kırmızı olarak yazmış olduğumuz bu zamir diğerlerinin aksine, kendinden önceki harf sakin olmasına rağmen uzatılarak okunur.Bu da Kur'an-i Kerim'de sadece bir yerde geçtiği için buraya almayı uygun gördük.

26)SEKTE:Kelime anlamı olarak susmak ve iki ses arasını nefes almaksızın ayırmak demektir..
Geniş anlamı ile sekte nefes almadan sesi kesmeye denir.Sesin kesilme süresi ise okuyuş tarzımıza bağlıdır.Ancak normal bir okuyuş tarzına göre bir elif miktarı kadar geçecek bir zaman, nefes almaksızın susulmasına sekte diyoruz.Lakin az önce belirttiğimiz gibi üç okuyuş tarzına göre(Tahkîk:Ağır okuyuş; Tedvir:Orta halli okuyuş; Hadr ise hızlı okuyuş şekline denir.) sektenin duruş zamanı değişir.
Kıraat İmamız Asım'a göre Kur'an-i Kerim'de dört yerde sekte vardır.Bunları, geçtikleri ayetlerle birlikte görelim:
116510dbd67qd3
Arkadaşlar kefh suresinin birinci ve ikinci ayetini görüyorsunuz.Birinci ayetin sonu ile ikinci ayetin başındaki kelimeleri mavi olarak yazdık.Birinci kelimeyi okuduktan sonra ikinci ayetin başındaki "kaf " harfine geçmeden önce normal bir okuyuş tarzı ile okuyorsanız bir elif miktarı uzatılacak bir zaman nefesinizi tutarak sessizce kalmalısınız.Sonra da okumaya devam etmelisiniz.İşte bu uygulamaya bizler sekte diyoruz.Sanıyorum sizin de dikkatinizden kaçmamıştır.Birinci kelimenin sonundaki kırmızı renkte yazmış olduğumuz tenvinli elifi "ivecen" diye okuduktan sonra bir elif miktarı nefes almadan sessizce bekledikten sonra ikinci kelimenin başındaki kırmızı ile yazdığımız kaf harfi başlayan "kayyimen" kelimesini okuyarak devam ediyoruz.

2. 16610dbd77hh1
Yasin Suresinin 52.ayetini okurken yeşil renkteki birinci kelime (mim merkadina)bittikten sonra ses ve nefesi bir elif miktarı keserek sessizce bekleriz. Daha sonra da mavi olarak yazmış olduğumuz ikinci kelimeyi (haza) okuyarak devam ederiz.
3. 16810dbd87ku3
Kıyame Suresinin 27 ayetini de okurken bir önceki örnekte olduğu gibi birinci kelimeyi (men) okuduktan sonra ses ve nefesimizi bir elif miktarı zaman geçecek kadar bekler daha sonra da mavi olarak yazdığımız ikinci kelimeyi (râk)okumaya devam ederiz.

4. 16710dbda6aa4
Son olarak Mütaffifin Suresi 14.ayeti görelim.Burada yeşil olarak yazdığımız birinci kelimemizi (bel) okuduktan sonra bir elif miktarı geçecek kadar bir süre bekliyoruz.Daha sonra da mavi olarak yazdığımız (râne)kelimesini okuyarak yukarıdaki örneklerde olduğu gibi devam ederiz.
16910dbdb6jp0


kaynak = islamsayfasi.comDaha fazla sonuç:
Tecvid Nedir?

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç