Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 18 Ağustos 2013  Gösterim: 142.786  Cevap: 11

CV Hazırlamak (Özgeçmiş)

Hi-LaL
15 Temmuz 2006 07:46       Mesaj #1
Hi-LaL - avatarı
Ziyaretçi
ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA...

Özgeçmiş Yazma

Sponsorlu Bağlantılar

Özgeçmiş, başvurulan işe uygun özellikleri ve başarıları özetleyen bir sunumdur. İyi bir özgeçmiş sizin kim olduğunuzu, bugüne değin neler yaptığınızı, ne tür becerileriniz olduğunu, ne bildiğiniz ve ne yapmak istediğinizi anlatan bir özettir.
İşverenler;
 • 'Neden bize başvurdu?'
 • 'Bizim için neler yapabilir?'
 • 'Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'
 • 'Kişisel özellikleri, değerleri nelerdir?'
 • 'Özellikleri işin gerektirdiği özellikler mi?'
gibi sorulara cevap ararlar. Dolayısıyla özgeçmişiniz bu sorulara cevap verebiliyor nitelikte olmalıdır. Kısacası özgeçmişiniz işverenlere;
 • 'Ben bu işi yapabilirim.'
 • 'Ben bu işi istiyorum.'
 • 'Ben bu işe ve firmaya uyum sağlayabilirim'
mesajlarını verebiliyor olmalıdır.


ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE...

Özgeçmiş hazırlamaya başlamadan önce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe yönelik olarak özgeçmişinizi hazırlıyor olmalısınız.
Özgeçmişinizi genel olarak bilgi, beceri ve başarılarınızı yansıtmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ancak spesifik olarak bir pozisyona başvuruda bulunuyorsanız, özgeçmişiniz o işin gerekliliklerine göre hazırlanmış olmalıdır. Söz konusu iş için gerekli bilgi, beceri ve kişilik özellikleri incelenerek hazırlanmış özgeçmiş daha başarılı sonuç verecek ve o işe sizin diğer kişilere göre daha uygun olabileceğinizi gösterebilecektir.
Diğer bir deyişle, tek ve standart bir özgeçmiş yerine, başvurulan işin özelliklerine göre şekillendirilmiş özgeçmişler hazırlamak daha yararlı olacaktır.


Hi-LaL
15 Temmuz 2006 08:02       Mesaj #2
Hi-LaL - avatarı
Ziyaretçi
ÖZGEÇMİŞTE NELERDEN BAHSETMELİYİM?..

Özgeçmişiniz kendi tanıtımınızı yaptığınız önemli bir araçtır. Dolayısıyla, özgeçmişinizde yer alacak bilgiler sizi iyi tanımlayabiliyor olmalıdır. Bir özgeçmişte yer alması gereken temel bilgiler:
 • Kişisel Bilgiler: İsim, soyadı, adres, telefon, e-mail, doğum tarihi gibi bilgilerden oluşur.
 • Kariyer Hedefi: Kısa ve öz bir şekilde kariyer hedefinizi, istediğiniz işin niteliklerini tanımladığınız alandır. Eğer kapak sayfasında kariyer hedefinizden bahsettiyseniz özgeçmişinizde tekrar bahsetmenize gerek olmayabilir.
 • Profesyonel Deneyim (İş Deneyimi): En son iş deneyiminizden başlayarak tüm iş deneyimlerinizi, söz konusu işlerinizdeki sorumluluk ve başarılarınızı belirterek yazacağınız alandır. Burada önemli olan tarihler arasında tutarsızlık olmaması, sorumlulukların öz olarak yansıtılabilmesidir.
 • Eğitim: En son eğitim bilgilerinizden başlayarak, bu konudaki kariyerinizi belirteceğiniz alandır.
 • İşle İlgili Beceriler: İş yaşamınızda önemli olabileceğini düşündüğünüz teknik ve teknik olmayan bilgi ve becerilerinizi içerir. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi, teknik bilgi ve beceriler burada yer alabilecek bilgilerdir.
İlgi alanları, ödüller, gönüllü faaliyetler, yayınlanmış eserler gibi bilgiler başvurulan iş ya da kariyer hedefleri açısından önem taşıyorsa bahsedilmelidir.
Referanslar ise, isteğe bağlı olarak yer alacak bir bölümdür. Belirtilecek bir referans varsa yazılmalı yoksa bu alan özgeçmişte yer almamalıdır. Referans olarak belirtilecek kişilerin daha önce birlikte çalışılmış kişiler olması tercih edilmelidir. Aynı zamanda, referans olarak belirtilen bu kişilerin önceden izinlerinin alınmış olması da oldukça önemlidir.
Referanslar üstlenilecek görevin sorumluluk derecesine göre önem kazanmaktadır. Yetki içeren pozisyonlara yapılan başvurularda, işverenler, teklif yapmadan önce referans kontrolü yapmaktadırlar. Bu tip işlerde, sizin işi alabilmenizde referanslarınızın önemi oldukça büyüktür.
Gerçekte, iş değiştirmeyi düşünen kişiler referans konusuna yeterince önem vermemektedirler. İş değiştirmeyi düşünen bir kişinin aklına ilk olarak, özgeçmişini nasıl oluşturacağı, görüşmede nelerle karşılaşabileceği gibi sorular gelmektedir. Halbuki, referans kontrolü tüm bunları bütünleyen ve kişinin işe kabul edilme aşamasında son derece kritik bir rol oynayan unsurdur.
Görüşmelerde oluşan izlenimler bireyin işe kabul edilmesinde önemli rol oynar. Referanslar ise, bu izlenimlerin adayı profesyonel geçmişinde tanıyan kişilerce teyit edilmesi anlamına gelmektedir.
Aynı nitelikteki kişiler arasında tercih yapmanın güçleştiği durumlarda da referans kontrolünün önemi artmaktadır.Referans verilecek kişileri belirlerken nelere dikkat etmek gerekir?

Referansların belirlenmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken bir kaç konu vardır. Referanslarınız belirtirken, söz konusu kişilerin sizi tanıyan, daha önce birlikte çalıştığınız kişiler olmasına dikkat etmelisiniz. Sizi tanımayan, çalışma şekilleriniz hakkında bilgi sahibi olmayan kişileri referans olarak belirtmeniz negatif etki yaratabilir. İşverenlerin, referans olarak belirttiğiniz kişilerle temas ettiğinde sizin hakkınızda yeterince bilgi sahibi olmayan ya da sizi tanımayan kişilerle karşılaşmaları işi alamamanıza neden olabilir.
Özetle, referans olarak belirteceğiniz kişiler;
 • Daha önce beraber çalıştığınız yöneticiler va çalışma arkadaşlarınız,
 • Çalıştığınız firmalarda ya da müşterilerde irtibatta bulunduğunuz, birebir çalıştığınız kişiler,
 • Akademi dünyasından daha önce beraber çalıştığınız öğretim kadrolarından kişiler olabilir.
Referans olarak belirteceğiniz kişiler hakkındaki bilgilerinizin eksiksiz olması da oldukça önemlidir. Referans göstereceğiniz kişilerin;
 • İsim
 • Unvan
 • Şirket
 • Adres
 • Telefon Numarası
 • Faks
 • E-mail bilgilerini temin ediyor olmanız önem taşımaktadır.
Referans listenizi oluşturduktan sonra, başvurduğunuz işlere ve şirketlere göre gruplandırma yapmanız yaralı olacaktır. Şöyle ki eğer teknoloji sektörüyle ilgili bir şirkete yaptığınız başvurularda daha önce benzer bir firmada çalıştıysanız bu firmadan göstereceğiniz referansları ön plana çıkarmak yararlı olabilir.
Referans gösterilecek kişilerin, konu ile ilgili onayını almanız son derece önemlidir. Referans gösterilen kişiyle temas kurulması durumunda bu kişinin konudan haberdar olmaması negatif etki yaratabilir.

ÖZGEÇMİŞ İPUÇLARI
 • Olumlu olun.
 • Yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermeyin.
 • Dilbilgisi ve yazım kurallarına dikkat edin.
 • Mümkün olduğunca kısa ve öz bir özgeçmiş hazırlayın.
 • Gereksiz kelimeler kullanmayın.
 • Politik ve dini içerik kullanmayın.
 • Açık ve net olarak kendinizi ifade edin.
 • Başvurduğunuz pozisyon ya da kariyer hedefinizle ilgili olmayan özelliklerinizden bahsetmeyin.
 • Eğer kapak yazınızda kariyer hedefinizden bahsediyorsanız özgeçmişinizde tekrar bahsetmeyin.
 • Özgeçmişinizi tamamladıktan sonra başka bir kişinin okumasını sağlayın ve yorumlarını alın.
 • Özgeçmişin size işi değil görüşmeyi sağladığını unutmayın.
 • Özgeçmiş yazmanın değişmez formülleri olmadığını unutmayın.
Bir işe kabul edilebilmeniz için öncelikle görüşmeye çağırılmanız gereklidir. Görüşmeye çağırılabilmeniz için iyi bir özgeçmişinizin olması şarttır. Bu yüzden iyi yazılmış bir özgeçmiş sizi hayalinizdeki işe götürecektir. Tüm özgeçmişlerin arasında göze çarpabilmek için, işverende ilgi uyandıracak, yüksek enerjiyle yazılmış, güven verici bir özgeçmiş hazırlayabilirsiniz. Hedefinizi belirleyerek belirli pozisyonlar için özgeçmişinizi kişiselleştirebilirsiniz. Hatta işverende sizinle çalışmak için heyecan uyandırabilirsiniz. "101 More Best Resumes", bugünkü acımasız rekabet ortamında size önemli avantajlar sağlayacak, hayalinizdeki işe ulaşmanızda rol oynayacak, yol gösterici bir kitaptır.

Profesyonel Özgeçmiş Yazma Derneği'nin desteği ile hazırlanan bu kitap, derneğin sertifikalı üyeleri tarafından yazılmıştır. İş arama konusu, son yıllarda radikal bir evrim geçirmiştir. Bu kitaptaki "İpuçları" bölümünde, yazarlar, elektronik ortamda iş arama ile ilgili her düzeydeki iş arayanlara yönelik kritik ipuçları vermekte ve en gelişmiş elektronik formatları ve stratejileri sunmaktadırlar. "101 More Best Resumes" iş dünyasındaki en iyi yazarlar tarafından yazılmış, başarısı kanıtlanmış bir kılavuzdur.

Hi-LaL
15 Temmuz 2006 08:26       Mesaj #3
Hi-LaL - avatarı
Ziyaretçi
Özgeçmiş Tipleri

Özgeçmişinizi vurgulamak istediğiniz özellikleriniz ve geçmiş deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. En sık kullanılan özgeçmiş tipleri kronolojik ve işlevsel özgeçmişler olarak nitelenebilir. Son yıllarda yoğun olarak kullanılan diğer bir tip ise kronolojik ve işlevsel tiplerin bir araya getirilmesi ile oluşan karma özgeçmişlerdir.

Kronolojik
En çok kullanılan özgeçmiş formatıdır. Bu formatta, temel olarak iş deneyimlerinin vurgulanması amaçlanır. En yeni iş deneyimi en başta olmak üzere kronolojik olarak iş deneyimleri belirtilir.

Kronolojik özgeçmiş, eğer son çalışılan iş başvurulan işle paralellik taşıyorsa yararlı olabilir. Kariyer değişikliği yapmak isteyen, çalışma hayatına ara vermiş kişilerin kronolojik özgeçmiş kullanmaları olumsuz sonuç verebilir.

İşlevsel
Kronolojik özgeçmişten farklı olarak bu tip özgeçmişlerde kişinin beceri ve başarıları vurgulanmaktadır. İş deneyimi özet olarak yer almakta ve beceri ve başarılar en başta sunulmaktadır. Böylelikle, özgeçmişi gözden geçirecek kişinin işin gerektirdiği özelliklerle sizin özellikleriniz arasında bağlantıyı kurması sağlanmış olur.

İşlevsel özgeçmiş, özellikle benzer iş deneyimlerine sahip kişiler için oldukça yararlı olabilir. Böylece, çarpıcı olamayacak bir iş deneyimi oldukça etkili bir şekilde anlatılmış olacaktır.

İşlevsel özgeçmişler zaman zaman "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesini gündeme getirebilecek olsa da bilgi ve becerilerini vurgulamasına yardımcı olur.

Karma
Karma özgeçmişler, işlevsel ve fonksiyonel özgeçmişlerin bir araya getirildiği özgeçmiş tipleridir. Bu formatta hazırlanmış özgeçmişlerde işlevsel özgeçmişin tüm yapısı korunur ve iş deneyimi daha belirgin bir halde sunulur. İş deneyimi işlevsel özgeçmişe göre daha fazla, kronolojik özgeçmişe göre ise daha az belirgindir. Böylece hem bilgi, beceri ve başarılar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesi ortadan kaldırılmış olur.

Karma özgeçmişler pek çok açıdan uygun olsa da, halen çoğu işveren kronolojik özgeçmişleri daha kolay takip edilebilir ve anlaşılır olarak değerlendirmektedir.
Hi-LaL
20 Temmuz 2006 06:29       Mesaj #4
Hi-LaL - avatarı
Ziyaretçi
CV Hazırlama Teknikleri

Gazetelerin insan kaynakları eklerinde ve şirketlerin eleman arama ilanlarında sık sık rastladığımız iki kelime var.

CV (Curriculum Vitae)
Resumé


cvhazCurriculum, Latince koşu, yarış anlamına gelir. Curriculum Vitae ise "hayat yarışı" olarak çevrilebilir dilimize. Resumé ise Fransızca'dan gelir. "Özet" anlamına gelir.
Türkçe'de her ikisine karşılık "özgeçmiş" sözcüğü kullanılmaktadır.
Kısacası CV, niteliklerinizin, becerilerinizin, deneyimlerinizin ve başvurduğunuz konu ile ilgili diğer özelliklerinizin yer aldığı, açık ifadeli ve kolay anlaşılan, okuyan kişiyi etkilemeye yönelik bir özettir.
Mükemmel CV

Her kapıyı açan, sizi anında iş sahibi yapan "mükemmel CV" diye birşey yoktur.
Bir özgeçmişin tek amacı sizin bir iş görüşmesine çağrılmanızı sağlamaktır.
Bu nedenle "mükemmel CV", mülakata çağrılmanızı sağlayan CV'dir diyebiliriz.

CV'nin görevi kapıyı aralamaktır. Kapı aralandıktan sonra içeri girmek ise sizin kişiliğinize, becerilerinize, zekanıza ve elbette işe uygunluğunuza kalmıştır.

CV'niz, gelecekteki işvereninizin sizin hakkınızda edindiği ilk izlenimdir. İlk izlenimi silmek ya da değiştirmek mümkün olmadığına göre, "ilk" izlenimin aynı zamanda "doğru" izlenim olması çok önemlidir.

İşverenin Gözüyle
İşveren, hemen hergün onlarca hatta yüzlerce iş başvurusu ile karşı karşıya kalır.
Özellikle iş ilanı verildiği zaman gelen CV'leri detayları ile okuyup işe uygun nitelikleriniz olup olmadığını görmek için zaman yoktur. Gelen CV'lere göz atılır ve daha önceden belirlenmiş anahtar noktalara bakılır. Örneğin yaş, deneyim, nitelik, düzgün ya da kötü bir CV, çok kısa ya da çok uzun CV gibi. Anahtar tarama alanlarına uygun olmayan CV, benzerleri gibi çöp kutusunu boylar.

İİyi hazırlanmış bir CV, tasarımı ve sunumu ile yüzlercesi arasından farkedilmeyi sağlamalıdır. CV, sade, net, iyi düzenlenmiş ve konuyla ilgili olmalıdır. Deneyimleriniz, becerileriniz ve eğitiminizle ilgili önemli noktalara işaret etmelidir.

Ön elemeyi geçen CV'ler, konuyla ilgili bir yöneticiye iletilir. Yönetici, kendisine iletilen CV'lerin miktarına ve vaktine göre CV'nizi bir süre inceler, şanslıysanız tümünü okur. Tümünü okumasını sağlayacak şey aranan nitelikleri taşıması kadar ilginç olması, diğerlerinden farklı ve yaratıcı olmasıdır.

Bu nedenle CV'nizin sadece farkedilir olması değil, aynı zamanda doğru ve hedefe odaklanmış bilgi sunması önemlidir. CV sizin kişiliğinizin aynasıdır. Gelecekteki işvereninizi sizin şirket için faydalı, yaratıcı, düşünme ve fikir üretme becerisine sahip olduğunuz konusunda ikna edebilmelidir.
CV'niz bunları sağlarsa, nihai listeye ve hatta mülakata davet edilecekler listesine girersiniz.

Bu arada unutulmaması gereken bir nokta, CV'nizin önüne yazacağınız etkileyici bir mektuptur.


CV Hazırlamanız İçin 14 Öneri

1. Hedefe Odaklanın
İyi bir CV, hedefe ve işe odaklanmış olmalıdır. Çok zeki ya da şirin görünmeye çalışmayın. Sonuçta bir işverenden değerli vaktini ve parasını sizin diğer başvuranlardan daha iyi olduğunuza karar vermesi için harcamanızı istiyorsunuz. İşveren, sizin deneyimlerinizin, eğitiminizin ve becerilerinizin yeterliliğine bakacaktır. Esprilerinize değil.

2. Uzunluk
Yeni mezunlar ve 1-2 yıl iş deneyimi olanlar için 1 sayfa, deneyimliler için en fazla 2 sayfa olmalıdır.
CV'de 3. sayfa sadece yayınlanmış eserleriniz, verdiğiniz ya da katıldığınız eğitimler, konferanslar gibi listeler için kullanılmalıdır.

Ön mektup kesinlikle 1 sayfayı aşmamalıdır.

3. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlerine Dikkat Edin
İfade bozuklukları, dilbilgisi hataları, yazım ve noktalama işareti hataları CV'niz ne kadar iyi olursa olsun sizin "dikkatsiz" ve "özensiz" bir kişi olduğunuza işaret eder.

Kullandığınız dil anlaşılır ve yalın olsun.
CV'nizi yazdıktan sonra birkaç kere okuyun ve dikkatli bir yakınınıza da okutun. Sizin gözünüzden kaçanları o görebilir.

4. Sayılar Önemlidir
Sayılar çarpıcıdır ve akılda kalır. CV'nizde sayı kullanın.

Bir sayı bazen on sözcükten daha fazla şey ifade eder. Örneğin "satışların artmasına katkıda bulundum" yerine "satışların %45 artmasında payım oldu" daha çarpıcıdır.

5. İlanda Satır Aralarına Dikkat Edin
İlanı dikkatle okuyun. Tekrar okuyun.
İlanda aranan yapıya uygun bir CV hazırlayın. Her farklı iş başvurusu için ayrı bir CV hazırlamanız gerekebilir, özellikle faklı alanlarda deneyimliyseniz. Ancak CV'nizin yanlış yönlendirici olmamasına dikkat edin.

İlanda işverenin kullandığı sözcüklere, vurguladığı niteliklere dikkat edin. Hazırladığınız CV ve ön mektupta bu sözcükleri ya da eşanlamlılarını kullanın.
Mümkünse şirketin web sitesini inceleyerek kurum yapısı ve kültürü hakkında bilgi edinin. Bu bilgileri CV'nizi hazırlarken kullanabilirsiniz.

6. Pozisyonun Size Uygun Olması Önemlidir
Eğer ilan, sizin sahip olduğunuz nitelikler ile uyuşmuyorsa boşyere CV'nizi göndermeyin çünkü çöpe gidecektir. Gereksiz kağıt, pul, posta masrafına ek olarak karşı tarafın da zamanını çalmış olursunuz.

7. CV Bir Satış Aracıdır
Kendinizi, becerilerinizi, deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi değil, bütün bunların işverene sağlayacağı faydayı sattığınızı unutmayın. Abartmadan ama canlı ve yaratıcı olun. Sizi işe almakla işverenin neler kazanacağını vurgulayın.

8. CV'niz Güzel ve Temiz Görünmeli
Temiz, sade ve basit bir format kullanın. MSWord ve benzeri yazılımlardaki hazır formatları kullanacaksanız en sade olanını tercih edin. Süslemeler, bol renk ve kontrasttan kaçının. CV'niz kolay okunur olmalı. CV'nize yakın tarihlerde çekilmiş bir fotoğrafınızı eklerseniz daha iyi olur. Ancak dikkat! Fotoğrafınız işe yönelik ve yakın tarihli olmalı. 10 yıl önceki haliniz değil.

Çok önemli bir nokta; CV'nizde süslü fontları kesinlikle kullanmayın. Eğer CV'nizi e-mail ile gönderecekseniz standart fontların dışına kesinlikle çıkmayın. Alıcının bilgisayarında sizin fontunuz yoksa sadece karakter çorbası olarak görülecek ve çöp kutusunu boylayacaktır.

9. Hayallerinizden ya da Bebekliğinizden Değil, Yakın Zamanda Yaptıklarınızdan Bahsedin
Pozisyonla ilgili, önemli bilgileri öncelikle yazın.
CV'nizi yazarken aranan niteliklere en yakın ve en yeni deneyimlerinize odaklanın. Konuyla ilgisi olmayan ya da çok eski deneyimlerinizi ya yazmayın ya da çok kısa bir cümle ile, CV'nin sonunda anlatın. İşveren, sizin şu anda ve kısa süre öncesine kadar ne yaptığınızla, bunların aranan özelliklere ne kadar uyduğuyla ilgilidir, bebekliğiniz ya da gelecek hayallerinizle değil.

10. Dürüst Olun
Fazla gelişmiş hayalgücüne dayalı CV'lerin sahipleri eninde sonunda kendilerini zor durumda bulurlar. Gerçekleri abartarak ya da yalan söyleyerek girdiğiniz bir işte her an yalanınızın ortaya çıkması korkusuyla çalışmaya değer mi? Saklayacak çok şeyiniz olduğu için böyle bir ortamda ne yöneticinizle ne de diğer çalışanlarla iyi iletişim kurmanız mümkün olmayacaktır. Gerçek olmayan beyanda bulunmak sizin itibarınızı ve güvenilirliğinizi de zedeleyecektir.

11. Kurallara Uyun
CV'nizi ilanda istenen nitelikte hazırlayın.
Referans numarası verilmişse mutlaka yazın. CV'ye, mektuba ve posta ile gidecekse zarfa referans numarasını yazın.

Eğer e-mail ya da faks ile de gönderebileceğiniz belirtilmişse dilediğiniz şekilde gönderin. Ama özellikle posta ile göndermeniz istenmişse kurala uyun, postalayın.

12. Postada ve Şirket İçinde Kaybolmayın
Postalamadan önce alıcının adının ve adresinin doğru olduğunu kontrol edin, zarfın üzerinde sizin de adınızın ve adresinizin yer aldığından emin olun. Posta ile gönderiyorsanız ve ilanda zaman kısıtlaması varsa APS ile ya da Taahhütlü göndermenizde fayda var.
Ön mektubunuzda hitap ettiğiniz kişi ile zarfın üzerindeki ismin aynı olduğundan emin olun.
İlanda referans numarası verilmişse mutlaka zarfa, ön mektubunuza ve CV'nizin başına referansı koyun.

13. Tekrarlardan Kaçının
CV'nin içinde yer alan bilgileri ön mektupta tekrarlamayın. Bu bir "ön" mektup. Kısa ve hedefe odaklanmış olmalı. Kendinizi kısaca tanıtın, kendinizi işe uygun görme nedenlerinizi ve ilgili deneyimlerinizi çok kısaca belirtin. İş ve şirket hakkındaki ilginizi ve heyecanınızı gösterin. Mektubu, başvurunuza cevap beklediğinizi ve görüşmeye istekli olduğunuzu belirterek, saygıyla bitirin.

14. E-mail Kullanırken Dikkatli Olun
E-mail ile işbaşvurusu yapmak hızlı ve ucuz bir yöntem ama bazı noktalara dikkat edilmezse CV'nizin çöpe gitmesi de aynı hızda olabilir.
Eğer birden fazla işe başvuruyorsanız herbirisine ayrı ayrı e-mail gönderin. Kesinlikle ayni e-mailde birden fazla iş adresi bulundurmayın. Her işveren kendisini özel hissetmek ister.
Mail programında, düz yazı şeklinde hazırlanan CV'leri okumak zordur. Ayrıca Türkçe font problemi de çıkabilir. CV'nizi ve ön mektubunuzu mutlaka MSWord gibi bir yazılımda hazırlayıp e-mail'e ek olarak gönderin. Ancak e-mailin de ne olduğunu (Subject/konu) kısmında belirtin.
CV'nizi save ederken vereceğiniz isim size ait olsun. "CV" ya da "özgeçmiş" gibi anlamsız bir sözcük kullanmayın. Herkes aynı adla gönderirse save edilmesi mümkün olamaz.
Ve son olarak e-mailinizin alındığına dair teyit isteyin.


CV İçin Yap ve Yapmalar
 • Etkileyici olmasına dikkat edin ama hayal gücünüz fazla açılmasın.
 • CV'nizi kısa tutun. En fazla 2 sayfa.
 • Detaya ve seçtiğiniz sözcüklere çok dikkat edin.
 • Kolay okunabilmesi için bilgisayarda ya da daktiloda yazın. El yazısı kullanmayın.
 • Yazım, noktalama ve dilbilgisine dikkat!
 • CV'nizde ilanla ilgili bilgiler olsun.
 • Tarihlere göre sıralamada arada büyük tarih atlamaları olmasın.
 • Keskin gözlü, güvenilir bir tanıdığa okutun.
 • Sade ve kolay okunur olsun.
 • Standardın dışında bir format kullanın.
 • Yaratıcı pozisyonlar için yaratıcı davranın.
Not: Alıntıdır.
Hi-LaL
2 Ekim 2006 19:25       Mesaj #5
Hi-LaL - avatarı
Ziyaretçi
Başarılı Bir Özgeçmiş...

Özgeçmişiniz, bir işi alabilmeniz için ilk adımdır. Bir aday olarak işverenin karşısına ilk olarak özgeçmişiniz ile çıkarsınız. Bu ilk karşılaşmanızda özgeçmişinizin işvereni etkilemesi için sadece birkaç saniyesi var. Bu nedenle, işverenin karşısına gelecek olan özgeçmişinizi hazırlarken çok dikkatli ve özenli olmalısınız.

Özgeçmişinize mutlaka önyazı ekleyin.

ozgecmisinize onyaziÖzgeçmişinize ekleyeceğiniz ön yazı, dikkat çekmenizi ve yüzlerce özgeçmiş arasında hatırlanmanızı sağlayacaktır. Bunun için ön yazıda, öncelikle başvurduğunuz pozisyonu ve o pozisyondan nasıl haberdar olduğunuzu belirtin. Ardından, yeteneklerinizi, deneyimlerinizi ve başarılarınızı, iş tanımı ile ilgili olacak şekilde kısaca anlatın. Bunlardan bahsederken, bu işi yapabilecek ve başarılı olacabilecek biri olduğunuzu göstermeniz ve işvereni ikna etmeniz gerekiyor. Son olarak da istenmesi halinde görüşmeye hazır olduğunuzu belirterek ön yazınızı sonlandırabilirsiniz.
 • Başvurunuza bir önyazı eklerseniz, önyazısı olmayan özgeçmişlerin önüne doğrudan geçmiş olursunuz. Önyazısı olan bir özgeçmişin değerlendirilme ihtimali çok yüksektir.
 • Önyazı sizin, başvurduğunuz şirket için ne yapabileceğiniz hakkındadır. Onların sizin için ne yapabileceği değil. Bu yüzden, önyazınızın odağı siz değil şirket olmalı.
 • Her başvuruya eklediğiniz bir önyazı yerine, her başvuru için ayrı bir önyazı hazırlayarak, önem verdiğinizi hissettirin
Özgeçmişiniz nasıl olmalı? ozgecmis nasil olmali
 • İşverenlerin her gün gördüğü klasik özgeçmişlerden kaçının. Aşırıya kaçmadan, biraz fark yaratmaya çalışın.
 • İşverenler, özgeçmişleri okurken düşünmezler. Sadece istedikleri mevcut mu diye bakarlar. Onu etkilemek için sadece birkaç saniyeniz olduğunu unutmayın. O yüzden, genele yönelik bir özgeçmiş yerine, o işe göre düzenlediğiniz bir özgeçmiş kullanın.
 • Özgeçmişinize fotoğrafınızı eklemeyi ihmal etmeyin. Ekleyeceğiniz fotoğraf mümkün olduğu kadar şu anki halinizi göstermeli ve eski olmamalı.
 • Başlık koymayı unutmayın. Özgeçmişinizin başlığı, okuyanın dikkatini çeken ilk şey olacaktır. “Beni tanımanız gerek!”, “Aradığınız kişi benim!” gibi başlıklardan kaçının.
Kaynak: Yenibiris.com
virtuecat
3 Aralık 2006 05:08       Mesaj #6
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
İpuçları

Olumlu olun.
Yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermeyin.
Dilbilgisi ve yazım kurallarına dikkat edin.
Mümkün olduğunca kısa ve öz bir özgeçmiş hazırlayın.
Gereksiz kelimeler kullanmayın.
Politik ve dini içerik kullanmayın.
Açık ve net olarak kendinizi ifade edin.
Başvurduğunuz pozisyon ya da kariyer hedefinizle ilgili olmayan özelliklerinizden bahsetmeyin.
Eğer kapak yazınızda kariyer hedefinizden bahsediyorsanız özgeçmişinizde tekrar bahsetmeyin.
Özgeçmişinizi tamamladıktan sonra başka bir kişinin okumasını sağlayın ve yorumlarını alın.
Özgeçmişin size işi değil görüşmeyi sağladığını unutmayın.


Özgeçmiş yazmanın değişmez formülleri olmadığını unutmayın. Özgeçmişinizi vurgulamak istediğiniz özellikleriniz ve geçmiş deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz.

En sık kullanılan özgeçmiş tipleri kronolojik ve işlevsel özgeçmişler olarak nitelenebilir. Son yıllarda yoğun olarak kullanılan diğer bir tip ise kronolojik ve işlevsel tiplerin bir araya getirilmesi ile oluşan karma özgeçmişlerdir. Kronolojik En çok kullanılan özgeçmiş formatıdır. Bu formatta, temel olarak iş deneyimlerinin vurgulanması amaçlanır. En yeni iş deneyimi en başta olmak üzere kronolojik olarak iş deneyimleri belirtilir.Özgeçmiş nedir

Özgeçmiş, başvurulan işe uygun özellikleri ve başarıları özetleyen bir sunumdur. İyi bir özgeçmiş sizin kim olduğunuzu, bugüne değin neler yaptığınızı, ne tür becerileriniz olduğunu, ne bildiğiniz ve ne yapmak istediğinizi anlatan bir özettir. İşverenler;

'Bizim için neler yapabilir?'
'Bilgi ve yetenekleri nelerdir?'
'Kişisel özellikleri, değerleri nelerdir?'
'Özellikleri işin gerektirdiği özellikler mi?'

gibi sorulara cevap ararlar. Dolayısıyla özgeçmişiniz bu sorulara cevap verebiliyor nitelikte olmalıdır. Kısacası özgeçmişiniz işverenlere; 'Ben bu işi yapabilirim.' 'Ben bu işi istiyorum.' 'Ben bu işe ve firmaya uyum sağlayabilirim' mesajlarını verebiliyor olmalıdır.Özgeçmiş hazırlamaya başlamadan önce

Özgeçmiş hazırlamaya başlamadan önce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe yönelik olarak özgeçmişinizi hazırlıyor olmalısınız. Özgeçmişinizi genel olarak bilgi, beceri ve başarılarınızı yansıtmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ancak spesifik olarak bir pozisyona başvuruda bulunuyorsanız, özgeçmişiniz o işin gerekliliklerine göre hazırlanmış olmalıdır. Söz konusu iş için gerekli bilgi, beceri ve kişilik özellikleri incelenerek hazırlanmış özgeçmiş daha başarılı sonuç verecek ve o işe sizin diğer kişilere göre daha uygun olabileceğinizi gösterebilecektir. Diğer bir deyişle, tek ve standart bir özgeçmiş yerine, başvurulan işin özelliklerine göre şekillendirilmiş özgeçmişler hazırlamak daha yararlı olacaktır.Özgeçmişte nelerden bahsetmeliyim


Özgeçmişiniz kendi tanıtımınızı yaptığınız önemli bir araçtır. Dolayısıyla, özgeçmişinizde yer alacak bilgiler sizi iyi tanımlayabiliyor olmalıdır. Bir özgeçmişte yer alması gereken temel bilgiler:

Kişisel Bilgiler: İsim, soyadı, adres, telefon, e-mail, doğum tarihi gibi bilgilerden oluşur.

Kariyer Hedefi: Kısa ve öz bir şekilde kariyer hedefinizi, istediğiniz işin niteliklerini tanımladığınız alandır.(Eğer kapak sayfasında kariyer hedefinizden bahsettiyseniz özgeçmişinizde tekrar bahsetmenize gerek olmayabilir.)

Profesyonel Deneyim (İş Deneyimi): En son iş deneyiminizden başlayarak tüm iş deneyimlerinizi, söz konusu işlerinizdeki sorumluluk ve başarılarınızı belirterek yazacağınız alandır. Burada önemli olan tarihler arasında tutarsızlık olmaması, sorumlulukların öz olarak yansıtılabilmesidir.

Eğitim: En son eğitim bilgilerinizden başlayarak, bu konudaki kariyerinizi belirteceğiniz alandır.

İşle İlgili Beceriler: İş yaşamınızda önemli olabileceğini düşündüğünüz teknik ve teknik olmayan bilgi ve becerilerinizi içerir. Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi, teknik bilgi ve beceriler burada yer alabilecek bilgilerdir. İlgi alanları, ödüller, gönüllü faaliyetler, yayınlanmış eserler gibi bilgiler başvurulan iş ya da kariyer hedefleri açısından önem taşıyorsa bahsedilmelidir.

Referanslar ise, isteğe bağlı olarak yer alacak bir bölümdür. Belirtilecek bir referans varsa yazılmalı yoksa bu alan özgeçmişte yer almamalıdır. Referans olarak belirtilecek kişilerin daha önce birlikte çalışılmış kişiler olması tercih edilmelidir. Aynı zamanda, referans olarak belirtilen bu kişilerin önceden izinlerinin alınmış olması da oldukça önemlidir.
Özgeçmiş türleri


Kronolojik özgeçmiş, eğer son çalışılan iş başvurulan işle paralellik taşıyorsa yararlı olabilir. Kariyer değişikliği yapmak isteyen, çalışma hayatına ara vermiş kişilerin kronolojik özgeçmiş kullanmaları olumsuz sonuç verebilir.

İşlevsel Özgeçmiş Kronolojik özgeçmişten farklı olarak bu tip özgeçmişlerde kişinin beceri ve başarıları vurgulanmaktadır. İş deneyimi özet olarak yer almakta ve beceri ve başarılar en başta sunulmaktadır. Böylelikle, özgeçmişi gözden geçirecek kişinin işin gerektirdiği özelliklerle sizin özellikleriniz arasında bağlantıyı kurması sağlanmış olur. İşlevsel özgeçmiş, özellikle benzer iş deneyimlerine sahip kişiler için oldukça yararlı olabilir. Böylece, çarpıcı olamayacak bir iş deneyimi oldukça etkili bir şekilde anlatılmış olacaktır. İşlevsel özgeçmişler zaman zaman "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesini gündeme getirebilecek olsa da bilgi ve becerilerini vurgulamasına yardımcı olur.

Karma özgeçmişler, işlevsel ve fonksiyonel özgeçmişlerin bir araya getirildiği özgeçmiş tipleridir. Bu formatta hazırlanmış özgeçmişlerde işlevsel özgeçmişin tüm yapısı korunur ve iş deneyimi daha belirgin bir halde sunulur. İş deneyimi işlevsel özgeçmişe göre daha fazla, kronolojik özgeçmişe göre ise daha az belirgindir. Böylece hem bilgi, beceri ve başarılar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de "Bazı bilgiler saklanıyor mu?" endişesi ortadan kaldırılmış olur. Karma özgeçmişler pek çok açıdan uygun olsa da, halen çoğu işveren kronolojik özgeçmişleri daha kolay takip edilebilir ve anlaşılır olarak değerlendirmektedir.

sehrazat2415
29 Ocak 2007 08:06       Mesaj #7
sehrazat2415 - avatarı
Ziyaretçi
Özgeçmiş hazırlamaya başlarken...

Cv (özgeçmiş) hazırlama; şirketlere iş başvurularında sizleri birinci dereceden temsil etmesinden dolayı büyük önem arz etmektedir.Özgeçmiş hazırlamaya başlamadan önce hedefinizi belirlemeli ve bu hedefe yönelik olarak özgeçmişinizi hazırlıyor olmalısınız.
Özgeçmişinizi genel olarak bilgi, beceri ve başarılarınızı yansıtmak üzere hazırlayabilirsiniz. Ancak spesifik olarak bir pozisyona başvuruda bulunuyorsanız, özgeçmişiniz o işin gerekliliklerine göre hazırlanmış olmalıdır. Söz konusu iş için gerekli bilgi, beceri ve kişilik özellikleri incelenerek hazırlanmış özgeçmiş daha başarılı sonuç verecek ve o işe sizin diğer kişilere göre daha uygun olabileceğinizi gösterebilecektir.
Profesyonel iş hayatında sizin, arzuladığınız iş teklifini almanızı ve mülakat aşamasına ulaşmanızı sağlayacak olan en etkili araç, kurallara uygun olarak tasarlanmış şahsi hedeflerinizi, kabiliyetinizi içeren özgeçmişinizdir. Bir çok kişi özgeçmişin iş başvurusunda formalite gereği hazırlanması gereken bir belge olduğunu düşünerek oldukça büyük bir yanılgıya düşerler. Aksine, özgeçmişiniz sizi hiç tanımayan yöneticiye kendinizi tanıtacak bir satış belgesidir ve kesinlikle çok önemlidir. Diğer adaylar arasında ön plana çıkmanız için özgeçmişinizin çok etkileyici ve dinamik olması gerekir. İyi bir özgeçmiş:

 • İşverenin dikkatini çekmeli,
 • Hakkınızda iyi bir izlenim yaratmalı,
 • Başvurduğunuz işle ilgili niteliklerinizi ön plana çıkarabilmelidir

.
Özgeçmiş yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar:


 • Cümleleri ve paragrafları kısa tutun. (10 satırdan daha fazla bilgiye yer vermeyin)
 • Ön plana çıkmasını arzu ettiğiniz paragraflar için belirleyici yönlendirici işaretler kullanın. (Büyük puntolu noktalar vs)
 • Başarılarınızı tam anlamı ile desteklemek için sayısal değerler kullanın. .
 • Başvurulan işle doğrudan ilişkili olmadığı sürece hobilerinize, gönüllü çalışmalarınıza yer vermeyin.
 • Desteksiz olarak kendinizi övücü cümlelerden uzak durun. "Çok başarılı ve zeki bir araştırmacıyım" yerine " İki büyük araştırma projesini tamamladım" tipi anlatım tarzını tercih edin.
 • Özgeçmişinizi edilgen bir ifade oluşturan (Ahmet Yanılgan İstanbul'da doğmuş ve üç satış geliştirme projesi gerçekleştirmiştir) yaklaşımlardan uzaklaşın.

Yeni mezunlar için özgeçmiş formatı


 • Üniversite hayatınızda yaptığınız işler (part-time iş tecrübelerinizi ve stajları da ilave edebilirsiniz) konunuzla ilgili edindiğiniz veya sosyal tecrübelerinizi ön plana çıkarmalısınız.
 • Kendinize ne kadar güvendiğinizi ve eğitimini gördüğünüz konuya ne kadar hakim olduğunuzu belirtmekten kaçınmayın.
 • Kesinlikle imla hatası yapmamaya özen gösterin ve özgeçmişinizi göndermeden önce objektif bir göz tarafından değerlendirilmesini sağlayın.

Tek sayfa kuralı

Adayın bu konuda oldukça dikkatli davranması ve özgeçmişini A4 boyutunda (dosya kağıdı boyutu) bir sayfaya sığdırması gereklidir. Bilimsel olmayan bir anket çalışmasına göre özellikle personel veya insan kaynakları yöneticileri bir sayfadan fazla olarak ifade edilmiş olan özgeçmişlerin okunabilirlik veya dikkat çekme olasılıkların tek sayfa olarak düzenlenmiş özgeçmişlere göre yaklaşık % 20 veya üzeri şansının azaldığını belirtmişlerdir.
Hazırlanan cv' nin içeriği, gürünümü, sizi yansıtabiliyor olması geçerliliğinin bir göstergesidir.Cv ‘nin bir plan dahilinde bölüm bölüm hazırlanması bunu sağlayacaktır.
Hazırlanacak özgeçmişi bölümlere ayırdığımızda karşımıza şöyle bir profil çıkacaktır.

 • Kişisel Bilgiler: Kimlik Bilgisi
 • Eğitim Bilgileri: Eğitim Bilgisi, Kurs Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi
 • Kariyer Bilgileri: İş Tecrübeleri

Özet: Ne kadar sıklıkla durup, kariyer haritanıza ve koşullarına göz atarsanız sizin için o kadar faydalı olur. Eğer planlamaya yeni başladıysanız, her hafta, eğer daha rahat bir süreç içindeyseniz, ayda bir defa kariyer planınızı gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Önemli olan planınızı gözden geçirmek için belirli bir aralık belirlemiş olmanızdır, böylece daha sistemli ve planlı ilerleyebilirsiniz.
Yararlanabileceğiniz internet adresleri:

www.insankaynaklari.com
www.yenibir.com
www.kariyer.net
www.netpano.com
www.maxtr.com/kariyer

İşyerinde kendinizi kanıtlamak için samimiyeti elden bırakmayın

Kendini sevdiren isi hemen kapiyor

Kimi calisan yagcilik yaparak kimisi de iltifatlara siginarak patronlarin sevgisini kazanabiliyor, hatta isinde yukselen bile var

Insanlar kendilerine benzeyenleri daha cok sevip daha kolay benimsedigi icin isverenlerin gozune girmek, onlardin kalbini calmaktan geciyor

Ise alimlarda yalnizca diplomanin, referanslarin ve yeteneklerin etkili olmadigi gunumuzde, is gorusmelerinde 'evet efendim' demek, iltifatlarda bulunmak ozgecmisin onune gecebiliyor. Isi kapma konusunda kendini sevdirmeyi basaran adaylar, yeteneklerinin reklamini yapanlardan daha sansli.

Ise alimlarda bircok etkenin rol oynadigini, kendimizi sevdirmenin cesitli yollarinin oldugunu biliyoruz: Iltifat etmek, ortak paydalar bulmak, ayni okuldan, sehirden oldugunu gundeme getirmek ya da ayni hobilere sahip oldugunu ortaya cikarmak! Ortak bir paydada bulustugumuzu hissettirmek, calisma hayatimizda da bir ortaklik olacagina isaret ediyor olabilir.

Bana benzeyen gelsin

Psikologlara gore, insanlar kendilerine benzeyenlere karsi daha cok sempati besliyor. Kendini sevdirmeye calismak, kendi fikrini yok saymaya, ustunun agziyla konusmaya ve davranmaya kadar varabiliyor. Kendini sevdirmeyi abartanlarin sonu 'yagcilik' yapmaya varabiliyor ve herkese zarar verebiliyor. Tabi bu durum, sirketlerin ilanlarda ozellikle vurguladiklari 'isinin uzmani, kararli, yaratici, fikrini kabul ettirme yetenegi olan, inisiyatif kullanabilen' kisilerle calismak istedikleri yolundaki niyetleriyle ciddi olarak celisiyor.

Is arayanlara iki strateji benimsemeleri onerilebilir: Yeteneklerinizi ve bilgi birikiminizi one cikarin, ama bunu yaparken sempatik ve sevimli olmayi ihmal etmeyin. Gorusmeye gittiginiz sirket ve goruseceginiz kisiyle ilgili onceden bilgi edinmeyi sakin unutmayin. Ortak konular bulmak ve sohbeti, olculu olmak kaydiyla, buralara yonlendirmek size puan kazandirir, sakin unutmayin.

Baskasi olma, kendin ol

ABD'de yapilan arastirmanin sonuclari is gorusmelerinde yeteneklerini ortaya koymaya calisan kisilerin degil 'yagcilarin' daha basarili oldugunu gosteriyor. Peki Turkiye'de durum nasil?

Uzmanlar insanlarin kendilerine benzeyen ve ortak noktalari bulunan kisilere karsi taraf tuttugunun bir gercek oldugunu dusunuyor. Ancak olcusuz 'yagciligin', is gorusmelerinde olumsuz bir etkisi olduguna inaniliyor. Ozellikle hiyerarsik yapilarin daha yaygin oldugu Turkiye'de, yoneticilerin 'kendilerine benzeyenleri' ise almaya egilimli olduklarini belirtiyorlar. Ise alimlarda insan psikolojisi onemli rol oynuyor, ancak yagcilik da fayda saglamiyor. Ozellikle guclu egoya sahip kisilerin kendilerine benzeyenleri ise aldigi ve etrafindaki herkesi kendilerine benzetmeye calistigi da cikan sonuclar arasinda.

Uzmanlar mulakatlarda basarili olmak icin adaylarin oncelikle 'kendileri' olmalari gerektigini dusunuyor. Sahip olduklari yetenekleri en etkili bicimde on plana cikarmalari gerektigini soyluyorlar. Ancak ortak noktalara olculu bir bicimde deginilmesinin de yararli olduguna inaniyorlar.

Iltifat edebilmek bir yetenektir

Modern ise alim tekniklerini kullananlar yakinlik duyduklari kisileri degil mevcut adaylar arasindan en iyilerini secerler. Arastirmalara gore, test ve yapilandirilmis mulakatlarla ise alimlarda, gelisi guzel ise alimlardan 36 kat daha fazla isabet kaydediliyor.

Sahte ile gercegi arasinda en az fark yaratan sey iltifattir. Iyi bir iltifat yuksek dikkat ve dil becerisinin gostergesidir. Bu adaylar icin bir avantajdir. Olculu ve yerinde iltifat yapabilme mulakat sirasinda adayin heyecanini ve stresini yonetebildigini gosterir. Iltifat ederken en onemli sey usluptur. Cunku uslup yuzde 90 oraninda icerigi etkiler. Uslup onemli bir yetkinliktir. Cunku kisinin iliskilerini yonetebilme yeteneginin ve duygusal zekasinin gostergesidir. Bu da en onemli yonetici vasiflarindan biridir.

Sevimli degil, samimi olun

'Yagcilik' sayesinde ise girenlerin ise baslanan birinci gunde basarisiz olma ihtimalleri yuksektir. Son 10 yilda is dunyasinda yasanan krizlerden onemli dersler alindi. Artik 10 yil oncesine gore objektif degerlendirme araclarina daha fazla basvuruluyor.

Adaylarin 'samimi' bir sekilde guclu yonlerini ortaya koymalari, ayni zamanda gelistirmeleri gereken yonlerini de belirterek gelismeye istekli olduklarini gostermeleri gerekiyor. Boyle bir aday isverenin gozunde cok degerli olacaktir. Samimi olan bir adayin 'sevimli' gozukmeye calismasina gerek yoktur. Zaman icinde boyle kisiler zaten sevilir. Kisi ve kurum hakkinda edinilen bilgiler mulakat sirasinda dengeli bir bicimde kullanilmali, abartilmamalidir. Mulakatta adaylarin karsi tarafi da dinlemesi ve anlamli yorumlarda bulunmasi gerekiyor.

Mulakattan zaferle cikmanin yollari

Karsinizdaki kisiyi etkilemek icin rol yapmayin; kendiniz olun.
Guclu yonlerinizi ortaya koyun.
Zayif yonlerinizin de farkinda oldugunuzu ve bu yonleri gelistirmek istediginizi belirtin.
Mulakata sirket ve goruseceginiz kisiler hakkinda gerekli bilgileri edinerek gidin.
Gorusmenin yapilacagi mekanda karsinizdaki kisinin zevkini gosteren detaylara dikkat edin.
Gorustugunuz kisinin gorunusu degil zevkleri hakkinda olculu iltifatlarda bulunun.
Uslubunuza ozen gosterin.
Karsinizdaki kisiyle ortak noktalariniz varsa yeri geldikce deginin.


Son düzenleyen sehrazat2415; 29 Ocak 2007 08:15 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
19 Mart 2009 14:35       Mesaj #8
The Unique - avatarı
Üye

İSİM, SOYİSİM
Fotoğraf
Adres : Örnek Mah. Örnek Cad. 20/20 Semt - Şehir
Gsm : (577) 123 45 67
Ev : 123 123 45 67
E-mail : adinizi@orneksite.com
Web : siteniz.com


KİŞİSEL BİLGİLERİM:
Uyruğum : T.C.
Doğum Yerim : Şehir
Doğum Tarihim : 01/01/1982
Askerlik Durumum : 2002–2003 (Yapıldı)
Medeni Durumum : Bekar

KARİYER HEDEFİM:

1992 yılından beri ilginç bir merak duygusu ile başlayan bilgisayar ve teknoloji dünyası merakım sayesinde sürekli genişleyen bilgi ağacımı her zaman genişletmeye özen gösterdim. Amacım sadece bir iş sahibi olmak değil, aynı zamanda gelecek adına Bilgi, Bilişim, Internet ve Teknoloji gibi alanlarda insanoğlu için yararlı bir şeyler yapabilmeyi hedeflemekte oldu.

Çünkü gelecek daima bilgi, bilişim ve teknoloji sektöründe olmaya devam edecektir. İşte bu yüzden inandığım bir gerçektir ki; “başarı ve gelecek bilgi ile değil, bilgiye sahip olan beyni yönetebilmekle edinilir. “ Ben bu başarıya, azme ve güce sahip olduğuma inanıyorum. “

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİM ALANLAR:

• Ar-Ge
• Bilgi işlem
• Internet’ den Reklam ve Pazarlama

İŞ DENEYİMLERİM:

1- 2000-2002 – Örnek Firma Hizmetleri
• Teknik Servis hizmetleri
• Satış ve Pazarlama

2- 2003-2004 Örnek Firma Tic. Ltd. Şti.
• Teknik Servis hizmetleri
• Satış ve Pazarlama


3- 2004-2005 Örnek Firma
• Bilgi işlem
• Web/Grafik Tasarım
• Online Müşteri Hizmetleri
• Internet’ den Ürün Reklam ve Pazarlama

4- 2005-2006 Örnek Firma
• Web Tasarım
• Grafik Tasarım
• Domain & Hosting Pazarlama
• Arama Motoru Optimizasyonu
• Web Danışmanlığı
• Sponsoral Projeler

5- 2006 Örnek Firma Ltd. Şti.
• Web Tasarım
• Grafik Tasarım
• Tanıtım CD ‘leri
• Ürün Reklam ve Promosyon
• Sponsoral Web Projeleri

EĞİTİMİM:

Örnek öğretim kurumları / 1999-2000

YABANCI DİL:
İngilizce: Okuma – İyi, Yazma - İyi, Anlama - İyi

İŞ TECRÜBELERİM:

İşletim Sistemleri
• DOS, MS Windows 3x/9x/NT,XP Windows 2000 Professional, Windows 2003 Enterprise Edition

Donanım
• Intel 286 / P.IV-64bit - AMD K6/64 bit işlemci platformlu bilgisayar donanımları
• Hi-Tech donanımlar ve ürün incelemeleri

Ağ Protokolleri
Bilgi seviyesine göre;

OSI, TCP, IP, MAC, NAT, DNS, DHCP, IPX/SPX, NETBEUI, NETBIOS, LDAP, GATEWAY, IP ROUTING, LAN, WAN, FIREWALL, SMTP, POP3, HTTP, FTP

Ağ ve iletişim teknolojileri
Bilgi seviyesine göre;

• BUS, STAR, RING topolojileri
• HUB, SWICTH, ROUTER, ADSL MODEM cihazları
• RJ45, RJ11 konnektör bağlantıları
• WI-FI ( IEEE 802.11A/B/G ) Kablosuz Ağlar


Diğer
• Sistem ve yazılım ile ilgili bütün sorunlarda çözüm geliştirebilir ve destek verebilirim.
• Yeterli seviyede Grafik/Web Tasarım, Internet Reklamcılığı, Sound Forge ve Html/javascript derleme yapabilirim.
• Personele gerekli Bilgisayar - Donanım - Network ve Windows/Office Ailesi İşletim ve Office Sistemleri gibi alanlarda destek verebilirim.
• Bilgi seviyeme göre Windows Server sistemlerini kurabilir ve konfigüre edebilirim.
• Yeni teknolojiler ve yeni alanlarda da gelişime açığım.


PROJELER:
siteismi.com : Web site tasarımı, web programlama , internet reklamcılığı , arama motoru optimizasyonu hizmeti veren kişisel bazda web sitesidir.

siteismi.com : Donanım ve Teknoloji eğitimi konusuna ağırlık veren, bilgi paylaşım ortamı yaratan, pek çok başlık altında teknoloji konusunda bilgi veren web sitesidir.

siteismi.com : Internet ve Bilişim teknolojileri üzerine ağırlık veren bir portal olup, Interaktif Bilgi Eğitimleri projelerini de yürüten bir web sitesidir.

Site Rehberiniz : siteismi.com sektörel firmalar rehberi olup firmalara yönelik sponsorluk ve reklam hizmetlerini kapsamaktadır.


Kendime ait olan bazı web siteleri:
siteismi.com
siteismi.com
siteismi.com
siteismi.com

Diğer web site referanslarım için bilgi almak isterseniz lütfen beni aramaktan çekinmeyin.

KATILDIĞIM EĞİTİM VE SEMİNERLER:
- 01/2005 Örnek kurs
- 01/2005 Örnek seminer

İLGİ ALANLARIM:
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojilerini takip ederim,
Internet ve Internet tabanlı teknolojiler ile ilgilenirim,
Kişisel Gelişim ile ilgili konuları severim,
Fırsat buldukça Türk Halk Müziği ezgilerini dinlerim.


REFERANSLAR:
1- Ahmetseydi ERAYMAN /işadamı/ 0542 ………

2- Selçuk YALÇIN /gazeteci/ 0532

3- Murat SARIKAYA /webmaster/ 0555
2 Nisan 2009 16:05       Mesaj #9
Keten Prenses - avatarı
Üye
İyi Bir CV Yazmanın Yolları
cv 3
Latince’de "Hayatın akışı" anlamına gelen Curriculum vitae’nin kısaltılmış hali olan cv, günümüzde iş arayanların sık sık karşılaştıkları bir sözcük oldu. dilerseniz cv yazımı hakkında bilmemiz gerekenlerden biraz söz edelim.
BunlarıYapın:
 • cv’nizi görsel açıdan zengin tutun. yalnızca sizin bu cv’yi beğenmeniz önemli değil; başkalarına da bu konuda danışın; örnekler üzerinde çalışın.
 • CV’nizde mutlaka bulunması gereken kısımları ekleyin. bunlar: iletişim bilgileriniz, eğitim ve deneyimleriniz, güçlü olduğunuz yanlarınız, ödülleriniz, araştırmalarınız, yayınlarınız, sunumlarınız, iş deneyimleri, gönüllü olarak yaptığınız işler, yetenekleriniz (bilgisayar, dil, vs.) referanslar (istek üzerine verebileceğinizi belirtin)
 • yazım ve imlâ hatalarınızı mutlaka kontrol edin.
 • Metninizi formatlarken eğik, kalın biçimlendirme stillerini, maddeleme özelliklerini gerektiğinde kullanın. Yazılı kağıt olarak gönderecekseniz beyaz ve yakın tonlarda bir kağıt kullanmakta fayda var.
Bunları Yapmayın:
 • tümünü ilk seferde kendiniz yapmaya kalkmayın. bu konuda deneyimli insanlardan yardım isteyin.
 • cv’nizin uzunluğu konusunda endişe etmeyin. önemli olan profesyonelce yazılmış ve önemli bilgilerinizi içeriyor olmasıdır.
 • etnik kimliğiniz, siyasal görüşünüz, dini tercihiniz, hobileriniz, medeni durumunuz, cinsel tercihiniz, doğum yeriniz, boy, kilo ve sağlık durumu gibi bilgilerinizi eklemeyin. bunlar gerekli değildir.
 • araştırma ve öğretim konusunda yaptıklarınızı uzun uzadıya yazıp cv’nizi şişirmeyin. bunları özet olarak geçebilirsiniz.
 • mizahi unurlar eklemeyin. cv’niz espirili ya da şirin olduğunuzu gösterebileceğiniz bir yer değildir.
kaynak
3 Mart 2011 16:42       Mesaj #10
The Unique - avatarı
Üye
CV Hazırlamak (Özgeçmiş) Formu örneği umarım işinize yarar.
Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: doc CV - ÖZGEÇMİŞ FORMU.doc (73.5 KB, 269 gösterim)Daha fazla sonuç:
CV Hazırlamak (Özgeçmiş)

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç