Arama

Makine Mühendisliği

Güncelleme: 24 Ağustos 2015 Gösterim: 13.825 Cevap: 2
P.u.S.u - avatarı
P.u.S.u
Ziyaretçi
3 Haziran 2007       Mesaj #1
P.u.S.u - avatarı
Ziyaretçi
Makine mühendisliği
Makine mühendisliği veya makina mühendisliği, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımının geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapar. Geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika veya işyerlerinde her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, havalandırma, ısıtma sistemlerinin tasarımında çalışılabileceği gibi, serbest çalışma imkanı da vardır.
Sponsorlu Bağlantılar
Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makine mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, kitle ulaşım araçları için motorlar vb.
Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makine mühendisleri, elektrik generatörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanlar, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar, çalıştırırlar ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makine mühendisleri; evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler.
Makine mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makinalar tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüsler tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Programın Amacı
Makina mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapar.
 • Statik,
 • Mukavemet,
 • Dinamik,
 • Mekanizma Tekniği,
 • Konstrüksiyon,
 • Makina Dinamiği,
 • Sistem Kontrol,
 • Sonlu Elemanlar Yöntemi,
 • Makina Elemanları,
 • Üretim teknikleri,
 • İçten Yanmalı Motorlar
 • Motor Tasarımı
 • Motorlu Taşıtlar
 • Malzeme Bilgisi ve Muayenesi
 • Kompozit Malzemeler
 • Yatak Teknolojisi
 • Termodinamik
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Isı Transferi
 • Isıtma-Soğutma-İklimlendirme
Yaptıkları İşler
Makina mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Makina Mühendisi" unvanı verilir. Makina mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur.

Makina
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Teknik Resim
 • Ölçme Tekniği
 • Mühendislik Matematiği (Numerical Methods)
  • Lineer Mühendisliğinin Temel Konuları
 • Statik
 • Dinamik
 • Makina Teorisi (Machine Design)
  • Mekanizma Tekniği
  • Makina Dinamiği
  • Mekanik Titreşimler
 • Nanomekanik
 • Mukavemet
 • Malzeme Bilimi
 • Mühendislik Malzemeleri
 • İmal Usulleri
 • Makina Elemanları
 • Triboloji
 • Termodinamik
 • Isı Transferi
 • Mekanik Tesisat
 • Sistem Dinamiği
 • Otomatik Kontrol Sistemleri)
İlgili Akademik Kurumlar
 • Makina Mühendisleri Odası
 • Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
 • Diyarbakır Dicle Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • İTÜ Makina Fakültesi
 • Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Yakın Doğu Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Balıkesir Makina Mühendisliği
 • Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
 • Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
 • Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kütahya
 • KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü
 • Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Celal Bayar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kayseri
 • Makine Sektör Haberleri

LaDyGaGa - avatarı
LaDyGaGa
Ziyaretçi
25 Aralık 2011       Mesaj #2
LaDyGaGa - avatarı
Ziyaretçi
Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir.

Sponsorlu Bağlantılar
Ana faaliyet alanları
Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makina mühendisliği, makineler, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makineler ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makineleri, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar, kitle ulaşım araçları için motorlar vb. Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur.
Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makine mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanlar, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar, çalıştırırlar ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makine mühendisleri; evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler.
Makine mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makineler tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüsler tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.
runeşya - avatarı
runeşya
Ziyaretçi
24 Ağustos 2015       Mesaj #3
runeşya - avatarı
Ziyaretçi
TANIM
Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.

GÖREVLER
Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir;
 Tasarlama
 Üretim yönetimlerini geliştirme
 Üretimi planlama ve uygulama
Çalışılan yerin gelişmişlik düzeyi ve özelliklerine göre bu görevlerin ağırlıkları değişebilir. Gelişmekte olan ülkelerde bu işlev daha çok uygulama biçiminde, gelişmiş ülkelerde ise; tasarlama, planlama ve üretim yöntemleri geliştirme şeklinde olmaktadır. Çalıştığı kuruma göre, ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin, içten yanmalı
motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Makine mühendisi olmak isteyenlerin;
 Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
 Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
 Makineler üzerinde çalışmaktan hoşlanan,
 Yaratıcı, tasarım gücü yüksek kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Makine mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Ancak yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında da çalışırlar. Makine mühendisi çalışırken nesnelerle ve insanlarla uğraşır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
 Matematik,
 Fizik,
 Kimya.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
 Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Makine Mühendisliği “ lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Sayfasında “Makine Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.MESLEK EĞİTİMİ

Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Teknolojisi, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Makinistlik, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Termik Motorlar ve Otomobil, Termik Santral Makineleri, Tesisat Teknolojisi, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Gövde Bakım, Uçak Yer Destek Sistemleri, Uçak Teknolojisi, Ulaştırma ve Otomotiv, Üretimde Kalite Kontrol ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Makine Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinde, eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde bir yıl hazırlık sınıfı vardır.
1. yıl: Bilimin temel dersleri; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim gibi temel dersler.
2. yıl: Mühendisliğin temel dersleri; Uygulamalı Matematik, Sayısal Analiz, Termodinamik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mukavemet, Dinamik, Elektrik ve Elektroniğin Temelleri gibi temel mühendislik dersleri.
3. yıl: Makine mühendisliğinin temel dersleri; Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Makine Elemanları, Makine Teorisi, Otomatik Kontrol, Hidrolik Makineler, Üretim Yöntemleri gibi temel makine mühendisliği dersleri.
4. yıl: Makine mühendisliğinin uygulamalı dersleri; Motorlar, İklimlendirme Esasları, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat Yöntemleri, Takım Tezgahları ve çeşitli proje dersleri gibi makine mühendisliğinin uygulamalı dersleri. Dersler uygulamalı (pratik) ve kuramsal (teorik) olarak sürdürülür, Ayrıca, yaz aylarında staj zorunluluğu vardır.


EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Makine Mühendisliği” lisans diploması ve "Makine Mühendisi" unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, santrallarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Makine mühendisleri; köprü, baraj gibi büyük projelerden, en küçük bir aracın üretildiği yerlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Hemen her fabrika makine mühendisi çalıştırır.
Makine mühendisliği kapsamına giren alanlardan bir bölümü, bugün, bağımsız birer mühendislik dalı durumuna gelmektedir. Gemi Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Petrol Mühendisliği bunlardandır. Teknolojik gelişmelere göre, makine mühendisliği gereksinim alanları doğrultusunda, Enerji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği gibi çeşitli dallara ayrılabilecektir.
Makine mühendisliği, ülkemizde gereksinim duyulan bir meslektir. Yalnız, ülkemizde teknoloji üretimi daha yeterli düzeye ulaşmadığından, makine mühendisleri, alanlarında her zaman iş bulamamaktadır. Ancak, alanlarında çok iyi yetişmiş olanlar, beklentileri doğrultusunda bir iş bulabilmektedirler.
Makine mühendisleri, kendi adına işyeri açma olanağına sahiptirler. Özellikle mekanik tesisat sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması alanlarında çalışabilirler.


EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
Kamu kesiminde çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına göre teknik eleman olarak maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Aldıkları ücret, asgari ücretin en az 3- 4 katı kadardır. Özel kesimde çalışanlar, alanlarında çok iyi yetişmek şartıyla, yüksek ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME
Makine mühendisliği eğitimini tamamlayanlar tesisat mühendisliğinde uzmanlaşabilirler. Makine mühendislerinin, tesisat mühendisi olarak çalışabilmeleri için; yapı teknolojisi, ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat işleri, mimari tasarım ve uygulama hizmetleri, otomatik kontrol ve otomasyon sistemleri vb. işlerle ilgili tasarım, üretim, montaj, tedarik, kontrol bakım ve onarım vb. faaliyetlerde deneyim sahibi olmaları gerekir.
Otomotiv sektöründe görev yapanlar, otomobil sistemleri konusunda uzmanlaşırlar. Ayrıca otomotiv dalında yüksek lisans yaparak “Otomotiv Mühendisi” unvanı almak da mümkündür. Ayrıca lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Yüksek lisans yapmış olmak ve yabancı dil bilmek, özel kesimle çalışmak isteyenler için avantaj sağlamakta ve meslekte ilerlemede etken olmaktadır. Meslek eğitimini tamamlayanların işletme masteri yapmaları durumunda özellikle, özel sektörde yönetici olarak çalışma olanakları bulunmaktadır.

KAYNAK: Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi (UMBS)
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

5 Mart 2007 / Misafir Mühendislik Bilimleri
4 Ocak 2016 / careless_WhispeR X-Sözlük
10 Haziran 2007 / P.u.S.u Taslak Konular
13 Temmuz 2014 / sedaeda Soru-Cevap
 Makine
27 Haziran 2008 / SatanpisT Taslak Konular