Arama

Tarihçi

Güncelleme: 23 Eylül 2018 Gösterim: 2.810 Cevap: 2
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
3 Aralık 2010       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

TARİHÇİ

Ad:  tarihçi.jpg
Gösterim: 9
Boyut:  45.1 KB
Geçmişte olan olayların, nedenlerini, sebep-sonuç ilişkilerini ve bugünkü olaylarla bağlantısını araştıran kişidir.

Sponsorlu Bağlantılar
GÖREVLER
- Geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm yazılı kaynakları (kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını vb.) titizlikle inceler,
- Derlediği bilgileri, doğruluk ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir,
- Olayları oluş sırasına koyar ve aralarında sebep-sonuç ilişkisi kurar,
- Bulgularını, gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla açık ve öz biçimde rapor eder,
- Arkeolog gibi geçmişteki insan kültürleri ile ilgilenen diğer araştırmacıların çalışmalarını inceler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış çeşitli kayıtlar,
- Mektuplar, anı defterleri, kitabeler, mahkeme kayıtları gibi kaynaklar,
- Büro malzemeleri,
- Değişik dillerde sözlükler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tarihçi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip,
- Tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyan,
- Geniş bir kültüre sahip,
- İnceleme ve araştırma merakı olan,
- Sabırlı, dikkatli ve devamlı okumaktan bıkmayan,
- Bulgularını objektif olarak değerlendirebilen,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tarihçi genellikle sakin bir ortamda, tek başına çalışır. Bazen araştırdığı konu ile ilgili kişilerle görüşme yapar. Tarihi belgelere ulaşmak için zaman zaman tozlu ve loş arşivlere girmesi gerekebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- “Tarih Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Tarih Öğretmeni olabilirler.
- Kütüphane, arşiv ve benzeri kuruluşlarda, özel araştırma merkezlerinde, vakıflarda, müzelerde Kültür Bakanlığında araştırmacı olarak, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, gazetelerde yazar olarak çalışabilirler.
- Üniversitelerin tarih bölümünü bitirenler Pedagoji eğitimi aldıkları taktirde orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Tarih” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ-2)” puan almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu mesleğin eğitimi çeşitli fakültelerin tarih bölümlerinde 4 yıllık lisans programıyla verilmektedir. Bölümün amacı, ilkçağdan başlayarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğretmektir. Eğitim süresince öğrencilere; Tarihe Giriş, Türk Tarihine Giriş, İslam Tarihine Giriş, İlkçağda Anadolu, Bizans Tarihi, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri, Avrupa Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Kültürü Tarihi gibi dersler verilir.

MESLEKTE İLERLEME
- Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi olabilir, akademik kariyer yaparak meslekte ilerleyebilirler.
- Belirli alanlarda uzmanlaşabilirler. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması), sikke , arkaik dönem heykeltıraşlığı, Helenistik çağ mimarisi, seramik, define vb. alanlardır.

- BENZER MESLEKLER:
- Sosyal Antropolog,
- Sosyolog,
- Arkeolog,
- Tarih Öğretmeni,
- Sanat Tarihçisi.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Meslek eğitimi sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak, şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağından yararlanabilirler.
- Ücretler çalışılan işyeri ve statüye göre değişiklik göstermektedir.
- Eğitim sonrası tarih öğretmeni olmak isteyenler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla işe başlarlar.
- Üniversitelerde asistan ya da araştırma görevlisi olarak görev alındığında 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla işe başlanır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri
Son düzenleyen Safi; 23 Eylül 2018 02:59
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
8 Ocak 2012       Mesaj #2
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
İşin Doğası
-İnsanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklarlar.
Sponsorlu Bağlantılar
-Geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri üzerinde dururlar.
-Geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm yazılı kaynakları (kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını vb.) titizlikle inceler.
-Derlediği bilgileri, doğruluk ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir.
-Olayları oluş sırasına koyar, aralarında sebep - sonuç ilişkisi kurar.
-Bulgularını, gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla açık ve öz biçimde rapor eder.
-Arkeolog gibi geçmişteki insan kültürleri ile ilgilenen diğer araştırmacıların çalışmalarını inceler.
-Arşiviler:
-Arşive gelen kitap, kağıt ve malzemenin tarihi, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırır, düzenler, korur, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesini, yabancı dilde yada eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesini ve hizmete hazır halde tutulmasını sağlar, arşivdeki malzemenin bakımı ve temizliğini gözetir.

Kariyer Olanakları
-Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi olabilirler.
-Belirli alanlarda uzmanlaşabilirler.

Eski Tunç Çağı Eserleri
Konservatör (Yarım Eserlerin Yapıştırılması)
Sikke
Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı
Helenistik Çağ Mimarisi
Seramik
Define vb.

İstihdam
-Kütüphane, arşiv ve benzeri kuruluşlarda, özel araştırma merkezlerinde, vakıflarda, müzelerde, Kültür Bakanlığında araştırmacı olarak çalışabilirler.
-Arşivci ve Tasnif Elemanı olarak tapu dairelerinde, TBMM'de adliyelerde çalışabilirler.
-Üniversitede öğretim elemanı olabilirler.
-Orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.
-Turist Rehberliği yapabilirler.

Gereken Kişilik Özellikleri
-Tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duymaları gerekmektedir.
-Geniş bir kültüre, bilimsel meraka ve tutkuya, üstün bir akademik yeteneğe ve inceleme merakına sahip olmalıdırlar.
-Osmanlıca, Arapça ve Farsça yanında batı dilini bilmek ve diğer sosyal bilim alanlarında yetişmiş olmak gereklidir.
-Sabırlı, dikkatli, okumaktan ve çalışmaktan bıkmayan, bulguları objktif değerlendirebilen kimseler olmalıdır.

Benzer Meslekler
Sosyolog, Arkeolog, Sanat Tarihçisi

Eğitim
-Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır.
-Okutulan dersler ; tarihe giriş, Türk tarihine giriş, İslam tarihine giriş, ilkçağda Anadolu, eskiçağ tarihi, ortaçağ tarihi, Bizans tarihi, Avrupa tarihi, yeniçağ tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türk kültürü tarihi gibi dersler yer almaktadır.
Son düzenleyen Safi; 23 Eylül 2018 03:02
In science we trust.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
20 Temmuz 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
TARİHÇİ
1. Tarih uzmanı; tarihsel yapıtlar yazan yazar; müverrih.
2. Tarih öğretmeni.

—İkt. düş. tar Tarihçi okul, iktisadi olayların göreceliği ve hareketliliği üzerinde duran tarihsel ekonomi anlayışı.

—İkt. tar. Tarihçi kalemi, OsmanlI devletinde, mâliyenin öteki kalemlerinden çıkan resmi kâğıtların tarihlerini koymak, havale ve senetleri hazırlamakla görevli maliye kalemi.

—Kur. tar. Osmanlılar'da padişah adına yazılan berat ve fermanların sonuna, tarih ve arapça bir ibare koymakla yükümlü görevli. (Bu görevin mansıbı, Babıâli kâtiplerinin en kıdemlisi ve seçkinine verilirdi.)

—ANSİKL. İkt. düş. tar. Tarihçi okul alman iktisatçıları Wihelm Roscher, Bruno Hildebrand ve Kari Knies tarafından 1840-1860 yıllarında kuruldu. Bu yazarlar "eski okul”u oluştururlar. 1870’ten sonra bir "yeni tarihçi okul” ortaya çıktı; belli başlı öncüler Gustav Schmoller; Kari Bûcher ve Lujo Brentano idi. Bu okulun etkisi Almanya’ nın sınırlarını büyük ölçüde aştı. Klasik iktisat okulu bir doğal düzenin, sürekli ve evrensel yasaların varlığına inanırken,“tarihçi okul, iktisadi olayları, durmadan değişen olaylar olarak, tarihi evrimleri içinde ele alır" (A. Wagner). Demek ki, yasaların her zaman evrime uymaları gerekir. Klasikler, yasaların işleyişini ve ekonominin her zaman var olan güçlerini incelerken, tarihçi okul toplumsal kurumlan değişimleri içinde izlemek ister. Tarihçi okul, bir ekonominin gelişiminin değişik aşamalarını incelemesiyle, Rostow’un savlarını haber verir.
Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 23 Eylül 2018 03:03
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

23 Ekim 2011 / ERDİNÇ Soru-Cevap
1 Temmuz 2011 / Misafir Soru-Cevap
Etiketler: Tarihçi