Arama

Pediatrist (Çocuk Hastalıkları Doktoru)

Güncelleme: 3 Temmuz 2017 Gösterim: 21.008 Cevap: 3
duygu41 - avatarı
duygu41
Ziyaretçi
19 Eylül 2007       Mesaj #1
duygu41 - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  pedistri.jpeg
Gösterim: 20926
Boyut:  65.7 KB

Pediatri

çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı.Tıbbın, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen önemli bir dalı.

Sponsorlu Bağlantılar
Çocuk sağlığı vehastalıkları temel sağlık hizmetlerinin mühim bir kısmını teşkil etmektedir. Bunun ehemmiyeti, genelde çocukluk devresinin bâzı özelliklerinden olduğu kadar, toplumun yapısından ve sağlık ihtiyaçlarından da kaynaklanmaktadır.

Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin seviyesi, bebek ölüm oranı ile ölçülür. Bu oran ülkemizde oldukça yüksektir. Bu yüzden hekimlere çocukların sağlığının korunması ve hastalıklarının iyileştirilmesi konusunda oldukça önemli görevler düşmektedir. İşte pediatrinin ana konusu bu görevlerde hekime yol göstermektir.

Türkiye’de pediatri eğitimi dört senedir. Bu ihtisası tamamlayan hekimlere “pediatrist” veya çocuk hastalıkları mütehassısı ismi verilmektedir. Yurdumuzda özellikle 1950’li yıllardan îtibâren pediatri gelişmeye başlamış ve pediatristlerin sayısı bu yıldan sonra hızla artmıştır. Yurdumuzdaki en büyük ve modern çocuk hastânesi Hacettepe Çocuk Hastanesidir. Tıp Fakültesi hastânelerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları,kardiyoloji,hematoloji,nefroloji,onkoloji ve nöroloji gibi alt birimlere ayrılmış ve bu konularda uzmanlaşmış kişiler yetiştirilmiş ve yetiştirilmektedir.

Pediyatrinin alt bilim dalları
  • Pediyatrik nöroloji
  • Pediyatrik kardiyoloji
  • Pediyatrik immünoloji ve allerjik hastalıklar
  • Pediyatrik gastroenteroloji
  • Pediyatrik göğüs hastalıkları
  • Peditarik nefroloji
  • Pediyatrik cerrahi

Son düzenleyen perlina; 3 Temmuz 2017 17:17
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
25 Ocak 2012       Mesaj #2
buz perisi - avatarı
VIP Lethe

Tarihçesi


Pediyatri 19. yy. ortasında ortaya çıkmış olup görece yeni bir bilim dalıdır. Arthur Jacobi (1830–1919) katkılarından dolayı pediyatrinin babası olarak anılır.
Sponsorlu Bağlantılar
Soraneus MS 2. yy’da pediyatri ile ilgili bilinen ilk manuskripti kaleme almıştır. 2 İran’lı Rhazes (865–925) Çocukların Hastalıkları adlı kitabı yazmış ve tıbbın bağımsız bir dalı olarak pediyatriyi ele alan ilk kitabı meydana getirmiştir. Çocuk hastalıklarına ayrılmış ilk basılan kitap İtalyan Bagallarder’in (1472) Çocuk Hastalıkları El Kitabı’dır (1472).
Batı dünyasında ilk çocuk hastanesinin Hôpital des Enfants Malades (Fransızca = Hasta Çocuklar için Hastane)olduğu kabul edilir. Paris’de haziran 1802′de açılan hastane öncesinde yetimhane idi.
Son düzenleyen perlina; 3 Temmuz 2017 17:19
In science we trust.
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
3 Temmuz 2017       Mesaj #3
perlina - avatarı
Ziyaretçi

Pediatri

, tıpta çocuk gelişimi ve bakımı ile çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisini konu alan uzmanlık dalı.

Çocuk hastalıklarına ilişkin ilk önemli yapıt 12. yüzyıldan kalma, yazarı bilinmeyen The Childrens Practice’tir (Çocuk Hekimliği). Pediatri 18. yüzyılda Avrupa’da özel bir uzmanlık alanı haline geldi; ilk kez Londra’da, terk edilmiş ve hasta çocuklar için hastaneler kuruldu. Bu kuruluşlar daha sonra pediatride uzmanlık eğitimi veren büyük merkezler haline geldi; pediatri 19. yüzyılın ortalarında tıp fakültelerinde ayrı bir bilim dalı olarak okutulmaya başladı.

Başlangıçta çalışmalar çocuklara özgü bulaşıcı hastalıkların tedavisi alanında yoğunlaşıyordu. 17. yüzyılda İngiltere’de Thomas Sydenham kızamık, kızıl ve öbür çocuk hastalıklarını ilk kez ayrıntılı olarak tanımladı. Bu alandaki klinik çalışmalar 18. ve 19. yüzyıllarda giderek gelişti; Fransa’da 1838-43 arasında Frederic Rilliet ve Antoine Barthez’nin yayımladığı ilk çağdaş pediatri ders kitapları bu gelişmenin doruk noktasını oluşturdu. Bununla birlikte, çocuk hastalıklarının tedavisi konusunda 19. yüzyılın sonlarına değin fazla bir şey yapılamıyordu.

Uzman hekimler, immünologlar ve halk sağlığı konusunda çalışanların ortak çabasıyla çocuk hastalıkları denetim altına alındıktan sonra pediatrinin odak noktası değişti. 20. yüzyılın başlarında çocukların normal büyüme ve gelişmesinin izlenmesi amacıyla ilk sağlıklı çocuk klinikleri kuruldu. Antibiyotik ve aşıların yaygınlaşmasıyla gelişmiş ülkelerde çocukluğa özgü bulaşıcı hastalıkların büyük bir bölümü yok edildi, bebek ölümleri en düşük düzeye indi. Pediatrinin sınırları, çocuk sağlığının davranışsal ve toplumsal yönlerini de kapsamına alacak biçimde genişledi. Ayrıca bak.çocuk hastalıkları.

Kaynak: Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
3 Temmuz 2017       Mesaj #4
perlina - avatarı
Ziyaretçi

Türkiye' de Pediatrist Olma Aşamaları


Pediatrist 18 yaş altı çocuklar konusunda uzmanlaşmış ve pediatrik hastalıkları olan yetişkinlerede tedavide yardımcı olan kişidir. Pediatrist olarak çalışmak oldukça zorlu bir eğitim, hazırlık aynı zamanda fiziksel ve duygusal dayanıklılık gerektirir.

Lise diplomanızı alın veya Genel Öğretim Geliştirme Testi’ni geçin. Doktor olma yönündeki ilk adımınızı atmış olacaksınız. Biyoloji, fizik ve kimya gibi dersler sizi tıp okumaya hazırlamaya yönelik olacaktır. Tıp alanının sizin için ne kadar uygun olduğu konusunda bu derslerdeki başarınız yön gösterici olacaktır.

Eğer kimya ve biyoloji gibi bilimle alakalı derslerden hoşlanmıyorsanız veya dersleri ve konuları yakalamada zorluk çekiyorsanız, size yardımcı olabilmesi adına özel ders almaya yönelebilirsiniz. Eğer bir özel hocanın yardımıyla dahi bu derslerinizde sıkıntı yaşıyorsanız, o halde tıp okuma konusunu ve diğer ilgi alanlarınızı tekrar gözden geçirin.

4 yıllık bir üniversiteyi kazanıp yerleşebilmek için lise dönemindeki ders notlarınız oldukça etkili olacak. Birinci sınıftan itibaren topladığınız puanlar oldukça önemli. Ödevlerinizi zamanında teslim etmeyi, sınavlarınıza disiplinli çalışmayı ve dersle alakalı bütün gereklilikleri yerine getirmeyi ihmal etmeyin.

Üniversite sınavında tıp fakültesi seçilir, 6-7 yıl tıp fakültesi okunur. Tıp fakültesi bittikten sonra tıpta uzmanlık eğitimi sınavlarına girilip çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için aynen üniversite sınavındaki gibi tercih yapılır. Gerekli puan tutturularak istenilen tıp fakültesine tekrar geri dönülür ve tıp fakültesinin üzerine bir 4-5 yıl daha eğitime asistan doktor olarak devam edilir. O da başarıyla, tabii sınavı verilerek bitirildikten sonra çocuk doktoru olunur.

Çocuk doktorunun kullandığı araç ve gereçler


Stetoskop (stethoscope), vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Stetoskop genelde üç ana kısımdan meydana gelir ;
Diyafram,
Tüp (elastik boru şeklinde)
Kulaklık
Bazı stetoskoplarda ayrıca çan denilen ve alçak perdeden sesleri yükseltmeye yarayan bir kısım da bulunur. Diyafram, stetoskobun tüp kısmının ucunda bulunan ve dinlenmek istenen bölgeye değdirilen yassı koni şeklinde bir parçadır. Bu parçanın içinde ortamdan yalıtılmış bir zar vardır. Yüzeydeki sesle titreyen zar konik parça içindeki havaya basınç uygular ve bu basınç tüp içinden kulaklığa kadar ulaşır ve uygun yapıdaki kulaklık parçaları, sesi kulak içine yayar. Basit bir mantıkla çalışan stetoskop, bir nevi mekanik yükselticidir.
Stetoskopla en çok dinlenen sesler şunlardır;
Kalbin atışı
Akciğerlerin çıkardığı sesler
Bağırsaklarda ve midede ortaya çıkan sesler
Nabız
Ayrıca kan basıncını ölçmek için de kullanılır.
Stetoskop ile vücuttaki sesleri dinleme işine oskültasyon (auscultation) denir. Oskültasyon, tecrübe gerektiren bir teşhis yöntemidir. Stetoskop ile kulağa ulaşan sesin normal olup olmadığını anlamak, eğitim ve deneyim gerektirir. Mesela kalpten yayılan birçok ses vardır ve bu seslerin bazısı insandan insana farklılık gösterebilir.

OTOSKOP
Dış kulak yolunu, zarını muayene etmeye yarayan araç.

OFFALMOSKOP
Offalmoskop yani göz muayene aleti.

ŞIRINGA

Şırınga, bir tüp, tüpün içerisinde hareket eden bir piston ve ince bir ağızlıktan meydana gelen, gaz ve sıvıları Ucuna iğne takılmış şırınga kısaca iğne olarak adlandırılır. Daha çok tıpta kullanılan şırınga, zaman zaman bahçe işlerinde ve mutfakta da kullanılır. basınçla içine emerek ince bir hat halinde püskürten cihaz.

TANSİYON ALETİ

Tansiyon aleti ya da kan basıncı ölçer, kan basıncının ölçülmesine yarayan bir araçtır. Üç tipi vardır. Bunlar civalı, havalı ve elektroniktir. Havalı tipleri bir stetoskop ile birlikte kullanılır.

DEFİBRİLATÖR
AED – Otomatik elektroşok cihazı AED küçük, taşınabilir ve kalp ritmini analiz edebilme yeteneğine sahip ve gerektiğinde dolaşımı sağlayacak normal bir ritmi tesis etmek için elektroşok uygulatabilen bir cihazdır.
AED ilkyardımcılar için özel olarak geliştirilmiş bir cihaz olup olay yerine sağlık görevlilerinin yardımı ulaşıncaya kadar kullanılmaktadır.

Ani kalp durmasının tedavisi olan erken elektroşok uygulaması, kalbin yeniden dolaşımı sağlayabilecek bir ritimle atmasını sağlayabilir ve yaşam kurtarıcı olabilir.

Gelişmiş ülkelerde stadyum, alışveriş merkezi, havaalanı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirilmiş AED cihazları bulundurma mecburiyeti vardır.
İdeal şartlar altında ACLS sertifikalı kişiler tarafından kullanılması doğru olan AED cihazları, gereği halinde içinde gelen talimatlar ve sesli yönlendirmeler sayesinde eğitimsiz kişiler tarafından da başarıyla kullanılabilmektedir.

Tartı

:Kilosunu bulmak için kullanılır.

Boy ölçer

:Boyunu düzenli ölçmek için kullanılır.BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 3 Temmuz 2017 17:15

Benzer Konular

2 Ağustos 2018 / rengarenk Cevaplanmış
9 Ekim 2018 / rengarenk Cevaplanmış
1 Ekim 2012 / Misafir Cevaplanmış
3 Temmuz 2017 / Misafir Cevaplanmış
24 Haziran 2014 / Misafir Soru-Cevap