Arama

Dünyanın Yedi Harikası: Artemis Tapınağı

Güncelleme: 18 Eylül 2016 Gösterim: 14.561 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Nisan 2007       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Artemis Tapınağı

Ad: Artemis Tapınağı1.jpg
Gösterim: 2095
Boyut: 64.2 KB

Artemis Tapınağı, ARTEMİSÎON olarak da bilinir, Ephesos’ta bulunan Dünyanın Yedi Harikasından biri.
Sponsorlu Bağlantılar

İÖ y. 560-550 arasında Lidya kralı Kroisos tarafından İon düzeninde yaptırılan büyük tapmak İÖ 356’da Herostratus adındaki bir deli tarafından yakıldıktan sonra yeniden inşa edildi. İÖ 334-250 arasına tarihlenen yeni Artemis Tapınağı, Yunan tapınakları içinde o güne değin yapılan en büyük yapı idi. Eskisinin temelleri üstüne inşa edildiğinden, aynı büyüklükteydi (55,10 mxll5 m); tek farkı, bataklık zemin nedeniyle yerden yaklaşık 3 m yüksek 13 basamaklı bir kaide (krepis) üstüne oturtulmuş olmasıydı. Yapının bir başka özelliği de tümüyle mermerden yapılmış olmasıydı.

Tapmak, boyutlarının büyüklüğü kadar heykelcilik ürünleriyle de ünlüydü. IS 262’de istilacı Gotlar tarafından yıkıldıktan sonra bir daha onarılmadı.

1869-74 arasında British Museum adına J.T.Wood tarafından yapılan kazılarda ilk tapmak ortaya çıkarıldı. Daha sonra 1904- 05’te aynı kurumdan David George Hogarth burada çalıştı. Bugün British Museum’da tapınağa ve özellikle de işlemeli sütunlarına ait birçok parça bulunuyorsa da, tapmaktan geriye pek az şey kalmıştır.

Kollarını iki yana açmış, dimdik duran bir tannçamn Yunan üslubuna yabancı bir tarzda betimlendiği ünlü Artemis heykelinin kopyaları günümüze değin gelmiştir. Aslı altın, abanoz, gümüş ve siyah taştan yapılmış olan bu heykelin bacakları ve kalçaları hayvan ve arı kabartmalarıyla bezeli bir giysiyle örtülmüş, vücudunun üst bölümü bereketi simgeleyen çok sayıda memelerle donatılmıştı; saçları ise yüksek bir biçimde tepeye toplanmıştı. Bugün Selçuk Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen kopya, büyük bir olasılıkla İS 117-138 arasında Hadrianus döneminde yapılmıştır. Korfu ve Sardes’te de Tanrıça Artemis adına yapılan birer tapmak bulunur.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen NeutralizeR; 18 Eylül 2016 00:53
HipHopRocK - avatarı
HipHopRocK
Ziyaretçi
10 Mayıs 2009       Mesaj #2
HipHopRocK - avatarı
Ziyaretçi

Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı M.Ö. 550 yılında Efes antik kentinde yapıldı. Tamamiyle mermerden oluşuyordu. Lidya kralı Croesus tarafından yaptırılan yapı, Yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanmıştı ve dönemin en büyük heykeltıraşları Pheidias, Polycleitus, Kresilas ve Phradmon tarafından yapılmış olan bronz heykellerle süslenmişti. Tapınak hem bir pazaryeri, hem de bir dini müessese olarak kullanılıyordu. Artemis Tapınağı M. Ö. 21 Temmuz 356 yılında adını ölümsüzleştirmek isteyen ve ne yazık ki bunu başaran Herostratus adlı biri tarafından yakıldı. İşin ilginç yanı, aynı gece Büyük İskender doğdu. Hatta bu olaydan bir zaman sonra Anadolu’yu fethettiğinde Artemis Tapınağı’nın yeniden yapılmasına yardım etti.
Ad: artemis1.jpg
Gösterim: 1068
Boyut: 44.3 KB
Artemis Tapınağı, M.Ö. 550 yılında Anadolu'da bulunan Efes'te tamamen mermerden yapılmış olan bir tapınaktır.Pers İmparatorluğu zamanında Yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanan tapınak, Anadolu'yu ele geçiren Lidya kralı Croesus tarafından büyütülmüş ve dönemin büyük heykeltıraşları tarafından yapılmış olan bronz heykellerle süslenmiştir. En büyük halinde tapınak, koca çatısını 100 tane sütünla tutuyordu.Antik Efes'te tapınak hem bir pazaryeri, hem de dini alan olarak kullanılıyordu. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, M.Ö. 356 yılında adını ölümsüzleştirmek isteyen Herostratus adlı biri tarafından yakılmıştır. Bir efsaneye göre, Büyük İskender tapınağın yandığı gece doğmuş ve bu yüzden Anadolu’yu fethettiğinde Artemis Tapınağı’nın yeniden yapılmasına yardım etmiştir.Bizans döneminde harabe olan Efes yeniden yapılandırılmış, ancak tapınak tekrar yapılmamıştır. Temelleri de zamanla, kıyısında bulunduğu ırmağın taşıdığı alivyonların altında kalarak yok olmuştur.Yapılan kazılar sonucunda, tapınağın 6 defa üst üste yapıldığı anlaşılmıştır. Kazılarda çıkan eserler gizlice British Muesum'a götürülmüştür. Tapınağın bulunduğu bataklık alana da yerini belli etmek amacıyla tek bir sütün dikilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar
Ad: artemis3.jpg
Gösterim: 1334
Boyut: 17.7 KB

Son düzenleyen Safi; 14 Eylül 2016 00:30
EagLesTeaM - avatarı
EagLesTeaM
Ziyaretçi
9 Haziran 2009       Mesaj #3
EagLesTeaM - avatarı
Ziyaretçi
Ad: Artemis Tapınağı2.jpg
Gösterim: 2816
Boyut: 46.5 KB

Artemis Tapınağı hakkında bilgi


Efeslilerin ilk yerleşimlerinin bu tapınağın olduğu yerde bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra bir depremle yıkılması üzerine Roma İmparatorluğu’nun yardımı ile Efesliler tapınağı yeniden ve daha gösterişli bir biçimde inşa etmişlerdir. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Efes Artemis Tapınağı’nın bugün sadece temel kalıntıları bulunmaktadır. Selçuk’tan Kuşadası yoluna girişte sağda bu görkemli tapınağın kalıntıları görülür.

Bakir doğa tanrıçası Artemis inancının köken itibari ile bir Anadolu inanışı olduğu ve kaynağının Hititlerin ana tanrıçası Kibele‘ye dayandığı bilinmektedir. Efes’te bu iki ana tanrıça bolluk ve bereket timsali olarak anılmakta ve İlyada Destanları’nda da doğum yeri olarak eski Yunancada bıldırcın anlamına gelen “Ortyge” olduğu bilinmektedir. Ortyge’nin bugün Efes’te kurulduğu yer olan Bülbül Dağı olduğu kaynaklarda yer almaktadır. Artemis tapınağı 127 sütunlu olup cephedeki 36 sütunu kabartmalıdır. Tapınağın 125 metre uzunluğu, 65 metre genişliği ve 25 metre yüksekliği olabileceği düşünülmektedir. Tapınağın en eski kalıntılarının M. Ö. 6. yy’a kadar tarihlendiği, tapınağın ikinci kez yapılışında ölçülerin105 metre uzunluğu, 55 metre genişliğinin, 25 metre yükseklik ile 600 metrekarelik bir alana yayıldığı bilinmektedir. En son olarak M. S. 253 yılında Got’lar tarafından saldırıya uğrayan tapınak yıkılmış ve yağma edilmiştir. 1869 yılında ingiliz Wood tarafından bulunan Artemis Tapınağı’nda 1904’de yine ingiliz olan Hogart kazıları sürdürmüştür. Bugün Ören yerindeki kazılar Avusturalyalılar tarafından yapılmaktadır.

Bizanslı Philon "Babil'in asma bahçelerini, Olimpos'taki Zeus Heykelini, Rodos Kolossusu'nu, yüksek piramitlerin kudretli işçiliğini ve Mausoleus'in mezarını gördüm. Ama bulutlara doğru yükselen Efes'teki tapınağı gördüğümde, diğerlerinin tümünün gölgede kaldığını hissettim." diye yazmıştı. Tanrıça Artemis adına ilk türbe M.Ö.800'lü yıllarda Efes'teki nehrin yakınındaki bataklık kıyıya yapılmıştı. Bazen Diana da denen Efes tanrıçası Artemis, Yunan Artemis'iyle aynı değildi. Yunan Artemis'i av tanrıçasıydı. Efes Artemis'i ise belinden omuzlarına kadar birçok göğüsle resmedildiği gibi verimlilik, bereket ve doğurganlık tanrıçasıydı.

Bu eski tapınakta muhtemelen Jüpiterden düşen bir meteorit olduğu düşünülen kutsal birtaş vardı. Tapınak, sonraki yüzyıllarda birkaç kez tahrip olmuş ve yeniden inşaa edilmiştir. M.Ö.600'lerde Efes şehri büyük bir ticaret limanı haline geldi ve Chersiphron adlı bir mimar yüksek taş kolonları olan yeni ve büyük bir tapınak inşaa etti.

Lidya kralı Croesus, M.Ö.550'de Efes'i ve Anadolu'daki diğer Yunan şehirlerini fethetti. Bu savaş sırasında mabet tahrip oldu. Croesus, mimar Theodorus'a daha öncekilerin hepsini gölgede bırakan yeni bir mabet yaptırdı. Yeni tapınak öncekinin 4 katı büyüklükte 90 metre yükseklikte ve 45 metre genişlikteydi. Masif bir çatı, yüzden fazla taş sütunla destekleniyordu M.Ö. 356'da Herostratus adlı biri tarafından çıkarılan bir yangında yanarak tahrip oldu. Bundan kısa bir süre sonra o günün en ünlü heykeltraşı olan Scopas'lı Paros tarafından yeni bir mabet yapıldı. Romalı tarihçi Pliny'ye göre yeni tapınak, 130 metre uzunlukta ve 68 metre genişlikteydi. Tavanı, yükseklikleri 18 metre olan 127 adet sütun destekliyordu. İnşaat 120 yıl sürmüştü. Büyük İskender M.Ö.333'de Efes'e geldiğinde tapınağın inşaası hala devam ediyordu. Bu yeni tapınak, Yunan tapınakları içinde o güne kadar yapılan en büyük yapı idi. Tapınağın başka bir özelliği de tamamen mermerden yapılmış olmasıydı.
Ad: Artemis Tapınağı4.jpg
Gösterim: 1304
Boyut: 63.4 KB

M.S. 57'de St. Paul hristiyanlığı yaymak için Efes'e geldi. O kadar başarılı oldu ki bundan, şehrin demircisi ve tapınaktaki heykellerin sahiplerinden birisi olan Demetrius büyük bir korkuya kapıldı. Çünkü Demetrius tapınaktaki heykellerin bir kısmının sahibiydi ve her yıl tapınağa hacca gelenlerden iyi bir geliri vardı ve insanların dinini değiştirmesi demek onun geçimini kaybetmesi anlamına geliyordu. Birlikte ticaret yaptığı diğer kişileri de yanına alan Demetrius heyecan verici ve "Yaşasın Efesliler'in Artemisi" diye biten bir söylev yaptı ve halkı galeyana getirdi. Hemen sonra St. Paul'un yardımcılarından ikisini tutukladılar. Bunu bir isyan takip etti. Sonuçta St. Paul, tutuklanan yardımcılarıyla şehri terketti ve Makedonya'ya geri döndü. 262'de Gotların bir akını sırasında büyük Artemis tapınağı yakılıp yıkıldı. Bir yüzyıl sonra Roma İmparatoru Constantine şehri yeniden inşaa ettirdi. Fakat hristiyan olduğu için tapınağı restore ettirmedi.Constantin'in çabalarına rağmen Efes eski günlerine dönemedi. Çünkü gemilerin demirlediği liman yokolmuştu. Nehrin taşıdığı alüvyonlar tarafından deniz şehirden uzaklaşmıştı. Zamanla şehir sakinleri kenti terkettiler. Mabetin kalıntıları başka yapıların ve heykellerin yapılmasında kullanıldı.

British Museum'dan John Turtle Wood 1863'de tapınağı araştırmaya başladı. 1869'da 6 metre derinlikte, çamurların içinde tapınağın temellerini buldu. Bulduğu heykelleri ve bazı kalıntıları British Museum'a götürdü. 1904'de yine aynı müzeden D.G. Hograth'ın liderliğindeki bir ekip kazılara devam ettiler ve sitede birbirinin üzerine inşaa edilen 5 tapınak olduğunu keşfettiler. Bugün gelen ziyaretçilere tapınağın yerini belli etmek için, bataklık halinde olan bölgeye sadece bir tek sütun dikilmiştir. Kollarını iki yana açmış, dimdik duran bir tanrıçanın Yunan üslubuna yabancı bir tarzda betimlendiği ünlü Artemis heykelinin kopyaları günümüze kadar gelmiştir.
Son düzenleyen Safi; 14 Eylül 2016 00:44
Jumong - avatarı
Jumong
VIP VIP Üye
23 Temmuz 2016       Mesaj #4
Jumong - avatarı
VIP VIP Üye

ARTEMİSİON

Ad: Artemis Tapınağı3.jpg
Gösterim: 1117
Boyut: 44.4 KB

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Kuşadası'na giden yol üzerinde, İngiliz çukuru diye bilinen yerde tapınak. İlkçağ yazarlarınca dünyanın yedi harikasından biri olarak nitelenen yapı, tümüyle mermerden yapılmış anıtsal ölçülerdeki ilk yunan mimarlık ürünü olması açısından önemlidir. Tapınağın yerinde bugün yalnızca beyaz bir sütun vardır. İngiliz mühendis J. T. Wood'un tapınağın yerini bulmasından sonra (1869), British museum adına yapılan kazılarda (1874) ele geçen buluntular İngiltere'ye götürüldü. Bunlar arasında özellikle kabartmalı sütun gövdeleri (columnae caelatae) önemliydi. Daha sonra yine British museum adına D. G. Hogarth kazıları sürdürdü (1904-1905); buluntuların çoğu İstanbul arkeoloji müzeleri'ne gönderildi.

Tanrıça Kybele'nin de kutsal alanı olan yörede, arkaik Artemision’dan önce üç yapı evresi saptandı. Önce duvarla çevrili bir alanın ortasındaki kaideden oluşan açık hava tapınağı, daha sonra megaron planında tapınağa dönüştü. Arkaik Artemision'un mimarları gıritli Khersiphron ile oğlu Metagenes ile samoslu Theodoros'tur (İ.Ö. 560-550). 55,10x115,14 m ölçülerindeki dipteros planlı yapı, antik yazarlardan ve günümüze ulaşan kalıntılardan edinilen bilgilere göre önde 8, arkada 9, yanlarda 19 olmak üzere çift sıra sütunla çevriliydi. Artemis'in kült heykeli, naosun üstü açık sekos bölümündeki naiskos içindeydi. Tapınağın batı yüzünde, Lydia kralı Karun'un (Kroisos) armağanı olan, gövdelerinin alt bölümü kabartmalarla bezeli sütunlar vardı. Bu kabartmalardan ele geçen parçalar, ionialı sanatçıların hitit ortostatlarının etkisinde kaldıklarını gösterir. Sütun başlıklarındaki volütler arasındaki kabarık yumurta dizileri, aslan başlı çörtenler, simayı dolanan araba, âtlı ve savaşçı figürlerinden oluşan friz dönemin mimarlığında yeni öğelerdir.

Arkaik Artemision İ.Ö. 356’da, Büyük İskender'in doğduğu gece, Herostratos adlı bir ruh hastası tarafından yakıldı. Ancak kısa bir süre sonra, mimar Kheirokrates yeni tapınağın yapımını başlattı. 13 basamaklı bir kaide üzerinde yükselen yapı, eskisinden 2,70 m daha yüksekti. Kabartmalı sütunlar da arkaik örneklerine göre yenilenmekle birlikte, bunlarda klasik üslubun etkişi belirgindir. Yeni Artemision got hücumlarıyla yıkıldı (i.S. 263). Tapınağın kalıntıları daha sonra çeşitli yapılarda, İstanbul Ayasofya kilisesi'nin yapımında kullanıldı.

Kaynak: MsXLabs.org & Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 14 Eylül 2016 00:45
🌘 🚀

Benzer Konular

11 Haziran 2012 / Misafir Mimarlık
7 Temmuz 2016 / Misafir Mimarlık
27 Temmuz 2012 / Misafir Mimarlık
29 Aralık 2012 / Misafir Mimarlık
16 Ekim 2007 / Misafir Mimarlık