Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Ekim 2011  Gösterim: 16.765  Cevap: 2

Önemli İcatlar - Dikiş Makinesi

29 Mayıs 2008 12:15       Mesaj #1
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
Dikiş Makinesi
dikismakinasieq2
İlk dikiş makinesi Fransız Barthelemy Thimonnier tarafından 1830 yılında icat edilmiştir.
Elbise ya da çamaşır dikimine yarayan makine. XVIII. yüzyılın ortalara doğru bulunmuştur. Fakat 1846 yılında Amerikalı Elias Howe'un iki iplik kullanmaya ve kumaşın altında bir ilmik meydana getirmeye elverişli olan masuralı makineyi bulması ile gelişmiş John Baohelder, Ailen Winslow ve İsa Singer'in dikiş makinesinde çeşitli buluşlarla dünyada en çok gelişen ve pratikleşen makinelerden biri olmuştur. Dikiş makinesi, birçok kısımlarda meydana gelmiştir. Esası, üstten bir iğneyle dikilecek şeyin altına geçen ipliği, orada ikinci bir iplik halkadan geçirdikten sonra geri çekmek ve böylece dikişe çok çabuk bir şekilde devam etmektir.
Sponsorlu Bağlantılar
Elle işleyen dikiş makinesi olduğu gibi, ayakla, elektrikle çalışan dikiş makineleri de vardır.


Daisy-BT
18 Haziran 2011 23:32       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Dikiş Makinesi

Düzgün ve çabuk dikiş dikmek için kullanılan makine.

1830'da ilk kez mekanik olarak dikiş dikebilen, kullanışlı bir makineyi yapmayı başaran, Fransız Thimonnier'dir. Makinenin işleyişi temel olarak şöyledir: ucundan iplik geçen bir iğne dikey durumda durur. Bu iğne, dikilecek kumaşın altına geçen ipliği, orada ikinci bir iplik halkadan geçirdikten sonra, geri çeker. Böylece atılan düğümlerle dikiş dikilir. Ayrıca günümüzde, ilik açan, düğme diken makineler yapılmıştır. Makineler, elle, ayakla ya da elektrikle çalışır. Kumaş ve deri işleyen bütün sanayi dallarında, iki iplikle çalışan, zincir dikişi yapan makinelerden başka, çift zincir dikiş, zigzak dikiş, büzgü, fisto işleri yapan ve konfeksiyonculukta kullanılan çeşitli makineler vardır.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Dikiş Makinası İlk düküş makinasının mucidi net olarak bilinmiyor. Bunun nedeni birçok mucidin olması. 1790 yılında ilk patenti alan kişi olarak kayıtlarda Thomas Saint görünüyor. Daha sonraları Isaac Singer ve Elias Howe Jr. gibi mucitlerin bulacağı birçok teknik özelliği başvurusunda belirtmesine karşın hiçbirini gerçekleştirememiştir.

Birçok patent alındı ancak hiçbiri ticari bir başarı elde edemedi. 1830 yılında Fransa'da yaşayan Barthelemy Thimmonier ticari başarıyı yakalayan ilk dikiş makşnasının patentini aldı. Zincir dikiş yapabilen bu makinalardan 80 tane yapıldı ve ordunun kıyafetlerinin dikiminde kullanıldı. Bu makinaların işlerine zarar vereceğini düşünen bir kısım işçi tüm makinaları talan etti. Thimmonier bu olayın ardından yoksul bir hayat yaşadı.1833 yılında ABD'de Walter Hunt isimli bir mucit tarafından geliştirilen çift dikiş yapabilen makina icat edildi. Hunt bu makinanın patentini almadı. 10 yıl gibi bir süre sonra Elias Howe Jr. Hunt'tın buluşundan habersiz bir çift dikiş makinası

Son düzenleyen Safi; 21 Ekim 2016 19:02
19 Ekim 2011 15:47       Mesaj #3
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Dikiş Makinesi
MsXLabs.org & Temel Britannica

Evlerde kullanılan sıra­dan bir dikiş makinesi sık, sağlam ve düzgün bir dikişi dakikada yaklaşık 1.500 ilmeklik bir hızla dikebilir. Bu hız el dikişinin hızıyla karşılaştırıldığında, dikiş makinesinin terzilik­te ve kullanıldığı öbür sanayi dallarında yol açtığı büyük değişiklik açıkça görülür.
1790'da Thomas Saint adlı bir İngiliz deri dikmek için bir makine icat etti. Bir modeli Londra'daki Bilim Müzesi'nde bulunan bu makinenin hiç kullanılmadığı anlaşılıyor. Da­ha sonra Barthelemy Thimonnier adlı yoksul bir Fransız terzi 1841'de bir dikiş makinesi yaptı ve asker üniformalarının dikiminde bu makineleri kullandı. Ama bu makinelerin işsiz kalmalarına yol açacağını düşünerek öfkelenen terziler Thimonnier'nin atölyesine saldırarak yerle bir ettiler: Thimonnier ise yoksulluk içinde öldü.
Bu arada 1833'te New York'lu Walter Hunt ipliği ucu delikli bir iğneyle kumaştan geçirip ilmek atan bir makine geliştirdi. Bu makine­de, kumaşın öbür tarafında bir kızak üzerinde ileri geri gidip gelen bir mekik ikinci bir ipliği ilmeğin içinden geçirerek dikişi gerçekleşti­riyordu. 1846'da Massachusett'li Elias Howe, temel özellikleri Hunt'ın makinesiyle aynı olan bir makinenin patentini aldı. Çok sayıda dikiş makinesi üretimini gerçekleştiren ilk kişi ise ABD'li Isaac Merrit Singer (1811-75) ol­du. Singer'in ve başka yapımcıların kendi bu­luşunu kopya ettiğini ileri süren Howe, açtığı davaları kazanarak makine üzerindeki hakkını kabul ettirdi.
1851'de ilk patentini alan Singer, bu dikiş makinesine daha sonra ayakla döndürülen bir pedal ekledi. Singer dikiş makinesinin çok tutulmasının nedenlerinden biri taksitle satılmasıydı. 1856'da ise James A. E. Gibbs tek iplikle zincir dikiş diken bir makine icat etti.

Modern Dikiş Makineleri

Günümüzde 2.000'den çok dikiş makinesi çeşidi vardır. Çoğu elektrikle çalışan bu makinelerden bazıları deri, fötr şapka, yorgan ve düğme dikmeye yarayan özel türde dikiş makineleridir. Yedi iğneli bir dikiş makinesi yedi sıra ince zincir dikişini aynı anda ve dakikada 20 bin ilmeklik hızla dikebilir.
Günümüzdeki dikiş makinelerinin en önemli özelliği iki yana gidip gelerek zikzak dikiş dikebilen iğnelerin kullanılmasıdır. İlk kez Japonya'da kullanılan bu iğneler, kuma­şın ileriye doğru hareketi sırasında düz bir hat boyunca dikiş dikmek yerine iki yana doğru hareket ederek, zikzaklı dikiş diker. Modern dikiş makinelerinde ilmeklerin sıklığı ve ge­nişliği ayarlanabilir. Sık dikiş ilik açmakta ve kumaşlardaki yırtıkları örerek onarmakta kullanılır. Seyrek dikiş kumaşın dikişi kopar­madan esnemesine olanak verdiğinden tişört ya da mayo kumaşı gibi esnek kumaşların dikiminde kullanılır. Günümüzde birçok dikiş makinesi çift iplik yerine tek bir iplik kullana­rak zincir dikişi de dikebilir. Kolayca sökülebilen zincir dikişi teyellemede, büzgü yapma­da ve dikişle bezemede kullanılır.
Makineye takılan nakış ayaklarıyla çeşitli bezemeler yapılabilir. Kullanılan ek nakış ayaklarıyla makinenin yapabildiği bezeme tü­rü de artar. Nakış ayakları dikiş ayaklarından farklıdır. Basit bir makinenin bile genellikle birkaç çeşit dikiş ayağı vardır; iğne bu ayağın içinden geçerek kumaşa girer. Düz dikiş ayağının iğnenin geçmesine yeterli ama küçük bir deliği vardır. Zikzak dikiş ayağında ise iğnenin iki yana gidip gelmesine olanak veren daha geniş bir delik bulunur. İlik açmak, düğme dikmek, fermuar takmak, kıvırıp ke­nar bastırmak, pili yapmak gibi birçok özel dikiş türü için ayrı dikiş ayakları kullanılır.
"Elektronik" olarak adlandırılan dikiş ma­kinelerinde makinenin hızını denetleyen ve bu hızı dikilecek kumaş türüne göre ayarlayan küçük bir bilgisayar vardır. Ama bunlar, bir düğmeye basılarak değişik dikişlere ayarla­nan, tümüyle bilgisayar denetimli dikiş maki­nelerinden farklıdır. Bilgisayar denetimli olmayan makinelerde dikiş türünün seçimi, dikişin sıklığı ve dikiş ipliğinin gerginliği gibi konulardaki ayarlar ilgili düğmeler çevrilerek gerçekleştirilir.
Dikiş makineleri Singer ve Howe'un basit makinelerinden bu yana çok büyük bir geliş­me göstermiştir. Günümüzde konfeksiyonda ve döşemecilikte çok hızlı ve verimli çalışan dikiş makineleri kullanılmaktadır.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç