Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Ekim 2016  Gösterim: 1.940  Cevap: 4

Önemli İcatlar - Faks Makinesı

16 Ekim 2008 13:19       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın

FAKS MAKİNESİ (FAKSİMİLE)

Ad:  faks.jpg
Gösterim: 200
Boyut:  45.5 KB

Bir belgenin, bir fotoğraf ya da çizimin kopyasını çıkararak çok uzaktaki bir alıcıya iletilmesini sağlayan bir telekomüni­kasyon yöntemidir.

Sponsorlu Bağlantılar
Bu terimin Latince kökeni "aynısını yap­mak" ya da "kopyasını çıkarmak" anlamına geldiği için, eski elyazması kitapların ya da elde tek örneği bulunan sanat yapıtlarının basım teknikleriyle çoğaltılmasına da bir za­manlar faksimile denmiştir. Ama bugün dili­mizde terimin bu anlamı tıpkıbasım sözcüğüy­le karşılanır. Faksimile terimi ise yalnızca uzaktan iletimin söz konusu olduğu durumlar­da kullanılarak daha dar bir anlam kazanmış­tır. Bu anlamda telefoto ya da telekopi terimleri de faksimileyle eşanlamlıdır.

Faksimile yönteminde, iletilmesi istenen yazılı ya da görsel belge, örneğin bir fotoğraf, elektrik akımıyla dönen bir silindirin üzerine yerleştirilir. Silindir dönerken, parlak bir ışık demeti belgeyi bir uçtan öbür uca tarar. Fotoğraftan yansıyan ışık bir fotoselin üzerine düşer. Yansıyan ışığın parlak­lığı fotoğraftaki açık ve koyu renkli bölgelere göre değiştiği için, bu ışığın şiddetine bağlı olarak fotoselden geçen akımın miktarı da değişir. Bu akım bir telefon hattıyla ya da radyo dalgaları aracılığıyla alıcıya iletilir.

Alıcıdaki faksimile (ya da kısaca faks) aygıtında da, vericidekiyle aynı hızda dönen aynı boyutlarda bir silindir vardır. Bu silindi­rin yüzeyi ışığa duyarlı bir maddeyle kaplan­mıştır. Gelen elektrik a..ıyalleri güçlendirile­rek bir laser kaynağını uyarmak üzere kullanı­lır. Laser ışını, vericideki özgün belgeyi tara­yan ışıkla aynı hızda olmak koşuluyla, bu kez alıcıdaki silindirin ışığa duyarlı katmanını bir uçtan öbür uca tarar. Laser ışınının yarattığı elektrostatik güç toz halindeki bir boyayı bu duyarlı katmana çeker; bu boya daha sonra kopyanın basılacağı kâğıt üzerine aktarılır. Duyarlı katmanda emilen boya miktarı laser ışınının şiddetine bağlı olarak değişeceğinden, kâğıt üzerinde açıklı koyulu bir görüntü olu­şur. Kâğıda yapışan toz boya sıcak bir merda­ne yardımıyla sabitleştirilir. İşlem tamamlandığında, vericideki fotoğrafın tıpkısı alıcı ay­gıttan elde edilmiş olur.

Faksimile yöntemi başlangıçta gazete mu­habirlerinin çektikleri fotoğrafları hızla gaze­telerine iletmeleri için geliştirilmiştir. Yönte­min temeli, telgrafın öncülerinden Alexander Bain'in 1843'te İngiltere'de patentini aldığı bir buluşa dayanır. Sonradan bu sistem öylesi­ne geliştirilmiştir ki, günümüzde bir bilgisa­yarda saklanan sözcük ve görüntüler, kâğıt üstüne dökülmeksizin doğrudan faksimile ay­gıtı aracılığıyla uzak yerlere iletilebilmek­tedir.

MsxLabs & Temel Britannica

Son düzenleyen Safi; 22 Ekim 2016 15:23


30 Ekim 2008 11:33       Mesaj #2
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam

Faks Makinesi İcadı


Faks ya da belgegeçer ismi verilen bu iletişim cihazının adı, Facsimile (Latince fac similar yani “benzer bir şey yapmak”) kelimesinden türetilmiştir. Var olan telefon hatlarından yararlanarak, karşılıklı iki tarafta bulunan belgegeçer ile, resim, yazı, grafik vb. verilerin, ses sinyalleri halinde hızlı bir şekilde aktarımını sağlar.

1843′te Alexander Bain tarafından patenti alınmış olup, 1851′de Frederick Bakewell tarafından Büyük Londra Fuarında sergilenmiştir. Günümüz tasarımına, 1924′te Amerikan Radio Corporation of America (RCA) şirketinden Richard H.Ranger‘in araştırmaları sonucunda ulaşılmıştır.

1843’ te üretilen ilk faks makinesi, kabartma harfleri tarayarak elektrik sinyalleri gönderen bir sarkaçtan oluşuyordu. Modern faks makinelerinde ise gönderilen dokümandan yansıyan ışığı algılayan diyotlar kullanılır. 1922’ de Alman fizikçi Arthur Korn, radyo dalgaları ile Avrupa’ dan Amerika’ ya fotoğraf göndermiştir.
Son düzenleyen Safi; 22 Ekim 2016 14:29
18 Şubat 2016 19:02       Mesaj #3
Baturalp - avatarı
MOD Moderatör
FAKS
Faks ya da belgegeçer, Facsimile (Latince fac similar yani "benzer bir şey yapmak") kelimesinden türetilmiş bir iletişim aygıtı ve türüdür.

Var olan telefon hatlarından yararlanarak, karşılıklı iki tarafta bulunan belgegeçer ile, resim, yazı, grafik vb. verilerin, ses sinyalleri halinde hızlı bir şekilde aktarımını sağlar.

1843'te Alexander Bain tarafından patenti alınmış olup, 1851'de Frederick Bakewell tarafından Büyük Londra Fuarında sergilenmiştir. Günümüz tasarımına, 1924'te Amerikan Radio Corporation of America (RCA) şirketinden Richard H.Ranger'in araştırmaları sonucunda ulaşmış olan aygıtla, 24 Kasım 1924'te New York'tan Londra'ya bir fotoğraf aktarılmıştır.

Çağdaş belgegeçer, 1970'lerin ortalarında geliştirilmiştir. 1980'in ikinci yarısından sonra Japonya sayısal belgegeçer makinesini geliştirmiştir. İlk dönemlerinde sadece termal kâğıtlara yakma yönetmiyle çıktı elde edilirken, sonraki dönemlerde geliştirilerek her türlü yazıcı ile çıktı alınabilir olmuştur.

Günümüzde modemler ve İnternet üzerinden bu hizmeti sunan servis sağlayıcılar aracılığıyla bilgisayarlardan da belge gönderimi yapılabilmektedir.
Son düzenleyen Safi; 22 Ekim 2016 03:30
22 Ekim 2016 03:10       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Faks'ın İcadı


İskoçya'da yaşamını sürdüren Alexander Bain 27 Kasım 1843 yılında ilk faks makinası (faksimil) için patent başvurusunda bulundu. Bain'in tasarladığı faks makinası ana hatlarıyla günümüzde kullanılan sisteme benzemektedir.

Belgenin beyaz ve siyah kısımlarının tanımlanarak iletilmesi ilkesine dayanıyordu. İletken bir madde üzerinde elektriksel olarak haritalama işlemi için sarkaçlar kullanılmasını önermiş fakat bu sistemi hiçbir zaman uygulayamamıştır. 1848 yılında İngiltere'de bir fizikçi (Frederick Bakewell) daha geliştirilmiş bir versiyonu için patent aldı. Yine İngiltere'de halka açık bir sergide ilk defa bir belge iletimini gerçekleştirdi.Tüm bu çabalar ticari anlamda sonuçsuz kalmıştı. Ticari başarıyı yakalayan ilk faks makinasını ise İtalyan Giovanni Caselli icat etti. Caselli Bain ve Bakewell'in sistemlerini harmanlayarak ortaya yeni bir sistem çıkarmıştı.Pantelgraf adını verdiği buluşun ortaya çıkması 10 yıl sürmüştü.

1861 yılında patentini aldı. Fransız hükümetince kullanılmaya başlandı. Faks makinasının başlangıçta oldukça başarılı olması telgraf sisteminin korunması adına fazla yaygınlaştırılamadı. Çıkan savaşlar nedeniyle döşenen hatların kullanılamaz hale gelmesiyle faks sistemi uzun süre ortalardan kaybolacaktı. 20. YY'da Alman Alexander Korn fotoelektrik tarama adında bir sistem geliştirdi.

Hernekadar yeni bir sistem gibi görünsede mantık aynıydı. Bu sistem sayesinde hertürlü belge gönderilebiliyordu ve sarkaçlara gerek duyulmuyordu. Telefonun yaygınlaşması telgrafın sonunu hazırladı. Böylece faks kullanımı yaygınlaştı ve iş dünyasında çokça kullanılır hale geldi.
22 Ekim 2016 15:23       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Alexander Bain'in 27 Kasım 1843'te yaptığı patent başvurusunda faksimil (ya da faks) makinesi'nin ilk betimlemesi yapılmış ve bugünkü faks makinelerin'de hâlâ geçerli olan temel ilke, ana hatlarıyla anlatılmıştı: "Belgenin neresinin beyaz neresinin siyah olacağı bilgisinin elektrik sinyalleriyle iletilmesi." Alexander Bain, elektriksel olarak iletken bir malzeme üzerinde belgenin "haritalanması" için eşzamanlı işleyen sarkaçlar kullanmayı önermişse de, bu yöntemle bir kez bile fiilen faks göndermedi. 1848'de fizikçi Frederick Bakewell (İngiltere), Bain'in makinesinin geliştirilmiş bir versiyonunun patentini aldı ve halkın önünde ilk faks gönderimini, 1851'de İngiltere'de yapılan Büyük Sergi'de gerçekleştirdi.

Bakewell'in makinesi çalışıyordu çalışmasına, ama yine de ticari başarıyı yakalayamadı. Gerçekten kullanışlı bir faks makinesini, bundan on yıl sonra İtalyan başkeşiş Giovanni Caselli icat etti ve pantelgraf adını verdiği buluşunun patentini 1861'de aldı. Pantelgraf, aslında Bain ile Bakewell'in fikirlerini bir araya getiren ve onlarla benzer bir ilkeyle çalışan bir makineden ibaret olmasına karşın, Fransız hükümetince, 1865'te Paris-Lyons arasında ilk ticari telgraf hattının çekilmesini sağlayacak kadar etkiliydi (bu hat daha sonra Marsilya'ya dek uzatılacaktı).

Caselli'nin başlangıçtaki başarısına karşın, Mors kodunu kullanan geleneksel telgrafın çıkarlarını korumak adına faks makinesi yaygınlaştırılmadı. Fransa-Prusya Savaşı'ndan sonra Fransa'deki sistem kullanışsız hale gelince Giovanni Caselli'nin faks makinesi, 20. yüzyıla dek unutuldu, ta ki Alexander Korn (Almanya) fotoelektrik tarama kavramını ortaya atana dek. O zaman bile ilke değişmemişti: Fotoelektrik bir tarayıcı belgenin siyah ve beyaz alanlarının "harita"sını çıkarıyordu. Ama artık elektrik iletkenliği olsun ya da olmasın, her türlü belge gönderilebiliyordu. Üstelik faks makinelerinde sarkaca da gerek kalmamıştı. Bu avantajlarının yanı sıra, bir de telgrafın yerini telefonun alması üzerine, faks makineleri önce gazetelerde, sonra genel olarak iş dünyasında yaygınlaşacaktı.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç