Arama

Kamet Nedir? Kamet Hakkında

Güncelleme: 9 Kasım 2018 Gösterim: 33.955 Cevap: 7
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
28 Kasım 2010       Mesaj #1
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

kamet


Ad:  Kamet Nedir.jpg
Gösterim: 3296
Boyut:  69.0 KB
Sponsorlu Bağlantılar
İKAMET olarak da bilinir, camide namaza başlanmak üzere olduğunu duyurmak için ezandan sonra okunan ezan.

Ezanın sözlerine namazın başladığını bildiren “kad kameti’s-salat” cümlesinin eklenmesiyle oluşur. Farz namazlardan önce okunması sünnettir. Müezzinin “kad kameti’s-salat” demesiyle birlikte imam tekbir alarak namaza başlar.

Kamet ile ezanın okunuşlarında bazı farklar vardır. Ezan okunurken her cümle öbüründen ayrıldığı ve ağır ağır okunduğu halde kamette cümleler birbirine eklenerek hızla okunur. Ezan ile kamet arasında namaz kılacakların hazırlıklarını tamamlayabilmesi ve toplanabilmeleri için belli bir zaman bırakılır. Bu, iki ya da dört rekat namazın kılınabileceği bir süredir. Akşam namazında ezan ile kamet arası öbür namazlara göre daha kısa tutulur.

Kamet, namaz kılınan yerde, ayakta ve kıbleye dönük biçimde okunur. Evinde namaz kılacak kimse de kamet getirebilir. Vacib olan vitir ve bayram namazları ile teravih ve benzeri nafile namazlarında kamet okunmaz.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 9 Kasım 2018 02:01
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
4 Ocak 2011       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
KAMET
Namaz için seslenmek, kamet getirmek, ifa ve eda etmek. Aslı "ikâmet" olup, türkçede "i" siz kullanılır. Bir terim olarak, farz namazlardan önce, tek başına namaz kılacak olan kimsenin cemaatle kılınacak farz namazdan önce ise müezzinin okuduğu ezan benzeri sözlerdir. Sünnete uygun olarak kâmet şu kelimelerden ibarettir. Allahü ekber, Allahü ekber. Eşhüde en la ilâhe illallah. Eşhüde en la ilâhe illallah. Eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasululullah. Eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasulullah. Hayye alessalat, hayye alessalat. Hayye alel-felâh. Hayye alel-felah. Kad kâmeti's-sâlatu. Kad kameti's-sala. Allahü ekber, Allahü ekber, La ilâhe illallah"
Sponsorlu Bağlantılar

Hanefî hukukçularına göre kamet ezanın benzeridir. Sözler yukarıdaki gibi ikişer kere tekrarlanır. Yalnız sonuna "kadkami's-salah" (namaz başladı) cümlesi eklenir. Ömrün sonuna kadar Bilâl Habeşi ile İbrahim en-Nehaî'nin kameti çift sözlerle okudukları, Emeviler devrinden itibaren, kamet'te ezandaki gibi iki kere tekrarlanan sözlerin hızlı okumayı sağlamak için bir'e indirildiği nakledilir (İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadir, Mısır 1389/1970, I, 242-244). Hz. Peygamber, Bilâl (r.a)'e hitaben şöyle buyurmuştur: "Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. Kamet getirdiğin zaman ise hızlı oku " (Tirmizi, Salât, 29).

Aynı zamanda sahih rivayetlerle Hz. Peygamber'in, kâmet'te, ezandan farklı olarak çift okunan sözlerin tek yapılmasını emrettiği de nakletmiştir (bk. Buhârî, Ezân, 3; İbn Mâce, Ezân, 6). Bu da Hanefiler dışında kalan diğer mezhep imamlarının tercih ettiği rivayetlerdir.

Sabah ezanında tekrarlanan "es-Salatu hayrun mine'n-nevm (namaz uykudan daha hayırlıdır)" cümlesini, ilk olarak Bilâl (r.a) Rasûlüllah (s.a.s)'i uykudan uyandırmak için söylemiş, bu sözler hoşuna giden Allah Rasûlü şöyle buyurmuştur: Ey Bilâl, bu sözler güzel oldu. Bu cümleni sabah ezanında da tekrarla" (İbnul Humam, a.g.e, I, 242, 243).

Kâmetin Türkçe anlamı şöyledir: "Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna şehadet edelim. Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şehadet ederim. Haydin namaza, Haydin namaza, Haydin kurtuluşa, Haydin kurtuluşa, Namaz başladı. Namaz başladı, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür Allah'tan başka ilah yoktur".

Beş vaktin farz namazlarında ve Cuma namazının farzında kamet getirilir. Kaza namazında da bu böyledir. Ancak Vitir, Teravih, Bayram, Cenâze ve Nâfile namazlarda kamet getirilmez. Kamet erkeklere has bir sünnettir. Kadınlar kamet getirmezler. Kamet cemaatın müstehab olan sünnetlerindendir. Kadınlar ve çocuklar bir arana gelerek namaz kılsalar bile kamet gerekmez. Namazlarından bazısı kazaya kalan namazlarını peşipeşine kılabilir. Bulunduğu yerden ayrılmadığı sürece tek kamet yeterli olur.

Yolcu erkekler de yolculukları sırasında ezan okur, kamet getirirler. Yolcu, ezan okumayabilir. Ancak kamet getirmesi sünnettir.

Mahalle camiinde yapılan kamet evler için geçerlidir. Evde namaz kılan kişi kamet getirmese de olur. Kamet getirirse daha iyidir.

Kadınların, bunakların, cünüplerin kamet getirmeleri mekruhtur. Abdestsiz kimselerin de ikamette bulunması mekruhtur. Fakat bu gibi kimseler tarafından yapılan kametler iade edilmez.

Ezan ağır okunur. Fakat kamet hızlı yapılır. Kamet ayakta yapılır. Kamet getiren kişi kıbleye döner.

Cemaatın kamet getiren müezzine uyması ve beraberce içinden kamet yetirmesi, "Hayye Alessalah, Hayye Alelfelah" denilirken de" La havle ve la kuvvete illa billah" diye icâbette bulunması müstehabdır.

Kamet, vaktin değil namazın sünnetidir (el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanayi', Beyrut 1402/1982, I, 148 vd.; İbnu'l Humam a.g.e, I, 243 vd.; el feteva'l Hindiyye, Beyrut 1400/1980, I, 55 57; İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtar İstanbul 1984, I, 388, 389 vd).

Hamdi YUSUFOĞLU
İslam Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 22 Şubat 2017 02:22
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
AndThe_BlackSky - avatarı
AndThe_BlackSky
VIP VIP Üye
18 Haziran 2011       Mesaj #3
AndThe_BlackSky - avatarı
VIP VIP Üye
İslam dininde, Kamet veya Kaamet erkekler tarafından farz namazlardan önce okunur, ezana benzer. Ancak kaamette "Hayye ale'l-felah" dan sonra iki defa da"Kad kaameti's-Salah" söylenir.

Kamet metni şöyledir:
"Allahü ekber (dört defa). Eşhedü en la ilâhe illallah (2 defa).
Eşhedü enne Muhammeden rasululullah (2 defa).
Hayye ale's-Salati, hayye ale's-Sala. Hayye ale'l-Felâhi, hayye ale'l-Felah.
Kad kâmeti's-sâlatü (2 defa). Allahü ekber (2 defa). La ilâhe illallah."

Anlamı ise
"
Allah en büyüktür (dört defa). Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim (2 defa).

Muhammed'in Allah'ın resûlü olduğuna şehadet ederim (2 defa).
Haydi namaza, haydi namaza. Haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa.
Namaz başladı (2 defa). Allah en büyüktür (2 defa). Allah'tan başka ilah yoktur".Sabah namazlarında "es-salatu hayrun mine'n nevm" yani "Namaz uykudan hayırlıdır" anlamına gelen kısım "Hayya alel-felah" cümlesinden sonra iki kez söylenir.
Son düzenleyen Safi; 22 Şubat 2017 02:08
_MaviKaranlık_ - avatarı
_MaviKaranlık_
Kayıtlı Üye
24 Kasım 2011       Mesaj #4
_MaviKaranlık_ - avatarı
Kayıtlı Üye
Sünnete uygun olarak kâmet şu kelimelerden ibarettir:
"Allahü ekber, Allahü ekber. Eşhüde en la ilâhe illallah. Eşhüde en la ilâhe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasululullah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Hayye alessalah, hayye alessalah. Hayye alel-felâh. Hayye alel-felah. Kad kâmeti's-sâlatu. Kad kameti's-salah. Allahü ekber, Allahü ekber, La ilâhe illallah."

Kâmetin Türkçe anlamı şöyledir:
"Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna şehadet edelim. Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şehadet ederim. Haydin namaza, Haydin namaza, Haydin kurtuluşa, Haydin kurtuluşa, Namaz başladı. Namaz başladı, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür Allah'tan başka ilah yoktur."
Kamet
Kamet, ayağa kalkmak ve itidal üzere olmak demektir. Cemaat ile kılınan farz namazlardan önce müezzin tarafından okunan, farz namazın başlayacağını haber veren ve cemaati namaza davet eden bir sesleniştir. Erkekle tek başına kılacakları namazların farzlarından önce kendileri kamet getirirken kadınlar kamet getirmezler. Ezanla aynı sözleri içeren fakat tek bir farkı “ Kad kameti’s salat” olan namazın sünnetlerindendir.

Kamet Hangi Hallerde Okunur?
Beş vakit farz namazlardan önce, kaza namazlarından önce ve Cuma namazından önce okunur. Ancak sünnet, vitir, cenaze, teravih ve bayram namazlarında okunmaz.
Kaza namazı kılacak kişi tek bir ezan ve tek bir kamet getirdikten sonra peş peşe istediği kadar namaz kılabilir. Tek kamet yeterlidir. Peygamber Efendimiz bir savaştan dönerken gece Hz. Bilal’i (r.a.) sabah namazına kaldırmak üzere nöbete bırakmış ve uyumuşlardı. Bilal de dayanamayıp uyumuş ve uyandıklarında güneş doğmuştu. Efendimiz Hz. Bilal’e (r.a.) ezan okumasını söylemiş ve bunun üzerine Hz Bilal (r.a.) ezan okuduktan sonra sabah namazının sünnetini kılmışlar ve ardından kamet getirerek farzı kaza olarak kılmışlardı.
Seferi olan kişinin de farz namazlardan önce kamet getirmesi sünnettir.
Mahalledeki camide bir defa kamet getirildiği taktirde namazını evde kılacak kişinin kamet getirmesine gerek yoktur. Fakat kamet getirdiği taktirde sevabını alır.

Kametin Mekruhları Nelerdir?
Camide cemaat ile namaz kılan kadınların kamet getirmesi mekruhtur.
Delilerin kamet getirmesi mekruhtur.
Abdestsiz kişilerin kamet getirmesi mekruhtur.
Son düzenleyen Safi; 22 Şubat 2017 02:24
RealEsra27 - avatarı
RealEsra27
Ziyaretçi
1 Kasım 2013       Mesaj #5
RealEsra27 - avatarı
Ziyaretçi
Sözlükte "ayağa kalkmak, durmak, düzgün ve itidal üzere olmak" gibi anlamlara gelen kâmet, dinî bir kavram olarak, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan lafızlarına benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı olarak, "hayya ale'l-felâh" cümlesinden sonra, "kad kâmeti's-salât" cümlesi eklenir. Kâmet kelimesi Arapça'dan değişikliğe uğrayarak dilimize geçmiştir. Aslı ikâmettir.

İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnettir. Kazâ namazlarında da kâmet getirmek sünnettir. Kâmet ezana göre daha hızlı okunur. Ezan ile kâmetin arasının bir miktar ayrılması gerekir. Ezan ile kâmet arasında sünnet bulunmayan akşam namazında, ezan okunduktan sonra Fâtiha sûresini okuyacak kadar beklemek uygun olur. Bir camide cemaatle vaktin namazı kılındıktan sonra, aynı vakit namazı cemaatle veya tek başına kılınması halinde tekrar ezan ve kâmet okunmasına gerek yoktur. Camide cemaatle kılınan namazlarda kadınların, delilerin ve abdestsiz kişilerin kâmet getirmesi mekruhtur.
bilmiyorsanogren.com
Son düzenleyen Safi; 22 Şubat 2017 02:15
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
15 Şubat 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
KAMET, -ti a. (ar. kamet). Esk.
1. Boy, endam.
2. Farz namazından önce okunan özel dinsel sözler. (Beş vakit namaz ile cuma namazının farzlarından önce okunur. Sözleri ezan sözlerinin aynıdır. Ezandan farklı olarak "hayyaalelfelah" denildikten sonra iki kez "kad kametisallah'' [namaz başlamıştır] denilir)
3. Bir insan boyu ya da bir kulaç uzunluğundaki ölçü birimi; altı ayak.
4. Kamet getirmek, kamet sözlerini okumak. (Bk. ansikl. böl.)
5.
  • Kamet vermek, gürültü etmek.
  • Kamete kalkmak, gürültü çıkarmak.
  • Kameti artırmak, azdırmak ya da uzatmak, ortalığı velveleye vermek.
  • Kamât-i bâlâ, uzun ve düzgün boy.
  • Kamet-i dil-cû, gönül çeken, hoşa giden boy.
  • Kamet-i ömür, ömür boyu; yaşam süresi.
  • Kamet-i şimşad, boyu şimşir ağacı gibi güzel ve düzgün olan.
—ANSİKL. Kamet getirmek sünnettir Bu nedenle, bilerek ya da bilmeyerek kamet getirmemek namazı bozmaz. Tek başına kılınan namazlarda kamet sessiz okunur. Toplu (cemaatle) kılınan namazlarda müezzin sesli kamet getirir; ötekiler dinlerler Kamet sırasında kıbleye dönülerek ayakta durulur Müezzin, kamet sözlerini ezan gibi uzatmayıp kısa okur Kametin bitiminden sonra ara vermeden ve konuşmadan namaza başlanır.

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 22 Şubat 2017 02:16
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
15 Şubat 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
kamet ingilizcesi

1. height, stature (of a person).
2. fathom.
3. a phrase recited by the imam at the beginning of the ritual prayer.
– getirmek to recite the kamet at the beginning of the ritual prayer.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Şubat 2017       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Kalkmak, ayakta durmak anla­mındaki mastardan türemiş bir keli­me olup farz namaza başlanacağını bildiren işarettir.

Kamet başlayınca herkes toparlanır. Hayye ala's-Salah dendiğinde topluca ayağa kalkar kı­lacağı farz namaza ve imama uyma­ya niyet eder. Kamet'in sözleri ezanın aynıdır, yalnız Hayye ale'l-Felâh'tan sonra ezandan farklı olarak Kad-kâmeti's-salatü (Namaz başladı) ifa­desi eklenir.

Kamet, ezan gibi farz na­mazlar için sünnettir. Kamet, hem ceamatle kılınan hem de tek başına kılı­nan namazlardan önce getirilir. Ce­maatle kılınan namaza kamet, ezan gibi yüksek sesle ve uzatılarak getiril­mez, çabuk ve duyulacak bir sesle ge­tirilir. Tek başına namaz kılan ise kendi duyacağı kadar bir sesle kamet getirir. Kamet yalnız erkeklere sün­nettir. Cemaatle namazda sünnet, tek başına namazda müstehaptır.

İslam Ansiklopedisi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 22 Şubat 2017 19:37
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

30 Ağustos 2012 / ThinkerBeLL Coğrafya
18 Ekim 2009 / Misafir Cevaplanmış
22 Şubat 2017 / Misafir Cevaplanmış
20 Mart 2014 / hürrem sultan Cevaplanmış