Arama

Dinde Vera Nedir?

Güncelleme: 6 Şubat 2017 Gösterim: 60.547 Cevap: 2
reyan - avatarı
reyan
Ziyaretçi
31 Ağustos 2009       Mesaj #1
reyan - avatarı
Ziyaretçi

VERA

Takvâ, sakınma, korunma, günahtan hassasiyetle kaçma ve korkma, haramlar bir tarafa, şüpheli olan şeylerden, mâlâyânî ve boş şeylerden uzak kalma. Vera', kısaca "dînî hükümlere riayette titizlik" manasına gelir.
Vera', hayırlı ve övgüye değer amellere sarılıp, geçici dünya hevesi peşinde koşmayı terketmeyi gerektirir. Yine vera', emredilen ve nehyedilen bütün dinî hükümleri teferruatı ve incelikleriyle tatbik etmeyi gerektirir. Bunun gereği olarak, ağızdan giren ve çıkanın Allah ve Rasûlünün sevdiği şeyler olmasına dikkat etmek, günaha düşmekten ve harama bulaşmaktan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durmak, zerre kadar da olsa kimsenin hakkını üzerine geçirmemek vera'dır. Hz. Ebû Bekir (r.a), "Bir nevi harama düşeriz korkusuyla yetmiş çeşit helâli terkeyledik" sözüyle vera' örneği sergilemiştir.
Sponsorlu Bağlantılar

Gereksiz şeyleri terketmek demek olan "mâlâyânî"yi terketmek de vera' cümlesindedir. Zaten Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadîsinde, kişinin lüzumsuz şeyleri terketmesinin o kişinin İslâmî güzelliği gereği, bir başka deyişle İslâmî iyi anlayıp uyguladığının delili olduğunu söylemiştir (Tirmizî, Zühd, 11; İbn Mâce, Fiten, 12).

Haramda vera' (kaçınmak) dindarlıktır. Lakin bunun da dereceleri vardır. Gazâlî vera'nın dört derecesi olduğunu söyler:

1- Haram olan şeylerden kaçınmak
2- Şüpheli şeylere karşı korunmak (ki bu salihlerin vera'ıdır)
3- Harama sebep olması ihtimalini düşünerek helalî terketmek (ki bu muttakilerin vera'ıdır)
4- Her ne kadar kendini harama düşürmeyecekse de, Allah'a yakınlığının artmayacak şekilde ömrünün bir kısmının boşa geçeceği korkusundan dolayı, bütün mevcudiyetiyle Allah'a teveccüh edip, Allah'ın dışında her şeyden yüz çevirmek (ki bu da sıddıkların vera'ıdır) (Gazali, İhya, I, 25, II, 95).

Vera'nın en düşük seviyesi Allah'ın nehyettiklerinden sakınmak, en yüksek seviyesi de Allah'ı zikirden alıkoyacak her şeyden kaçınmaktır. Şurasını belirtmekte yarar vardır ki sûfiler, mübah olmadığı konusunda en küçük şüphe bulunan hususlardan da haramdan kaçınır gibi kaçınırlar; şüpheli şeylere girmenin kendilerini harama sürükleyeceğinden endişe ederler. Ayrıca helal ve mübah olduğu kesinlikle bilinen şeylerin ihtiyaç ve zaruret miktarından fazla olan kısmını da terkederler. Bu konudaki fikir ve davranışları herkes için değil kendileri gibi olmak isteyenler için örnektir. Yoksa Allah'ın helâl kıldığı şeyleri, mubahları haram kılmak hiçbir kimsenin haddi değildir ve tehlikelidir.

Vera' ile zühd arasındaki fark, vera' şüpheli şeyleri, zühd ise ihtiyaç fazlasını terketmektir. Vera'yı takva karşılığı kabul edenler alanlar olsa da vera', takvanın ileri bir merhalesidir. Vera'nın sevabı ve neticesi, âhirette hesabın hafif olmasını sağlar.


İbrahim EMİROĞLU

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 6 Şubat 2017 00:18
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
16 Ağustos 2011       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Vera
MsXLabs.org & İslam Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Haramdan ve günah işlemekten dikkatle sakınma, uzak durma de­mektir.
Tasavvuf yoluna girenlerin en önemli hedeflerinden biridir.
Haramdan ve günahtan dikkatle kaçınmak denildiğinde haram olduğu, gü­nah olduğu açıkça bilinen şeyler an­laşılmamaktadır. Bunlardan kaçın­mak prensip olduğu gibi, haramlığı ve helalliği konusunda şüphe bulunan şeylerden uzak durmak da veradandır.
Vera'ın en üstün derecesi ise he­lal ve mubah olduğu kesinlikle bilinen şeylerin zorunlu olanın fazlasın­dan da uzak durmaktır. Helal bir şey­den, sıradan kimselerin yaptığı gibi uluorta istifade etmek değil, zaruret miktarınca istifade etmektir.
İmam Gazalî insanları vera' bakı­mından dört sınıfa ayırmıştır:
  • Âdil kimselerin (ılımlı bir yol tutanların) vera'ı: Haram olduğu açıkça bilinen şeylerden uzak duran­ların vera'ıdır.
  • Sâlihlerin vera'ı: Helalliği hak­kında fetva verilmiş olmakla beraber haramîık şüphesi bulunan şeylerden uzak duranların vera'ıdır.
  • Müttakilerin vera'ı: Helal oldu­ğu kesin ve açık, haramlık şüphesi bu­lunmamakla birlikte başka bir hara­mın işlenmesine yol açacak mahiyet­te helallardan uzak duranların vera'­ıdır.
  • Sıddıklann vera'ı: Helalliği açık ve kesin, aksine hiçbir şüphe bulun­mayan, işlenmesi meşru olmakla be­raber, kulun Allah katındaki değeri­ni artırmayan hellâllardan uzak du­ranların vera'ıdır.
Vera'ın öte (mecazi olarak âhiret) anlamı da vardır.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
6 Şubat 2017       Mesaj #3
perlina - avatarı
Ziyaretçi

Vera ne demek?


Vera

, İslam inanışında haram olmasında şüphe bulunan şeylerden ve yakışıksız işlerden sakınmaktır. Mümin'in kendisini ilgilendirmeyen ve şüpheli olan her şeyi terk etmesi veradır.

''Hiçbir şey verâ gibi olamaz.'' (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâyık)

Dîninizin direği verâdır. (Hadîs-i şerîf-Künûz-ül-Hakâyık)

Kıyâmet günü Allahü teâlânın huzûrunda kıymetli olanlar verâ ve zühd sâhibleri (dünyâya düşkün olmayanlar)dir. (Ebû Hüreyre)

Bir kimse, şu on şeyi kendine farz bilmedikçe, tam verâ sâhibi olamaz: Gıybet etmemek, mü'mine sû-i zân etmemek, kötü bilmemek, kimse ile alay etmemek, yabancı kadınlara bakmamak, doğru söylemek, kendini beğenmemek için, Allahü teâlânın, kendisine yaptığı ihsânları nîmetlerini düşünmek, malını helâl yere harc edip, harâmlara vermemek, nefsi keyfi için, mevkî-makam istemeyip, bunları insanlara hizmet yeri bilmek, beş vakit namazı vaktinde kılmağı birinci vazîfe bilmek, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği îmân ve işleri iyi öğrenip, kendini bunlara uydurmak. (İmâm-ı Rabbânî)

Zerre kadar verâ sâhibi olmak, bin nâfile oruç ve namazdan daha hayırlıdır. (Hasan-ı Basrî)

Benzer Konular

12 Haziran 2014 / reyan Müslümanlık/İslamiyet
12 Temmuz 2011 / reyan Müslümanlık/İslamiyet
3 Aralık 2013 / mhr54 Soru-Cevap
2 Nisan 2013 / reyan Müslümanlık/İslamiyet
14 Mart 2011 / reyan Müslümanlık/İslamiyet