Arama

Tarihte Bugün Atatürk - Sayfa 2

Güncelleme: 5 Ağustos 2018 Gösterim: 58.542 Cevap: 370
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
11 Ocak 2010       Mesaj #11
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 11 OcakSponsorlu Bağlantılar
1905 - Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oluşu.

1920 - Konya'da Alaaddin Tepesi'nde toplanan 15 bin kişi işgallere son verilmesini, özgürlük ve adalet özlemlerini dile getiren bir gösteri yaptı.

1921 - Birinci İnönü Savaşı sonuçlandı. Batı cephesinde Yunanlıların geri çekilme kararını uygulamaya başlamaları.

1929 - Arap harfleriyle yazılmış eserleri çevirmek amacıyla Dil Encümeni'ne dahil bir komisyon kuruldu.


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:28
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
12 Ocak 2010       Mesaj #12
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 12 OcakSponsorlu Bağlantılar
1920 - Meclis’i Mebusan İstanbul’da son toplantısını yaptı.

1921 - Çekilen Yunan kuvvetlerini takip harekâtı başladı. Bozöyük ve Söğüt işgalden kurtarıldı

1921 - Ayaklanan Çerkez Ethem kuvvetlerinin Kütahya bölgesindeki mevkilere taarruzu ve Batı cephesi kuvvetleri tarafından püskürtülmesi.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:29
_cesminaz_ - avatarı
_cesminaz_
Ziyaretçi
13 Ocak 2010       Mesaj #13
_cesminaz_ - avatarı
Ziyaretçi

Tarihte Bugün Atatürk: 13 Ocak1919 - Tevfik Paşa'nın, bazı değişikliklerle yeni bir kabine kuruşu (Tevfik Paşa 12 Ocak 1919 günü Sadaret'ten istifa etmiş; yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmiştir).

1920 - Sultanahmet meydanında Türk İstanbul için bir miting yapılması. İstanbul'da Sultanahmet'te 160 bin kişiyi biraraya getiren büyük bir miting yapıldı. Nakiye Hanım'm (Elgün), Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver) ile Rıza Nur'un birer konuşma yaptıkları mitingi Halife Abdülmecid Efendi de izledi.

1921 - Bilecik ve Domaniç de Yunanlılardan kurtarıldı. Atatürk'ün, Birinci İnönü Muharebesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: ''...Düşmana oranla az olan kuvvetlerimiz İnönü'de toplanmıştı. Burada vuku bulan meydan muharebesinde düşman, büyük kayıplarla mağlubiyeti his ve idrak etti ve hızlı bir şekilde geri çekilmeye başladı.''
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 3 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:30
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
14 Ocak 2010       Mesaj #14
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 14 Ocak1920 - Atatürk'ün, İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılışı nedeniyle Heyet-i Temsiliye adına Meclis Başkanlığı'na tebrik telgrafı: ''...Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütü altında kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarını birleştirmiş olan millet, bugünden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bilfiil hâkim kılacak olan Meclisin koruyucusu vaziyetindedir ve bağımsızlık ve varlığının sonuna kadar savunulması yolunda onun en fedakâr bir dayanağıdır.''

1921 - Birinci İnönü'deki başarı Konya'da zafer alayları ile kutlandı.

1922 - Kazım Paşa'nın (Özalp) Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi.

1923 - Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefatı.

1923 - Atatürk'ün, Ankara'dan ayrılırken İleri gazetesi başyazarı Celâl Nuri Bey'e demeci: ''...Ben öyle bir parti kurulmasını düşünüyorum ki, parti milletin bütün sınıflarının refah ve mutluluğunu temine yönelmiş bir programa sahip olsun. Milletimizin şartları buna müsaittir.''
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:30
_cesminaz_ - avatarı
_cesminaz_
Ziyaretçi
15 Ocak 2010       Mesaj #15
_cesminaz_ - avatarı
Ziyaretçi

Tarihte Bugün Atatürk: 15 Ocak1919 - İngilizlerin Haydarpaşa İstasyonu'nu, Fransızların Şark demiryollarını işgal etmeleri.

1920 - 2. Edirne Kongresi toplandı.

1923 - Zübeyde Hanım'ın öğleden sonra İzmir-Karşıyaka'da törenle toprağa verilişi.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 3 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:30
_cesminaz_ - avatarı
_cesminaz_
Ziyaretçi
16 Ocak 2010       Mesaj #16
_cesminaz_ - avatarı
Ziyaretçi

Tarihte Bugün Atatürk: 16 Ocak1916 - Atatürk'ün, karargâhı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanması.

1924 - Atatürk'ün, İzmir'de Bölge Sanat Okulu'nu ziyareti; öğrenciler tarafından verilen müsamereyi izlemesi ve Okul'un şeref defterine yazdıkları: ''...Türkiye Cumhuriyeti, bu sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.''
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 3 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:30
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
17 Ocak 2010       Mesaj #17
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 17 Ocak1912 - Atatürk komutasındaki yerel kuvvetlerin, Derne'de İtalyanlara karşı baskın şeklinde taarruzu.

1921 - Çerkez Ethem'e bağlı birliklerden bazıları teslim olmaya başladı. Ethem teslim olmayı reddetti.

1929 - Atatürk'ün, gece, manevî kızı Nebile Hanım'ın evlenmesi nedeniyle Ankara Palas'ta düzenlenen baloyu şereflendirmesi.

1938 - Atatürk'ün, dört yeni denizaltı gemisinin isimlendirilmesi hakkında Başbakan Celâl Bayar'a el yazısıyla direktifi: ''Yeni dört denizaltı gemilerimiz için bulduğumuz isimler şunlardır: 1) Saldıray 2) Batıray, 3) Atılay, 4) Yıldıray. Bunların manalarını izaha bile hacet olmadığı kanaatindeyim. Mânaları, som Türkçe olan bu kelimelerin kendisindedir; yani saldıran, batıran, atılan, yıldıran.''
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:31
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
18 Ocak 2010       Mesaj #18
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 18 Ocak1916 - 5. Ordu Karargâhı'nın -İngilizlerin Gelibolu yarımadasını boşaltmaları üzerine- Çanakkale'den Lüleburgaz'a alınması.

1927 - Lozan Antlaşması Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.

1938 - Atatürk'ün, İçişleri Bakanlığı'nda ''İstanbul plân ve maketini incelemesi ve ilgililerden bilgi alışı.

1956 - Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Atadan öldü.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:31
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
19 Ocak 2010       Mesaj #19
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 19 Ocak1908 - Atatürk'ün Selânik civarında Sedes Çiftliği etrafında yapılan askeri manevraya katılması.

1927 - Atatürk'ün, Çankaya'da, Vali başkanlığındaki Ankara Şehir Meclisi Heyeti'ni kabulü ve mektep ve yol çalışmaları hakkında dikkatlerini çekişi.

1931 - Atatürk'ün, İsmet ve Kâzım (Özalp) Paşalarla beraber akşam, Ankara Türkocağı salonunda Fransız tiyatro sanatçılarının temsilini izlemesi.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:32
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
20 Ocak 2010       Mesaj #20
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 20 Ocak1920 - Maraş'ta da direniş başladı, Fransız birliklerine yapılan saldırılar sonunda mühimmat ele geçirildi.

1921 - İlk Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)'nun TBMM'de kabulü.

1921 - Çerkez Ethem, eski arkadaşı Binbaşı Derviş Bey'in çağrısına rağmen yine teslim olmadı.

1923 - İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e, annesi Zübeyde Hanım'ın ölümü sebebiyle kendisi ve delege arkadaşları adına başsağlığı telgrafı.

1932 - Atatürk'ün Ziraat Mezunları Kongresi'nin saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: ''Ziraat Mezunları Kongresi münasebetiyle hakkımda gösterilen hislere teşekkür eder ve çalışmalarınızın hayırlı ve başarılı sonuçlarını beklerim.''
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:33
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

6 Mart 2015 / kompetankedi Taslak Konular
31 Ekim 2016 / Misafir Cevaplanmış
2 Kasım 2009 / Misafir Soru-Cevap
24 Aralık 2013 / Misafir Cevaplanmış