Arama

Tarihte Bugün Atatürk - Sayfa 3

Güncelleme: 5 Ağustos 2018 Gösterim: 58.542 Cevap: 370
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
21 Ocak 2010       Mesaj #21
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 21 Ocak


1920 - Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e telgrafı: ''İsmet Bey en nazik ve mühim bir devreye girdiğimizi göz önüne alarak bizi kıymetli çalışmasından yararlandırmak ve bu devrenin gelişmesine kadar Heyet-i Temsiliye'de bulunmak üzere gelmiştir. Hep beraber gözlerinizden öperiz.''
Sponsorlu Bağlantılar

1921 - Ethem'in kardeşi Tevfik Bey Yunanlılarla bir teslim anlaşması imzaladı.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:34
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
22 Ocak 2010       Mesaj #22
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 22 OcakSponsorlu Bağlantılar
1922 - Ankara'da ''Harp Encümeni''nin, Atatürk'ün başkanlığında ilk toplantısını yapması.

1932 - Yerebatan Camisindeki Türkçe Kuran'ın ilk kez okunması.

1938 - Atatürk'ün, bazı şikâyetleri üzerine Yalova'da Dr. Nihat Reşat Belger* tarafından muayenesi ve ilk defa olarak ''siroz başlangıcı'' teşhisinin konulması (bu teşhis, daha sonra diğer hekimlerle beraber Fransa'dan davet edilen Prof. Dr. Fiessinger tarafından da doğrulanmıştır).
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:34
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
23 Ocak 2010       Mesaj #23
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 23 Ocak1913 - İttihatçılar tarafından Kâmil Paşa'nın, Sadaret'ten uzaklaştırılarak yerine Mahmut Şevket Paşa'nın getirilmesi (Babı­âli Baskını). (Mahmut Şevket Paşa, kurduğu kabinede Harbiye Nazırlığı'nı da kendi üzerine almıştır).

1923 - İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e, Konferansla Musul konusundaki görüşmeleri bildiren telgrafı.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:34
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
24 Ocak 2010       Mesaj #24
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 24 Ocak1917 - 16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'in -Atatürk'ün çağrısı üzerine- Silvan'dan Diyarbakır'a gelişi, Atatürk'le görüşmesi.

1920 - Atatürk'ün, İstanbul'da bulunan Rauf (Orbay) Bey'e telgrafı: ''Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin, İstanbul'da güvenle dağıtımının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması, nereye ne kadar verildiğinin bildirilmesi.''

1937 - Atatürk'ün, Kurun gazetesinde Hatay davasıyla ilgili olarak Asım Us imzasıyla yayımlanan üçüncü başyazısı: ''...Dostlarımızın kendilerine düşen vazifeyi yapmaları pek lüzumlu olduğu inancındayız. Biz dostluğa lâyık ve lâzım olduğu kadar hürmette, hak ve menfaatlere azamî riayette kusur etmiyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'ne eski Osmanlı imparatorluğu'nun bir uzantısı gözü ile bakılarak ona karşı dejenere bir politika izlendiği ve hâlâ bu sevdada yaşayan diplomatların siyasette hakim olduklarını görürsek bunun yalnız isabetsiz değil, aynı zamanda tehlikeli bir meslek olduğunu söylemekten de kendimizi alamayız.''
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:35
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
25 Ocak 2010       Mesaj #25
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 25 Ocak1921 - Paris'te İtilaf Devletleri temsilcilerinin toplantısı ve Sevr anlaşmasını değiştirmek için Türk ve Yunan hükümetlerini 21 Şubat 1921'de Londra'da toplanacak bir konferansa davet kararı alması.

1922 - Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, İstanbul'da vasiyetname yazdırması. (Zübeyde Hanım, iki nüsha olarak hazırlanan bu vasiyetnamenin aslını bir yazı ile Atatürk'e göndermiştir).

1923 - Atatürk'ün, sabah Alaşehir'e gelişi ve Hükümet Alanı'nda konuşması: ''...Arkadaşlar! Bundan sonra pek önemli zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, ekonomi, bilim ve kültür zaferleri olacaktır.''

1931 - Atatürk'ün başkanlığında kabine toplantısı ve 1931 yılı bütçesinin görüşülmesi.

1948 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:35
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
26 Ocak 2010       Mesaj #26
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 26 Ocak1920 - Celalettin Arif Bey, geçici olarak Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.

1921 - Yunan Ordusunun cephe boyunca taarruzu.

1938 - Cenevre'de başlayan Türkiye ile Fransa arasındaki görüşmelerde Hatay sorunu ele alındı.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:35
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
27 Ocak 2010       Mesaj #27
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 27 Ocak1927 - Atatürk'ün T.B.M.M.'nde, yeni seçilen milletvekillerini kabulü.

1931 - Balkan Birliği Cemiyeti Ankara’da kuruldu.

1933 - Atatürk'ün, Gaziantep'te Valiliği ve Belediye'yi ziyareti, İl Genel Meclisi'nin kendisine hemşehrilik belgesi sunuşu.

1937 - Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay'ın bağımsızlığının kabul edilmesi. (Bu karar, 29 Mayıs 1937'de Cenevre'de toplanan Milletler Cemiyeti Konseyi'nde de Hatay Anayasasıyla beraber onaylanmış, bağımsızlık rejimi 29 Kasım 1937 günü yürürlüğe girmiştir. 2 Eylül 1938'de Hatay Millet Meclisi açılarak Devlet Bakanlığı'na Tayfur Sökmen seçilmiştir. Devletin adı ''Hatay Devleti'' olarak kabul edilmiş, 23 Haziran 1939'da Türkiye ile Fransa arasında yapılan antlaşma ile de Hatay Türkiye'ye bırakılmış, 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayılı Kanunla yeni Hatay ili kurulmuştur)
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:36
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
28 Ocak 2010       Mesaj #28
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 28 Ocak1916 - Atatürk'ün, Edirne'ye gelişi nedeniyle halkın sabahtan itibaren, onu görmek için hıncahınç yolları doldurması, büyük sevgi gösterilerinde bulunması, üzerinde ''Yaşasın Arıburnu ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Bey'' yazılı zafer takları yapılması.

1920 - Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın gizli toplantısında Misak-ı Millî'nin kabulü. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların son Osmanlı meclisinde kabul edildiğini bildiren karar. ''Millî yemin, sözleşme'' anlamına gelmektedir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:36
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
29 Ocak 2010       Mesaj #29
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 29 Ocak1918 - Atatürk'ün, Sina cephesindeki başarıları ve generalliğe yükselişi nedeniyle Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'ya kutlama mektubu: ''..Büyük hizmetlerinizin generalliğe terfi etmenizle resmen teyit ve ilân edildiğini işitmekle iftihar ettim. Özel olarak tebrik ve bu rütbede vatanımızı kurtarma uğrunda parlak başarılara erişmenizi temenni ederim.''

1923 - Mustafa Kemal İzmir'in tanınmış ailelerinden biri olan Uşakizadeler'den Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la evlendi.

1931 - Menemen Olayı davası sonuçlandı. 37 kişiye idam cezası verildi.

1937 - 'Hatay davasının başarılması nedeniyle Atatürk'e, İsmet İnönü Hükûmeti'ne ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'a teşekkür edilmesi'' ve ''Kahraman orduya selâm gönderilmesi'' hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2018 18:37
RuffRyders - avatarı
RuffRyders
Kayıtlı Üye
30 Ocak 2010       Mesaj #30
RuffRyders - avatarı
Kayıtlı Üye

Tarihte Bugün Atatürk: 30 Ocak

1916 - Mareşal Liman von Sanders'in, Edirne'de, Atatürk'le beraber 11. Tümeni denetlemesi.

1919 - Paris Barış Konferansında Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının kararlaştırılması.

1921 - Antep'te Fransızların Musullu cephesine taarruzları ve milli kuvvetlerce geri püskürtülmeleri.

1923 - Lozan Konferansı'nda Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin 19 maddelik sözleşme ve protokol imzalandı. Buna göre, Anadolu Türk topraklarında yaşayan Türk uyruklu Rum Ortodokslar ile Yunan topraklarında yaşayan Yunan uyruklu Müslüman halk zorunlu olarak ahali mübadelesine (nüfus değişimine) tabi tutulacaktır.

1929 - Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 3 Ağustos 2018 02:22
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

6 Mart 2015 / kompetankedi Taslak Konular
31 Ekim 2016 / Misafir Cevaplanmış
2 Kasım 2009 / Misafir Soru-Cevap
24 Aralık 2013 / Misafir Cevaplanmış