Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Eylül 2015  Gösterim: 131.841  Cevap: 8

Ahmed Adnan Saygun

16 Kasım 2006 15:43       Mesaj #1
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
Ahmed Adnan Saygun (7 Eylül 1907 - 6 Ocak 1991), Türk besteci, araştırmacı, müzisyen.
İzmir'de doğdu. Müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarında başladı. Eğitimine "İzmir İttihad ve Terakki İdadisi"'nde devam etti. İlk musiki çalışmalarını İsmail Zühdü (nazariyat), Rosati (piyano) ve Tevfik Bey (piyano) yanında yaptıktan sonra 1928 yılında devlet tarafından Paris'e gönderilerek orada Vincent d'Indy (kompozisyon), Eugene Bozzel (Füg), Madam Bozzel (armoni), Paul le Flem (Kontrapunt), Amedee Gastone (Chant Gregorien), Souberbilelle (org) ile çalıştıktan sonra, 1931 yılında Türkiye'ye döndü. O tarihten sonra çalışmalarını kompozitör, etno-müzikolog ve kompozisyon hocası olarak sürdürdü.

Sponsorlu Bağlantılar
1991 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Başlıca Eserleri
Kompozisyon alanında: 4 Senfoni, Yaylı Sazlar Orkestrası için Deyiş (Dictum), Concerto da Camera, Ayın Raksı, Bir Orman Masalı, 3 Yaylı Sazlar Kuarteti, Nefesli Sazlar için Kentet Keman, Piyano, Viyolonsel için Çeşitli Kompozisyonlar, Ses ve Piyano, Ses ve Orkestra için Liedler, Yalnız Koro Eserleri, Orkestra eşliğinde Keman, Viyola ve Piyano Konçertoları vb...

Yunus Emre (Oratoryo), Özsoy (bir perdelik opera), Taş Bebek (bir perdelik opera), Kerem (üç perdelik opera), Köroğlu (üç perdelik opera), Gilgameş (üç perdelik dramatik destan), Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan.

Kompozitör bugüne kadar altmış yedi eser yazmıştır. Etnomüzikoloji alanındaki çeşitli aramaları Türkiye'de ve dış memleketlerde kitap ve risale halinde yayınlanmıştır.

A. Adnan Saygun 1931 yılında Ankara ve İstanbul Konservatuvarlarında kompozisyon hocası olarak çalışmış ve birçok değerli sanatçının yurda kazanılmasını sağlamış ayrıca 1961 - 1966 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Üyeliği yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elisabeth Spzagne Cooledge Foundation'm siparişi üzerine ikinci Kuartetini ve Serge Koussevitzki Foundation'un siparişi üzerine üçüncü Senfoni'sini yazmış olan A. Adnan Saygun, kompozitör olarak çeşitli memleketlerde madalyalar almış, milletlerarası çeşitli etno-müzikoloji kuruluşlarının kurucu üyesi olmuş, yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Müzik eğitimi alanında da birçok eseri yayınlanmıştır.
Son düzenleyen KisukE UraharA; 1 Mart 2009 20:10


3 Ocak 2008 16:58       Mesaj #2
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
Ahmet Adnan Saygun
Adnan Saygun, (Ahmed Adnan Saygun) (d. 7 Eylül 1907, İzmir – ö. 6 Ocak 1991, İstanbul). Klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bağdarı, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisidir (etnomüzikolog). İlk Türk operasının bestecisi de olan Saygun, devlet sanatçısı ünvanını alan ilk sanatçıdır. Cumhuriyet Dönemi Türk musikisinin en çok seslendirilen eserlerinden Yunus Emre orotoyosu en önemli yapıtıdır.

Yaşamı
Din bilginleri yetiştirmiş İzmirli köklü bir aileden gelen Adnan Saygun'un babası sonradan İzmir Milli Kütüphanesi'nin kurucuları arasında yer alacak olan Mahmut Celalettin Bey'dir.

Adnan Saygun, daha ilkokul yıllarında başladığı müzik çalışmalarına, sanat eğitimine ağırlık veren bir okul olan İzmir İttihat ve Terakki İdadisi 'nde, 13 yaşında İzmir'de İsmail Zühtü'den ders alarak sürdürdü. 1922 yılında Macar Tevfik Bey 'in öğrencisi oldu. 1925 yılında Fransız La Grande Encyclopedie'den müzikle ilgili makaleleri çevirerek birkaç ciltlik büyük bir 'Musiki Lugati' meydana getirdi. 1926 yılında İzmir Erkek Lisesi'nde bir süre müzik öğretmenliği yaptıktan sonra, 1928 yılında devlet bursuyla müzik eğitimi için Paris'e gönderilen Saygun, Opus I sıra numaralı Divertissement adlı orkestra eserini de öğrenciliği sırasında bu kentte yazmıştır. Saygun’un bu bestesi 1931 yılında Paris’teki bir beste yarışmasında ödül kazanmış, Paris ve Varşova 'da seslendirilmiştir. Eser böylece, 1925'de Cemal Reşit Rey 'in yine Paris'te seslendirilmiş bulunan iki eserinden sonra yurtdışında icra edilen üçüncü Türk orkestra eseri olmuştur.

Saygun, 1931'de Türkiye'ye dönüp bir süre müzik öğretmenliğinden sonra, 1934 yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrası bir yıl boyunca yönetti. CSO şefi olduğu dönemde devlet başkanı Atatürk 'ün talebiyle, Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı şerefine ilk Türk operası olan op.9 Öz Soy Operasını bir ay gibi çok kısa bir sürede yazdı. Bu opera, Türk Milleti’nin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade etmekteydi.
Devlet konservatuvarlarında etnomüzikoloji bölümleri açılması yönünde çalışmalar yapmış, ancak bunlar Atatürk'ün desteğine rağmen maalesef ilgili kurumlarca hayata geçirilememiştir.
Saygun, 1934 yılında yine Atatürk'ün talebiyle Taşbebek operasnı besteledi. Bu operada yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu anlattı.

Kulağındaki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi için İstanbul'a giden Saygun, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğretmenliğe geri döndü. Saygun, Yunus Emre Orotoryosu adlı ünlü yapıtının seslendirilişine kadar sürecek olan bir gözden düşme dönemine girmişti. Ankara'da yeni bir konservatuvar kurma çalışması vardı ne var ki bu çalışmalar Saygun'un savunduğu kültürel ulusallık fikrini değil, evrensel müzik anlayışını destekleyenler tarafından sürdürülmekteydi.

Konservatuvar, bu iş için danışman olarak getirilen konservatuvar Paul Hindemith'in evrenselci müzik görüşleri doğrultusunda 1936 yılından kuruldu. Adnan Saygun ise 1936 yılında ülkemize gelen Macar besteci ve etnomüzikolog Bela Bartok a Anadolu gezisinde eşlik etmekteydi. Birlikte özellikle Osmaniye dolaylarından derledikleri türküleri notalaştırdılar. Çalışmaları, Bela Bartok’un Türkiye’deki Halk Müziği Araştırmaları başlıklı bir kitap haline getirilerek 1976 yılında Macar ilimler Akademisi tarafından İngilizce bastırılmıştır.

Saygun'un 1942'de tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu 1946 yılında Ankara’da seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli eseri kabul edilen bu eser, daha sonra Paris'te ve 1958'de Birleşmiş Milletler kuruluş yıldönümü verilesiyle New York 'ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiminde seslendirilmiştir. Bu eserle Saygun, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı'nın Dervişler Caddesi'nde bugün Anafartalar Caddesi Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri Avrupa ve Amerika'ya, Birleşmiş Milletler çatısı altına, sonradan eserin çevrileceği 5 ayrı dile taşımış oluyordu.

Yunus Emreden sonra, Kerem, Köroğlu, Gilgameş gibi üç büyük opera, Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan gibi koral eserler, 5 senfoni, çeşitli konçertolar, orkestra, koro, oda müziği eserleri, vokal ve enstrümantal parçalar, sayısız türkü derlemeleri, kitaplar, araştırmalar, makaleler yazdı. 1971'de yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde ilk Devlet Sanatçısı unvanı Adnan Saygun'a verilmiştir.
A. Adnan Saygun, bir konser için Ankara'ya gelen ancak ülkelerindenk Nazi baskısı nedeniyle geri dönmeyen Budapşete Kadın Orkestrası üyelerinden Macar asıllı Irén Szalai sonradan Nilüfer adını almıştır ile 1940 yılında evlenmiştir, çiftin çocuğu olmamıştır. Saygun, 6 Ocak 1991 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Orkestra, oda müziği, opera, bale, piyano üzerine birçok yapıtı olduğu gibi, etnomüzikoloji ile müzik egitimi konularında yayınları vardır. Çalışmaları ve diğer belgeleri Ankara ’da Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan Ahmet Adnan Saygun Müzik Eğitim ve Araştırma Merkezinde bulunmaktadır.

Ahmed Adnan Saygun’un yapıtlarının seslendirme üzerindeki hakları SACEM’e aittir. Yayınlanan bir kısım yapıtlarının telif hakları Southern Music Publishing, New York ve Hamburg’taki Peer Musikverlag’a aittir.

Müzikolog Emre Aracı tarafından kaleme alınan kapsamlı bir biyografisi Adnan Saygun – Doğu Batı Arası Müzik Köprüsü adı altında Yapı Kredi Yayınları tarafından 2001 yılında yayımlanmıştır.
Daisy-BT
30 Haziran 2010 21:05       Mesaj #3
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Adnan Saygun, (Ahmed Adnan Saygun)

(d. 7 Eylül 1907, İzmir – ö. 6 Ocak 1991, İstanbul).

Klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bağdarı, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisidir (etnomüzikolog).
İlk Türk operasının bestecisi de olan Saygun, devlet sanatçısı ünvanını alan ilk sanatçıdır. Cumhuriyet Dönemi Türk musikisinin en çok seslendirilen eserlerinden Yunus Emre Oratoryosu en önemli yapıtıdır.

Yaşamı


Önemli din bilginleri yetiştirmiş İzmirli köklü bir aileden gelen Saygun'un babası sonradan İzmir Milli Kütüphanesi 'nin kurucuları arasında yer alacak olan Mahmut Celalettin Bey'dir.
Adnan Saygun, daha ilkokul yıllarında başladığı müzik çalışmalarına, sanat eğitimine ağırlık veren bir okul olan İzmir İttihat ve Terakki İdadisi 'nde, 13 yaşında İzmir'de İsmail Zühtü1922 yılında Macar Tevfik Bey'in öğrencisi oldu. 1925 yılında Fransız La Grande Encyclopedie'den müzikle ilgili makaleleri çevirerek birkaç ciltlik büyük bir 'Musiki Lugati' meydana getirdi. 1926 yılında İzmir Erkek Lisesi1928 yılında devlet bursuyla müzik eğitimi için Paris'e gönderilerek orada Vincent d'Indy (kompozisyon), Eugène Borrel (Füg), Madame Borrel (armoni), Paul le Flem (Kontrpuan), Amédée Gastoué (Gregoryen ezgileri), Edouard Souberbielle (org) ile çalıştı. Paris'teyken Op. (Opus) 1 sıra numaralı Divertissement adlı orkestra eserini yazmıştır. Saygun’un bu bestesi 1931 yılında jüri başkanının Henri Defossé (Cemal Reşit Rey'in orkestra şefliği hocasıdır) olduğu Paris’teki bir beste yarışmasında ödül kazanmış, Gabriel Pierné yönetimindeki Colonne Orkestrası tarafından önce Paris, VarşovaCemal Reşit Rey'in Anadolu Türküleri (1927), Bebek Efsanesi (1928) ve Türk Manzaraları (1929) adlı Paris'te seslendirilmiş bulunan üç eserinden sonra yurtdışında icra edilen dördüncü Türk orkestra eseri olmuştur.
Saygun, 1931'de Türkiye'ye dönüp bir süre müzik öğretmenliğinden sonra, çalışmalarını kompozitör, etno-müzikolog ve kompozisyon hocası olarak sürdürdü. 1934 yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nı bir yıl boyunca yönetti. CSO şefi olduğu dönemde devlet başkanı Atatürk 'ün talebiyle, Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı şerefine ilk Türk operasıÖzsoy Operası nı bir ay gibi çok kısa bir sürede yazdı. Bu opera, Türk Milleti’nin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade etmekteydi.

Devlet konservatuvarlarında etnomüzikoloji bölümleri açılması yönünde çalışmalar yapmış, ancak bunlar Atatürk'ün desteğine rağmen maalesef ilgili kurumlarca hayata geçirilememiştir.
1934 yılında yine Atatürk'ün talebiyle Taşbebek operası nı besteledi. Bu operada yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu anlattı.

Kulağındaki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi için İstanbul'a giden Saygun, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğretmenliğe geri döndü. Saygun, Yunus Emre Orotoryosu adlı ünlü yapıtının seslendirilişine kadar sürecek olan bir gözden düşme dönemine girmişti. Ankara'da yeni bir konservatuar kurma çalışması vardı ne var ki bu çalışmalar Saygun'un savunduğu kültürel ulusallık fikrini değil, evrensel müzik anlayışını destekleyenler tarafından sürdürülmekteydi. Konservatuar, bu iş için danışman olarak getirilen konservatuar Paul Hindemith'in evrenselci müzik görüşleri doğrultusunda 1936 yılından kuruldu. Adnan Saygun ise 1936 yılında ülkemize gelen Macar besteci ve etnomüzikolog Bela Bartok'a Anadolu gezisinde eşlik etmekteydi. Birlikte özellikle Osmaniye dolaylarından derledikleri türküleri notalaştırdılar. Çalışmaları, "Bela Bartok’un Türkiye’deki Halk Müziği Araştırmaları” başlıklı bir kitap haline getirilerek 1976 yılında Macar ilimler Akademisi tarafından İngilizce bastırılmıştır.


1942'de tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu 1946 yılında Ankara’da seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli eseri kabul edilen bu eser, daha sonra Paris'te ve 1958'de Birleşmiş Milletler kuruluş yıldönümü verilesiyle New York 'ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski
yönetiminde seslendirilmiştir. Bu eserle Saygun, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı 'nın Dervişler Caddesi 'nde (bugün Anafartalar Caddesi) Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri Avrupa ve Amerika'ya, Birleşmiş Milletler çatısı altına, sonradan eserin çevrileceği 5 ayrı dile taşımış oluyordu.

Yunus Emre den sonra, Kerem, Köroğlu, Gilgameş başta olmak üzere üç opera, “Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan” gibi koral eserler, 5 senfoni, çeşitli konçertolar, orkestra, koro, oda müziği eserleri, vokal ve enstrümantal parçalar, sayısız türkü derlemeleri, kitaplar, araştırmalar, makaleler yazdı. Eserleri New York NBC, Berlin Senfoni, Bavyera Radyo Senfoni, Viyana Radyo Senfoni, Moskova Senfoni, Sovyet Devlet Senfoni, Londra Filarmoni, Kraliyet Filarmoni, Northern Sinfonia, Julliard Quartet gibi topluluklar ve Yo-yo Ma gibi virtüözler tarafından seslendirildi. 1971'de yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde ilk Devlet Sanatçısı unvanı Adnan Saygun'a verilmiştir.

A. Adnan Saygun, bir konser için Ankara'ya gelen ancak ülkelerinden Nazi baskısı nedeniyle geri dönmeyen Budapşete Kadın Orkestrası üyelerinden Macar asıllı Irén Szalai (sonradan Nilüfer adını almıştır) ile 1940 yılında evlenmiştir, çiftin çocuğu olmamıştır. Saygun, 6 Ocak1991 tarihinde hayatını kaybetmiştir.


Orkestra, oda müziği, opera, bale, piyano üzerine birçok yapıtı olduğu gibi, etnomüzikoloji ile müzik egitimi konularında yayınları vardır. Çalışmaları ve diğer belgeleri Ankara ’da Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan “Ahmet Adnan Saygun Müzik Eğitim ve Araştırma Merkezi”nde bulunmaktadır.


Ahmed Adnan Saygun’un yapıtlarının seslendirme üzerindeki hakları SACEM’e aittir. Yayınlanan bir kısım yapıtlarının telif hakları Southern Music Publishing, New York ve Hamburg’taki Peer Musikverlag’a aittir.

Müzikolog Emre Aracı tarafından kaleme alınan kapsamlı bir biyografisi Adnan Saygun – Doğu Batı Arası Müzik Köprüsü adı altında Yapı Kredi Yayınları tarafından 2001 yılında yayımlanmıştır.

Yapıtları

 • 1 Divertimento orkestra için 1930
 • 2 Suit piyano 1931
 • 3 Ağıtlar tenor ve solo erkek korosu 1932
 • 4 Sezişler iki Klarnet 1933
 • 5 Manastır Türküsü koro ve orkestra 1933
 • 6 Kızılırmak Türküsü soprano ve orkestra 1933
 • 7 Çoban Armağanı koro 1933
 • 8 Klarnet, Saksafon, piyano ve vurma çalgılar için müzik 1933
 • 9 Özsoy opera 1934
 • 10 İnci’nin Kitabı piyano 1934 (Orkestra düzenlemesi 1944)
 • 11 Taşbebek opera 1934
 • 12 Sonat viyolonsel ve piyano, 1935
 • 13 Sihir Raksı orkestra 1934
 • 14 Suit orkestra 1936
 • 14 Suit orkestra 1936
 • 15 Sonatina piyano 1938
 • 16 Masal ses ve orkestra 1940
 • 17 Bir Orman Masalı orkestra için bale müziği 1943
 • 18 Dağlardan Ovalardan koro 1939
 • 19 Eski Üslupta Kantat 1941
 • 20 Sonatina piyano 1938
 • 21 Geçen Dakikalarım ses ve orkestra 1941
 • 22 Bir tutam keklik koro 1943
 • 23 Üç türkü bas ve piyano 1945
 • 24 Halay orkestra 1943
 • 25 Anadolu’dan piyano 1945
 • 26 Yunus Emre oratoryo, 1942
 • 27 1. kuartet 1942
 • 28 Kerem opera 1952
 • 29 1. Senfoni 1953
 • 30 2. Senfoni 1958
 • 31 Partita viyolonsel 1954
 • 32 Üç ballad ses ve piyano 1955
 • 33 Demet keman ve piyano 1955
 • 34 1. Piyano Konçertosu 1958
 • 35 2. Kuartet 1957
 • 36 Partita keman 1961
 • 37 Trio obua, klarinet, arp 1966
 • 38 Aksas Tartılar Üzerine 10 Etüt piyano 1964
 • 39 3. Senfoni 1960
 • 40 Töresel Musiki 1967
 • 41 10 halk türküsü bas ve orkestra 1968
 • 42 Duyuşlar üç kadın sesi korosu 1935
 • 43 3. Kuartet 1966
 • 44 Keman Konçertosu 1967
 • 45 Aksak Tartılar Üzerine 12 Prelüd piyano 1967
 • 46 Nefesli Çalgılar Beşlisi 1968
 • 47 Aksak Tartılar Üzerine 15 Parça piyano 1967
 • 48 Dört Lied ses ve piyano (orkestra içinde düzenlenmiş) 1977
 • 49 Dictum yaylı sazlar orkestrası 1970
 • 50 Üç Prelüd iki arp 1971
 • 51 Küçük Şeyler piyano 1956
 • 52 Köroğlu opera 1973
 • 53 4. Senfoni 1974
 • 54 Ağıtlar II tenor, koro, orkestra 1975
 • 55 Trio klarinet, obua ve piyano 1975 56 Ballad iki piyano 1975
 • 57 Ayin Raksı orkestra 1975
 • 58 Aksak Tartılar Üzerine 10 Taslak piyano 1976
 • 59 Viyola Konçertosu 1977
 • 60 İnsan Üzerine Deyişler I ses ve piyano 1977
 • 61 İnsan Üzerine Deyişler II ses ve piyano 1977
 • 62 Oda Konçertosu yaylı çalgılar 1978
 • 63 İnsan Üzerine Deyişler III ses ve piyano 1983
 • 64 İnsan Üzerine Deyişler 4 ses ve piyano 1978
 • 65 Gılgameş opera 1970
 • 66 İnsan Üzerine Deyişler 5 ses ve piyano 1979
 • 67 Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan solistler, koro ve ork 1981
 • 68 Dört Arp İçin Üç Türkü 1983
 • 69 İnsan Üzerine Deyişler 6 ses ve piyano 1984
 • 70 5.Senfoni 1985
 • 71 2. piyano Konçertosu 1985
 • 72 Orkestra için Çeşitlemeler 1985
 • 73 Poem üç piyano için 1986
 • 74 Viyolonsel Konçertosu 1987
 • 75 Kumru Efsanesi bale müziği 1989
Kitapları
 • Türk Halk Musıkisinde Pentatonizm, 1936.
 • Gençliğe Şarkılar: Halkevi ve Mektepler için, 1937.
 • Rize, Artvin, Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunlar Hakkında Bazı Malumat, 1937.
 • Halk Türküleri: Yedi Karadeniz Türküsü ve bir Horon, 1938.
 • Halkevlerinde Musıki, 1940.
 • Yalan (Sanat Konuşmaları), 1945.
 • Lise Müzik Kitabı I-II-III (Halil Badi Yönetken ile birlikte), 1955.
 • Karacaoğlan(Yeni Bilgiler-Bir Rivayet-Melodiler), Ankara, Ses ve Tel Birliği, 1952.
 • Musıki Temel Bilgisi I – 1958,.II – 1962,.III –1964,.IV – 1966.
 • Mod öncesi Ezgilerin Sınıflandırılması, 1960.
 • Toplu Solfej,I – 1967, II – 1968.
 • Töresel Musıki, 1967.
 • Bela Bartok’s Folk Music Research in Turkey, Budapeşte, Akádemiai Kiadó, 1976.
 • Atatürk ve Musıki: O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra..., Ankara, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 1982.
Çevirileri:

 • Atatürk ve Musıki: O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra..., Ankara, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 1982.


Vikipedi
Son düzenleyen Safi; 22 Eylül 2015 23:32
30 Haziran 2010 21:24       Mesaj #4
kyle - avatarı
VIP katekolamin
saygun gonay r
2 Eylül 2012 21:03       Mesaj #5
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Ahmed Adnan Saygun (1907 İzmir-1991)
MsXLabs.Org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Besteci. İlk müzik derslerini İsmail Zühtü, Macar Tevfik ve Rossati'den aldı. İstanbul'da Hüseyin Sadettin Arel'den de ders gördü. İzmir'de ilkokul ve liselerde müzik öğretmenliği yaptı. 1928 yılında müzik eğitimi için Fransa'ya gitti. Paris'te Schola Cantorum'da Vincent d'İndy ve Eugène Borrel'in yanında çalıştı. Türkiye'ye dönünce Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde kontrapunto ve armoni dersleri verdi (1931). 1934'te Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası'nın yöneticiliğini yaptı. 1936'da İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda kural öğretmenliğine başladı. Türk folkloru üzerine çalışmalar yaptı. 1939'da Ankara'ya dönerek halkevleri denetçisi oldu. Türk halk müziği derlemeleri yaptı. 1946'da Ankara Devlet Konservatuvarı bestecilik öğretmenliğine atandı. Bu görevinin yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğini de sürdürdü. Türk halk müziğini Batı ilkeleriyle, özellikle coşumcu ve izlenimci etkilerle işledi. Çoksesli Türk sanat müziğini yaratmayı amaçlayan "Türk beşleri"nin tanınmış üyesidir. "Yunus Emre Oratoryosu" ve "2. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" adlı besteleri çağdaş Türk müziğine ülke dışında saygınlık kazandırmış yapıtlarıdır. 1973'te İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda ders vermeye başladı. 1985'te kendisine, YÖK tarafından profesör unvanı verildi.

Saygun'un başlıca yapıtları:
 • "Divertimento" (1930),
 • "Ölüler" (1932),
 • "Kızılırmak Türküsü" (1933),
 • "Özsoy", "Taşbebek" (1934),
 • "Kerem" (1953)
 • "Köroğlu" (1973)
Operaları
 • "Orkestra Süiti" (1936),
 • "Beş Prelüd" (1937),
 • "Sivas Halayı" (1943),
 • "Türküler" (1945)
 • Paris'te büyük ün kazanan "Yunus Emre Oratoryosu"dur (1947),
 • "Ağıtlar, İnsan Üzerine Deyişler" (5 lied)
 • "Atatürk ve Anadolu'ya Destan" (1985).
JaMaiKa
17 Şubat 2014 19:26       Mesaj #6
JaMaiKa - avatarı
Ziyaretçi
Adnan Saygun, (Ahmed Adnan Saygun) (d. 7 Eylül 1907, İzmir – ö. 6 Ocak 1991, İstanbul). Klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bağdarı, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisidir (etnomüzikolog). Saygun, T.C. ilk Devlet Sanatçısıdır.
Türk müzik tarihinde Türk Beşleri olarak anılan bestecilerden birisi olan Saygun, ilk Türk operasının bestecisidir ve "Devlet sanatçısı" ünvanını alan ilk sanatçıdır. Cumhuriyet Dönemi Türk müziğinin en çok seslendirilen eserlerinden "Yunus Emre Oratoryosu" en önemli yapıtıdır.
Konu başlıkları [göster]
Yaşamı[değiştir | kaynağı değiştir]

Önemli din bilginleri yetiştirmiş İzmirli köklü bir aileden gelen Saygun'un babası sonradan İzmir Milli Kütüphanesi'nin kurucuları arasında yer alacak olan öğretmen Mahmut Celalettin Bey, annesi Konya'nın Doğanbey mahallesinden gelip İzmir'e yerleşmiş bir ailenin kızı olan Zeynep Seniha Hanım'dır. [1]
İzmir'de "Hadikai Sübyan Mektebi" adlı mahalle mektebinde başladığı ilköğrenimini "İttihat ve Terakki Numune Sultanisi" adlı çağdaş okulda devam etti[1]. Sanat eğitimine ağırlık veren bu okulda 13 yaşında iken İsmail Zühtü (nazariyat) Rosati (piyano) ve Tevfik Bey (piyano) yanında müzik çalışmalarına başladı. 1922 yılında Macar Tevfik Bey'in öğrencisi oldu. 1925 yılında Fransız La Grande Encyclopedie'den müzikle ilgili makaleleri çevirerek birkaç ciltlik büyük bir Musiki Lugati meydana getirdi.
Hayatını kazanmak için su şirketi, postane gibi çeşitli yerlerde çalışan, İzmir Beyler Sokak'ta bir kırtasiye dükkanı açıp nota satmayı deneyen Ahmet Adnan Bey, bu denemelerde başarısız oldu ve ilkokullarda müzik öğretmenliğine yöneldi[1]. İlkokullarda öğretmenlik yaptığı dönemde Ziya Gökalp'in, Mehmet Emin'in, Bıçakçızade Hakkı Bey'in şiirleri üzerine okul şarkıları yazdı. 1925 yılında devletin yetenekli gençleri müzik eğitimi için Avrupa'daki önemli konservatuarlara göndermek üzere açtığı sınava girmek isteyen genç müzisyen, annesinin ani ölümü üzerine bu fırsatı kaçırdı. Orta dereceli okullarda müzik öğretmenliği yapmak için açılan sınavı kazanarak 1926 yılından itibaren bir süre İzmir Erkek Lisesi 'nde müzik öğretmenliği yaptı.
Paris'teki öğrencilik yılları[değiştir | kaynağı değiştir]
1927-1928 yıllarında "Re Majör Senfoni" yi besteleyen sanatçı; 1928 yılında hükümetin müziğe yetenekli gençler için açtığı sınavı tekrarlaması üzerine bu sefer fırsatı yakaladı ve devlet bursuyla Paris'e gönderildi. Vincent d'Indy (kompozisyon), Eugène Borrel (Füg), Madame Borrel (armoni), Paul le Flem (Kontrpuan), Amédée Gastoué (Gregoryen ezgileri), Edouard Souberbielle (org) ile çalıştı. Paris'teyken Op. (Opus) 1 sıra numaralı Divertissement adlı orkestra eserini yazdı. Saygun’un bu bestesi 1931 yılında jüri başkanının Henri Defossé (Cemal Reşit Rey'in orkestra şefliği hocasıdır) olduğu Paris’teki bir beste yarışmasında ödül kazandı, Gabriel Pierné yönetimindeki Colonne Orkestrası tarafından önce Paris, Varşova daha sonra da Rusya ve Belçika'da seslendirildi. Eser böylece, Cemal Reşit Rey'in Paris'te seslendirilmiş bulunan üç eserinden sonra - Anadolu Türküleri" (1927), "Bebek Efsanesi" (1928) ve "Türk Manzaraları" (1929) - yurtdışında icra edilen dördüncü Türk orkestra eseri olmuştur.
Ankara yılları[değiştir | kaynağı değiştir]
Saygun, 1931'de Türkiye'ye dönüp bir süre Musiki Muallim Mektebi'nde müzik öğretmenliğine başladı, müzik imlası ve kontrpuan dersleri verdi. 1932yılında piyanist Mediha (Boler) Hanım ile evlendi; bu evlilik bir süre sonra bozuldu[1].
Ahmet Adnan Bey ve ailesi 1934'te Soyadı Kanunu üzerine matematik öğretmeni babasının isteği ile "Saygın" soyadını aldı; ancak başkası tarafından alındığı gerekçesiyle bir süre sonra soyadları "Saygun" olarak değiştirildi.
Adnan Saygun, 1934 yılında devlet başkanı Atatürk'ün talebiyle, Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine ilk Türk operası olan Op. 9 Özsoy Operası nı bir ay gibi çok kısa bir sürede yazdı. Liberettosunu Münir Hayri Egeli'nin yazdığı opera, Türk milletinin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade etmekteydi. Eserin prömiyeri 19 Haziran 1934 gecesi Atatürk ve Rıza Pehlevi huzurunda gerçekleştirildi.
Sanatçı, Özsoy'un sahnelenmesinden sonra Yalova'daki yazlık evindde kendisini kabul eden Atatürk'e Türk musikisi hakkında bir rapor sundu. Güneş-Dil ve Türk Tarihi teorilerinden etkilenerek hazırlanmış bu rapor 1936'da "Türk Musikisinde Pentatonizm" başlığı ile yayımlandı.
Yalova'dan dönüşte vekaleten Riyaset-i Cumhur Orkestrası Şefliğine getirilen sanatçı; bu görevini bozulan sağlığı nedeniyle İstanbul'a gidişi nedeniyle ancak birkaç ay sürdürebildi. Orkestra ile ilk konserini 23 Kasım 1934'te verdi.
1934 yılı Kasım ayı sonunda Saygun'a Atatürk'ten yeni bir opera sipariş geldi. 27 Aralık gecesi temsil edilmek üzere Taşbebek operası nı bestelemeyi başaran sanatçı, bu operada yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu anlattı. Eser, 27 Aralık 1934 gecesi Ankara Halkevi'nde sahnelendi; orkestrayı çok hasta olmasına rağmen bizzat Saygun yönetti.
Temsilin ardından İstanbul'a giden ve beş ay ara ile iki kulak ameliyatı geçiren Saygun'un, görevini ihmal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki ve ardından Musiki Muallim Mektebi'ndeki işine son verildi; [[Ankara Devlet Konservatuarı'nın kuruluş çalışmalarından da uzaklaştırıldı. Saygun, Devlet konservatuvarlarında etnomüzikoloji bölümleri açılması yönünde çalışmalar yapmış, ancak bunlar Atatürk'ün desteğine rağmen[kaynak belirtilmeli] ilgili kurumlarca hayata geçirilememiştir.
İstanbul yılları[değiştir | kaynağı değiştir]
Saygun, 1936'da İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğretmenliğe geri döndü, 1939'a kadar bu görevde kaldı. Sanatçı, "Yunus Emre Orotoryosu" adlı ünlü yapıtının seslendirilişine kadar sürecek olan bir gözden düşme dönemine girmişti.
Saygun İstanbul'da iken Ankara'da devam eden yeni bir konservatuar kurma çalışması, Saygun'un savunduğu "kültürel ulusallık" fikrini değil, "evrensel müzik" anlayışını destekleyenler tarafından sürdürüldü. Konservatuar, bu iş için danışman olarak getirilen konservatuar Paul Hindemith'in evrenselci müzik görüşleri doğrultusunda 1936 yılından kuruldu. Adnan Saygun ise 1936 yılında Halkevleri'nin daveti üzerine Türkiye'ye gelen Macar besteci ve etnomüzikolog Bela Bartok'a Anadolu gezisinde eşlik etti. Birlikte özellikle Osmaniye dolaylarından derledikleri türküleri notalaştırdılar. Çalışmaları, "Bela Bartok’un Türkiye’deki Halk Müziği Araştırmaları” başlıklı bir kitap haline getirilerek 1976 yılında Macar ilimler Akademisi tarafından İngilizce bastırılmıştır.
Saygun, 1939 yılında Halkevleri'nin önerdiği müfettişlik görevini kabul etti ve bu vesile ile Türkiye'yi dolaştı. 1940 yılında bir konser için Ankara'ya gelen ancak ülkelerinden Nazi baskısı nedeniyle geri dönmeyen Budapeşte Kadın Orkestrası üyelerinden Macar asıllı Irén Szalai (sonradan Nilüfer adını almıştır) ile 1940 yılında evlendi; çiftin çocuğu olmadı. Halkevleri'ndeki görevinin yanı sıra 1940 yılında "Türk Müzik Birliği" adlı bir koro kuran Saygun, bu koro ile düzenli oda müziği konserleri verdi. "Halkevlerinde Musiki" adlı bir kitap yayınladı. "Op. 19 Eski Üslupta Kantat", "Bir Orman Masalı" adlı bale eseri ve "[[Yunus Emre Orotoryosu}]" gibi eserlerini bu dönemde besteledi. Yunus Emre orotoryosu 1943 yılında CHP'nin açtığı yarışmada birincilik ödülünü Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu ve Hasan Ferit Alnar'ın Viyola Konçertosu ile paylaştı.
Yunus Emre Orotoryosu'nun seslendirilişinden sonra[değiştir | kaynağı değiştir]
Saygun'un 1942'de tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu 25 Mayıs 1946'da Ankara’da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli eseri kabul edilen bu eser, daha sonra Paris'te ve 1958'de Birleşmiş Milletler kuruluş yıldönümü verilesiyle New York 'ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiminde seslendirilmiştir. Bu eserle Saygun, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı 'nın Dervişler Caddesi 'nde (bugün Anafartalar Caddesi) Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri Avrupa ve Amerika'ya, Birleşmiş Milletler çatısı altına, sonradan eserin çevrileceği 5 ayrı dile taşımış oluyordu. Sanatçı eserin Ankara'daki ilk temsilinden sonra 1946 yılında Halkevleri müşavir ve müfettişliğinin yanı sıra Ankara Devlet Konservatuarı'na kompozisyon öğretmeni olarak atandı. Aldığı davetler üzerine Londra ve Paris'e gitti, halk müziği üzerine çalışmalar yaptı; konferanslar verdi.
Yunus Emre den sonra, Kerem, Köroğlu, Gilgameş başta olmak üzere üç opera, “Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan” gibi koral eserler, 5 senfoni, çeşitli konçertolar, orkestra, koro, oda müziği eserleri, vokal ve enstrümantal parçalar, sayısız türkü derlemeleri, kitaplar, araştırmalar, makaleler yazdı. Eserleri New York NBC, Orchestre Colonne, Berlin Senfoni, Bavyera Radyo Senfoni, Viyana Filarmoni, Viyana Radyo Senfoni, Moskova Senfoni, Sovyet Devlet Senfoni, Moskova Radyo Senfoni, Londra Filarmoni, Kraliyet Filarmoni, Northern Sinfonia, Julliard Quartet gibi topluluklar ve Yo-yo Ma gibi virtüözler tarafından seslendirildi. 1971'de yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde ilk Devlet Sanatçısı unvanı Adnan Saygun'a verildi.
Sanatçı, 6 Ocak 1991 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Orkestra, oda müziği, opera, bale, piyano üzerine birçok yapıtı olduğu gibi, etnomüzikoloji ile müzik egitimi konularında yayınları vardır. Çalışmaları ve diğer belgeleri Ankara’da Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan “Ahmet Adnan Saygun Müzik Eğitim ve Araştırma Merkezi”nde bulunmaktadır.
Ahmed Adnan Saygun’un yapıtlarının seslendirme üzerindeki hakları SACEM’e aittir. Yayınlanan bir kısım yapıtlarının telif hakları Southern Music Publishing, New York ve Hamburg’taki Peer Musikverlag’a aittir.
Müzikolog Emre Aracı tarafından kaleme alınan kapsamlı bir biyografisi Adnan Saygun – Doğu Batı Arası Müzik Köprüsü adı altında Yapı Kredi Yayınları tarafından 2001 yılında yayımlanmış; hayat öyküsü ayrıca Mucize Özinal tarafından "Dar Köprünün Dervişi" (2005) adıyla romanlaştırılmıştır.
Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

1 Divertimento orkestra için 1930
2 Suit piyano 1931
3 Ağıtlar tenor ve solo erkek korosu 1932
4 Sezişler iki Klarnet 1933
5 Manastır Türküsü koro ve orkestra 1933
6 Kızılırmak Türküsü soprano ve orkestra 1933
7 Çoban Armağanı koro 1933
8 Klarnet, Saksafon, piyano ve vurma çalgılar için müzik 1933
9 Özsoy opera 1934
10 İnci’nin Kitabı piyano 1934 (Orkestra düzenlemesi 1944)
11 Taşbebek opera 1934
12 Sonat viyolonsel ve piyano, 1935
13 Sihir Raksı orkestra 1934
14 Suit orkestra 1936
14 Suit orkestra 1936
15 Sonatina piyano 1938
16 Masal ses ve müzik 1940
17 Bir Orman Masalı orkestra için bale müziği 1943
18 Dağlardan Ovalardan koro 1939
19 Eski Üslupta Kantat 1941
20 Sonatina piyano 1938
21 Geçen Dakikalarım ses ve orkestra 1941
22 Bir tutam keklik koro 1943
23 Üç türkü bas ve piyano 1945
24 Halay orkestra 1943
25 Anadolu’dan piyano 1945
26 Yunus Emre oratoryo, 1942
27 1. kuartet 1942
28 Kerem opera 1952
29 1. Senfoni 1953
30 2. Senfoni 1958
31 Partita viyolonsel 1954
32 Üç ballad ses ve piyano 1955
33 Demet keman ve piyano 1955
34 1. Piyano Konçertosu 1958
35 2. Kuartet 1957
36 Partita keman 1961
37 Trio obua, klarinet, arp 1966
38 Aksas Tartılar Üzerine 10 Etüt piyano 1964
39 3. Senfoni 1960
40 Töresel Musiki 1967
41 10 halk türküsü bas ve orkestra 1968
42 Duyuşlar üç kadın sesi korosu 1935
43 3. Kuartet 1966
44 Keman Konçertosu 1967
45 Aksak Tartılar Üzerine 12 Prelüd piyano 1967
46 Nefesli Çalgılar Beşlisi 1968
47 Aksak Tartılar Üzerine 15 Parça piyano 1967
48 Dört Lied ses ve piyano (orkestra içinde düzenlenmiş) 1977
49 Dictum yaylı sazlar orkestrası 1970
50 Üç Prelüd iki arp 1971
51 Küçük Şeyler piyano 1956
52 Köroğlu opera 1973
53 4. Senfoni 1974
54 Ağıtlar II tenor, koro, orkestra 1975
55 Trio klarinet, obua ve piyano 1975
56 Ballad iki piyano 1975
57 Ayin Raksı orkestra 1975
58 Aksak Tartılar Üzerine 10 Taslak piyano 1976
59 Viyola Konçertosu 1977
60 İnsan Üzerine Deyişler I ses ve piyano 1977
61 İnsan Üzerine Deyişler II ses ve piyano 1977
62 Oda Konçertosu yaylı çalgılar 1978
63 İnsan Üzerine Deyişler III ses ve piyano 1983
64 İnsan Üzerine Deyişler 4 ses ve piyano 1978
65 Gılgameş opera 1970
66 İnsan Üzerine Deyişler 5 ses ve piyano 1979
67 Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan solistler, koro ve ork 1981
68 Dört Arp İçin Üç Türkü 1983
69 İnsan Üzerine Deyişler 6 ses ve piyano 1984
70 5.Senfoni 1985
71 2. piyano Konçertosu 1985
72 Orkestra için Çeşitlemeler 1985
73 Poem üç piyano için 1986
74 Viyolonsel Konçertosu 1987
75 Kumru Efsanesi bale müziği 1989
Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

Türk Halk Musıkisinde Pentatonizm, 1936.
Gençliğe Şarkılar: Halkevi ve Mektepler için, 1937.
Rize, Artvin, Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunlar Hakkında Bazı Malumat, 1937.
Halk Türküleri: Yedi Karadeniz Türküsü ve bir Horon, 1938.
Halkevlerinde Musıki, 1940.
Yalan (Sanat Konuşmaları), 1945.
Lise Müzik Kitabı I-II-III (Halil Badi Yönetken ile birlikte), 1955.
Karacaoğlan(Yeni Bilgiler-Bir Rivayet-Melodiler), Ankara, Ses ve Tel Birliği, 1952.
Musıki Temel Bilgisi I – 1958,.II – 1962,.III –1964,.IV – 1966.
Mod öncesi Ezgilerin Sınıflandırılması, 1960.
Toplu Solfej,I – 1967, II – 1968.
Töresel Musıki, 1967.
Bela Bartok’s Folk Music Research in Turkey, Budapeşte, Akádemiai Kiadó, 1976.
Atatürk ve Musıki: O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra..., Ankara, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 1982.
Çevirileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Atatürk ve Musıki: O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra..., Ankara, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 1982.
Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Detaylı Biyografi
Emre Aracı, Adnan Saygun – Doğu Batı Arası Müzik Köprüsü (YKY, 2001)
Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

^ a b c d Seta Kürkçüoğlu, Adnan Saygun ve Kerem Operası, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006
[gizle] g t d T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahipleri
1979-1989
Yaşar Nabi Nayır (1979) Necip Fazıl Kısakürek (1980) Ekrem Akurgal (1981) verilmedi (1982) Sedad Hakkı Eldem (1983) Ahmet Adnan Saygun (1984) Süheyl Ünver (1985) Şefik Bursalı (1986) Esin Atıl (1987) Lütfi Ömer Akad (1988) Sami Güner (1989)
1990-1999
Zühtü Müridoğlu (1990) Karikatürcüler Derneği (1991) Yaşar Kemal (1992) Pertev Naili Boratav (1993) Fazıl Hüsnü Dağlarca (1994) Memet Fuat (1995) Mustafa Asım Köksal (1996) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (1997) TRT (1998) Sakıp Sabancı (1999)
2000-2009
Çelik Gülersoy (2000) Rahmi M. Koç Müzesi (2001) Halil İnalcık (2002) Metin Erksan (2003) Nevzad Atlığ (2004) Turgut Cansever (2005) Sezai Karakoç (2006) Metin Sözen (2007) Çetin Altan(2008) Niyazi Sayın & Necdet Yaşar (2009)
2010-
Halet Çambel & Nimet Özgüç (2010) Ara Güler, Sabit Kalfagil, İzzet Keribar & Sıtkı Fırat (2011) İslam Seçen, Fatma Çiçek Derman, Salih Balakbabalar, Hüseyin Öksüz, Alparslan Babaoğlu & Cahide Keskiner (2012)
Kategoriler: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahipleri1904 doğumlularİzmir doğumlular1991 yılında ölenlerTürk BeşleriÇağdaş Türk müziği bestecileriTürk klasik müzisyenlerZincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilenlerİzmir Atatürk Lisesi mezunlarıCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarıDevlet Sanatçıları
Dolaşım menüsü
edazxcv
26 Şubat 2014 18:21       Mesaj #7
edazxcv - avatarı
Ziyaretçi
AHMED ADNAN SAYGUN

İzmir, 7 Eylül 1907
İstanbul, 6 Ocak 1991

Matematik öğretmeni Celal Bey'in oğludur. İlk müzik derslerini İttihat ve Terakki okulunda okurken İsmail Zühtü'den almış, on üç yaşında Rosati'nin piyano öğrencisi olmuştur. 1922'den sonra Macar Tevfik Bey ile piyano çalışmaya başlamış, bu arada armoni ve kontrpuan bilgisini kendi kendine geliştirmiştir. 1924-25 yıllarında İzmir'de ilkokul müzik öğretmenliği yapmış, 1926'da aynı görevi İzmir Lisesi'nde sürdürmüştür. 1928'de devlet sınavı ile burs kazanarak Paris'e gitmiştir. Scola Cantorum’da önce Madame Eugène Borrel'in armoni ve kontrpuan derslerini izlemiş; sonra Vincent d'Indy ve Paul La Flem’den kompozisyon, Monsieur Borrel'den füg ve kompozisyon, Edouard Souberbielle'den org müziği ve Amedée Gastoue'dan Gregor Ezgileri dersi almıştır.

1931'de yurda dönmüş, Ankara Musiki Muallim Mektebi'nin kontrpuan öğretmenliğine atanmış, 1934'te bir yıl kadar Riyaset-i Cumhur Orkestrası’nı yönettikten sonra, 1936'da Istanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğretmenliğe başlamıştır. Aynı yıl ülkemize gelen ünlü Macar besteci Bela Bartók ile Adana’nın Osmaniye ilçesinde incelemeler yapan Saygun, bir çok halk ezgisini notaya aktarmıştır. Aynı zamanda Istanbul Belediye Konservatuvarı'nın arşivindeki çalışmalarıyla Karadeniz oyun havalarını da notaya aktarmıştır. 1939'da Halkevleri müfettişliği ve Cumhuriyet Halk Partisi müzik danışmanlığı görevinde bulunmuş; bu süre içinde ülkenin çeşitli yörelerini dolaşarak halk müziğinin yerel ritim ve ezgilerini derlemiştir. 1940'ta kurduğu "Ses ve Tel Birliği" adlı dernekte, müzik tarihi dönemlerini ve Türk yapıtlarını kapsayan koro konserleri düzenlemiştir. 1955'te Ankara'da kurulan Folklor Araştırmaları Kurumu'na kurucu üye olmuştur. Saygun 1946'dan 1972'ye dek Ankara Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon dersi vermiştir. Aynı kuruluşta modal müzik dersleri de vermiş ve bölüm şefliği yapmıştır. Besteci 1960-1965 yıllarını kapsayan dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyeliğinde bulunmuş; 1972-1978 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ölümüne dek İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda etnomüzikoloji ve kompozisyon dersleri vermiştir.

Saygun'un ülke sınırları dışında adını duyurmasını sağlayan ilk olay, 1947'de Paris'in Pleyel salonunda Lamoureux orkestrası tarafından Yunus Emre Oratoryosu'nun seslendirilmesidir. Aynı yıl International Folk Music Council'a yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. 1949'da Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'nın Palmes Academique nişanını; 1955'te Federal Almanya'nın Frederich Schiller madalyasını; 1958'de İtalya'nın Stella Della Soliderieta nişanının birinciliğini ve aynı yıl İngiltere'nin Harriet Cohen Uluslararası Müzik Ödülü’nün Jean Sibelius kompozisyon madalyasını almıştır. Macar besteci Bela Bartók ile yaptığı çalışmalar dolayısıyla Macaristan Hükümeti tarafından 1981'de Budapeşte'de Bartók Armağanı’na değer bulunmuştur. 1986'da Bartók’u Anma Komitesi tarafından düzenlenen Pro Cultura Hungarica ödülünü almıştır.

Saygun'un yurt içinde aldığı ödülleri de şöyle özetleyebiliriz: 1948'de İnönü Armağanı; 1971'de T.C. Devlet Sanatçılığı; 1978'de Ege Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Fahri Doktoraları; 1981'de Atatürk Sanat Armağanı; 1984'te Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü; Mimar Sinan Üniversitesi'nin kuruluşunun yüzüncü yılında "Osman Hamdi Onur Belgesi"; 1990 Sevda Cenap And Vakfı Altın Onur Madalyası.

Saygun, etnomüzikoloji alanında pek çok inceleme yapmış; mod-öncesi ve mod-içi müzikler üstüne yaptığı araştırmalar bugün ülkemizdeki çoksesli müzik çalışmalarına ışık tutmuştur. Modal müziği ve geleneksel Türk müziği makamlarını İran-Yunan müzikleriyle karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Bestecinin bütün çalışmaları modal yapıdadır. Anadolu halk müziğinin de Asya türküleri, Ural türküleri gibi; Macar ve Fin halk müziğinde görülen pentatonik yapıları araştırarak yayılışlarını incelemiştir.

Saygun, Atatürk'ün evrenselliğe ulaşabilecek nitelikte, ulusal bir Türk müziği yazılması arzusunu, kendine ilke edinmiştir. Sanatın kökünden ayrılmadan gelişebileceğine inanmıştır. Saygun, bestecilik sürecinin ayrı dönemler halinde incelemesini uygun bulmamıştır.

1934'te yazdığı Taşbebek ve Özsoy başlıklı tek perdelik operaları çoksesli Türk müziğinin bu daldaki ilk örnekleridir. Bestecinin bundan sonraki opera ve oratoryo çalışmalarında ve sahne kantatlarında genellikle gerçeği arayan insanın çilesi konu alınmıştır. Saygun, Türkçe'nin kendine özgü söyleyiş ve seslenişini gözönünde tutarak tüm vokal yapıtlarında doğru prozodinin kullanımına özen göstermiştir. Saygun'un bestelerinde halk ezgileri kadar halk masalları, destanlar ve İslam ilahileri de yer alır. Bestecinin modal armonileme anlayışı kendinden sonraki kuşakların tekniğini etkilemiştir. Yapıtlarının bir kısmının yayın hakkı SACEM'e ait olduğu gibi, bir kısmı Southern Music Publishing Co., New York ve bir kısmı da Peer Musikverlag’a (Hamburg) aittir. Yapıtları Bilkent Üniversitesi’nde korunmaktadır.
Alina234
12 Mart 2014 11:14       Mesaj #8
Alina234 - avatarı
Ziyaretçi
Ahmed Adnan Saygun
Nevşehir’den İzmir’e göç etmiş olan Matematik öğretmeni Mahmut Celalettin ile Zeynep Seniha Hanım’ın ilk oğulları olarak 1907 yılında İzmir’de doğdu.
1912 yılında İzmir’deki Hadika-i Subyan İlkokulu'na başladı.Müzik derslerindeki üstün yeteneği herkesin dikkatini çekiyor ve güzel soprano sesiyle duyduğu şarkıları bir dinleyişte söyleyebiliyordu.

1918 yılında İzmir’de İttihat ve Terakki Lisesi’ne yazıldı ve müzik öğretmeni olan İsmail Zühtü Kuşçuoğlu’nun kurduğu dört sesli koroya katıldı.

Saygun henüz 13 yaşındayken öğretmeninin önerisi üzerine ünlü piyano öğretmeni olan Rossati’den piyano dersleri almaya başladı.

1922’de Macar Tevfik Bey ile çalışmalara başladı, 1923’de Hüseyin Sadettin Arel’den iki ay armoni dersleri aldı.

1925 yılında Fransız La Grande Encyclopedie'den müzikle ilgili makaleleri çevirerek birkaç ciltlik büyük bir 'Musiki Lugati' meydana getirdi.

1926’da İzmir Lisesi’ne müzik öğretmeni olarak atandı.Bundan iki yıl sonra Maarif Vekaleti’nin açtığı sınavı kazanarak burslu olarak Paris’e gönderildi.

Paris’te ünlü müzik okulu Schola Cantorum’da Vincent D’Idy, Eugene Borrel, Souberbielle, Amedee Gastoue gibi öğretmenlerin öğrencisi oldu.

İlk yapıtı olan “Divertissement” i 1930’da Paris’te besteledi.

1931 yılında yurduna dönerek Musiki Muallim Mektebi’ne, 1936’da İstanbul Belediye Konservatuarı'na kontrpuan ve teori öğretmeni olarak atandı.

1934 yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrası bir yıl boyunca yönetti. CSO şefi olduğu dönemde devlet başkanı Atatürk 'ün talebiyle, Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı şerefine ilk Türk operası olan op.9 Öz Soy Operasını bir ay gibi çok kısa bir sürede yazdı. Bu opera, Türk Milleti’nin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade etmekteydi. 1934 yılında yine Atatürk'ün talebiyle “Taşbebek” operasını besteledi. Bu operada yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu anlattı.

1939’da CHP’nin Müzik Danışmanı ve Halkevleri Müfettişi, bundan bir yıl sonrada Ankara’da “Ses ve Tel Birliği” adlı bir dernek kurdu.

1942'de tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu 1946 yılında Ankara’da seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli eseri kabul edilen bu eser, daha sonra Paris'te ve 1958'de Birleşmiş Milletler kuruluş yıldönümü vesilesiyle New York 'ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiminde seslendirilmiştir. Bu eserle Saygun, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı'nın Dervişler Caddesi'nde bugün Anafartalar Caddesi Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri Avrupa ve Amerika'ya, Birleşmiş Milletler çatısı altına, sonradan eserin çevrileceği 5 ayrı dile taşımış oluyordu.

1946 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon ve modal müzik öğretmenliğine atandı.

Sanatçının başarıları üzerine 1948’de İnönü Armağanı, 1949’da Fransa Milli Eğitim Bakanlığın’ca Akademik Nişan, 1950’de Akademi Madalya’sı, 1951’de İtalya Hükümetince, 1.Nişan ve Uluslararası Müzik Sosyetesi'nden Sibelius Bestecilik madalyası verildi.

1971'de yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde ilk Devlet Sanatçısı unvanı Adnan Saygun'a verilmiştir. 1981’de Atatürk Sanat Armağanı ve 1985’te “Sanatçı Profesör” unvanı verildi.

Türk Beşleri arasında yer alan Adnan Saygun, Türk halk ve sanat müziklerinin etkilerini taşıyan yapıtlarında romantik estetiğe bağlı kaldı.(Türk beşlerindekiler: Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses)

Bir konser için Ankara'ya gelen ve sonradan Nilüfer adını alan Budapşete Kadın Orkestrası üyelerinden Macar asıllı Irén Szalai ile 1940 yılında evlenmiştir, çiftin çocuğu olmamıştır.

6 Ocak 1991 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.
22 Eylül 2015 23:41       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: a.saygun.jpg
Gösterim: 568
Boyut: 30.5 KB

SAYGUN
(Ahmet Adnan), türk besteci ve folklor araştırmacısı (İzmir 1907 - İstanbul 1991). İlk müzik derslerini İzmir'de İsmail Zühtü Kuşçuoğlu'dan aldı. Rossati’den piyano öğrenmeye başladı. Daha sonra Macar Tevfik Bey'in öğrencisi oldu. 1923'te kısa bir süre H. Saadettin Arel ile armoni çalıştı. Bir yandan da kendi kendine kontrapunto öğrendi. 1925'te İzmir ilkokullarında müzik öğretmenliğine atandı. 1926'da Ankara Musiki muallim mektebi'nde yapılan bir sınavda başarı göstererek İzmir lisesi öğretmenliğine yükseldi. 1928'deki bir sınavı kazanarak devlet bursuyla Paris'e gönderildi. Schola cantorum'da Vincent d'indy ve Eugöne Borrel'in öğrencisi oldu. 1931'de yurda dönünce Musiki muallim mekte- bi’nde armoni ve kontrapunto öğretmenliğine getirildi. 1934'te kısa bir süre Riyaseti cumhur filarmoni orkestrası'nı yönetti. 1936'da İstanbul’a geçti, derslerine Belediye konservatuvarı'nda devam etti. Aynı yıl Bâlâ Bartök jle birlikte Anadolu'da inceleme gezisine,çıktı. 1939'da Halkevleri müfettişliğine atandı. 1940’ta Ses ve tel birliği'nin kurucuları arasında yer aldı. 1946'da Ankara Devlet konservatuvarı nın kompozisyon ve modal müzik bölümlerinin başına getirildi. 1947'de International Folk Music Council'in yönetim kuruluna seçildi. 1971'de "Devlet sanatçısı” unvanını aldı. 1973'ten başlayarak İstanbul Devlet konservatuvarı'nda ders verdi. 1985'te kendisine, YÖK tarafından profesör unvanı verildi. Geleneksel müzik birikimimizden hareketle çoksesli türk sanat müziğini yaratmayı amaçlayan "Türk beşleri"nin en tanınmış iki üyesinden biri (öbürü Cemal Reşit Rey) olan Ahmet Adnan Saygun, temalarını daha çok halk müziğinden aldığı yapıtlarında “modal çokseslilik" denebilecek bir üslup geliştirdi. Özellikle ilk dönem yapıtlarında izlenimci estetiğin etkisi sezilir.
Besteleri: çalgı yapıtları:
Divertimento (orkestra için, 1931),
Ölüler (orkestra için süit, 1932), Süit (piyano için),
Sezişler (2 klarinet için, 1932-1933),
Klarinet, saksofon, piyano ve vurma çalgılar için müzik, inci’nin kitabı (piyano için),
Sonat (çello ve piyano için), Süit (orkestra için), Sonatina (piyano için),
Bir orman masalı (orkestra süiti, 1939-1943), Sonat (keman ve piyano için),
Sivas halayı (orkestra için, 1943),
Anadoludan (piyano için, 1945),
Kuartet,
Piyano konçertosu (1952-1958),
1. Senfoni (1953),
2. Senfoni (1960),
Partita (çello için),
Demet (piyano ve keman için),
Kuartet II, Partita (keman için),
Arp trio,
10 Etüt (piyano için),
3. Senfoni, Gılgamış (bale),
Kuartet III,
Keman könçertosu,
Prelüd (piyano için),
Nefesli çalgılar beşlisi.
Aksak tartılar üzerine 15 parça,
Dictum (yaylılar orkestrası için),
3 Prelüd (iki arp için),
Küçük şeyler (piyano için),
4. Senfoni,
Trio (klarinet, obua ve piyano için),
Ballad (2 piyano için),
Ayin raksı (orkestra için),
Aksak tartılar üzerine 10 taslak.
Viyola konçertosu,
Concerto da camera,
Bir zenci hikâyesi,
Yoğun bakım,
Üç ezgi (4 arp için).

Vbkal yapıtları:
Ağıtlar (solist tenor ve erkekler korosu için),
Manastır türküsü (koro ve orkestra için, 1933),
Kızılırmak (soprano ve orkestra için, 1933),
Çoban armağanı (karma koro için, 1933),
Özsoy ya da Feridun (opera, 1934),
Duyuşlar (üç kadın sesi için),
Taşbebek' (opera, 1934),
Masal (lied),
bağlardan ovalardan (koro için),
Eski üslupta kantat,
Geçen dakikalarım (lied),
Bir tutam kekik (karma koro için),
Üç türkü (karma koro için),
Yunus" Emre (oratoryo, 1946),
Kerem" (opera, 1947-1952),
Balladlar,
10 Halk türküsü (bas ve orkestra için),
4 Lied, Köroğlu" (opera, 1973),
Ağıtlar, insan üzerinede yişler (5 lied),
Atatürk" ve Anadolu'ya destan (1985).

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Ahmed Adnan Saygun

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç