Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 12 Nisan 2011  Gösterim: 3.517  Cevap: 0

Ahmet Cevdet Çağla

ener
12 Nisan 2011 12:57       Mesaj #1
ener - avatarı
Ziyaretçi
Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi&MsXLabs

Ahmet Cevdet Çağla
Sponsorlu Bağlantılar

cevdetcagla5953594

(1900 İstanbul-1988 İstanbul), klasik Türk müziği bestecisi. Keman öğrenimine küçük yaşta başladı. 1916'da Berlin'de gitti ve 2,5 yıl kadar orada kaldı. Döndükten sonra bir süre Yüksek Ticaret Mektebi'nde okudu. Darüttalimi Musiki'de 15 yıl keman çaldı. Almanya ve Mısır'a gitti. İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı (1926). Ankara Radyosu'na geçti (1938). İstanbul Radyosu Türk Musikisi Bölümü şefliğinde bulundu (1950-1956). Aynı radyoda koro şefliği yaptı. 100'ün üzerinde bestesi vardır.

Ahmet Cevdet Çağla, 1900 senesinde İstanbul'da Acıbadem'de doğdu. Babası Tophane İmalât-ı Harbiye Mektepleri müdürü topçu kaymakamı ( yarbay ) Eşref beydir. Güzel san'atların her şubesinden büyük zevk alan Eşref bey, aynı zamanda kıymetli bir mûsikîşinas ve ressamdı. Mûsikî çalışmalarında saz olarak keman çalardı. Keza, vâlidesi Nazimke hanımefendi de kıymetli bir piyanist idi. Cevdet Çağla çok küçük yaştan itibaren bu amatör mûsikîşinas aile topluluğu içinde büyümüş ve gerekli mûsikî zevk ve terbiyesini anne ve babasından almıştır. Anne ve babası, Türk mûsikîsi sâhâsında çalışmalarına rağmen; Cevdet Çağla'nın garb mûsikîsini etüd eeetmesini arzuluyorlardı. İlk mûsikî dersine komşuları olan Musullu âma Hâfız Osman'dan Türk mûsikîsi dersi alarak başlayan Cevdet Çağla, henüz altı - yedi yaşlarında iken zamanın alafranga keman üstadlarından Antonyadis'den garp mûsikîsi dersi almaya başlamış ve istidad ve kaabiliyeti sâyesinde kısa zamanda büyük inkişaf kaydederek keman tekniğini ilerletmiştir. Bilâhare, 1916 senesinde Maarif Nezâreti tarafından Almanya'ya gönderildi. Kaldığı iki buçuk sene zarfında garb mûsikîsini yakından etüd etmek fırsatını bulmuş ve bu arada hem keman tekniğini, hem de lise tahsilini orada tamamlamak imkânlarını elde etmiştir. Daha sonra yurda avdet eden Cevdet Çağla, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi'ne devam ederken, o zâmânın Türk mûsikîsi sâhâsında mühim ve kıymetli bir ocak ve topluluğu sayılan Dârültâlim-i Mûsikî Cemiyeti'ne dâhil olmuş ve fâsılasız 15 senelik çalışma esnâsında gerek ferdî, gerekse topluluk hâlinde bir çok yurt içi ve dışı konserlere iştirak etti. Bu arada Mısır'a ve tekrar Almanya'ya giderek başarılı konserler verdi. 1927 senesinde ilk radyo postası İstanbul'da faaliyette bulunurken, üstad Cevdet Çağla da zaman zaman Türk mûsikîsi neşriyatlarına iştirak ediyordu. Uzun müddet devam eden bu çalışma sonunda 1938 senesinde Ankara Radyosu'nun işletmeye açılması münâsebetiyle, mezkûr radyonun repetitör artistliğine tâyin olunmuş, Ankara Radyosu'ndaki bu hizmeti fâsılasız olarak 1950 senesine kadar devam etmiştir. Bu devre sırasında radyo içinde muhtelif topluluklara ve solo programlarına iştirak ederken, radyo dışında da Fehmi Tokay'ın Ankara'da tesis ettiği Ankara Mûsikî Cemiyeti'ndeki çalışmalara dâhil oldu. 1949 senesinde faaliyete geçen İstanbul Radyosu'nun müzik yayınları şefliğine 1950 senesinde tâyin oldu. 1956 senesine kadar bu vazifede kaldı. Bilâhare, Türk ve Irak hükümetleri arasındaki kültür anlaşmaları sebebiyle Bağdat Konservatuarı keman hocalığına resmen tâyin olundu. Burada da üç sene vazife ifa etti. Bu müddet içinde müteaddid talebelerin yetiştirilmesinde ve Bağdat Radyosu'nda birçok konserin icrasında vazife alan Cevdet Çağla, kısa zamanda Arap âleminde haklı bir şöhret kazandı. 1959 senesinde yurda dönerek, tekrar İstanbul Radyosu müzik yayınları şefliğine başladı.

Cevdet Çağla, kıymetli bir keman üstâdı ve icrâcısı olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir bestekârdır.Temiz icrâsı, klâsik uslûbu, eşlik etmedeki ustalığı, yaptığı taksimlerdeki üstün geçki tekniği ile usta keman san'atkârlarındandı. Şed yollarını iyi bildiğinden, alışılmamış perdeleri kullanarak yaptığı sürprizli geçkileri ile tanındı. Yirminci yüzyıl Türk mûsikîsinin en dikkate değer bestekârlarındandır. Geleneğe bağlı şarkı bestekârları arasında kendisine sağlam bir yer edinmiş, ustalıklı, başarılı, ifâdeli eserler besteledi. Klâsik geleneklere bağlı olmakla berâber, eserlerinde zevkli, yadırganmayan bazı yenilikler de uyguladı. Yüz kadar eseri biliniyor. 22 Şubat 1988 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Allah rahmet eylesin.Âmin.

( Rahmi Kalaycıoğlu'nun Türk Mûsikîsi Bestekârları Külliyatı'ndan ve Dr. M. Nazmi Özalp'in Türk Mûsikîsi Tarihi kitabından istifâde edilmiştir. )
Son düzenleyen ener; 12 Nisan 2011 14:00


Daha fazla sonuç:
Ahmet Cevdet Çağla

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç