Arama

Megalomani Nedir?

Güncelleme: 6 Mart 2017 Gösterim: 7.839 Cevap: 3
AeraCura - avatarı
AeraCura
Ziyaretçi
16 Eylül 2008       Mesaj #1
AeraCura - avatarı
Ziyaretçi

Megalomani

Ad: Megalomani1.jpg
Gösterim: 3009
Boyut: 26.0 KB

büyüklük sanrısı, BÜYÜKLÜK KOMPLEKSİ ya da MEGALOMANİ olarak da bilinir, kişinin, çok ünlü ya da önemli bir kişi olduğu, büyük bir servete, güce ya da başka üstün niteliklere sahip olduğu biçiminde yanlış bir inanca kapılması. Paranoya ya da frenginin ileri evrelerindeki parezi gibi çeşitli psikozlarda görülebilen büyüklük sanrısı, dikkat eksikliği sendromu ya da taşkmlık-çökkünlük psikozu anlamında bir mani sayılmaz.
Sponsorlu Bağlantılar

Megalomani ya da büyüklük hezeyanı, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır. Derin bir ruhsal sorunun belirtisidir. Megalomani, kendi başına bir hastalık değilse de oldukça şaşırtıcı bir psikolojik durumdur. Büyüklük hezeyanları kişinin, yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız inançlara dayanır. Megalomani, kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, aşırı bir özgüven değildir.

Nedenleri


Megalomani, üç ayrı biçimde ortaya çıkan davranış tipine verilen addır. Birincisi, genellikle huzursuzluk, gevezelik, sinirlilik belirtilerinin eşlik ettiği, büyüklük inancı ve davranışlarıyla bir mani olarak belirir. İkinci tipte şizofreni belirtileri görülür: Hezeyanlar o ölçüde manik yapıda değildir. Kişi olağandışı niteliklere, güç ve zenginliğe sahip olması doğalmış gibi davranır. Bu tip megalomanide çoğu zaman başkalarının kötülükleriyle karşı karşıya kalındığı konusunda da hezeyanlar görülür.

Üçüncü tipte megalomani, ilerlemiş frengi enfeksiyonu sonucu oluşan beyin hasarından kaynaklanır. Ne yazık ki, frenginin ilk belirtileri kimi zaman gözden kaçabilir ve başlangıç belirtilerinin hızla yok olmasına karşılık mikroorganizma etkinliğini sürdürür. Beyne yayılan enfeksiyon yargılama ve dikkati yoğunlaştırma yeteneklerini bozar, depresyona, megalomaniye ve başka türde hezeyanlara yol açar.

Belirtiler


Megalomanide, gerçeklikle kesinlikle ilgisi olmayan hezeyanlar söz konusudur. Sözgelimi, dar gelirli bir megaloman dünyanın en zengin adamıymış gibi davranabilir, tanıştığı herkese büyük miktarlarda çekler yazabilir.

Tedavi


Tedavi, megalomaniyi doğuran nedene bağlıdır. Mani ve şizofreniyle birlikte görüldüğünde, ilaç ve psikoterapiyle denetim altına alınır. Tam iyileşme garantisi yoksa da belli bir düzelme sağlanır. Nedeni frengi enfeksiyonu ise, genellikle penisilinle yapılan acil tedaviye başlanması zorunludur. Tedavi sonrasi tam iyileşme ya da en azından kalıcı bir düzelme elde edilir.

Son düzenleyen Safi; 6 Mart 2017 22:42
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
18 Nisan 2012       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Megaloman Nedir?
kendini beğenmiş,narsist...ayrıca yolda,derste,sokakta her gördüğü vitrin,cam,ayna,cd vb. şeylerin üzerine bakarak kendini izleyen insanlar için kullanılan kelime...
Sponsorlu Bağlantılar
 • kendini dev aynasından gören kişi veya kurum
 • hayat felsefeleri:
 • benden başka kimse zeki değil
 • benden başka kime yakışıklı değil
 • olan insanlar
 • kendini çok büyük gören, sürekli kendisini öven insan için kullanılmaktadır.
Megalomani
Kendini büyük görme sapıncı. İnsanın gerek bedensel (vücut iriliği, cinsel güç gibi), gerek zihinsel ve gerekse toplumsal değerini, olduğundan üstün görme eğilimiyle kendini belli eden bir davranış bozukluğudur. Bu, sadece gerçek yeteneklerini abartmak biçiminde sınırlı kalabilir ya da gülünç, ilgi çekici davranışlara yol açan büyüklük sanrısına kadar varabilir. Hastalığın nedeni genellikle, çocukluk çağındaki baskılardır. Ayrıca düşünme, tartma ve eleştirme duygularının zayıflamasıyla da, genellikle yaşlılık ve felçten ileri gelen bunama sonucu ortaya çıkar.
Son düzenleyen Safi; 6 Mart 2017 21:43
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
6 Mart 2017       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ad: Megalomani2.jpg
Gösterim: 282
Boyut: 17.4 KB
Megalomani

Megalomani, büyüklük hezeyanı olarak ta bilinen bu durum kişinin kendisinde olmayan ve gerçekle uyuşmayan üstün özellikleri kendisine yakıştırmasıdır. Bu kendi başına bir hastalık olarak kabul edilmese de, gerçekten şaşırtıcı bir psikolojik sorundur. Megalomani kişinin nitelikleri, yetenekleri ve yaşantısıyla ilgili olarak mantıksız inançlara dayanmaktadır. Bu sorun kendini önemseme duygusunun gerçeğe dayandırılarak, abartılı bir şekilde şekil alan, aşırı bir özgüven değildir. Hiç bir şekilde gerçekle ilgisi olmayan farklı neden sonuç ilişkileri kuran kişiler, üstün yetenekler taşıdıklarına inanır, kendinin farklı özelliklerden dolayı diğer kişilerden üstün olduğunu düşünür ve bunu kabullenir. Bunun insan psikolojisinin en karışık durumlarından biri olduğu söylenebilir. Bu kişiler narsistik kişilik yapısında olurlar. Bebeklik döneminde gösterilen davranışlar çevre tarafından özellikle anne ve baba tarafından hoş karşılanabilir. Yetişkinlik döneminde narsistik kişilikle birlikte gelişen megalomaniyle birlikte sorunlar yaşanmasına sebep olur.

Megalomani sebepleri nedir?
Bu durum üç farklı şekilde ortaya çıkan davranış tipidir. Bunlardan birincisi çoğunlukla huzursuzluk, sinirlilik, gevezelik gibi belirtilerin eşlik ettiği, büyüklük inancı ile davranışlarıyla bir mani olarak ortaya çıkar. İkincisi şizofreni belirtileri verir. Görülen hezeyanlar şizofreni ölçüsünde manik yapıda değildir. Kişiler üstün niteliklere, güce ve zenginliğe sahip olmasını doğalmış gibi görür. Bu megalomanide genelde başkalarının kötülükleriyle karşılaşıldığı zamanda hezeyanlar meydana gelir. Üçüncü megalomani ilerlemiş olan frengi sonucunda beyinde oluşmuş beyin hasarından kaynaklanmaktadır. Frenginin ilk belirtileri çoğunlukla gözden kaçan bir detaydır. Başlangıçta ortaya çıkan belirtilerin hızla kaybolması durumunda, mikroorganizmalar etkisini sürdürmeye devam eder.
Enfeksiyonun beyne yayılması yargılama ve dikkati yoğunlaştırma yeteneğinin bozulmasına, depresyona, hezeyanlara ve megalomaniye sebep olur.

Megalomani belirtileri nelerdir?
Kişide gerçekle ilgisi olmayan hezeyanlar bulunmaktadır. Örneğin, gelir durumu az olan kişinin dünyanın en zenginlerinden biri gibi davranması, görüştüğü kişilere büyük miktarlarda çekler, senetler yazması gibi durumlar bu hezeyanlardandır. Bu kişilerin gösterdiği tavırlarla çevresinde bulunan dostları, arkadaşları onu terk eder. Her alanda görülebilen megaloman kişiler, genellikle kendi işlerinde başarılı olurlar. Belirtiler gösteren herkes megaloman olarak kabul edilmemelidir. Normal sayılan kişilerde megalomani belirtileri gösterebilir. Kişilerde aşırı derecede kendini beğenme, büyüklük ya da üstünlük hissine kapılma, başkalarının içinde bulunduğu duyguları anlayamama, kendisine yapılan eleştirileri anlamazdan gelerek, hassas davranışlar sergilemek gibi belirtiler gösterebilir. Aynı zamanda kişilerde kibir görülebilir, kurallara uymama izlenebilir. Kendilerinde olan büyüklük hezeyanlarının başkaları tarafından desteklenmesini isterler. Karşısındaki tarafından sevilmeyi beklerler. Dünyadaki her şeyin kendileri için yaratıldığını düşünerek, bencillik sergilerler.

Megaloman özellikleri
 • Kendilerine aşık aslanlar, diğerlerine sataşırlar. Ne kadar kompleks varsa, o kadar çok gürlerler.
 • Başkalarını beğenmezler.
 • Beğendikleri varsa şayet, ya kendilerine benziyordur, ya onların altında eziliyordur, ya da efendiliğinden ses çıkarmıyordur, dolayısıyla bir tehlike teşkil etmiyordur.
 • Aynaların içine düşerler. Narsisizm, megalomaninin estetik koludur.
 • İleri derecede megalomanlar, kimseyi dinlemez.
 • Sürekli sitayiş isterler.
 • Etraflarını bol bol şakşakçı, sülük “arkadaşlar” ve aptal ya da fazlasıyla sabırlı eşlerle donatıp, küçük krallıklarında rahatça kükrerler.
 • Onları eleştiren edepsizleri asla kaale almadıkları için yenilenmezler. Hepaynı söylemleri pişirip pişirip karşımıza dikerler.
 • Çoğu, sinirsel hastalıklardan mustaripdir. Mideleri, kalpleri, ruhları ekşidir.
 • Megaloman olduklarını asla kabul etmezler.
Megalomani tedavisi nasıl yapılır?
Uygulanacak tedavi megalomaniye sebep olan etkene bağlı olarak yapılacaktır. Şizofreni ve maniyle birlikte yaşanırsa, ilaç kullanımı ve psikoterapi birlikte uygulanmalıdır. Hastalar tam olarak iyileşme göstermese bile, belli oranda iyileşme sağlanabilir. Frengiye bağlı yaşandığında, penisilin tedavisi uygulanabilir. Bu şekilde tam bir düzelme sağlanabilir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
6 Mart 2017       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Megalomani
Ad: Megalomani3.jpg
Gösterim: 389
Boyut: 15.0 KB

kısaca büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu olarak açıklanabilir. Bir başka ifadeyle de kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştıran kişilere ise megaloman denilmektedir. Fransızca kökenli olan bu kelime çoğunlukla tıp terimi olarak karşımıza çıkar. Megaloman olan kişi ise derin bir psikolojik soruna sahiptir. Megalomani, kendi başına bir hastalık olarak kabul edilmemesine karşın bir psikolojik durum olduğuna şüphe yoktur. Ancak belirtilebilir ki megalomani, kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, aşırı bir özgüven değildir. Megalomani çoğunlukla kişinin, kendi yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız boş inançlara dayanır. Fransızca mégalomane “büyüklük hastası” sözcüğünden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Mégalomane kelimesi ise mega ”büyük ve Fransızca manie ”delilik, cinnet” sözcüklerinden oluşur. Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanımı ”Megalomaniye tutulmuş olan, kendini çok büyük gören kimse” olarak yapılmaktadır. Yine Türk Dil Kurumu sözlüğünde megalomani terimi ise ”büyüklük hastalığı” şeklinde tanımlanır.

Megaloman Nedir?

Megaloman terimini kişinin gerçekle bağlantısı olmayan, gerçek dışı üstün niteliklere sahip olduğunu sanması şeklinde özetleyebilir. Halk arasında kullanım olarak bu kelime çoğunlukla megolaman şeklinde kullanılmaktadır. Ancak bilinmektedir ki bu yanlış bir kullanımdır. Bu kelimenin aslı megalomandır. Megaloman, megalomani rahatsızlığı bulunan kişilere denilmektedir. Megaloman kimseler ise gerek iş gerekse de sosyal yaşantımızda yani hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilmektedir. Megalomani ise kendini beğenmiş, kendini her şeyden ve herkesten büyük gören ve kişilerin sürekli kendisini övme gibi belirtileri olan bir rahatsızlıktır. Yani Megaloman bir kişide kendini beğenme, kendini her şeyden büyük görme, sürekli kendisini övme gibi belirtiler görülür. Bu hastalığın tanısı ile birlikte tedavisi de mümkün olabilmektedir. Megaloman kimseler her alanda görülebilir. Ancak megalomani belirtilerini gösteren her kişide Megaloman olarak tanımlamak doğru değildir. Bir çok normal insanlarda bu tür davranışlar gösterebilirler. Megaloman kişiler ise gösterdiği tavırlar karşısında çevresinde dost ve arkadaş olarak çoğunlukla kimseyi bulamazlar. Buna karşın kendi işlerinde başarılı olabilme şansları yüksektir.

Megaloman Kişilerin Temel Özellikleri
 • Megaloman insan çoğunlukla kendisinden daha üstün bir kişilik yanında bulunmak istemez. Bu durum onun aşağılık kompleksini ortaya çıkarır. O kişi hakkında kusur arayıp onu küçültmeye, aşağılamaya çalışacaktır ya da tam tersi o kişi ya da kişilerden her zaman uzak durmaya çalışacaktır. Bu ve buna benzer durumlardan ötürü, megaloman insanların sosyal ilişkilerinin iyi olması çok zayıf bir ihtimaldir. Bu sebeple bu kişilerin iş hayatlarının tersine sosyal yaşantıları oldukça eksiktir. Bütün bu davranışların sonucu olarak megaloman kimseler kibirli, kendini beğenmiş, burnu büyük ve benzeri sıfatlarla damgalanarak toplum tarafından asosyalize edilmektedir. Megaloman insanların bu dışlanma durumuna tepkisi ise oldukça şaşırtıcıdır: Bu kimseler; yine kendi büyüklük ve eşsizliklerine inanacaktır ve kendisini dışlayan insanları, kendisini anlamamakla, cahillikle veya aptallıkla suçlayacaktır.
 • Megaloman bir kişinin kendi kusurlarını kabul etmesi fazlasıyla zordur. Ufacık bir hatalarını kabul etme ihtimalleri bile onlar için oldukça zorlayıcı olacaktır. Bu sebeple bu kimseler asla hata yapmamak üzerine odaklanmışlardır. Yoksa aşağılanacak ve o şişmiş, haddinden çok büyük olan zavallı egoları yara alacaktır. Bundan kaynaklı bu kimseler her zaman diken üstünde olurlar ve huzursuz bir hayatları olur.
 • Bu insanların bazıları ise üstün yeteneklere sahiptir. Bu, durumu daha vahim ve içinden çıkılmaz bir hale sokar. Çünkü artık kendilerini destekleyecek objektif bir üstünlükleri bulunmaktadır ve bunu hiç kimse reddedemeyecektir. Üstün yanlarını her zaman ön plana çıkaracaklar ve hatta sahip oldukları yeteneğin dünyanın en önemli yeteneği olduğunu iddia edecekler ya da bunu ima edeceklerdir.
 • Megaloman insanlar çoğunlukla dünyaya at gözlüğüyle bakan dar görüşlü kişilerdir. Sabit fikirlidirler çünkü en iyi ve doğru olanı onlar bilmektedirler. Bu kimselere bir şey anlatmak ya da öğretmek neredeyse imkansızdır. Çünkü başkasından bir şey öğrenmek onların gururunu zedeleyecektir. Bu nedenle kendi kendilerine öğrenmekten daha büyük zevk alırlar.
Megalomani Rahatsızlığı Nedir?
Megalomani, büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu yani kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırması ve derin bir ruhsal sorunun belirtisidir. Şaşırtıcı bir psikolojik rahatsızlık olarak ifade edilmektedir. Megalomani kişinin, yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız inançlara dayanmaktadır. Ancak belirtilmesi gerekir ki bu durum kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, aşırı bir özgüven değildir. Megalomani tam anlamıyla bir kimsenin kimsenin, kendi bedeni ve zihni yeteneklerine, kudretine aşırı değer vermesi, kendini büyük görmesi hali ile karakterize, psikiyatrik bir bozukluk. İnsanın gerek bedeni (vücudun iriliği, gücü ya da cinsel kudret.), gerek zihni ve sosyal değerini, olduğundan üstün ve büyük görmek eğilimidir. Bu terimin kapsamına giren, abartılmış bir kendine önem verme durumu, en karakteristik olarak manide ve paranoid hastalıklarda görülür. Paranoid hastalıklarda, megalomaninin fikir içeriği daha tuhaf ve sistemlidir. (örneğin soylu bir aileden geldiğine ya da Tanrının elçisi olduğuna inanır) Manide ise, birçoğumuzda görülen bir eğilim olan kendini önemseme ve övmenin sınırsız bir abartılması biçiminde belirir (örneğin büyük bir yeteneğe, sezgiye veya servete sahip olduğuna inanır). Bu bozukluk, ya sadece gerçek kabiliyetlerini mübalağa etmek şeklinde sınırlı kalır veya acayip, gülünç, ilgi çekici davranışlara yol açan büyüklük budalalığına kadar ilerler. Megalomani, gerek düşünüp tartma ve tenkit duygusunun zayıflamasıyla özellikle felç ve yaşlılıktan ileri gelen bunama ile birlikte gerek anormal bir ruh yapısı hastalığı sonucunda belirir. Gurur, kudret, asalet ve ihtiras düşüncelerinde artma olur. Megalomanyak hezeyanları olan kişi, kendini imparator, devlet başkanı ya da çok ünlü bir artist olarak görebilir. Bu haller; Paranoia denilen akıl hastalığının belirtileri olarak ortaya çıkabilir.
kaynak: psikolojik.gen
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Etiketler: Megalomani Nedir?