Arama

Uluslararası Örgüt

Güncelleme: 18 Mayıs 2009 Gösterim: 9.725 Cevap: 0
ahmetseydi - avatarı
ahmetseydi
VIP Je Taime
18 Mayıs 2009       Mesaj #1
ahmetseydi - avatarı
VIP Je Taime
Uluslararası örgüt, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, devletler tarafından kurulmuş olan veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulmuş örgütlere verilen addır. İki tip uluslararası örgüt vardır:
 • Uluslararası devletlerarası kuruluşlar, üyeleri egemen devletler ve diğer uluslararası devletlerarası kuruluşlar olan resmi kuruluşlardır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, ASEAN bunlara örnek olarak gösterilebilir.
 • Sivil Toplum Kuruluşları, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel kuruluşlardır.

Sponsorlu Bağlantılar
Örnek Kuruluşlar


Küresel Kuruluşlar:
 • Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar
 • Interpol
 • Dünya Ticaret Örgütü

Bölgesel Kuruluşlar:
 • Avrupa Konseyi
 • Avrupa Birliği
 • ASEAN
 • Şanghay İşbirliği Örgütü
 • NAFTA
 • NATO

Finansal Kuruluşlar:
 • Uluslararası para fonu (IMF)
 • Dünya Bankası

TAM LİSTEA

 • Afrika Kalkınma Bankası
 • AKP Ülkeleri (Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu)
 • Avrasya Ekonomik Topluluğu
 • Avrupa Birliği (European Union, EU)
 • Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union Européenne de Football Association, UEFA)
 • Avrupa Konseyi - Tüm Avrupa Ülkelerinin (46 ülke) ve kıta dışından gözlemcilerin olduğu konsey (AB değil)
 • Avrupa Konseyi Genel Kongresi - CLRAE
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM - 46 Avrupa ülkesi
 • Avrupa Birliği Belediyeler Konseyi - CEMR
 • Avrupa Coğrafya Kurumu - EGEA - network ile ilgili özel kuruluş.
 • Avrupa Yayın Birliği - EBU - Avrupa Kamu Kanalları arasında kurulmuş bir kuruluş.
 • Avrupa Kanser Tedavisi ve Araştırmaları Örgütü - Avrupalı ilaç firmaları arasında özel.
 • Avrupa Posta ve Telekom İdareleri Konferansı - CEPT -ETSI oldu.
 • Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü - ETSI
 • ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
 • Afrika Birliği
 • Arap Birliği
 • Agadir- Kuzey Afrika Ülkeleri Ekonomik İşbirliği
 • Asya-Afrika Yasal Danışma Örgütü
 • Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği - APEC
 • Amerika Devletleri Birliği - OAS
 • Amerika Kıtası Hava Kuvvetleri Sahası Kooperatifi - SICOFAA
 • Amerika Devletleri Konseyi
 • Asya Kalkınma Bankası -
 • Asya İnsan Hakları Merkezi - Hindistan ve çevresindeki bazı ülkeler
 • Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı - CICA
 • Avrasya Ekonomi Topluluğu (Eurasian Economic Community, EURASEC, EAEC)
 • Arktic Konseyi - Kuzey Kutbu ülkeleri
 • Asya Kıtası İşbirliği Diyaloğu
 • And Ülkeleri Grubu
 • And Ülkeleri Ekonomik Topluluğu - Bolivya-Peru-Ekvador-Kolombiya
 • Avustralya Grubu - OECD ülkelerinin askeri işbirliği oluşumu
 • ASEM - Asya & Avrupa Kıtası Buluşmaları.
 • ASEF - Asya & Avrupa Kıtası Kuruluşu.
 • Avrupalı Az Konuşulan Diller Bürosu - EBLUL Avrupa Konseyi'nin desteklediği özel kuruluş.
 • Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi - ECMI Avrupa Birliği'nin desteklediği özel kuruluş.
 • Avrupa Sivil Havacılık Konferansı - ECAC
 • Avrupa Üniversite Enstitüsü
 • Avrupa Yeni Demokrasiler Gençlik Forumu
 • Avrupa-Avustralya Bilim ve Teknoloji İşbirliği Forumu
 • Avrupa Patent Ofisi - EPO
 • Avrupa Patent Enstitüsü - EPI
 • Avrasya Patent Teşkilatı - EAPO
 • Alman İşadamları Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi - NMI

B

 • Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States, CIS)
 • Bağlantısız Ülkeler Hareketi (Non-Aligned Movement, NAM)
 • Baltık Denizi Devletleri Konseyi (Council of the Baltic Sea States, CBSS)
 • Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States, ECOWAS)
 • Batı Avrupa Birliği (Western European Union, WEU)
 • Batı Nordic Konseyi (West Nordic Council)
 • Benelux
 • Bengal Körfezi Ülkeleri Multi Sektörel Girişim Teknik ve Ekonomik Topluluğu (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)
 • Birleşmiş Milletler (United Nations, UN)
 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
 • Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
 • Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu (United Nations Compensation Commission, UNCC)

C/Ç


 • Commenwealth Realm - İngiliz Kraliyetine bağlı ülkeler
 • Commonwealth Savaş Toplu Mezarları Komisyonu- Uluslar topluluğu üyeleri arasında.
 • CERN- Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı
 • Camphill Hareketi - İşçi ve köylü hakları ile ilgili 22 ülkede faaliyet gösteren özel örgüt.
 • CROWCASS - Birleşmiş Milletler nezdinde Savaş Suçluları Birimi
 • CERLALC - Latin Amerika Ekonomik Teşkilatı
 • Comecon - dağıldı. Eski komünist ülkeler
 • CAFTA
 • CIPEC - Bakır ihracatçısı ülkeler arasında.
 • Çok Yönlü Nükleer Denemeleri Yasakları Antlaşması - CTBT
 • Çek Cumhuriyeti Uluslararası Buluşmalar Enstitüsü - özel girişim.

D


 • D-8 (Developing 8)
 • Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (East African Community, EAC)
 • Doğu ve Orta Afrika Ortak Pazarı (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)
 • Dünya Bankası (World Bank)
 • Dünya Korunma Birliği (World Conservation Union, IUCN)
 • Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union, UPU)
 • Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO)
 • Dünya Sağlık Örgütü Su Kaynaklarını Koruma Konseyi (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC)
 • Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO)

E/F


 • Ekonomik İşbirliği Örgütü (Economic Cooperation Organization, ECO)
 • Envision EMI, LLC
 • ETC Grubu (ETC Group, Action Group on Erosion, Technology and Concentration)
 • EURODOC (European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers)
 • Europa Nostra
 • Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Francophone)

G

 • Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO)
 • Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnsiyatifi - [Balkanlar] - resmi girişim.
 • Güney Afrika Kalkınma Teşkilatı
 • Güney Afrika Gümrük Birliği - SACC -
 • Güney Amerika Milletleri Topluluğu - CSN
 • G8 - Gelişmiş Sekizler
 • G20 - Dünyanın en büyük 20 ekonomisi
 • G20 developing nations - Gelişen 20 ülke ekonomisi
 • Grup 15'ler - Asya, Güney Amerika ve Afrika'nın gelişen 15 ülkesi
 • G77 - Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya dışındaki ülkeler
 • Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı - SAARC - Hindistan Ana Kıtası Ülkeleri
 • Genç Liderlik Kongresi - CYLC - Özel girişim.
 • G-3 - Meksika-Kolombiya-Venezuella Serbest Dolaşım Antlaşması.
 • G4 bloc - Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika arasında ticari amaçlı birlik.
 • G4 nations - Brezilya,Almanya,Japonya ve Hindistan arasında siyasi birliktelik.
 • Güney Pasifik Forumu - PARTA oldu.
 • Güney Pasifik Ekonomik İşbirliği Bürosu - PARTA oldu.
 • Güney Pasifik Bölgesel Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması - PARTA oldu.
 • Güney Pasifik Yerbilimi Komisyonu - SOPAC - deprem,tsunami ile ilgili devletler arası.
 • GPPP- Global Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları - yeni dünya sağlık oluşumu
 • GUAM -Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moldova siyasi birliktelik.
 • Güney Asya Ortak Çevre Programı - SACEP - Hint kıtası ülkeleri arasında.
 • GBIF - Global Biyolojik Farklılık Bilgi Yardımı - özel kuruluş.
 • GCDT - Global Ürün Farklılığı Misyonu - özel kuruluş.
 • Global Land Coalition- Global Toprak Koalisyonu - özel kuruluş.

H

 • Hint Okyanusu Komisyonu - Hint Okyanusundaki ada ülkeleri arasında siyasi birlik.
 • Hint Okyanusuna Kıyısı Olan Ülkeler Bölgesel İşbirliği Örgütü - IOR-ARC
 • Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi - Kuzeydoğu Afrika ülkeleri arasında.

I/İ

 • Interpol
 • ICBS- Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü -kültürlerle ilgili özel örgüt-
 • IACERHRG - Uluslararası Kafkasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu
 • IGAD - Hükümetlerüstü Somali Barış Destek Misyonu
 • İngiliz Topluluğu (Commonwealth of Nations)
 • İslam Konferansı Örgütü (Organization of the Islamic Conference, OIC)

K/L


 • Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
 • Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Organization of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC)
 • Karayip Ortak Pazarı (Caribbean Community, CARICOM)
 • Karayip Ülkeleri Topluluğu (Association of Caribbean States, ACS)
 • Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee, DAC)
 • Kızılay (Red Crescent)
 • Kızılhaç (Red Cross)
 • Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, CCASG, Persian Gulf Cooperation Council, GCC)
 • Kuzey Amerika Bağımsız Ortak Kuvvetleri (Independent Task Force on North America)
 • Kuzey Amerika Güvenlik ve Refah Ortaklığı (Security and Prosperity Partnership of North America, SPP)
 • Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement, NAFTA)
 • Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
 • Latin Birliği (Latin Union)

M/N

 • MERCOSUR Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı
 • Melanezya Öncü Grubu - Pasifik ülkeleri arasında
 • Millenium Challenge Corporation - toprak ile ilgili uluslararası dernek.
 • Nordic Konseyi (Nordic Council)


O


 • Orta Asya İşbirliği Teşkilatı - CACO - ECO oldu.
 • OECD
 • OPEC
 • Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu - CABEI
 • Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı - CACM
 • Orta Avrupa Ülkeleri İnsiyatifi - CEI
 • Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu - CEMAC


P


 • Portekiz Dili Konuşan Ülkeler Topluluğu - CPLP
 • Pasifik Adaları Bölgesel Organizasyonlar Konseyi - CROP - Pasifik ülkeleri arasında
 • Pasifik Adaları Forumu
 • Pasifik Bölgesi Serbest Ticaret Antlaşması- PARTA
 • Pasifik Ada Ülkeleri Ticaret Antlaşması- PICTA
 • Pasifik Ada Ülkeleri Yakın Ekonomik İlişkiler Antlaşması - PACER
 • Pasifik Topluluğu Sekretaryası - SPC

R


 • Rhine Denizcilik Merkezi Komisyonu - CCNR - Rhine bölgesindeki Avrupa ülkeleri
 • Rio Grubu- Latin Amerika Ülkeleri arasında siyasi birlik.
 • Rus-Belarus Birliği - Rusya ile Belarus arasında sonsuz siyasi,ekonomik işbirliği.

S/Ş

 • Sadabat Paktı- Atatürk dönemi doğu komşular ile siyasi birliktelik. Bugün; ECO
 • Sırbistan-Malta Dostluk Antlaşması
 • Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organisation, SCO)

T


 • Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi
 • Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
 • Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (Türksoy)

U


 • Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice, ICJ)
 • Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International, AI)
 • Uluslararası Bitki Genetiği Araştırma Enstitüsü (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI)
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation, ILO)
 • Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu - (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR)
 • Uluslararası Festival Organizasyonları Federasyonu (Federation Internationale des Organisations de Festivals, FIDOF)
 • Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (Fédération Internationale de Football Association, FIFA)
 • Uluslararası Orman Araştırma Birliği Organizasyonu (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO)
 • Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF)
 • Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışma Merkezi (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR)
 • Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union, ITU)


V

 • Visegrád Grubu - Polonya-Çek Cumhuriyet-Slovakya-Macarsitan arasında sonsuz işbirlik.
 • WEF - Dünya Ekonomik Forumu - işadamları ve siyasiler arasında özel teşebbüs.
 • WHO - Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
 • WFUNA - The World Federation of United Nations Associations
 • WIPO - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü - özel kuruluş.
 • WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı
 • World Federation of Right to Die Societies - özel kuruluş.
 • World Camp - Üniversiteler arasında.
 • Wassenaar Anlaşması - Avrupa ve Amerika ülkeleri arasında dış ticaret ilişkilerinde uygulanan kodlar


Y


Yeni Güvenli Çevrede Kıtasal Başarı Oluşumu - Kuzey Amerika ülkeleri arasında.Vikipedi


ѕнσω мυѕт gσ ση ツ

Benzer Konular

31 Mart 2016 / mykilceksin99 Soru-Cevap
11 Aralık 2015 / ThinkerBeLL X-Sözlük
26 Kasım 2012 / ThinkerBeLL Mimarlık
26 Mayıs 2009 / ThinkerBeLL Siyasal Bilimler
4 Ağustos 2011 / Misafir Taslak Konular