Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 31 Temmuz 2016  Gösterim: 7.913  Cevap: 2

Ali Çetinkaya

29 Ağustos 2008 17:47       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Üye

Çetinkaya Ali

Ad:  ali çetinkaya1.jpg
Gösterim: 123
Boyut:  28.8 KB

(d. 1878, Afyon - ö. 21 Şubat 1949, İstanbul)
asker ve siyaset adamı.
Sponsorlu Bağlantılar

Kurtuluş Savaşı’nda Ayvalık’ta ilk direnişi örgütlemiş, Cumhuriyet döneminde bayındırlık ve ulaştırma bakanlığı yapmıştır.
Afyon Rüştiyesi’nde ve Bursa Askeri İdadisi’nde okudu. 1898’de Mekteb-i Harbiye’yi bitirdi. Makedonya ve Arnavutluk’ta çetecilere karşı yapılan savaşlara katıldı. 1907’de Manastır’da ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi, cemiyetin örgütlenmesinde rol oynadı. II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra Bulgar çetecilerine karşı gönderilen güçlerin komutanlığını yaptı. Trablusgarp Savaşı’nda (1911-12) Derne’de İtalyanlara karşı çarpıştı.

I. Dünya Savaşı’nda İrak, Kafkasya ve Makedonya cephelerinde görev aldı. 1917’de kaymakam (yarbay) oldu. Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918) ardından Ayvalık bölgesindeki 72. Alay komutanlığına atandı. 29 Mayıs 1929’da Ayvalık’ı işgal eden Yunanlılara karşı ilk direnişi başlattı ve halkın da direnişe katılmasını sağlayarak Ayvalık cephesini oluşturdu.

Ocak 1920’de İstanbul’da toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusam’na Afyon mebusu olarak katıldı. İngilizlerin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmelerinden sonra Malta’ya sürüldü. 1921’de serbest bırakılınca Ankara’ya gitti ve Afyonkarahisar milletvekili olarak TBMM’ye katılarak Müdafaa-i Hukuk grubunda yer aldı. Halk Fırkası’mn (sonradan Cumhuriyet Halk Partisi) meclis grubu başkan vekilliğini yaptı. 1925’te TBMM’de tartıştığı Ardahan milletvekili Halit Paşa’yı vurdu.

Aynı yıl Ankara İstiklal Mahkemesi başkanlığına getirildi. Bu mahkeme 1926’da Mustafa Kemal’e İzmir’de düzenlenen suikast ile ilgili görülen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TpCF) kurucuları ile eski İttihatçıları da yargıladı. Çetinkaya 16 Şubat 1934’te nafia vekilliğine (bayındırlık bakanlığı) atandı ve bu görevi 3 Nisan 1939’a değin, 6. ve 7. İnönü, 1. ve 2. Bayar, 1. Refik Saydam hükümetlerinde sürdürdü. 3 Nisan 1939’da kurulan 2. Refik Saydam hükümeti döneminde ilk kez oluşturulan muhabere ve münakale vekilliğine (ulaştırma bakanlığı) getirildi.

20 Kasım 1940’ta bu görevden ayrılan Çetinkaya, ölümüne değin Afyonkarahisar milletvekilliğini sürdürdü.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 31 Temmuz 2016 00:15


ener
23 Mayıs 2011 11:35       Mesaj #2
ener - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  Kel_Ali_Bey_Çetinkaya.jpg
Gösterim: 124
Boyut:  6.4 KB

Ali Çetinkaya(1878 Afyon-1949 İstanbul), Türk devlet adamı ve asker. Bursa Askerî Lisesi'nden sonra Harp Okulu'nu bitirdi. Arnavutluk ve Makedonya sınır karakollarında görev yaptı. I. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaştı.

1917'de yarbaylığa yükseldi. Daha sonra Ayvalık bölge kumandanı oldu. Ayvalık'ta Millî Mücadele cephesini kurdu. 1920'de Afyon milletvekili olarak İstanbul'da toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katıldı. İstanbul'un işgali üzerine, Kuvayı Milliye'den olduğu için 16 mart 1920'de Malta'ya sürüldü. 1921'de serbest bırakıldıktan sonra Ankara'ya döndü. Cumhuriyet Halk Partisi idare meclisinde görev aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci döneminde tekrar Afyon milletvekili seçildi.

1925'te kurulan Ankara İstiklâl Mahkemesi'nin başkanlığını yaptı. Daha sonra ulaştırma bakanı oldu (1939-1940). Adı, Ayvalık Körfezi'nde bulunan ve eski adı Cunda olan adaya verilmiştir. Ayrıca Hans Kohn'dan çevirdiği "Türk Milliyetçiliği" (1944) adlı bir de kitabı vardır.

Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs

Son düzenleyen Safi; 31 Temmuz 2016 00:16
31 Temmuz 2016 00:08       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

ÇETİNKAYA (Ali)

Ad:  ali çetinkaya2.jpg
Gösterim: 112
Boyut:  26.3 KB

Kel Ali de denir
turk asker ve siyaset adamı
(Afyonkarahisar 1878 - İstanbul 1949)

Afyon Rüştiyesi,Bursa Askeri idadisi ve Harp okulu'nu bitirdi, subay oldu (1898). Arnavutluk ve Makedonya'da ayrılıkçı çetelerin bastırılması çalışmalarında görev aldı, ittihat ve Terakki cemiyeti ne girip (1907) bu derneğin eylemlerine katıldı Meşrutiyet'in ilanından sonra Balkanlar da bulgar çetecileriyle savaşacak birliğin komutanlığına getirildi. Türk-İtalyan savaşı başlayınca Trablusgarp'a savaşmaya giden gönüllü subaylara katılıp (1911), Derne cephesinde Mustafa Kemal'in (Atatürk) komutası altında savaştı Balkan savaşlarında (1912-1913), Birinci Dünya savaşı nda Irak ve Kafkas cephelerinde görev aldı.

Mondros ateşkesinde karargâh, Ayvalık'ta bulunan 172. piyade alayının yarbay rütbesinde komutanı idi (1918). Yunanlıların İzmir ı işgalinden sonra işgal alanını genişletmeleri karşısında, komutasındaki düzenli ordu birlikleriyle Ayvalık’ta Yunanlılar'a karşı bir cephe oluşturup ilk ulusal direniş savaşını veren komutan oldu Eski Edremit kaymakamı Köprülülü Hamdı Bey'ın oluşturduğu yöre halkından milislerle Ayvalık cephesini kurdu. Balıke sır kongresi kararları gereğince bir süre bu ceRhe komutanlığını yürüttü.

Sivas, kongresinde seçilen Heyeti temsiliyenin baskısı üzerine yapılan seçimlerden sonra oluşan son OsmanlI Meçlisi mebusanı'na Afyon mebusu seçildi, İstanbul'a gitti (1920). 16 mart 1920'de Meclisi mebu- san'ın İngilizler ce basılması sonrasında tutuklanan öteki kuvayı milliyeci mebuslarla birlikte Malta adasına sürüldü, hapis edildi Salıverilince Ankara'ya gelip ilk TBMM'ye Afyonkarahisar milletvekili olarak katıldı (1921) Ankara İstiklal mahkemesinin başkanı oldu. İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya karşı düzenlenen suikast girişimi (1926) sanıklarını yargıladı, suçu saptananların asılmaları kararını verdi.

1919 yılında seçildiği milletvekilliği, ölüm tarihi olan 1949'a kadar aralıksız otuz yıl sürdü. 6. ismet Paşa kabinesinde (1933-1939) nafıa (bayındırlık) bakanı oldu ve bu görevini Celal Bayar, Refik Saydam kabinelerinde de sürdürdü. 2. Refik Saydam hükümetinde yeni kurulan muhabere ve münakale (ulaştırma) bakanlığına getirildi (1939-1940). Bu bakanlıkları sırasında yabancı şirketlerin millileştirilip devletleştirilmesi, demiryollarının ve limanların geliştirilmesinde büyük katkılan oldu. Bakanlığı döneminde yatırılan demiryolu köprülerinin üstünden ilk kez tren geçerken müteahhit ve mühendisleri, bu köprülerin sağlamlığını denetlemek için altında tutması ile ünlüdür. Ankara garı, Afyon garı, Ankara'da bakanlıklar, döneminde yapılmış büyük yapılardır. Adı Afyon'da bir istasyona verilmiştir.

Kaynak: Büyük Larousse


Daha fazla sonuç:
Ali Çetinkaya

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç