Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 9 Mart 2017  Gösterim: 13.561  Cevap: 3

Damat Ferid Paşa

2 Eylül 2008 21:38       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Üye

Ferid Paşa (DAMAT)

Ad:  Damat Ferid Paşa2.JPG
Gösterim: 276
Boyut:  44.6 KB

tam adı MEHMED FERİD PAŞA
(d. 1853, İstanbul - ö. 6 Ekim 1923, Nice, Fransa),
Sponsorlu Bağlantılar
son Osmanlı sadrazamlarından.

Kurtuluş Savaşı’na karşı takındığı düşmanca tutumla tanınmıştır. Şûra-yı Devlet (Danıştay) üyesi, Arnavut asıllı Seyyid Haşan İzzet Efendi’nin oğludur. Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçiliklerinde kâtiplik yaptı. Sultan Abdülmecid’in kızı ve VI. Mehmed’in kız kardeşi Mediha Sultan’la evlenerek saraya damat oldu. Bir ara İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişki kurduysa da kısa süre sonra cemiyete karşı tavır aldı. 11 Kasım 1911’de oluşturulan, İttihat ve Terakki karşıtı Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurucuları arasında yer aldı, fırkanın ilk başkanı oldu (25 Kasım). Bu görevi Haziran 1912’ye değin sürdürdü.

İttihat ve Terakki’nin iktidarı döneminde (1913-18) siyasal yaşamda pek etkin olmayan Ferid Paşa, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıktığını belgeleyen Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra farklı tarihlerde beş kez sadrazamlığa getirildi (10 Mart, 19 Mayıs 21 Temmuz 1919, 5 Nisan ve 31 Temmuz 1920). Sadrazamlığı sırasında Osmanlı delegasyonu başkanı olarak Paris Barış Konferansına (1919) katıldı. İtilâf devletlerinin Osmanlı topraklarında giriştiği işgali durdurmak amacıyla başlatılan ulusal direnişe karşı çıktı.

Bu amaçla toplanan Sivas Kongresini engellemeye çalıştı. Ulusal direnişin askeri gücü olan Kuva-yı Milliye’ye karşı Kuva-yı İnzibatiye’yi örgütledi. Nemrut Mustafa Paşa divanından Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında idam kararlan çıkarttı. Ülkenin paylaşılmasını öngören Sevres Antlaşmasinm (1920) hazırlıklanna katıldı. Kuva-yı Milliye’nin gücünü görerek Mustafa Kemal’le anlaşmaya çalışan, bu nedenle Ankara ve İstanbul hükümetlerinin uzlaşmasını isteyen İtilâf devletlerinin baskıları sonucunda, beşinci kez getirildiği sadrazamlıktan, 17 Ekim 1920’de ayrılmak zorunda kaldı. Kurduğu bütün hükümetlerde hariciye nazırlığını, son iki hükümette de buna ek olarak harbiye nazırlığını üstlenen Ferid Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın başarısının kesinleştiği günlerde, 21 Eylül 1922’de ailesiyle birlikte yurtdışına çıkarak Fransa’ya yerleşti.


Son düzenleyen Safi; 9 Mart 2017 23:40


Daisy-BT
6 Haziran 2011 23:13       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  Damat Ferid Paşa4.JPG
Gösterim: 206
Boyut:  66.0 KB
Damat Ferid Paşa

Doğum: 1853, İstanbul
Ölüm: 1923, Nice/Fransa)
Son dönem Osmanlı sadrazamlarından.

Hariciyede küçük bir memurken II. Abdülhamit'in dul kız kardeşi Mediha Sultan ile evlendi ve hızla yükselmeye başladı. Devlet Şûrası üyesi (1886), iki yıl sonra vezir oldu. Evlendikten sonra vaktinin çoğunu eşi Mediha Sultan'ın Baltalimanı'ndaki yalısında geçirdi. II. Meşrutiyet'in ilânı üzerine Ayan Meclisi üyeliğine seçildi. Bir süre sonra İtilâf ve Hürriyet Partisi'nin kurucuları ve ileri gelenleri arasına girdi. I. Dünya Savaşı'nın sona erip İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin kaçmaları üzerine etkinliği daha da arttı.

Padişah Vahdettin'e gözü kapalı İngiliz taraftarlığı politikası güdülmesini telkin etti ve padişahı buna inandırdı. İlk defa 10 Mart 1919'da sadrazam oldu. Vahdettin'i kesin etkisi altına aldığından, beş kez sadrazamlığa getirildi. Anadolu'daki ulusal hareketi bastırmak amacıyla, Kuvayı İnzibatiye'yi kurdu. Kurtuluş için savaşanları asi ve eşkıya olarak ilân etti. Bir İngiliz kuklası hâline geldi ve Sevr Antlaşması gibi antlaşmaları imzalamaktan çekinmedi. 17 Ekim 1920'de istifa etti. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması üzerine Fransa'ya kaçtı ve orada öldü.

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 9 Mart 2017 23:40
9 Mart 2017 18:16       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Damat Ferid Paşa
Ad:  Damat Ferid Paşa3.JPG
Gösterim: 150
Boyut:  53.7 KB

Doğum Tarihi: 1853 İstanbul
Ölüm Tarihi: 06.Ekim.1923 Nice, Fransa

Damat Ferid Paşa, asıl adı Mehmed Ferid Paşa olan ve Kurtuluş Şavaşı’na karşı olmasıyla tanınan Osmanlı devlet adamı, son Osmanlı sadrazamlarından.

1853 yılında İstanbul'da, Danıştay üyesi, aslen Arnavut olan, Seyyid Hasan İzzet Efendi’nin oğlu olarak dünyaya gelen Damat Ferid, Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçiliklerinde katiplik yaptı.

Sultan Abdülmecid’in kızı ve IV. Mehmed’in kız kardeşi olan Mediha Sultan’la evlenerek saraya damat olan Ferid Paşa, bir dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin içinde bulunmasına karşın kısa süre sonra cemiyetin karşı saflarında yer aldı.
11 Kasım 1911 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı olarak oluşturulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın kurucularından olan Damat Ferid, 25 Kasım 1911’de ilk başkanı olduğu fırkadaki bu görevini, Haziran 1912’ye kadar sürdürdü.

İttihat ve Terakki’nin iktidarda bulunduğu dönem olan 1913 – 1918 seneleri arasında, siyasette etkin role sahip olmayan Damat Ferid Paşa, Osmanlı’nın II. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ayrıldığını belgeleyen Mondros Antlaşması’nın ardından 10 Mart, 19 Mayıs, 21 Temmuz 1919, 5 Nisan ve 31 Temmuz 1920 tarihlerinde, birçok kere sadrazamanlığa getirildi.

Mart 1919’da Tevfik Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirilen Damat Ferid, Osmanlı delegasyonu başkanı olrak Paris Barış Konferansı’nda bulundu.
İtilaf devletlerinin Osmanlı toprakları işgal etmelerine direnmek amacıyla başlatılan ulusal direnişin karşısında yer tutan Damat Ferid Paşa, bu amaçla toplanan Sivas Kongresi’ni de engellemeye çalıştı.

Aralarında Nemrut Mustafa Paşa divanından Mustafa Kemal ve arkadaşlarının da bulunduğu İttihatçılar hakkında idam kararı çıkartan Damat Ferid, 21 Temmuz 1919'da tekrar kabineyi kurduktan sonra, Kuva-yı Milliye'yi dağıtmak için Kuvay-i İnzibatiye'yi kurdu ve 1920 yılında ülkenin bölünerek düşman devletler tarafından paylaşılmasını öngören Sevr Antlaşması’nın çalışmalarında bulundu.

Bu icraatları karşısında, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen tepkiler karşısında istifaya zorlanan Damat Ferid, 5 Ekim 1920'de 4. defa sadrazamlığa getirilmesinin ardından kabineyi yenilemek üzere 11 Nisan 1920'de istifa etti.

Aynı sene, 31 Temmuz’da tekrar sadrazamlığa gelen ve bu dönemde Sevr Antlaşması'nı imzalamasının ardından, İstanbul Hükümeti ile TBMM'nin uzlaşmasına engel olduğu gerekçesiyle İngiliz baskısı sonucunda 17 Ekim 1920'de görevinden ayrıldı.
Kurduğu hükümetlerin tamamında hariciye nazırlığı görevini üstlenen Damat Ferid Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığının kesin olarak belirlendiği 21 Eylül 1922 tarihinde ailesiyle birlikte Fransa’ya kaçarak buraye yerleşti. Hayatının geri kalan kısmını yurtdışında geçiren Damat Ferid Paşa, 6 Ekim 1923 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde öldü.
Son düzenleyen Safi; 9 Mart 2017 23:41
9 Mart 2017 18:31       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

DAMAT FERİT PAŞA

Ad:  Damat Ferid Paşa1.JPG
Gösterim: 169
Boyut:  79.0 KB

türk sadrazam
(İstanbul 1853 - Nice, Fransa, 1923).

Şûrayı devlet üyesi Seyyit Haşan izzet Efendi'nin oğlu. Hariciye nezareti hizmetine girerek Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçiliklerinde kâtip olarak görev yaptı. Sultan Abdülmecit'in dul kızı Mediha Sultan ile evlenerek saraya damat oldu (1886) ve hanedana yakınlığının sağladığı olanaklarla şûrayı devlet üyeliğine getirildi; 1888’de vezirlik rütbesi aldı. Londra büyükelçiliğine atanma isteğinin Abdülhamit II tarafından reddedilmesi sonucu eşinin Baltalimanı’ndaki konağında devlet işlerinden uzak yaşamaya başlacı. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra âyan meclisi üyeliğine atandı (1909). ittihat ve Terakki’ye yaranmak için çaba harcamasına karşın, bu girişimlerinde başarılı olamayınca, cemiyetin karşısında yer aldı. Hürriyet ve itilaf fırkası kurucu ve başkanı oldu (1911).

Birinci Dünya savaşı sonunda OsmanlI devleti yenilgiyi kabul edip itilaf devletlerine ateşkesmeyi önerdiğinde, eniştesi padişah Vahdettin tarafından Mondros'a gönderilerek delegasyon başkanlığına getirilmesine sadrazam Ahmet izzet Paşa tarafından "budala" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıldı. Mütarekeden sonraki sadrazam Tevfik Paşa’nın görevden ayrılması üzerine sadrazamlığa getirildi (10 mart 1919). Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri üzerine iki ay sürdürdüğü görevinden ayrılmak zorunda kaldıysa da üç gün sonra yeniden sadrazamlığa atandı (19 mayıs 1919). Yine iki ay kadar kaldığı bu iktidar süresi içinde yurttan kaçan İttihat ve Terakki partisi önderleri Enver, Talat ve Cemal paşaların gıyaplarında ölüm cezasına çarptırılmalarını sağladı. Başarısız olduğu Paris Barış konferansı'na katıldıktan sonra görevinden istifa etti (20 temmuz 1919).

Ancak, ertesi gün yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Anadolu’da gelişen ulusal direniş hareketine karşı Anzavur yönetiminde Kuvayı inzibatiye'yi kurdurdu, Sivas kongresi’ni engellemeye çalıştı (Ali Galip olayı). Meşru bir hükümet işbaşına geçinceye kadar İstanbul'la ilişkiyi kesmeye karar veren ulusal hareketin baskısı karşısında istifa etmek zorunda kaldı (30 eylül 1919). Bazı Mebusan meclisi üyelerinin karşı çıkmasına karşın, dördüncü kez sadrazamlığa atandı (5 nisan 1920). işbirliği yaptığı işgal kuvvetlerinin isteğiyle Mebusan meclisi'nin kapatılmasını sağladı (11 nisan 1920). Ardından Anadolu'daki ulusal kurtuluş hareketini eşkıyalıkla suçlayan fetvayı yayımlattı.

Hükümetini yenilemek amacıyla görevden ayrıldı (30 temmuz 1920), ertesi gün beşinci kez sadrazamlığa getirildi. Sevr antlaşması'nı imzalamasından (10 ağustos 1920) kaynaklanan gelişimlerin Anadolu'da şiddetli tepkiye yol açması üzerine Ankara hükümeti ile İstanbul hükümetinin uzlaşmasına engel olduğunu öne süren işgal kuvvetleri komutanlığının önerisiyle görevden çekildi (27 ekim 1920). Ulusal kurtuluş savaşı’nın başarıya ulaşmasından sonraj yurtdışına kaçtı (22 eylül 1922).

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 9 Mart 2017 23:42


Daha fazla sonuç:
Damat Ferid Paşa

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç