Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 31 Temmuz 2016  Gösterim: 5.031  Cevap: 2

Lala Mustafa Paşa

DiSs-eR
24 Haziran 2010 11:55       Mesaj #1
DiSs-eR - avatarı
Ziyaretçi

Mustafa Paşa (LALA)

Ad:  lala mustafa paşa2.jpg
Gösterim: 247
Boyut:  75.9 KB

KARA MUSTAFA PAŞA olarak da bilinir
(d. Sokoloviç, Bosna - ö. 7 Ağustos 1580, İstanbul)
Sponsorlu Bağlantılar
Osmanlı veziri

Kıbrıs’ı Osmanlı topraklarına katmıştır. Vezir Deli Hüsrev Paşa’nm kardeşiydi. Devşirme olarak saraya alındı. Enderun’da yetişti ve mirahor-ı saniliğe kadar yükseldi. 1555’te Rüstem Paşa’nm sadrazam olmasından sonra önce çeşnigirbaşılığa indirildi, daha, sonra da Safed sancakbeyliğine atanarak İstanbul’dan uzaklaştırıldı. 1556’da o sırada Manisa sancakbeyi olan Şehzade Selim’in (sonradan II. Selim) lalalığına atandı ve Selim’in tahtın tek vârisi olmasında önemli rol oynadı.

1560’ta Van beylerbeyi oldu. Ardından önce Halep, sonra Şam beylerbeyliğine getirildi. 1567’de Yemen’i istila eden Mutahhar’a karşı savaşacak ordunun serdarlısına getirildi. Ama rakiplerinden Koca Sinan Paşa’nm çeşitli engellemeleri nedeniyle sefere çıkamayınca 1568’de görevden alındı. İstanbul’a döndüğünde bağışlandı ve kubbealtı veziri olarak Divan-ı Hümayun’a girdi. Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa’nm muhalefetine karşın, Divan-ı Hümayun’dan Kıbrıs’a sefer yapılması kararının çıkmasını sağlayan Mustafa Paşa 15 Mayıs 1570’te ordunun başında Kıbrıs’a doğru yola çıktı.

Eylül 1570’te Lefkoşa’yı aldı. Ağustos 1571’de Magosa’yı da alarak Kıbrıs’ın fethini tamamladı. 1578’de Gürcistan ve Şirvan’ı fethetmek amacıyla İran seferine çıktı. Erzurum’da Diyarbakır beylerbeyi Özdemiroğlu Osman Paşa da kendisine katıldı. Gürcistan içlerine ilerleyerek Tiflis’i ele geçirdi (24 Ağustos). Şirvan’ın da alınmasından sonra Anadolu’ya döndü. Sokollu Mehmed Paşa’nın ölümünden (1579) sonra Koca Sinan Paşa’nın etkisiyle görevden alındı.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 31 Temmuz 2016 16:27


Misafir
12 Kasım 2011 23:04       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ad:  lala mustafa paşa1.jpg
Gösterim: 142
Boyut:  47.9 KB

LALA MUSTAFA PAŞA


türk vezir
(Bosna? - İstanbul 1580)

Selim H'nin vezirlerinden Deli Hüsrev Paşa'nın kardeşi. Enderun'da yetişti; ikinci imrahorluğa değin yükseldiyse de Rüstem Paşa'nın ikinci kez sadrazam olmasından sonra rütbesi çaşnigirbaşılığa indirilip İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Daha sonra Manisa valisi şehzade Selim'in lalalığına getirildi. Selim H'nin tahta çıkmasından sonra Şam beylerbeyliği, Yemen serdarlığı yaptı. 1570'te altıncı vezir olmasına karşın, üçüncü vezir Piyale Paşa'nın buyruğuna verilerek Kıbrıs serdarlığına getirildi. 13 ayda tamamladığı Kıbrıs fethinden.sonra üçüncü vezirliğe yükseltildi.

Gürcistan ve Kafkasya'yı osmanlı yönetimi altına aldı (1578): Tiflis'i, ardından Şirvan'ı birkaç ay içinde işgal etti. Kışı Erzurum'da geçirdikten sonra Revan üzerine yürümeyi planladığı sırada, öldürülen Sokullu Mehmet Paşa'nın yerine Ahmet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi üzerine azledildi. İstanbul'a döndükten birkaç ay sonra sadrazam Ahmet Paşa ölünce, Murat III tarafından "vekili saltanat" unvanıyla sadaret kaymakamlığına atandı (28 nisan 1580).

Kendisine verilen bu görevde yaklaşık üç ay kalabildi. Ölümüne ilişkin söylentiler çeşitlidir: Solakzade, onun bu durumdan duyduğu derin üzüntü sonucu hastalanıp öldüğünü yazmış, Hammer ise zehir içerek canına kıydığını ileri sürmüştür.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 31 Temmuz 2016 16:29
7 Temmuz 2012 22:59       Mesaj #3
Rower - avatarı
VIP MazessezaM
Lala Mustafa Paşa

(1505 ? Sokol/Bosna - 1580 İstanbul), Osmanlı devlet adamı. Kıbrıs fatihi olarak ün yapmıştır. Bosna'nın Sokol Köyü'nden devşirmedir. Kanuni'nin berberbaşı olarak görev yaptıktan sonra, sancakbeyliği rütbesiyle Kanuni'nin oğlu Şehzade Selim'in hizmetine verildi.

Kanuni'nin son yıllarında Erzurum, Şam beylerbeyliklerinde bulundu. Şehzade Selim'in padişah olmasında önemli bir rol oynadı ve İstanbul'a gelerek Divanıhümayun'a girdi. Kıbrıs'ın fethiyle görevlendirildi ve adayı Venedikliler'den almayı başardı (1571). 1578 yılında Osmanlı - İran savaşları sırasında önce Tiflis'i, sonra da Şirvan'ı ele geçirmeyi başardı.

Ancak Koca Sinan Paşa'nın entrikaları sonucu serdarlıktan uzaklaştırıldı (1580). Bir süre sonra sadaret kaymakamı olduysa da çok yaşamadı, aynı yıl içinde öldü.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Son düzenleyen Safi; 31 Temmuz 2016 15:51


Daha fazla sonuç:
Lala Mustafa Paşa

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç