Arama

Selçuk Bey

Güncelleme: 15 Kasım 2016 Gösterim: 20.675 Cevap: 2
25 Eylül 2007       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Üye

Selçuk Bey

Ad:  Selçukbey1.JPG
Gösterim: 941
Boyut:  25.7 KB

(ö. y. 1009, Cend)
Sponsorlu Bağlantılar
Selçukluların atası. Büyük Selçuklu Devleti’nin temellerini atmıştır.


Oğuzların Kınık boyundan Dokak’ın (Dukak) oğluydu. Yönetimindeki oymaklarla birlikte 960’larda Orta Asya’dan göç ederek Seyhun Irmağının aşağı çığırındaki Cend’e yerleşti. Zamanla kendisine bağlı Oğuzlarla birlikte Müslümanlığı benimsedi. Oğuz yabgusu adına vergi toplamaya gelen görevlileri kâfirlere haraç vermeyeceğini söyleyerek kovdu. Oğuz devletine karşı mücadeleyi cihada hazır bir gazi olarak yürütmesi nedeniyle kendisine Melikü’l-Gazi unvanı verildi. Öte yandan yabgu unvanı alarak ayrı bir devlet örgütlenmesine yöneldi ve siyasal varlığını tanıyan Samanilerin uç beyleri arasında yer aldı.

Karahanlılara karşı savaşmak üzere Samanilerin emrine asker gönderdi. Bunun karşılığında Buhara Semerkand arasında yeni topraklar elde etti. Samanilerin yıkılmasından (999) sonra Gaznelilerin denetiminde Horasan’a yerleşti. Öldüğünde geride bıraktığı askeri ve siyasal yapı, daha sonra torunları Çağrı ve Tuğrul beyler tarafından düzenli bir devlete dönüştürüldü.

Kaynak: Ana Britannica

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Baturalp; 15 Kasım 2016 11:57
Biyografi Konusu: Selçuk Bey nereli hayatı kimdir.
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (:
Valeria - avatarı
Valeria
VIP Çilekli
10 Eylül 2012       Mesaj #2
Valeria - avatarı
VIP Çilekli

Selçuk Bey


MsXLabs.Org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Devleti'ne adını veren Oğuz beyi. Oğuzların Kınık boyundandır. Babası Dukuk ya da Dokak'ın Oğuz Devleti'nde önemli bir görevli olduğu sanılmaktadır. Babası öldüğünde çok genç yaşta olan Selçuk Bey, Oğuz yabgusunun yanında yetişti ve subaşı oldu.

Bazı kaynaklara göre yer darlığı ve otlak yetersizliğinden, bazı kaynaklara göre de yabguyla anlaşmazlığa düştüğünden, kendisine bağlı Oğuzlar ile birlikte yabgunun yanında ayrılarak 10. yüzyılın ikinci yarısında Siriderya (Seyhun) Irmağı kıyısındaki Cent kentine yerleşti. Kendine bağlı Oğuzlar ile birlikte Müslüman oldu. Bundan sonra Oğuz Devleti ile mücadeleye girişti ve bağımsızlığını kazandı. İslâmlığı kabul eden öbür Türk boylarını da çevresinde toplayarak güçlü bir birlik oluşturdu. Selçuklular, 992'den başlayarak komşuları Karahanlılar ve Samanoğulları devletlerinin arasında savaşlara, Samanoğulları'nın yanında katıldılar. Selçuk Bey bu savaşlar sırasında, yaklaşık 100 yaşında öldü. Ölümünden sonra yerine oğlu Arslan geçti.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Baturalp; 15 Kasım 2016 11:31 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
15 Kasım 2016       Mesaj #3
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

Selçuk Bey

Ad:  Selçukbey.JPG
Gösterim: 554
Boyut:  14.2 KB

Selçuklu Devleti’ne adını veren Selçuk Bey, Aral Gölü ile Hazar denizi arasına hakim olan Oğuz Devleti’nin komutanlarından Dukak Subaşı’nın oğludur. X. yüzyılın başlarında doğan ve Dukak Bey öldüğü zaman henüz 17-18 yaşlarında olan Selçuk Bey, Yabgu’nun yanında görev aldı ve yetişti. Daha sonra da Yabgu Oğuzlarına subaşı oldu.

Genç yaşına rağmen yüksek mevkilere ulaşan Selçuk Bey’in giderek artan itibarı, Oğuz Devleti’nin Yabgusu ve eşini rahatsız etti. Bir süre sonra Yabgu ile arası açılan Selçuk Bey, kendisine bağlı kalabalık Oğuz kütleleriyle, Maveraünnehir’e doğru göç etti. Çok sayıda at, deve, koyun ve sığırı da yanlarında götürdüler. Bu göçün asıl sebebi yer darlığı ve otlak yetmezliği idi.

Selçuk Bey 960’ı takip eden yıllarda Seyhun (Sırderya) nehri kenarında yine bir Oğuz şehri olan Cend’e geldi. Maveraünnehir’den daha evvel göç etmiş Müslüman Türkler de burada oturuyordu. Selçuk Bey’in Türklerle diğer İslâm ülkeleri arasında bir sınır teşkil eden Cend’e gelişi, tarihte önemli bir çağın başlangıcı sayılır.

Selçuk Bey, bu yeni bölgenin siyasî ve sosyal şartlarını da değerlendirerek, kendisine bağlı Oğuzlarla birlikte Müslüman oldu. Buhara ve Harezm gibi yakın İslâm ülkelerinden de din adamları istedi. Böylece, Türkmen adıyla da anılan bu Türk kütlesi, siyasî ve sosyal yönden yeni bir hüviyet kazanmış oluyordu. Artık o, İslâmiyet için “cihada hazır bir gazi” idi. Nitekim, Oğuz Yabgusu’nun memurları Cend şehrine yıllık vergiyi almak için geldikleri zaman “Ben kâfirlere haraç vermem” diye onları uzaklaştırdı. Gerçekten de Oğuz Yabgusu henüz Müslümanlığı kabul etmemişti.

Bundan sonra İslâmiyeti yaymak için mücadeleye başladı. Oğuz Devletine karşı yaptığı çarpışmalardan iki önemli fayda sağladı. Birinci fayda, Müslüman Oğuzların kendisine katılması ve savaşlarda görev alması oldu. İkinci fayda ise, Cend şehri ve civarında Yabgu’nun nüfuzunu kırarak kendi bağımsızlığını ilân etmesi idi. Komşu devletler de onun bağımsızlığını tanıdılar. Artık Selçuklu Devleti kurulmuş oluyordu. Şimdilik küçücük bir devlet idi ve tam bağımsız sayılamazdı.

Bu sırada Türk Karahanlı Devleti ile İranlı Sâmanî Devleti savaş halindeydiler. Sâmanî Devleti, Selçuk Bey’den yardım istedi. Selçuk Bey’in hem yeni topraklara ihtiyacı, hem de Büyük Türk Hakanlığı’nda gözü vardı. Oğlu Arslan Bey’in kumandasında gönderdiği kuvvetler sayesinde Sâmanî Devleti Karahanlılara galip geldi. Bunun sonucu ve karşılığı olarak da Buhara ile Semerkant arasında, Nûr kasabası yakınlarında bir bölge yurtluk olarak Selçuklulara verildi.

Artık Selçuklu Devleti, bir yanda Karahanlı Türk Devleti, öbür tarafta İran Sâmanî Devleti olmak üzere iki büyük devlet arasında yer almış bulunuyordu ve burada tutunmak zorundaydı. Selçuklular, iki devletle ilişkilerini bütün fırsatları değerlendirerek dengelediler.

Karahanlılar 992’de Sâmanîler başkenti Buhara’yı zaptettiler. Sâmanîler bölgeye yani Maveraünnehir’e ancak Oğuz Devletinin yardımı ile tekrar hâkim olabildiler. Fakat artık Sâmanî Devletinde huzursuzluk ve kargaşa yoğunlaşıyordu. Bundan Gazne Türk Devleti de yararlanmak istedi. Çünkü yeni Gazne Türk Devleti henüz Sâmanîlere bağımlı olmaktan kurtulamamıştı ve kurtulmak için fırsat kolluyordu.

Sâmanî Devleti, Büyük Hakanlığı elinde tutan kuvvetli Karahanlı Devleti ile, gittikçe kuvvetlenen Selçuk ve Gazne Türk devletleri arasında yok olmaya mahkûmdu. Türk devletleri de Büyük Hakanlık için birbirleriyle mücadele verdiler ve yavaş yavaş üstünlüklerini kabul ettirdiler.

Mikail, Arslan, İsrafil, Yusuf ve Musa adındaki oğullarıyla birlikte Büyük Selçuklu Devleti’nin temellerini atan Selçuk Bey 1009 yılında ve 100 yaşlarında öldüğü zaman devleti iyice teşkilâtlanmış, Selçuklu İmparatorluğunun temelleri tamamen atılmıştı.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

8 Eylül 2008 / Misafir Sanat tr
10 Eylül 2012 / ThinkerBeLL Sanat tr
12 Şubat 2011 / Daisy-BT Sanat tr
15 Kasım 2016 / Misafir Cevaplanmış
6 Eylül 2015 / Safi Spor tr