Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 13 Ekim 2016  Gösterim: 24.656  Cevap: 4

Martin Luther King

Misafir
23 Nisan 2007 18:39       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

King Martin Luther, Jr.

Ad: Martin Luther King1.jpg
Gösterim: 266
Boyut: 48.0 KB

(d. 15 Ocak 1929, Atlanta, Georgia - ö. 4 Nisan 1968, Memphis, Tennessee, ABD)
1950’lerin ortalarından, beyaz bir suikastçı tarafından öldürülmesine değin ABD’de Medeni Haklar Hareketi’ne öncülük eden Siyah Baptist din adamı.
Sponsorlu Bağlantılar

14 Ekim 1964’te Nobel Barış Ödülü’nü almıştır. 1986’da ABD Kongresi her ocak ayının üçüncü pazartesi gününü King’in onuruna ulusal bayram ilan etmiştir.

Din adamları yetiştirmiş Güneyli bir Siyah aileden geliyordu; hem babası hem de annesinin babası Baptist rahibiydi. On beş yaşındayken Atlanta’da Morehouse College’da yetenekli çocuklar için hazırlanmış özel bir eğitim programına katıldı. Başlangıçta tıp ve hukuka ilgi duyduğu halde babasının da isteğine uyarak din adamı olmaya karar verdi. 1948’de Chester’daki Crozer İlahiyat Okulu’na (Pennsylvania) girdi, 1951’de bu okulu bitirdi. Önce çağdaş Protestan ilahiyatçılar ile Mohandas Karamçand Gandhi’nin pasif direniş felsefesiyle tanıştı. Bu arada öğrenci temsilcisi seçildi ve sınıf birincisi olarak mezun oldu. Boston Üniversitesi'nde başladığı doktora çalışmasını 1955'te tamamladı.

Burada kendi dinsel ve ahlaki eğilimlerine bir temel arayarak insanın Tann'yla ilişkisi üzerinde yoğunlaştı. Doktora tezi “A Comparison of the Conceptions of God in the Thinking of Paul Tillich and Henry Nelson NVieman" (Paul Tillich ve Henry Nelson VVieman'ın Düşüncelerinde Tanrı Kavramının Karşılaştırması) daha çok Reiııhold Niebuhr'un etkilerini taşıyordu. King'e göre Tanrı edimli ve kişisel bir varlıktı: İnsanın kurtuluşu ne Walter Rauschenbusch'un öngördüğü gibi toplumsal ilerleme, ne de Wieman'ın savunduğu gibi tek başına us aracılığıyla gerçekleşebilirdi. Tanrı'nın yol göstericiliğine inanmak zorunluydu.

King Boston'dayken New England Konservatuvan’nda okuyan Alabamalı Coretta Scott'la tanıştı. 1953’te evlenen çiftin dört çocuğu oldu. Montgomery'de (Alabama) yurttaş haklarını savunan küçük bir grup belediye otobüslerindeki ırk ayrımcılığını protesto kararı aldıklarında, King bir yılı aşkın süredir Dexter Caddesi Baptist Kilisesi'nin vaizi olarak görev yapıyordu. 1 Aralık 1955'te otobüste yerini bir beyaza vermeyi reddeden Rosa Parks kentin ayrımcı yasasını ihlal ettiği için tutuklandı. Montgomery'nin ayrımcı taşıma sistemini boykot etmek amacıyla Montgomery'yi Geliştirme Derneği'ni kuran Siyah eylemciler King'i başkan seçtiler.

King'in konuşmaları ve tutumu, ABD toplumu için yepyeni bir sesi, etkileyici bir kişiliği, yurttaş hakları mücadelesinde yeni ve dinamik bir öğretiyi simgeliyordu. Evinin dinamitlenmesine ve ailesinin güvenliğinin tehdit altında olmasına karşın King zafere olan inancını korudu. Montgomery’ nin Siyah yurttaşları bir yıl kadar sonra kent otobüslerindeki ayrımcı uygulamayı kaldırtmayı başardılar.

Montgomery eylemini basamak yapabilmek için bir kitle hareketi gerektiğini kavrayan King, Güney Hıristiyan Önderliği Konferansı'nı (SCLC) kurarak hem bütün Güney ölçeğinde, hem de ulusal düzeyde siyasal bir platform elde etti. Ülkenin her yerinde konferanslar verdi, Siyahların sorunlarını ülke içinde ve dışında medeni haklar savunucuları ve dinsel önderlerle tartıştı. Gana ve Hindistan'a giderek devlet başkanlarıyla görüştü. Şubat 1959’da arkadaşlarıyla birlikte Hindistan başbakanı Nehru tarafından kabul edildi. Satyagraha (şiddete başvurmaksızın direnme) konusunda Gandhi'nin müritleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda baskı altındaki halkların bağımsızlık mücadelesinde en etkili silahın pasif direniş olduğu inancını pekiştirdi.

1960’ta doğum yeri olan Atlanta’ya gitti. Orada babasının yanında Ebenezer Baptist Kilisesi'nde vaizliğe başladı. Bu görevinde de zamanının çoğunu Güney Hıristiyan Önderliği Konferansı’na ve yurttaş hakları hareketine ayırdı. Kentteki öğrencilerin oturma boykotunu destekleyerek görüşlerini yaşama geçirdi. Ekim sonlarında 33 gençle birlikte, Atlanta’da bir alışveriş merkezinin kafeteryasında uygulanan ırk ayrımını protesto ederken tutuklandı. Suçsuz bulunmasına karşın, birkaç ay önce işlediği önemsiz bir trafik suçu dolayısıyla gözetim altında bulunduğu dönemde yasaları çiğnediği gerekçesiyle Reidsville Eyalet Hapishane’sine gönderildi. Dava ulusal çapta yankı uyandırdı. King’in güvenliğinden büyük kaygı duyuluyordu; ayrıca Georgia eyalet yönetiminin hukuk kurallarım hiçe sayması ve Başkan Dwight Eisenhower’ın olaya müdahale etmemesi büyük tepki uyandırdı. King ancak Demokrat başkan adayı John F. Kennedy’nin araya girmesiyle serbest bırakıldı. Kennedy’nin bu davranışının ülkenin her yerinde Siyahlarca yüceltilmesi, sekiz gün sonra yapılan seçimlerde küçük bir oy farkıyla başkan seçilmesine önemli katkıda bulundu.

1960-65 arasında King’in etkinliği doruğuna ulaştı. Oturma boykotu, protesto yürüyüşü gibi barışçı eylem biçimleri ona ülkenin her yerinde Siyah ve beyaz birçok liberalin yanı sıra Kennedy ve Lyndon B. Johnson gibi başkanların da desteğini kazandırdı. King ve arkadaşlarının bazı girişimleri de başarısızlıkla sonuçlandı; örneğin 1961-62 yıllarında Albany’de (Georgia) parklarla halka açık öteki yerlerde ayrımcı uygulamaları kaldırma hedefine ulaşamadı.

1963 ilkbaharında Birmingham’da (Alabama) King’in iş arayanlara ve kafeterya müşterilerine karşı uygulanan ırk ayrımcılığına karşı açtığı kampanya sırasında göstericiler üzerine polis köpeklerinin sürülmesi ve basınçlı su sıkılması ülke çapında yankı uyandırdı. King okul çağındaki yüzlerce çocuğun yanı sıra çok sayıda yandaşıyla birlikte hapse atıldı. Ama Birmingham’daki Siyah din adamlarının hepsi King’i desteklemiyordu. Ayrıca bazı beyaz papazlardan da sert tepkiler geliyordu. King, Birmingham cezaevinde kaleme aldığı ünlü mektubunda barışçı eylem felsefesini şöyle dile getirdi: “Şiddete başvurmayan doğrudan eylem, yaratmayı amaçladığı bunalım ve gerilim yoluyla, ısrarla müzakere masasına oturmaya yanaşmayan toplumu sorunla yüz yüze gelmeye zorlar. Sorunu daha fazla göz ardı edilemeyecek biçimde dramatik duruma sokar. Acı deneyimlerimizden biliyoruz ki, ezenler özgürlüğü asla gönüllü olarak vermezler; ezilenlerin özgürlüğü istemesi gerekir.”
Birmingham kampanyasının sonuna doğru King, barışçıl bir değişim için değişik güçleri bir araya toplamak, ülkeye ve dünyaya ABD’de ırk sorununu çözmenin önemini kanıtlamak amacıyla öteki medeni haklar önderleriyle birleşerek tarihsel önem taşıyan Washington Yürüyüşü’nü örgütledi.

28 Ağustos 1963’te, 200 bini aşkın beyaz ve Siyah, Lincoln Anıtı’nın altında toplanarak yasa önünde tüm yurttaşlara eşitlik tanınmasını istedi. King’in “Bir düşüm var” cümlesiyle belleklere yerleşen ünlü konuşması topluluğun heyecanını doruğa ulaştırdi. Medeni Haklar Hareketi’nin yükselmesi King’in umduğu gibi kamuoyunu derinden etkiledi ve Medeni Haklar Yasası’nın (1964) kabul edilmesini sağladı. Bu yasa federal hükümeti kamuya açık yerlerde, kamu tesislerinde ve işyerlerinde ırk ayrımcılığını sona erdirmekle yükümlü kılıyordu. Bu olaylı yıl King’in aralık ayında Oslo’da Nobel Barış Ödülü’nü almasıyla doruğuna ulaştı.

Medeni Haklar Hareketi içinden King’in mücadele anlayışına karşı ilk muhalefet işaretleri federal bir seçmen yasasının gerekliliğini vurgulamak üzere Mart 1965’te Selma’da (Alabama) yapılan gösteriler sırasında ortaya çıktı. King, Selma’dan Mont- gomery eyalet meclisi binasına kadar düzenlediği yürüyüşün başına geçmedi. Eyalet polisi göstericileri cop ve gözyaşı bombalarıyla durdurdu. Bunun üzerine King, federal mahkemenin uyarısına ve Washington’ın engelleme çabalarına karşın ikinci bir yürüyüş düzenlemeye karar verdi. Onun önderliğindeki 1.500 kişilik bir grup Selma’nın dışındaki Pettus Köprüsü’nden yürüyüşe geçti, ama eyalet polisinin kurduğu bir barikatla karşılaştı. King yola devam ederek polisle çatışmak yerine, izleyicilerinden diz çökerek dua etmelerini istedi, sonra da beklenmedik biçimde topluluğu geri döndürdü. Bu karar, onu çok ihtiyatlı bulan birçok genç radikalin desteğini yitirmesine yol açtı. Selma olayıyla birlikte, federal ve yerel yetkililerle “uzlaştığı” yönünde bir kuşku da doğdu. King bu iddiayı şiddetle reddettiyse de inandırıcı olamadı. Ama bütün ülke ayağa kalkmış ve 1965 Seçmen Hakları Yasası kabul edilmişti.

Daha ciddi ilerlemelerin sağlanamamasının yol açtığı sabırsızlık ülke çapında Siyahlar arasında kavgacı eğilimlerin güçlenmesine neden oldu. Özellikle büyük Kuzey kentlerinin kenar mahallelerinde King’in şiddet karşıtı dinsel felsefesi sorgulanmaya başladı. Ağustos 1965’te Los Angeles’ta, Watts’ta patlak veren olaylar kentlerde ırk sorununun ne kadar yoğun olduğunu gösterdi. Gettolardan yükselen Siyah muhalefeti göğüsleyebilmek için King ve yandaşları 1966 başlarında Chicago’da ırkçılığa karşı bir hareket başlattılar, ilk hedefleri konutlarda uygulanan ayrımcılıktı. İlkbahar ve yaz boyunca süren mitingler, yürüyüşler ve gösteriler sonunda Siyahlar, liberaller ve işçi örgütlerinden oluşan bir koalisyon ile belediye arasında bir Doruk Anlaşması imzalandı. Ama konut alanındaki yasa ve kuralların . uygulanmasını sağlamak üzere çeşitli önlemler alınmasını öngören bu anlaşma çok etkili olmadı. King’in Chicago kampanyası bir yandan Belediye Başkanı Richard J. Daley’nin etkili muhalefeti, öbür yandan da Kuzeyli ırkçılığının yol açtığı sorunlar yüzünden başarısız oldu.
Ad: luther king3.jpg
Gösterim: 181
Boyut: 35.1 KB

Ama gerek Illinois’da, gerekse Mississippi’de genç Siyah militanlar artık King’e açıkça karşı çıkıyordu. King’in buna tepkisi, halkının ilerlemesini ırkçılıkla aynı ölçüde engelleyen başka sorunları da içine alacak biçimde yaklaşımını genişletmek oldu. 4 Nisan 1967’de, New York kentindeki Riverside Kilisesi’nde ve gene aynı kentte 15 Nisan’da düzenlenen dev bir banş mitinginde King Vietnam Savaşı’na kesin olarak karşı olduğunu açıkladı. Daha geniş bir tabana seslenebilmek için ırk farkı gözetmeksizin bütün yoksulları birleştirmeye çalıştı. Kapıcılardan hastane çalışanlarına, mevsimlik işçilerden Apalaş yoksullarına, öğrenci militanlardan barışçı aydınlara kadar geniş bir kesime seslenen bir tür popülizme yöneldi. Geçmişte küçük küçük reformlarla yetinmeyi amaçlarken artık bütün toplumun yeniden kurulması, değerlerde bir devrim yapılması gerektiğine inandığını söylemeye başladı. Ama bu sözleri ve buna koşut çabaları toplumun hiçbir kesiminden fazla destek görmedi.

King’in Washington’a kadar sürecek bir Yoksul Halk Yürüyüşü düzenleme tasarısı 1968 baharında temizlik işçilerinin grevini desteklemek üzere Memphis’e (Tennessee) gitmesi nedeniyle ertelendi. Burada 4 Nisan günü arkadaşlarıyla birlikte kaldığı otelin balkonunda keskin nişancı bir katilin kurşunlarıyla öldürüldü. 10 Mart 1969’da tutuklanan beyaz katil James Earl Ray cinayet suçunu kabul ederek 99 yıl hapse mahkûm oldu. King’in ardından SCLC başkanlığına Rahip Ralph David Abernathy getirildi. Örgüt King’in felsefesini sürdürmesine karşın, çeşitli bölünmelerin de etkisiyle zayıfladı. Siyah kitleleri uyandırmayı ve eyleme geçirmeyi başaran King’in mücadeleye en büyük katkısı beyaz Amerikalıların vicdanına seslenerek, Washington üzerinde siyasal bir ağırlık kurabilmesiydi.

Ama Güney’in ayrımcı yasalarını kırmayı başaran stratejisi başka yerlerdeki daha karmaşık ırk sorunlarını çözmeye yetmedi. Hareketi barışçı yoldan saptırmamaktaki kararlılığına ve ABD’de herkesin bir gün ırksal ve ekonomik eşitliğe kavuşacağı inancını yitirmemesine karşın King ne kendi önderliğinin ne de uğrunda savaştığı amaçların bugünden yarına sonuç vermesini beklemiyordu. Başlıca yapıtları arasında Stride Toward Freedom: The Montgomery Story (1958; Özgürlüğe Uzun Adımlar: Montgomery Öyküsü), Why We Cant Wait (1964; Neden Bekleyemeyiz), Where Do We Go From Here: Chaos or Community? (1967; Bu Yol Nereye Çıkacak: Kaosa mı, Beraberliğe mi?) sayılabilir.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 13 Ekim 2016 21:33


17 Mayıs 2012 17:41       Mesaj #2
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Martin Luther King
(1929 Atlanta/Georgia-1968 Memphis/Tennessee)
Amerikalı zenci lider ve rahip.

Boston Üniversitesi'nde ilâhiyat üzerine doktora yaptıktan sonra Alabama'da rahip olarak çalışmaya başladı. 1955'te Montgomery'de 381 gün süren "otobüs boykotu"nu düzenledi. Bunun sonunda yüksek mahkeme taşıt araçlarında ırk ayrımını yasaklamak zorunda kaldı. Zencilerin medenî haklara kavuşması hareketine öncülük eden Martin Luther King, kurduğu "Southern Christian Leadership" (Güney Hristiyan Önderliği) örgütüyle birçok gösteri düzenledi.

1964 Nobel Barış Ödülü'nü aldı. 1968'de Memphis'te düzenlenen bir açıkhava toplantısı sırasında, bağnaz bir beyaz tarafından hazırlanan suikaste kurban gitti.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi


Son düzenleyen Safi; 13 Ekim 2016 21:43
6 Kasım 2012 00:29       Mesaj #3
wolfmann - avatarı
VIP VIP Üye
Martin Luther King
Ad: king.jpg
Gösterim: 163
Boyut: 45.0 KB

Irksal eşitlik ve siyah vatandaşların eşit vatandaşlık hakları için yaptığı eylemler ve yürüyüşlerle 1964 yılında Amerika'da Yurttaş Hakları Kanunu'nun çıkmasını sağlamış Amerikalı Baptist, düşünce ve fikir adamı.

Martin Luther King, 15 Ocak 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinin en büyük şehri olan Atlanta'da; Martin Luther King,Sr ve Alberta Williams'ın ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Gerçek adı tam olarak Michael Luther King Jr. idi ancak daha sonra ilk adını "Martin" olarak değiştirdi. Martin Luther King'in dedesi Ebenezer Baptist Kilisesi'nde 1914 ile 1931 yılları arasında başrahiplik yapmıştı. Bu yüzden kendisi de Baptist bir rahipti. Kendisinden büyük bir ablası ile kendinden küçük bir erkek kardeşi bulunmaktaydı.

Martin Luther King, ilkokula Atlanta'da gitti. Liseyi bitirdiğinde henüz 15 yaşında idi. Dedesinin ve babasınında mezun olduğu Morehouse Koleji'nden 1948 yılında yüksek bir ortalamayla mezun oldu. Daha üniversite yıllarındayken siyahi gruplara katılarak aktif olarak faaliyet gösterdi. Burada yurttaş hakları lideri Benjamin Mays ile tanıştı onun fikirlerinden etkilendi. Üniversitede 3 yıl ilahiyat okuduktan sonra 1951 yılında Pennsylvania'da bulunan Crozer İlahiyat Seminerleri'ne katıldı buradan birincilikle mezun oldu.

Ardından çalışmalarını Boston'da sürdürdü. Boston Üniversitesi'nde Sistamatik Teoloji alanında yüksek lisans yaptı. Boston'da bulunduğu dönem Coretta Scott ile tanıştı ve kısa bir süre sonra onunla evlendi. Bir süre sonra Coretta'dan iki kız ve iki erkek çocuğu oldu.

1954 yılında, Martin Luther King, Montogomery'deki Dexter Avenue Baptist Kilisesi'ne rahip olarak çağırıldı. 1 Aralık 1955'te Rosa Parks adlı bir siyahi bayan, Jim Crow Yasaları gereği yerini bir beyaz vatandaşa vermemesi nedeniyle tutuklandı. King, bunun üzerine Montogomery Otobüs Boykotunu düzenledi.

Bu boykot bir yıldan uzun sürdü ve Martin Luther King'in dikkatleri üstüne çekmesine neden oldu. Bu boykot nedeniyle tutuklandı. Boykot, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin eyaletlerarası otobüslerde ve diğer ulaşım araçlarında ırk ayrımcılığının sona ermesine kadar sürdü.

Bu olaydan sonra siyahi kiliselerin birleşmesi ve güç birliği yapmasında etkili oldu. Yurttaş hakları reformu için çalışmalar başlatılmasını ve 1957 yılında Güney Hıristiyan Liderlik Konferansı'nın kurulmasında önemli rol oynadı. Mahatma Gandhi'yi kendine örnek alan Martin Luther King, insan hakları ve siyahlar ile beyazlar arasında eşitliğin en büyük savunucularından biri oldu.

1961 yılında, Martin Luther King, Amerikan gizli servisi FBI tarafından dinlenmeye ve takip eldilmeye başlandı. Oluşturduğu insan hakları hareketine komünizmin karışmasından endişe duyuluyordu. Telefonlarının dinlenmesi sonucunda ulaşılan bilgiler, King'in bu başlattığı harekette liderliği bırakması için baskı aracı olarak kullanıldı.

Martin Luther King, şiddete dayanmayan gösterilen düzenlenmesinde etkili oldu. Jim Crow Yasalarınca güneydeki ırk ayrımcılığın son bulması için çalışmalrını sürdümeye devam etti. Bu protestoların medyanın da ilgisini çekmesiyle istenilen etki oluştu. Televizyonda ve gazetede yayınlanan yazılarıyla birçok kişi King'e destek verdi. Martin Luther King'in başlattığı yurttaş hakları hareketi 1960lı yıllarda Amerika'nın en önemli gündem maddesini oluşturdu.

Martin Luther King'in 1963 yılında "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı bir etkinlik düzenledi. Başlangıçta o dönem ABD başkanı olan John F. Kennedy, bu yürüyüşe karşı çıkmıştı. Ray Wilkins, Whitney Young Jr., Philip Randalph, John Lewis ve James Farmer'ın oluşturduğu yürüyüş komitesinin lideri konumunda olan Martin Luther King, daha sonra amacından sapmasından korktuğu için yürüyüşü iptal etmek istediyse de, diğer komite üyeleri bunu reddettiler.

Washington'a yapılacak olan bu yürüyüşte, Amerika'nın güneyinde yaşayan siyahi vatandaşların istek ve şikayetleri dinlenecek ve yürüyüşün son noktası olan ABD'nin başkenti Washington'da bunlar yapılacak bir konuşma ile hükümete bildirilecekti. Fakat başkanın tepkisinden çekinildiği için şiddetten uzak ve pasif bir tutum izlendi. Devlet okullarında eşit bir eğitim, eşit yurttaş hakları, iş yerlerinde ırksal ayrımın kaldırılması, eylemcilerin polis şiddetinden korunması ve siyahların oy hakları gibi konuşarın işlendiği bu yürüyüşe, siyahi hakları savunucularından Malcolm X, istenilen tüm hakları kapsamamasından ve yeterli bulmamasından dolayı, "Washington'da saçmalık" olarak isimlendirmişti.
Yürüyüşe farklı etnik gruplardan toplam 250.000 kişi katıldı. Washington tarihindeki en kalabalık yürüyüş oldu. Martin Luther King'in Lincoln Anıtı önünde yaptığı "I have a dream" (Bir hayalim var) adlı konuşma Amerikan tarihinin en iyi ve önemli konuşmalarından biri olarak kabul edildi. Bütün bu eylemler ve çalışmalar sonucunda 1964 yılında Yurttaş Hakları Kanunu (Civil Rights Acy of 1964) ile 1965 yılında Oy Hakkı Kanunu ( Voting Rights Act of 1965), Amerikan Anayasası'na girdi.

Martin Luther King, bu yürüyüş ve insan hakları konusunda yaptığı çalışmalarda, ırksal önyargıyı kırmakta başarılı olduğu ve şiddet içermeyen tutumu nedeniyle 1964 yılında Nobel Barış Ödülü sahibi oldu. Böylece Nobel Ödülleri tarihinde en genç yaşta bu ödülü almış kişi olmayı başardı.

Martin Luther King, yaptığı konuşmalarda birçok kez Amerikan halkının, siyahi vatandaşlara uyguladığı maddi ve manevi baskıdan dolayı tazminat ödemek zorunda olduğunu söylemiştir. 1964 yılında bu konuda yazdığı "Neden Bekleyemeyiz" adlı kitabında kölelik nedeniyle siyahi vatandaşların alamadığı maaşlarının tazminatı olarak 50 milyar dolatın bir tazminat programı içerisinde 10 yıl gibi bir sürede siyahlara dağıtılması gerektiğini söylemiştir.

Güney Hıristiyan Birliği'nin de katılımıyla 25 Mart 1965 tarihinde Selma şehrinden eyalet başkenti Montgomery'e bir yürüyüş düzenlemek istediyse de başarılı olamadı. 7 Mart tarihinde başlanması düşünülen yürüyüş, karşıt grupların ve polisin sert tutumu nedeniyle iptal edildi. "Kanlı Pazar" olarak adlandırılan bu günde birçok gösteri katılımcısı öldü ve yaralandı. Bu olay, Yurttaş hakları haretinde birliğin sağlanması ve desteğin artmasında etkili oldu. Martin Luther King, başkan Lyndon B. Johnson ile görüştükten sonra yürüyüşü erteleme kararı aldı ve yürüyüş 25 Mart'ta yapıldı.

1966 yılında Amerika'nın güneyinde elde edilen başarılardan sonra, Yurttaş hakları eylemcileri ve Martin Luther King, hareketi Kuzey'e yaymak için uğraştılar. Albert Raby,Jr tarafından kurulmuş olan Coordinating Council of Community Organization ile The Southern Christian Leadership Conference, "The Chicago Freedom Movement" adı altında birleştirildi.
Ad: luther king2.jpg
Gösterim: 155
Boyut: 44.1 KB

Ancak bu bölgede yürüyüşleri daha şiddetli bir şekilde bastırılmaya çalışıldı. King, olayın daha da büyümemesi için yürüyüşleri durdurdu. Şehrin yöneticileri King ile anlaşma sağlayamamaışlardı. Bunun üzerine tekrar güneye dönen Martin Luther King ve arkadaşları, Jesse Jackson adında bir genci örgütün başına getirdiler ve A&p Stores adlı bir şirketin siyahları işe alamamasına karşı büyük bir boykot düzenlenmesini sağladılar.

Bu boykotlar o kadar başarılı oldu ki, medya bile King'in tarafında yer almaya başladı. Örgütün başına getirilen Jesse Jackson, daha sonra "Opreration Breadbasket" adında ilk siyah EXPO'sunu kurdu. Siyahların kurduğu iş yerleri destekleyen ve teşvik eden bu kurum, Johnson Publishing, Parker House Sausage, Seaway National Bank gibi işyerlerinin kurulmasına yardımcı oldu.
Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam ile savaşa girmişti. 4 Nisan 1967'de Newyork City Riverside Kilisesi'nde, "Vietnamın Ötesi: Sessizliği Kırmanın Zamanı" (Beyond Vietnam: A Time to Break Silence) adlı konuşmasını yaptı. Konuşmada Vietnam ile olan bu savaşı "Hiç adil değil" olarak yorumlaması yüzünden halkın ve medyanın tepkisini aldı.

Martin Luther King, güneyli "segregationists"ler tarafından izlenmekteydi. Medyanın King'in aleyhinde yazılar yazması güneyli ırkçıların daha da galeyana getirdi. Geleneksel Kapitalizme olan tepkisi yüzünden yalnız bırakılan King, 3 Nisan 1968'de Mason Temple'da "Mountaintop'a Gittim" adlı son konuşmasını yaptı. Ardından ertesi gün 4 Nisan 1968 günü Memphis'te kaldığı Lorraine Motel'in balkonunda uğradığı silahlı suikast sonucu öldürüldü. Ölümünden sonra ABD başkanı Lyndon B. Johnson, ulusal yas ilan etti. Cenazesine 300.000 kişi katıldı.
Martin Luther King'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmalar sonucunda suikasti gerçekleştiren James Earl Ray, İngiltere'de havaalanından çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. ABD'ya teslim edilen Ray, suçunu itiraf etmesi üzerine 99 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

1964 yılında Nobel Barış Ödülü'nü alan Martin Luther King, bunun yanında, 1965 yılında Amerikan Yahudileri Komitesi tarafından ve 1966 yılında Jamaika Hükümeti tarafından onur ödülü aldı. 1977 yılında ölümünden sonra ABD başkanı Jimmy Carter tarafından "Özgürlük Ödülü Madalyası"na layik görüldü. Bu tarihten sonra birçok şehir caddelerine ismini verdi ve Ocak ayının üçüncü pazartesi "Ulusal Martin Luther King Günü" ilan edildi. "The Time" dergisinin "100 yılın en önemli kişileri" listesinde 6. sırada olan King, yaklaşık 20 kadar üniversiteden "onursal derece" ve "fahri doktor" ünvanı aldı.
Son düzenleyen Safi; 13 Ekim 2016 21:35
20 Aralık 2015 23:26       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Martin Luther King
KİNG (Martin Luther)
amerikalı zenci rahip
(Atlanta, Georgia, 1929 - Memphis 1968).

Montgomery'de (Alabama) rahipken, bir zenci kadının otobüste aşağılanması üzerine, 381 gün süren bir taşıt boykotu düzenleyerek (1955) dikkatleri çekti. Renkli halkları geliştirme ulusal derneği’nde etkinliklerini sürdürürken, 1957'de Güneyli hıristiyan liderler konferansı kurdu. Kendini tümüyle Amerika’da ve başka ülkelerde yaşayan renkli insanların kurtuluşu uğrunda barışçı savaşıma adadı, 1964 Nobel barış ödülü'nü kazandı.

Ancak Vietnam savaşı eylemlerini zorlaştırdı. King bu savaşa da karşı çıktı, böylece daha köktenci bir eyleme yöneldi. 4 nisan 1968'de vurularak öldürüldü.
Ad: Martin Luther King5.jpg
Gösterim: 172
Boyut: 96.5 KB
Ad: Martin Luther King1.jpg
Gösterim: 180
Boyut: 149.6 KB
Ad: Martin Luther King2.jpg
Gösterim: 153
Boyut: 151.2 KB
Ad: Martin Luther King3.jpg
Gösterim: 159
Boyut: 247.9 KB
Ad: Martin Luther King4.jpg
Gösterim: 164
Boyut: 118.1 KB
Son düzenleyen Safi; 13 Ekim 2016 21:25
13 Ekim 2016 21:43       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Martin Luther King
Ad: luther king1.jpg
Gösterim: 86
Boyut: 38.4 KB


Daha fazla sonuç:
Martin Luther King

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç