Arama

Şirket kuruluş işlemleri nelerdir? - Sayfa 2

En İyi Cevap Var Güncelleme: 4 Şubat 2012 Gösterim: 35.618 Cevap: 15
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
9 Mart 2011       Mesaj #11
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir birsen adlı kullanıcıdan alıntı

merhaba ben bayan kuaförüyüm iş yeri açmak istiyorum.bunun için nereye baş vurmam gerekir.nasıl bir yol izlemeliyim bilglendiriseniz sevinirim

Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

Genel Bilgiler:
Şirket nasıl kurulur:

Sponsorlu Bağlantılar
1.Limited Şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor.
2.Şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine göre ödeme yapılıyor.
3.Şirket kurulumu ilk aşamada ortalama 1500 ytl civarında maloluyor.
4.Muhasebecinizin güvenilir olmasına özen gösteriniz.Çalışma ruhsatının, muhasebecinize ait olduğundan emin olunuz, başka bir muhasebecinin adına iş yapıyor olabilir.
5.Şirket Kurmak istiyorsanız en iyisi, bir muhasebeci ile görüşmeniz. Muhasebeci, şirketinizi sizin adınıza kuracak ve yapmanız gerekenler konusunda size bilgi verecektir. Şehrinizde bulunan muhasebeciler ile irtibata geçiniz.

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ , ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA

Gerçek veya Tüzel kişi size en yakışan en pratik en geçerli durum hangisi merak ediyorsunuz. İşte alternatiflerimiz.

I. ŞİRKET TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Ticari işletmeler, insan istek ve ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak üzere, piyasası olan ve fiyatı piyasada oluşan iktisadi mal veya hizmetleri satışa sunmak ve bu yolla kar sağlamak amacı güden kuruluşlardır.İşletmeler, tek bir girişimci tarafından oluşturulabildiği gibi (Hakiki Şahıs İşletmesi) iki veya daha fazla girişimcinin ortaklığıyla da (Şirket) oluşmaktadır. İki veya daha fazla girişimcinin ortak iktisadi bir gayeye erişmek için emek, para ve mallarını bir sözleşme ile birleştirerek meydana getirdiği ortaklığa
şirket denir. Şirketler, sorumlulukları bakımından ikiye ayrılır.
1. Sermaye Şirketleri (ortakları sınırlı sorumlu olan şirketler, sermaye payları bölünmüş komandit şirket, anonim ve limited şirket) Bu tür şirketlerde sermaye ön plandadır.
2. Şahıs Şirketleri (ortakları sınırsız sorumlu olan şirketler: adi, kollektif, adi komandit şirketler). Bu tür şirketlerin kuruluş ve devamı için ortakların birbirini iyi tanımaları ve güvenmeleri gereklidir.

Biz burada kuruluşu ve yönetilmesi daha kolay olan şirketlerinin kuruluşunu anlatacağız

ADİ ŞİRKET
İki ya da daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini koydukları şirket türüdür.
Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır.
Sözlü veya ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır.
Sözleşmede aksi belirlenmemişse: - Sermaye tutarı farklı olsa da ortakların kar ve zarar payları eşittir
- Kararlar ortakların oybirliği ile alınır.
- Şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir
- Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte sorumlu olurlar
Şirketin Ticaret Siciline tescil ve ilanı zorunlu değildir.
Adi Şirket kuracak kişi tüccar ise, bağlı bulunduğu bölgenin Ticaret Odasına fert olarak kayıt olmak durumundadır.
Asgari bir sermaye öngörülmemiştir. Hangi ortağın ne kadar sermaye koyacağı konusu isteğe bağlıdır. Alacak sermaye olarak konulmuşsa, sermaye koyan ortak bu alacağı şirkete devretmiş ve ödenmesini taahhüt etmiş sayılır. Emeğin sermaye olarak konması halinde, bu ortak
zarara iştirak ettirilmeyebilir, ancak kardan pay alır. Bu ortak sorumluluktan muaf olamaz.
Ticaret unvanı kullanmak zorunda değildir.
Sermaye olarak getirilen her şey üzerinde “iştirak halinde mülkiyet” söz konusudur. Her ortak belli bir oranda katılır ve kendi payı üzerinde tasarruf hakkı yoktur.
Adi Şirket daha çok geçici ortaklıklarda kurulmalı, sürekli işlerle ilgili olarak bu yola gidilmemelidir

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN KURULUŞ AŞAMALARI

1. İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri,(noter) İkametgah (resimli) Nüfus Cüzdanı (Muhtarlık) Suretinin alınması
2. Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır)
3. Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile
ilgili Vergi Dairesine başvuru yapılır)
4. Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi
5. Yoklama tutanağın düzenlenmesi (Vergi dairesi tarafından düzenlenir)
6. Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile ilgili vergi dairesine başvuru yapılır)
7.Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (yazar kasa alınması gerekiyorsa (perakende işlemlerle uğraşanlar) (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır)
8. Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak
noter veya anlaşmalı matbaada bastırılır)
9. Sicil gazetesi ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve
ekinde sözleşme ile başvuru yapılır)
10. İlgili Odaya kayıt yaptırılması (faaliyet göstermiş olduğu işle ilgili Odaya istenen belgeler ile
başvuru yapılır ve kayıt ücreti ödenir)
11. İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile bağlı olunan belediyeden başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç ve Küşat ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı :Hafta sonu
ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, müracaat edilir gerekli evraklar hazırlanır
12. SSK İşlemleri (işçi çalıştıracaklar) bağlı olunan sosyal Sigortalar kurumuna istenen evraklarla birlikte işe başlamadan bir gün önceden dilekçe ile müracaat edilir.
13. Bağ-Kur İşlemleri matbu evrak ile Bağ-Kura müracaat edilecektir.

ŞAHIS (GERÇEK) İŞLETMELERİN TİCARET ODASI AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
Dilekçe (Sahip veya vekili tarafından imzalanır ve eklenen belgeler belirtilir)
Noter onaylı imza tescil beyannamesi(İsim dışında unvan kullanılacaksa isimden sonra bu unvan da imza beyanında bulunmalıdır)
Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
İşletme yeri kira ise kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi
Tutulan defterlerin noter tasdikli sayfa fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir)

VERGİ DAİRESİ – VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ, VERGİ LEVHASI,YAZAR KASA LEVHASININ TASDİK ETTİRİLMESİ ve DAMGA VERGİSİNİN YATIRILMASI

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen kasa makbuzu ile aynı gün iş yeri adresine göre bağlı bulunulan Vergi Dairesine müracaat edilir. Girişimci alacağı hesap numarasını faaliyete geçmeden önce, belgelerin basımı ve vergi levhasının alımı sırasında da kullanacaktır.

ŞAHIS FİRMALARDA VERGİ DAİRESİNE MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ
Şahıs Şirketi:
Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi (resimli)
Noter onaylı imza sirküleri
İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi
Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.

LİMİTED ŞİRKET
İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş olan şirketlere denir
En fazla 50 kişi ile kurulabilir. Asgari sermaye 5.000YTL’dir.
Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Ticaret unvanında işletme konusu ve şirketin türü belirtilmelidir.
Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar, bankacılık ve sigortacılık yapamazlar.
Şirketin sorumluluğu şirketin mal varlığı tutarı kadardır. Ortakların sorumluluğu ise koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarı ile sınırlı olup, ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdikleri oranda bu
sorumluluklarından kurtulurlar.
Anonim şirketlerde olduğu gibi ayrı bir yönetim kurulu yoktur. Şirketin yönetimi müdürler kurulu tarafından yürütülür. Aksi kararlaştırılmamışsa, ortaklardan her birinin müdür sıfatıyla şirketi
yönetme, temsil etme yetki ve sorumluluğu vardır.
Müdür sıfatında olan ortaklar için Rekabet Yasağı geçerlidir.
Ortak sayısı 20’den az olan limited şirketlerde; müdürler kurulu yönetim ve temsil yetkisine sahiptir. Ortaklar bir araya gelmeden yazılı olarak karar alabilirler. Karar alınabilmesi için yeterli sayı, ortak adedine göre belirlenmez. Ödenmiş esas sermayenin en az yarısından fazlasını temsil eden ortakların lehte oy vermesi gerekir. Denetim organı yoktur ve Müdür sıfatını taşımayan ortaklar bu yetkiyi kullanırlar.
Ortak sayısı 20’den fazla olanlar için Genel Kurul ve Denetim Organı oluşturulur ve genelde anonim şirkete ait hükümler uygulanır

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
Dilekçe (Şirket müdür/müdürleri tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.)
Kuruluş bildirim form.
Sözleşme 3 adet.
Unvan altına atılmış imza beyannamesi (Noter onaylı)
Taahhütname (Ticaret sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir)
Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza şubesindeki 53837615016 no’lu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya EFT makbuzu
Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (Muhtarlık veya noter onaylı
Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme kararı ve üzerinde takyidat olmadığına dair resmi kurum yazısı,
Yabancı sermayeli ortak , tüzel kişi ise faaliyet belgesi aslı ve N.T.tasdikli tercümesi,
Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaportunun N.T tasdikli sureti,
Türkiye’de ikamet eden yabancı ortak için çalışma ve oturma izin belgesi (ilgili makamlarca tasdikli),
Sermayenin peşin ödeme kısmı varsa bunu gösteren Banka Belgesi.
Teşvikli yatırımlar için teşvik belgesinin noter onaylı sureti
Tescil harç makbuzu aslı (Bankaya yatırılır)
Rüştünü tamamlamamış ortak var ise kanuni temsilcilerinin muvafakatı
Rüştünü tamamlamamış küçükler ile ana-baba ve bunlardan birisi aynı şirkete ortak ise kayyum tayinine ait Mahkeme kararı
VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

Limited Şirketler:
Matbu dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belge adları belirtilir)
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış noter tasdikli Sözleşme (Kuruluşu Bakanlık iznine tabi anonim şirket ise)
Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen belge (Kasa makbuzu)
Kurucu ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi
Kurucu ortakların ikametgah ilmühaberleri (Muhtarlık veya noter onaylı)
İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi
Şirket yetkililerine ait imza sirküleri
Şirket Müdürü kurucu ortaklardan değil, dışarıdan atanmışsa nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve imza sirküleri

Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ- İŞYERİ SİCİL NUMARASININ ALINMASI VE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ
İşyerinde sigortalı işçi çalıştıracaksa önce işyeri sicil numarası alınır. Bunun için Girişimci tarafından tanzim edilen işyeri bildirgesi, işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kuruma verilir veya iadeli taahhütlü gönderilir.

İŞYERİ SİCİL NUMARASININ ALINMASI
2 nüsha işyeri bildirgesi ile birlikte;
Nüfus cüzdan örneği (Muhtardan)
İkametgah belgesi (muhtardan resimli 6 ay geçmeyecek)
Kayıtlı olunan meslek kuruluşlarından alınacak Faaliyet belgesi
Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi yada gazete yerine geçen belge ile imza sirküleri
İş yeri açma ruhsatı örneği,
Bağlı bulunan vergi dairesinin adını ve vergi hesap numarasını gösterir belge,
Adi ortaklıklarda tüm ortakların onaylı nüfus kayıt örnekleri ve ikametgah belgeleri
Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik” kanununa göre yetki almış bulunan serbest muhasebecilerinin veya
serbest muhasebeci mali müşavirlerin adını, soyadını, hangi odaya bağlı olduğunu ve oda sicil numarasını gösteren ve ilgili mesleki kuruluş tarafından onaylanmış belge kuruma teslim edilir.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ
Girişimci çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce işe giriş bildirgeleri ile Kuruma bildirmek veya bu belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermek zorundadır. Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, işe alınan işçiler için işe giriş bildirgesi, en geç bir ay içinde Kuruma verilir veya posta ile gönderilir. İnşaat işleri ile uğraşanlar aynı günde verebilirler

İşe giriş bildirgesi (üç nüsha)
Sigortalanacak işçiye ait iki adet fotoğraf (ilk defa sigortalı olacaklar için)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Daha önce sigortalı olanların sigorta sicil numaraları
Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri

DEFTER TASTİKLERİ
Şirketler bünyesi ile ilgili olarak noterden tutmak zorunda oldukları defterlerinde taktik ettirmek zorundadırlar.


BAĞ-KUR İŞLEMLERİ- GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ
S.S.K veya Emekli Sandığı kapsamı dışında kalan, bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmayan, kendi adına ve hesabına çalışanlardan:
Ticari veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetinin başlangıç tarihinden itibaren
kollektif, komandit, limited, paylı komandit şirketlerinin ortakları ile anonim şirketlerin kurucu ortakları şirketin kurulduğu tarihten itibaren, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ise yönetim kuruluna
seçildikleri tarihten itibaren
gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar, esnaf ve sanatkar sicil memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı oldukları tarihten itibaren Bağ-Kur’un zorunlu sigortalısı olurlar. Sigortalı sayılanlar tarafından sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde giriş Bildirgeleri doldurulup ilgili mercilere onaylatılır. Giriş bildirgeleri;
Gelir vergisi mükellefi olanlar için bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından
Şirket ortakları için şirket yetkilileri ve ticaret sicil memurluğu tarafından
Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar için esnaf ve sanatkar sicil memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluşları tarafından onaylanan bildirgelere şahıslar için nüfus cüzdanı, Vukuatlı Nüfus Sureti, Başka sosyal kurumlarda çalışması gün dökümü, Fotokopisi şirketler için ise ticaret sicil gazetesi eklenerek Bağ-Kur İl Müdürlüklerine teslim edilir
BELEDİYE İLE YAPILACAK İŞLER
Ayrıca bütün şirketler ilgili belediyelere işyeri açma harcı hafta sonu çalışacaksa hafta sonu çalışma izni ve itfaiye raporu almak zorundadırlar.

.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
31 Mayıs 2011       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Şirket kurma hakkında sorularınız için Ana Sayfa sitesini incelemenizi tavsiye ederim.
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Ağustos 2011       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sermaye şirketlerinin kuruluş şartlarını ve aşamaları nelerdir?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Ağustos 2011       Mesaj #14
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Limited Şirket Kuruluşu İçin Takip Edilecek İşlemler

* Dilekçe ekinde, kurucuların imzaları noterce onaylanmış 3 nüsha şirket ana sözleşmesi ile Bakanlığa başvurulur.
* Şirketin kurulması uygun olduğunda izin yazısı hazırlanarak imza makamına takdim edilir. İmza makamı imzaladıktan sonra sözleşmeler evrak servisinde kaşe ve resmi mühürle mühürlenerek yazı ekinde şirket ortaklarına veya yetkiliye verilir.

Limited Şirket Ana Sözleşmesi

* Şirket kuruluşunun yapılabilmesi için en az iki gerçek veya bir tüzel kişinin olması gerekir.
* Kurucuların adı soyadı, ikametgah adresi ve uyruğu belirtilir.

Şirket Ünvanı Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar

* Ünvanın Türkçe kelime olması,
* Aynı ünvanda daha önceden kurulmuş şirket olmaması,
* Cumhuriyet, Milli,Türkiye, gibi ibarelerin ünvanda kullanılması için Bakanlar Kurulu kararı alınması,
* Şirket ünvanında çekirdek isim olarak şirket kurucularının ad ve soyadları kullanıldığı takdirde bu ünvanın anlam ifade etmesi,
* Şirket ünvanı ile amaç konusu uyum içerisinde olması gerekmektedir.

Özel Amaçlı Limited Şirketler

* Sigorta acentalığı, menkul değerler acentalığı ve fuarcılık gibi ibareler ünvanda yer alırsa şirketin konusu münhasıran belirtilen konular ile sınırlandırılır.
* Ünvanda, Dış Ticaret, İthalat, İhracat, Pazarlama yer alırsa, amaç ve konuda üretime yönelik ibareler yer alamaz.
* Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirler, şirket kurmaları halinde bu ünvanları kazandıklarına dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir.
* Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa, müdür mali müşavir olmak zorundadır.
* Limited şirketler ikraz yapamazlar,
* Limited şirketler hisse senedi, tahvil çıkaramazlar menkul değerlerle ilgili aracılık faaliyetinde bulunamazlar, bankacılık ve sigortacılık yapamazlar.
* Kurulacak olan limited şirketin sermayesi minimum 500 milyon TL. olmak zorundadır.
* Her pay 25 milyon TL. ve katları olarak belirlenmelidir.
* Şirket nakdi sermayesinin dörtte birini 3 ay içinde, kalanı ise 3 yıl içinde ödeneceği belirtilmelidir.
* Kurucu ve ortak sayısı 20’nin üzerinde ise, anonim şirket hükümlerine tabi olur.

Limited Şirket Dönüşüm Yolu İle Kuruluyorsa
Anonim, kolektif, komandit ve ferdi işletmeden dönüşüm olarak limited şirket kurulabilir, bu durumda;

* Öz varlık tespiti için Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur.
* Bilirkişi raporu alınır.
* Kolektif ve komandit şirketten dönüşüm ise ilgili vergi dairesinden ortakların vergi borcu olmadığına dair belge alınır.
* Ayni sermaye taşıt ise, ilgili trafik Şube Müdürlüğü’nden Mülkiyeti Muhafaza Kaydı olmadığına dair belge alınır.
* Ayni sermaye gayrimenkul ise, Tapu Sicil Muhafız Müdürlüğü’nden gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidatın olmadığına ilişkin yazı alınır.
* Şirket sermayesi ayni, nakdi, ayni ve nakdi birlikte olabilir.
* Ayni sermayenin toplamı 500 milyon altında ise bunun kalanını nakdi sermaye ile tamamlamak mümkündür.
* Dönüşüm, anonim şirketten limited şirkete ise, Genel Kurul’da dönüşüm kararının alınması ve başvuruda HAZİRUN (ortaklar listesi) cetveli ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin getirilmesi gerekmektedir.

Şirkette Yabancı Ortak veya Yabancı Sermaye Bulunma Durumunda

Yabancı sermayeli şirket kurulmasında takip edilecek işlemler ;

*
* Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin alınır,
* Yabancı sermaye ile kurulan limited şirketin anasözleşmesi Türk Ticaret Kanunu ve izin belgesindeki özel şartlar çerçevesinde değerlendirilir.

Yabancı uyruklu olmakla beraber uzun süredir Türkiye’de yaşıyor ise;

* Şirket Ortağı Türkiye’de yerleşik yabancılardan ise; döviz getirmek zorunda olmadığına dair T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün izni gerekmektedir.Limited Şirket Kuruluşuna İlişkin Belgeler

Limited Şirketlerin kuruluşu da Anonim Şirket kuruluş prosedürü ile aynıdır. Ancak hukuki yapılanma farklılıkları nedeniyle talep edilen belgelerde farklılıklar bulunmaktadır. Bu itibarla limited şirket kuruluşu için gerekli belgelere aşağıda yer verilmiştir.

* Dilekçe (şirket müdür/müdürleri tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.)
* Sözleşme 3 adet,
* Unvan altına atılmış imza beyannamesi (Noter onaylı),
* Taahhütname (Ticaret sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir),
* Sermayenin %01’i tutarında Tüketicinin Korunması Fonu hesabına T.C. Merkez Bankası veya T.C. Ziraat Bankasına yapılan ödeme makbuzu,
* Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (Muhtarlık veya noter onaylı),
* Ayni sermaye konulmuş ise Mahkeme kararı ve Mahkeme onaylı bilirkişi raporu
* Kuruluşlar arasında tüzel kişi var ise kurulacak şirkete iştirak kararı (Noter onaylı)
* Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaport ya da kimlik belgesi sureti,
* Türkiye’de ikamet eden yabancı ortak için döviz transferi gerekmediğini gösteren yazı ve oturma izin belgesi aslı ya da noter onaylı sureti,
* Sermayenin peşin ödeme kısmı varsa bunu gösteren Banka Belgesi,
* Teşvikli yatırımlar için teşvik belgesinin noter onaylı sureti,
* Tescil harç makbuzu aslı (Bankaya yatırılır),

Limited Şirketler de sermaye şirketi olduğundan vergi dairesi nezdinde verilecek olan belgeler Anonim Şirketler ile aynı niteliktedir.


Limited Şirket Madde Tadili İşlemleri
Limited Şirket Madde Tadil Genel İşlemleri
L.T.D. Madde Tadili Şubesi’nde limited şirketlerin ana sözleşme madde değişikliği ile ilgili işlemler yapılmaktadır. Bir limited şirketin madde tadili yapmak için takip etmesi gereken basamaklar şunlardır;

* Ortaklar Kurulu’nca karar alınarak değişiklik metinlerinin hazırlanması,
* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek izin alınması,
* Ana sözleşme değişikliğinin Ticaret Sicili tescili ve ilanı.

Bu İşlemlerin Yapılması Sırasında Uygulanacak Kurallar
Ana Sözleşme Genel Değişikliği

* Ortaklar kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nda ve ana sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözleşme değişikliği kararı alınarak değişecek maddenin/maddelerin eski ve yeni şeklini ihtiva edecek değişiklik metinleri hazırlanır.
* Tadil metinlerine Damga Vergisi Kanunu uyarınca tespit edilen miktarda damga pulu yapıştırılır ve bu metinler şirket ünvanı altına temsile yetkili kişilerce imzalanır.

Sermaye Arttırımı
· Sermaye arttırımına ilişkin ana sözleşme değişliliklerin de özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere tadil tasarısındaki sermaye maddesinde artan sermayenin muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edildiği, nakdi sermayenin dörtte birinin ödendiği veya tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ve kalan sermayenin (en geç üç yıl içerisinde olmak üzere) ödeme zamanı belirtilir.
· Özel mevzuatında, artırılan sermayenin tamamının veya dörtte birinden fazlasının belli bir sürede ödenmesi şart kılınan şirketlerin tadil tasarılarındaki sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir.
· Sermaye arttırımı yoluyla taahhüt edilen nakdi sermayenin şirket ana sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen kısmı, sermaye arttırımının tescilinden önce şirket adına bankada açılmış olan bir hesaba yatırılır.
· Sermaye arttırımında, paradan başka sermaye olarak konan her türlü hak ve malların değeri mahkemece atanacak bilirkişi tarafından tespit edilerek sermaye maddesi buna uygun olarak düzenlenir.
· Sermayenin tamamının veya bir kısmının bu şekilde taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye arttırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir.
· Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili,trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, sermaye artışının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicile şirket adına tescil ettirilir.
Bu İşlemlerin Yapılması Sırasında Uygulanacak Kurallar
Genel olarak :

* Ortaklar kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nda ve ana sözleşmede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözleşme değişikliği kararı alınarak değişecek maddenin/maddelerin eski ve yeni şeklini ihtiva edecek değişiklik metinleri hazırlanır.
* Tadil metinleri, şirket ünvanı altına temsile yetkili kişilerce imzalanır.

Sermaye arttırımı :

* Sermaye arttırımına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere tadil tasarısındaki sermaye maddesinde artan sermayenin muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edildiği, nakdi sermayenin dörtte birinin ödendiği veya tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ve kalan sermayenin en geç üç yıl içerisinde ödeneceği belirtilir.
* Özel mevzuatında, artırılan sermayenin tamamının veya dörtte birinden fazlasının belli bir sürede ödenmesi şart kılınan şirketlerin tadil tasarılarındaki sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir.
* Sermaye arttırımı yoluyla taahhüt edilen nakdi sermayenin şirket ana sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen kısmı, sermaye arttırımının tescilinden önce şirket adına bankada açılmış olan bir hesaba yatırılır.
* Sermaye arttırımında, paradan başka sermaye olarak konan her türlü hak ve malların değeri mahkemece atanacak bilirkişi tarafından tespit edilerek sermaye maddesi buna uygun olarak düzenlenir.
* Sermayenin tamamının veya bir kısmının bu şekilde taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye arttırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir.
* Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili,trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, sermaye artışının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicile şirket adına tescil ettirilir.
* Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilerek izin alınması:
o Yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ortaklar kurulu kararı alınarak tadil tasarıları hazırlandıktan sonra ana sözleşme değişikliği için bir dilekçe ile Resmi Gazete’de yayımlanan İl müdürlüklerine yetki verilmesine ilişkin sirküler çerçevesinde Bakanlık Merkez Teşkilatı’na veya şirket merkezinin bulunduğu yerin İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri’ne müracaat edilir.
* Ana sözleşme değişikliğinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı:
o Sermaye arttırımı ve azaltılması ana sözleşme değişiklikleri ana sözleşme değişikliklerinin karara bağlandığı Bakanlık onayı tarihinden sonra 15 gün içinde şirket merkezinin bulunduğu Ticaret Siciline tescil ettirilir.
o Tamamen veya kısmen nakdi sermaye artışlarına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde, taahhüt edilen nakdi sermayenin ana sözleşme ile ödenmesi şart kılınan kısmı bankadaki şirket hesabına ödendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilir ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir.
o Sermaye artışı sırasında, taahhüt edilen sermaye payları için tescilden önce bir bankada şirket adına açılan hesaba yatırılan paraların, sermaye arttırımının gerçekleştirilememesi halinde ilgililere geri verilmesi işlemleri Bakanlıkça veya İl Müdürlüğünce sonuçlandırılır.Kollektif ve Komandit Şirket

Kollektif ve Komandit şirket kuruluş aşamaları sermaye şirketlerinde yeralan aşamalar ile aynı niteliktedir. Kuruluş aşamasında Ticaret Sicili tarafından istenen belgeler ile vergi dairesi nezdinde talep edilen belgeler farklılık arzetmektedir.

Ticaret Sicilinde talep edilen belgeler

* Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belge adları belirtilir)
* Noter onaylı iki adet sözleşme,
* Kollektif şirketlerde tüm ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların fotoğraflı nüfus cüzdanı suretleri (Muhtar ya da noter onaylı),
* Temsil ve imza yetkili kılınan kişinin unvan altında noter onaylı imza tescil beyannamesi,
* Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir).Vergi dairesi nezdinde yapılacak olan başvuruda gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir.

* Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir.),
* Nüfus cüzdanı fotokopisi,
* Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi,
* Noter onaylı imza sirküleri,
* İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi,

Bu belgeler herbir ortak için ayrı ayrı hazırlanarak müracaatta bulunulacaktır. Bu işlemlerin ardından şirket kuruluş işlemleri tamamlanmış olup ticari faaliyetlerine başlayabilir duruma gelmiştir

www.kaanmutrlu.com
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Ocak 2012       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
selamunaleykum arkadaslar.

ben hollandada kaliyorum ve kendim guvenlik gorevlisiyim.
amacim burdaki sistemi kendi sirketim olarak turkiyede kurmak. ve temelli olarak vatanima donmek.
tc pasportum ve kimligim var.
oraya gelipte sirket acmak istedimmi bi engel cikabilirmi karsima?
cikabilirse nasil bir engel olur... bilen biri varsa anlatsin
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Şubat 2012       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ben gayrimenkul değerleme uzmanıyım,kurumlara(banka vb gibi),değerleme şirketlerine ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK ,çalışmak istiyorum.Uzmanlık alanımda yaptığım işler için gider pusulası kesip emeğimimin karşılığını almak için,nasıl bir şirket kurmam lazım,yanımda 1-2 kişi çalıştırabilirmiyim,bana yıllık masrafı ne olur?SAYIN UZMAN BENİ AYDINLATABİLİRMİSİNİZ.SAYGILAR SUNARIM.ZAFER TÜRKASLAN

Benzer Konular

15 Kasım 2012 / ThinkerBeLL Ekonomi
7 Ağustos 2011 / maXXam Soru-Cevap
12 Ocak 2012 / Misafir Soru-Cevap
25 Aralık 2009 / Misafir Soru-Cevap