Arama

Şirket kuruluş işlemleri nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 4 Şubat 2012 Gösterim: 35.621 Cevap: 15
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
10 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Şirket kuruluş işlemleri nelerdir ?
EN İYİ CEVABI KisukE UraharA verdi
Limited Şirketinin Kuruluş Aşamaları;

Sponsorlu Bağlantılar
 • En az iki ortak ve en az 5.000 YTL sermaye ile kurulur.
 • Şirket isim ve unvanının kontrolünün yapılması
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması
 • 3 nüsha sözleşme hazırlanır ve onaylatılır
 • Şirket kuruluşu (Dilekçe ekinde Ticaret Odalarınca istenen belgelerle başvuru yapılır
 • Rekabet Kurumu Payı ödemesi (Sermayenin onbinde dördü Ziraat Bankasına yatırılır
 • Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat yapılır ve sicil harcı yatırılır)
 • Şirketin Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve ekinde sözleşme ile başvuru yapılır)
 • Şirket Müdürü imza sirküleri (Ticaret Sicil Gazetesi ile Noterde çıkartılır)
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen Belgeler ve Tic. Sicil Memurluğunca verilen kasa fişi ile Vergi Dairesine başvuru yapılır)
 • Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi (Bilanço esasına göre)
 • Yoklama tutanağın düzenlenmesi (İlgili Vergi dairesi tarafından düzenlenir)
 • Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile başvuru yapılır)
 • Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile Vergi Dairesine başvuru yapılır)
 • Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak anlaşmalı matbaada veya noterde bastırılır)
 • İlgili Odalara kayıt yaptırılması (Matbu dilekçe ekinde Sanayi veya Ticaret Odası tarafından istenen belgeler ve oda kayıt beyannamesi ile başvuru yapılır ve şirketin sermayesine bağlı olarak kayıt ücreti ödenir)
 • İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç, Küşat ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı : (Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, hizmet
 • SSK İşlemleri Yeni kuruluşta bildirim sorumluluğu Ticaret Sicil Memurluğuna aittir.
 • Bağ-Kur İşlemleri matbu evrakla Bağ-Kura baş vurulur.

Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
10 Kasım 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Genel Bilgiler:
Şirket nasıl kurulur:
Sponsorlu Bağlantılar
1.Limited Şirket kurulumu, şirket kuruluşu için gerekli evraklar hazır ise, ortalama bir hafta sürüyor.
2.Şirketinizin muhasebesinin tutulması için, muhasebeciye aylık muhasebe tarifesine göre ödeme yapılıyor.
3.Şirket kurulumu ilk aşamada ortalama 1500 ytl civarında maloluyor.
4.Muhasebecinizin güvenilir olmasına özen gösteriniz.Çalışma ruhsatının, muhasebecinize ait olduğundan emin olunuz, başka bir muhasebecinin adına iş yapıyor olabilir.
5.Şirket Kurmak istiyorsanız en iyisi, bir muhasebeci ile görüşmeniz. Muhasebeci, şirketinizi sizin adınıza kuracak ve yapmanız gerekenler konusunda size bilgi verecektir. Şehrinizde bulunan muhasebeciler ile irtibata geçiniz.

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAK, ŞİRKET KURMAK, ŞİRKET TÜRLERİ , ŞİRKET KURULURKEN İZLENECEK YOLLAR NELERDİR? HEPSİ BURADA

Gerçek veya Tüzel kişi size en yakışan en pratik en geçerli durum hangisi merak ediyorsunuz. İşte alternatiflerimiz.

I. ŞİRKET TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Ticari işletmeler, insan istek ve ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak üzere, piyasası olan ve fiyatı piyasada oluşan iktisadi mal veya hizmetleri satışa sunmak ve bu yolla kar sağlamak amacı güden kuruluşlardır.İşletmeler, tek bir girişimci tarafından oluşturulabildiği gibi (Hakiki Şahıs İşletmesi) iki veya daha fazla girişimcinin ortaklığıyla da (Şirket) oluşmaktadır. İki veya daha fazla girişimcinin ortak iktisadi bir gayeye erişmek için emek, para ve mallarını bir sözleşme ile birleştirerek meydana getirdiği ortaklığa
şirket denir. Şirketler, sorumlulukları bakımından ikiye ayrılır.
1. Sermaye Şirketleri (ortakları sınırlı sorumlu olan şirketler, sermaye payları bölünmüş komandit şirket, anonim ve limited şirket) Bu tür şirketlerde sermaye ön plandadır.
2. Şahıs Şirketleri (ortakları sınırsız sorumlu olan şirketler: adi, kollektif, adi komandit şirketler). Bu tür şirketlerin kuruluş ve devamı için ortakların birbirini iyi tanımaları ve güvenmeleri gereklidir.

Biz burada kuruluşu ve yönetilmesi daha kolay olan şirketlerinin kuruluşunu anlatacağız

ADİ ŞİRKET
İki ya da daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini koydukları şirket türüdür.
Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır.
Sözlü veya ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır.
Sözleşmede aksi belirlenmemişse: - Sermaye tutarı farklı olsa da ortakların kar ve zarar payları eşittir
- Kararlar ortakların oybirliği ile alınır.
- Şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir
- Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte sorumlu olurlar
Şirketin Ticaret Siciline tescil ve ilanı zorunlu değildir.
Adi Şirket kuracak kişi tüccar ise, bağlı bulunduğu bölgenin Ticaret Odasına fert olarak kayıt olmak durumundadır.
Asgari bir sermaye öngörülmemiştir. Hangi ortağın ne kadar sermaye koyacağı konusu isteğe bağlıdır. Alacak sermaye olarak konulmuşsa, sermaye koyan ortak bu alacağı şirkete devretmiş ve ödenmesini taahhüt etmiş sayılır. Emeğin sermaye olarak konması halinde, bu ortak
zarara iştirak ettirilmeyebilir, ancak kardan pay alır. Bu ortak sorumluluktan muaf olamaz.
Ticaret unvanı kullanmak zorunda değildir.
Sermaye olarak getirilen her şey üzerinde “iştirak halinde mülkiyet” söz konusudur. Her ortak belli bir oranda katılır ve kendi payı üzerinde tasarruf hakkı yoktur.
Adi Şirket daha çok geçici ortaklıklarda kurulmalı, sürekli işlerle ilgili olarak bu yola gidilmemelidir

ŞAHIS İŞLETMELERİNİN KURULUŞ AŞAMALARI

1. İmza tescil beyannamesi, İmza sirküleri,(noter) İkametgah (resimli) Nüfus Cüzdanı (Muhtarlık) Suretinin alınması
2. Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır)
3. Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile
ilgili Vergi Dairesine başvuru yapılır)
4. Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi
5. Yoklama tutanağın düzenlenmesi (Vergi dairesi tarafından düzenlenir)
6. Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile ilgili vergi dairesine başvuru yapılır)
7.Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (yazar kasa alınması gerekiyorsa (perakende işlemlerle uğraşanlar) (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır)
8. Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak
noter veya anlaşmalı matbaada bastırılır)
9. Sicil gazetesi ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve
ekinde sözleşme ile başvuru yapılır)
10. İlgili Odaya kayıt yaptırılması (faaliyet göstermiş olduğu işle ilgili Odaya istenen belgeler ile
başvuru yapılır ve kayıt ücreti ödenir)
11. İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile bağlı olunan belediyeden başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç ve Küşat ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı :Hafta sonu
ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, müracaat edilir gerekli evraklar hazırlanır
12. SSK İşlemleri (işçi çalıştıracaklar) bağlı olunan sosyal Sigortalar kurumuna istenen evraklarla birlikte işe başlamadan bir gün önceden dilekçe ile müracaat edilir.
13. Bağ-Kur İşlemleri matbu evrak ile Bağ-Kura müracaat edilecektir.

ŞAHIS (GERÇEK) İŞLETMELERİN TİCARET ODASI AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR
Dilekçe (Sahip veya vekili tarafından imzalanır ve eklenen belgeler belirtilir)
Noter onaylı imza tescil beyannamesi(İsim dışında unvan kullanılacaksa isimden sonra bu unvan da imza beyanında bulunmalıdır)
Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
İşletme yeri kira ise kontrat fotokopisi, mülk ise tapu senedi fotokopisi
Tutulan defterlerin noter tasdikli sayfa fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi
Taahhütname (Ticaret Sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir)

VERGİ DAİRESİ – VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ, VERGİ LEVHASI,YAZAR KASA LEVHASININ TASDİK ETTİRİLMESİ ve DAMGA VERGİSİNİN YATIRILMASI

Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen kasa makbuzu ile aynı gün iş yeri adresine göre bağlı bulunulan Vergi Dairesine müracaat edilir. Girişimci alacağı hesap numarasını faaliyete geçmeden önce, belgelerin basımı ve vergi levhasının alımı sırasında da kullanacaktır.

ŞAHIS FİRMALARDA VERGİ DAİRESİNE MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ
Şahıs Şirketi:
Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi (resimli)
Noter onaylı imza sirküleri
İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi
Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.

LİMİTED ŞİRKET
İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş olan şirketlere denir
En fazla 50 kişi ile kurulabilir. Asgari sermaye 5.000YTL’dir.
Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Ticaret unvanında işletme konusu ve şirketin türü belirtilmelidir.
Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar, bankacılık ve sigortacılık yapamazlar.
Şirketin sorumluluğu şirketin mal varlığı tutarı kadardır. Ortakların sorumluluğu ise koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarı ile sınırlı olup, ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdikleri oranda bu
sorumluluklarından kurtulurlar.
Anonim şirketlerde olduğu gibi ayrı bir yönetim kurulu yoktur. Şirketin yönetimi müdürler kurulu tarafından yürütülür. Aksi kararlaştırılmamışsa, ortaklardan her birinin müdür sıfatıyla şirketi
yönetme, temsil etme yetki ve sorumluluğu vardır.
Müdür sıfatında olan ortaklar için Rekabet Yasağı geçerlidir.
Ortak sayısı 20’den az olan limited şirketlerde; müdürler kurulu yönetim ve temsil yetkisine sahiptir. Ortaklar bir araya gelmeden yazılı olarak karar alabilirler. Karar alınabilmesi için yeterli sayı, ortak adedine göre belirlenmez. Ödenmiş esas sermayenin en az yarısından fazlasını temsil eden ortakların lehte oy vermesi gerekir. Denetim organı yoktur ve Müdür sıfatını taşımayan ortaklar bu yetkiyi kullanırlar.
Ortak sayısı 20’den fazla olanlar için Genel Kurul ve Denetim Organı oluşturulur ve genelde anonim şirkete ait hükümler uygulanır

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
Dilekçe (Şirket müdür/müdürleri tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.)
Kuruluş bildirim form.
Sözleşme 3 adet.
Unvan altına atılmış imza beyannamesi (Noter onaylı)
Taahhütname (Ticaret sicil Memurluğu, evrak bölümünden temin edilir)
Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza şubesindeki 53837615016 no’lu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya EFT makbuzu
Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri (Muhtarlık veya noter onaylı
Ayni sermaye konulmuş ise mahkeme kararı ve üzerinde takyidat olmadığına dair resmi kurum yazısı,
Yabancı sermayeli ortak , tüzel kişi ise faaliyet belgesi aslı ve N.T.tasdikli tercümesi,
Yabancı ortak gerçek kişi ise pasaportunun N.T tasdikli sureti,
Türkiye’de ikamet eden yabancı ortak için çalışma ve oturma izin belgesi (ilgili makamlarca tasdikli),
Sermayenin peşin ödeme kısmı varsa bunu gösteren Banka Belgesi.
Teşvikli yatırımlar için teşvik belgesinin noter onaylı sureti
Tescil harç makbuzu aslı (Bankaya yatırılır)
Rüştünü tamamlamamış ortak var ise kanuni temsilcilerinin muvafakatı
Rüştünü tamamlamamış küçükler ile ana-baba ve bunlardan birisi aynı şirkete ortak ise kayyum tayinine ait Mahkeme kararı
VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN TESCİLİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

Limited Şirketler:
Matbu dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanır ve dilekçeye eklenen belge adları belirtilir)
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış noter tasdikli Sözleşme (Kuruluşu Bakanlık iznine tabi anonim şirket ise)
Ticaret Sicil Memurluğu tarafından verilen belge (Kasa makbuzu)
Kurucu ortakların nüfus cüzdanı fotokopisi
Kurucu ortakların ikametgah ilmühaberleri (Muhtarlık veya noter onaylı)
İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi
Şirket yetkililerine ait imza sirküleri
Şirket Müdürü kurucu ortaklardan değil, dışarıdan atanmışsa nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve imza sirküleri

Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ- İŞYERİ SİCİL NUMARASININ ALINMASI VE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ
İşyerinde sigortalı işçi çalıştıracaksa önce işyeri sicil numarası alınır. Bunun için Girişimci tarafından tanzim edilen işyeri bildirgesi, işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Kuruma verilir veya iadeli taahhütlü gönderilir.

İŞYERİ SİCİL NUMARASININ ALINMASI
2 nüsha işyeri bildirgesi ile birlikte;
Nüfus cüzdan örneği (Muhtardan)
İkametgah belgesi (muhtardan resimli 6 ay geçmeyecek)
Kayıtlı olunan meslek kuruluşlarından alınacak Faaliyet belgesi
Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi yada gazete yerine geçen belge ile imza sirküleri
İş yeri açma ruhsatı örneği,
Bağlı bulunan vergi dairesinin adını ve vergi hesap numarasını gösterir belge,
Adi ortaklıklarda tüm ortakların onaylı nüfus kayıt örnekleri ve ikametgah belgeleri
Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayılı “Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik” kanununa göre yetki almış bulunan serbest muhasebecilerinin veya
serbest muhasebeci mali müşavirlerin adını, soyadını, hangi odaya bağlı olduğunu ve oda sicil numarasını gösteren ve ilgili mesleki kuruluş tarafından onaylanmış belge kuruma teslim edilir.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ
Girişimci çalıştıracağı kimseleri, işe başlatmadan önce işe giriş bildirgeleri ile Kuruma bildirmek veya bu belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermek zorundadır. Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, işe alınan işçiler için işe giriş bildirgesi, en geç bir ay içinde Kuruma verilir veya posta ile gönderilir. İnşaat işleri ile uğraşanlar aynı günde verebilirler

İşe giriş bildirgesi (üç nüsha)
Sigortalanacak işçiye ait iki adet fotoğraf (ilk defa sigortalı olacaklar için)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Daha önce sigortalı olanların sigorta sicil numaraları
Nüfus Cüzdanlarının fotokopileri

DEFTER TASTİKLERİ
Şirketler bünyesi ile ilgili olarak noterden tutmak zorunda oldukları defterlerinde taktik ettirmek zorundadırlar.


BAĞ-KUR İŞLEMLERİ- GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ
S.S.K veya Emekli Sandığı kapsamı dışında kalan, bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmayan, kendi adına ve hesabına çalışanlardan:
Ticari veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetinin başlangıç tarihinden itibaren
kollektif, komandit, limited, paylı komandit şirketlerinin ortakları ile anonim şirketlerin kurucu ortakları şirketin kurulduğu tarihten itibaren, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ise yönetim kuruluna
seçildikleri tarihten itibaren
gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar, esnaf ve sanatkar sicil memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı oldukları tarihten itibaren Bağ-Kur’un zorunlu sigortalısı olurlar. Sigortalı sayılanlar tarafından sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde giriş Bildirgeleri doldurulup ilgili mercilere onaylatılır. Giriş bildirgeleri;
Gelir vergisi mükellefi olanlar için bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından
Şirket ortakları için şirket yetkilileri ve ticaret sicil memurluğu tarafından
Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar için esnaf ve sanatkar sicil memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluşları tarafından onaylanan bildirgelere şahıslar için nüfus cüzdanı, Vukuatlı Nüfus Sureti, Başka sosyal kurumlarda çalışması gün dökümü, Fotokopisi şirketler için ise ticaret sicil gazetesi eklenerek Bağ-Kur İl Müdürlüklerine teslim edilir
BELEDİYE İLE YAPILACAK İŞLER
Ayrıca bütün şirketler ilgili belediyelere işyeri açma harcı hafta sonu çalışacaksa hafta sonu çalışma izni ve itfaiye raporu almak zorundadırlar.
Quo vadis?
KisukE UraharA - avatarı
KisukE UraharA
VIP !..............!
10 Kasım 2008       Mesaj #3
KisukE UraharA - avatarı
VIP !..............!
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Limited Şirketinin Kuruluş Aşamaları;

 • En az iki ortak ve en az 5.000 YTL sermaye ile kurulur.
 • Şirket isim ve unvanının kontrolünün yapılması
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması
 • 3 nüsha sözleşme hazırlanır ve onaylatılır
 • Şirket kuruluşu (Dilekçe ekinde Ticaret Odalarınca istenen belgelerle başvuru yapılır
 • Rekabet Kurumu Payı ödemesi (Sermayenin onbinde dördü Ziraat Bankasına yatırılır
 • Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat yapılır ve sicil harcı yatırılır)
 • Şirketin Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve ekinde sözleşme ile başvuru yapılır)
 • Şirket Müdürü imza sirküleri (Ticaret Sicil Gazetesi ile Noterde çıkartılır)
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen Belgeler ve Tic. Sicil Memurluğunca verilen kasa fişi ile Vergi Dairesine başvuru yapılır)
 • Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi (Bilanço esasına göre)
 • Yoklama tutanağın düzenlenmesi (İlgili Vergi dairesi tarafından düzenlenir)
 • Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile başvuru yapılır)
 • Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile Vergi Dairesine başvuru yapılır)
 • Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak anlaşmalı matbaada veya noterde bastırılır)
 • İlgili Odalara kayıt yaptırılması (Matbu dilekçe ekinde Sanayi veya Ticaret Odası tarafından istenen belgeler ve oda kayıt beyannamesi ile başvuru yapılır ve şirketin sermayesine bağlı olarak kayıt ücreti ödenir)
 • İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç, Küşat ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı : (Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, hizmet
 • SSK İşlemleri Yeni kuruluşta bildirim sorumluluğu Ticaret Sicil Memurluğuna aittir.
 • Bağ-Kur İşlemleri matbu evrakla Bağ-Kura baş vurulur.
Gerçekçi ol imkansızı iste...
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
1 Eylül 2009       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

adi ortaklık kuruluşu

İLE İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Şubat 2010       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
meslek kuruluşların ait işlemler nedir
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Temmuz 2010       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
şirket kuruluş işlemleri nelerdir?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Ekim 2010       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben bir işletme açmak istiyorum işlemleri başlattıcam bana denilene göre işlemleri başlattıktan sonra dükkanına malzeme koyup sata bilirsin diyorlar ama ben bu malı alırken faturalı almam gerekiyor ki vergiden düşeyim.. ben işlemleri başlattım ama elimde vergi numaram yok faturanın kesileceği, bu malları nasıl almam gerekiyor sonra sorunm yaşamamam için.....
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
29 Ekim 2010       Mesaj #8
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ben bir işletme açmak istiyorum işlemleri başlattıcam bana denilene göre işlemleri başlattıktan sonra dükkanına malzeme koyup sata bilirsin diyorlar ama ben bu malı alırken faturalı almam gerekiyor ki vergiden düşeyim.. ben işlemleri başlattım ama elimde vergi numaram yok faturanın kesileceği, bu malları nasıl almam gerekiyor sonra sorunm yaşamamam için.....


Limited Şirketinin Kuruluş Aşamaları;

 • En az iki ortak ve en az 5.000 YTL sermaye ile kurulur.
 • Şirket isim ve unvanının kontrolünün yapılması
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması
 • 3 nüsha sözleşme hazırlanır ve onaylatılır
 • Şirket kuruluşu (Dilekçe ekinde Ticaret Odalarınca istenen belgelerle başvuru yapılır
 • Rekabet Kurumu Payı ödemesi (Sermayenin onbinde dördü Ziraat Bankasına yatırılır
 • Şirket tescilinin yapılması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat yapılır ve sicil harcı yatırılır)
 • Şirketin Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı (Ticaret Sicil Memurluğu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı ve ekinde sözleşme ile başvuru yapılır)
 • Şirket Müdürü imza sirküleri (Ticaret Sicil Gazetesi ile Noterde çıkartılır)
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması (Dilekçe ekinde istenen Belgeler ve Tic. Sicil Memurluğunca verilen kasa fişi ile Vergi Dairesine başvuru yapılır)
 • Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi (Bilanço esasına göre)
 • Yoklama tutanağın düzenlenmesi (İlgili Vergi dairesi tarafından düzenlenir)
 • Vergi hesap numarasının alınması (Yoklama fişi ile başvuru yapılır)
 • Vergi Levhası, Yazar Kasa Levhası (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile Vergi Dairesine başvuru yapılır)
 • Fatura İrsaliye ve Gider Pusulası belgelerinin basımı (Gerekli belgeler ile başvuru yapılarak anlaşmalı matbaada veya noterde bastırılır)
 • İlgili Odalara kayıt yaptırılması (Matbu dilekçe ekinde Sanayi veya Ticaret Odası tarafından istenen belgeler ve oda kayıt beyannamesi ile başvuru yapılır ve şirketin sermayesine bağlı olarak kayıt ücreti ödenir)
 • İşyeri Açma ve çalışma ruhsatlarının alınması (Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç, Küşat ücreti yatırılır) Hafta Tatili Ruhsatı : (Hafta sonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır. İtfaiye Müdürlüğü, hizmet
 • SSK İşlemleri Yeni kuruluşta bildirim sorumluluğu Ticaret Sicil Memurluğuna aittir.
 • Bağ-Kur İşlemleri matbu evrakla Bağ-Kura baş vurulur.
Misafir birsen - avatarı
Misafir birsen
Ziyaretçi
9 Mart 2011       Mesaj #9
Misafir birsen - avatarı
Ziyaretçi
merhaba ben bayan kuaförüyüm iş yeri açmak istiyorum.bunun için nereye baş vurmam gerekir.nasıl bir yol izlemeliyim bilglendiriseniz sevinirim
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
9 Mart 2011       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ve Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılmış tek dilekçe

Noter

Vergi dairesi

Sicil gazetesi ilanı

Ssk işlemleri

Ticaret Sicil Memurluğu


Bunların Örneklerini ala bilirmiyim war mı sizde Dönem ödewimde .s

Benzer Konular

15 Kasım 2012 / ThinkerBeLL Ekonomi
7 Ağustos 2011 / maXXam Soru-Cevap
12 Ocak 2012 / Misafir Soru-Cevap
25 Aralık 2009 / Misafir Soru-Cevap