Arama

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun görevleri nelerdir? - Sayfa 3

En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Mayıs 2012 Gösterim: 105.046 Cevap: 39
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Mart 2011       Mesaj #21
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bakanlar Kurulu, yürütme organının siyasi yönden sorumluluk taşıyan kanadını meydana getirmektedir. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşan kolektif bir organdır.
Bakanlar Kurulu, yürütme yetkisini fiilen kullanan ve siyasi sorumluluk taşıyan bir organ olduğu için, önemli görevlere ve yetkilere sahiptir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
Sponsorlu Bağlantılar
a. TBMM’ne sunulacak olan kanun tasarılarına son şeklini vermek,
b. Anayasa, kanunlar, kalkınma planları ve hükümet programı çerçevesinde, kamu yönetiminin işleyişini üst düzeyde yönlendirmek ve gözetmek,
c. Ekonomi, ticaret, dış politika istihdam, eğitim, sağlık, tarım, çevre, konut vb. konularda kamu politikaları oluşturmak ve bunları yürütmek,
d. Üst düzey kamu yöneticilerini atamak,
e. Cumhurbaşkanının başkanlığında yapacağı toplantıda olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına karar vermek,
f. TBMM’den yetki alarak, kanun hükmünde kararname çıkarmak,
g. Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çıkarmak. Söz konusu tüzüklerin Danıştay’ın incelenmesinden geçmesi şarttır.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Nisan 2011       Mesaj #22
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aynı şeyleri yazmıslar bakanlar kuruluun görev ve yetkilerini ben bulamadım yada var ama baslık yok heralde karısık olmus düzeltmesi gerekir site kurucusunun baslıkları renkLi kalemle yazabilr yani daha ayrıntılı ve verimli olur diye düşünüyorum...ama bilgiler için teşşkür çakarım k.ib kg kb
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
6 Nisan 2011       Mesaj #23
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
cumhurbaşkanı kaç yılda bir değişiyordur bilen varsa cewaplasın bi zahmet şimdiden tskMsn Grin
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
19 Nisan 2011       Mesaj #24
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bakanlar kurulunun görevleri varmı çok lazım ...........................!!!!!!!!!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
2 Mayıs 2011       Mesaj #25
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
millet vekillerinin görevleri nelerdir?LÜTFEN SÖYLEYİN
kobe - avatarı
kobe
Ziyaretçi
7 Mayıs 2011       Mesaj #26
kobe - avatarı
Ziyaretçi
Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri (Madde 104)

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:


a) Yasama ile ilgili olanlar :

* Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
* Yasaları yayımlamak,
* Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,
* Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
* Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,


b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :

* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
* Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
* Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
* Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
* Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,
* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
* Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
* Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
* Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,
* Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
* Kararnameleri imzalamak,
* Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
* Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,
* Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
* Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
* Üniversite rektörlerini seçmek,


c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.


Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerini tek tek saymak mümkün değildir. Zira, böyle bir sayma Anayasada ve kanunlarda yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu, yürütmenin genel karar organıdır. Anayasanın ve kanunların kendisine verdiği görevleri yerine getirdiği gibi, kanunların uygulanmasıyla ilgili bütün görevleri yerine getirir. Zira, Bakanlar Kurulu merkezî idare teşkilâtının en yüksek karar organıdır. Bakanlar Kurulu, yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapmamak şartıyla yürütme fonksiyonu alanında istediği her işlemi yapabilir. Ancak, yürütme alanına giren bu işlemlerinde Bakanlar Kurulu, bir kanuna dayanmak ve Anayasaya ile kanunlara aykırı olmamak zorundadır. O nedenle, Bakanlar Kurulunun yürütme alanına giren görev ve yetkilerini tespit ederken kullanmamız aramamız gereken iki şart vardır: (1) Bakanlar Kurulunun yaptığı işlemin bir kanuna dayanması; (2) Anayasaya ve kanunlara aykırı olmaması.

Bu iki şarta uyarak Bakanlar Kurulu, yürütme alanına giren her konuda işlem yapabilir. Yani Bakanlar Kurulunun görev ve yetkileri konu itibarıyla sınırlandırılmamıştır. Ancak burada, Bakanlar Kurulunun işlemlerinin “yürütme fonksiyonu” kapsamında kalması gerektiği, Bakanlar Kurulunun yasama ve yargı fonksiyonuna giren işlemler yapamayacağı ortadadır.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Mayıs 2011       Mesaj #27
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
başbakan gerektiğinde tbmm'yi toplantıya çağırır.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
31 Mayıs 2011       Mesaj #28
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bakanlar kurulunun görevi ne
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
1 Haziran 2011       Mesaj #29
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bakanlar kurulunun görevi ne

Bakanlar Kurulu nedir? Bakanlar Kurulu Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulu, yürütme organının siyasi yönden sorumluluk taşıyan kanadını meydana getirmektedir. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşan kolektif bir organdır.

Bakanlar Kurulu, yürütme yetkisini fiilen kullanan ve siyasi sorumluluk taşıyan bir organ olduğu için, önemli görevlere ve yetkilere sahiptir.

Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

a. TBMM’ne sunulacak olan kanun tasarılarına son şeklini vermek,
b. Anayasa, kanunlar, kalkınma planları ve hükümet programı çerçevesinde, kamu yönetiminin işleyişini üst düzeyde yönlendirmek ve gözetmek,
c. Ekonomi, ticaret, dış politika istihdam, eğitim, sağlık, tarım, çevre, konut vb. konularda kamu politikaları oluşturmak ve bunları yürütmek,
d. Üst düzey kamu yöneticilerini atamak,
e. Cumhurbaşkanının başkanlığında yapacağı toplantıda olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına karar vermek,
f. TBMM’den yetki alarak, kanun hükmünde kararname çıkarmak,
g. Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çıkarmak. Söz konusu tüzüklerin Danıştay’ın incelenmesinden geçmesi şarttır.


"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Haziran 2011       Mesaj #30
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yha yardım edin

Benzer Konular

29 Mayıs 2014 / Misafir Soru-Cevap
30 Nisan 2015 / Misafir Soru-Cevap
25 Nisan 2011 / asla_asla_deme Siyasal Bilimler
16 Nisan 2014 / ShInUp Soru-Cevap