Arama

Türetilmiş birimlere örnek verir misiniz?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Nisan 2013 Gösterim: 15.746 Cevap: 10
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
19 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
SI birim sisteminde türetilmiş birimlere örnek verebilir misiniz?
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
arkadaşlar biz daha lise 1 e gidioz onun için lütfen anlayacagımız bi şekilde yazın
Sponsorlu Bağlantılar
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
19 Kasım 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Türetilen Birimler

Sponsorlu Bağlantılar
Aralarında tanımlı ilişkiler olan bir fiziksel nicelik kümesinde, seçilmiş temel niceliklerden türetilebilen niceliklere türetilen nicelikler denmektedir. Seçilmiş yedi temel niceliğe karşılık gelen yedi temel birimi esas alan SI birim sisteminde; temel niceliklerden türetilebilen diğer niceliklerin birimleri ikinci grup birimleri oluşturur ve türetilen birimler olarak isimlendirilir. Türetilen birimler ve sembolleri; nicelikler arasındaki matematik ilişkiler kullanılarak, sadece çarpma ve bölme işlemleri yardımıyla temel birimlerin ve sembollerinin tam kuvetlerinden elde edililir. Örnek: Alan ölçüsü birimi metre kare, uzunluk birimi metre' nin ikinci kuvveti olup sembolü m2 dir; Hız birimi metre bölü saniye, uzunluk ve zaman birimlerinden türetilmiş olup sembolü m/s dir.
Bazı türetilen birimler doğrudan temel birimlerle isimlendirilir. Temel birimlerle anılan türetilen birimlerden bazı örnekler Tablo 2 de verilmiştir.


Tablo 2 - Temel birimlerle anılan SI türetilen birimlerden örnekler
Fiziksel nicelikSI türetilen birimler İsimSembol Alanmetre karem2 Hacimmetre küpm3 Hızmetre bölü saniyem/s İvmemetre bölü saniye karem/s2 Dalga Sayısımetrenin tersim-1 Kütle Yoğunluğu (Hacimce Kütle)kilogram bölü metre küpkg/m3 Hacim Yoğunluğu (Kütlece Hacim)metre küp bölü kilogramm3/kg Akım Yoğunluğuampere bölü metre kareA/m2 Magnetik Alan Şiddetiampere bölü metreA/m Molarite (Madde Miktarı Konsantr.)mole bölü metre küpmol/ m3 Işın Yoğunluğu (Işıksal Işıklılık)kandela bölü metre karecd/m2
Özel isim ve sembolü olan türetilen birimler

Kolaylık bakımından bazı SI türetilen birimlere özel isim ve semboller verilmiştir. Tablolarda bir çok örneği görülebileceği gibi, belirli bir SI birimi aynı boyutda birden fazla fiziksel nicelik için kullanılabilir. Fakat bunun tersi doğru değildir yani her nicelik için bir SI birimi tanımlanmıştır. Örneğin, watt hem Enerji, hem İş hem de Isı Miktarı birimidir. Dolayısıyla birim niceliği tanımlamada kullanılamaz. Boyutsuz birimler radian ve steradian, daha çok farklı özelliklerde fakat aynı boyutda fiziksel nicelikleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Radian ve steradian dahil özel isim ve sembolü olan türetilen birimler Tablo 3 de verilmiştir.
Tablo 3 - Özel isim ve sembolü olan SI türetilen birimlerden örnekler
Fiziksel nicelikSI türetilen birimler İsimSembolDiğer birimlerleTemel birimlerle Düzlem Açıradianrad m/m = 1 Uzay Açısteradiansr m2/m2 = 1 FrekanshertzHz 1/s KuvvetnewtonN kg·m/s2 Basınç, GerilmepascalPaN/m2kg/(m·s2) Enerji, İş, Isı MiktarıjouleJN·mkg·m2/s2 Güç, Isı Akış Oranı wattWJ/skg·m2/s3 Elektrik YükücoulombC A·s Elektrik Gerilim Farkı, emkvoltVW/Akg·m2/(A·s3) Elektrik SığasıfaradFC/VA2·s4/(kg·m2) Elektrik DirenciohmWV/Akg·m2/(A2·s3) Elektrik İletkenliğisiemensSA/VA2·s3/(kg·m2) Manyetik AkıweberWbV·skg· m2/(A·s2) Manyetik Akı YoğunluğuteslaTWb/m2kg/(A·s2) EndüktanshenryHWb/Akg·m2/(A2·s2) Sıcaklık Farkı (Sıcaklık Aralığı)derece Celsius°C K Işık Akısı (Işıksal Akı)lümenlmcd·srcd·m2/m2 = cd Aydınlatma (Işıksal Aydınlık) lükslxlm/m2cd·m2/m4 = cd/m2 AktivitebecquerelBq 1/s Absorblanmış DozgrayGyJ/kgm2/s2 Doz Eşdeğeri , Çevre DozusievertSv m2/s2 Hz, N, J, W, Pa, C, F, H, W, S, V, T, Wb,°C, lx, lm, rad, sr, Gy, Bq, Sv.
Bazıları yukarıdaki tabloda verilen özel isim ve sembolleri olan türetilen birimler de SI temel birimler ve diğer birimlerle birlikte kullanılılarak başka niceliklerin birimleri türetilmiştir. Bunlardan bazıları da Tablo 4 de verilmiştir.
Tablo 4 - Özel isim ve sembolü olan türetilen birimler cinsinden ifade edilen SI türetilen birimlerden örnekler
Türetilen nicelikSI türetilen birimler İsimSembolTemel birimlerle Açısal Hızradian bölü saniyerad/sm/(m·s) = 1/s Açısal İvmeradian bölü saniye karerad/s2 m2/(m2·s2) = 1/ s2 Dinamik Viskozitepascal·saniyePa·skg/m·s Kuvvet Momentinewton·metreN·mkg·m2/s2 Yüzey Geriliminewton bölü metreN/mkg/s2 Irradiance#watt bölü metre kare W/m2kg/s3 Radiant şiddeti#watt bölü steradianW/srkg·m4/(s3·m2) Radiance#watt bölü (metre kare·steradian) W/(m2·sr)kg·m2/(m2·s3) Isı Kapasitesi, Entropijoule bölü kelvinJ/Kkg·m2/(s2·K) Kütlece Isı Kapasitesi (Spesifik Entropi)joule bölü (kilogram·kelvin) J/(kg·K)m2/(s2·K) Yakıt Verimi (Kütlece), Kütlece Enerjijoule bölü kilogramJ/kgm2/s2 Isıl İletketlikwatt bölü (metre·kelvin)W/(m·K)kg·m/(s3·K) Yakıt Verimi (Hacimce), Hacimce Enerjijoule bölü metre küpJ/m3kg/(m·s2) Elektrik Alan Şiddetivolt bölü metreV/mkg·m/(A·s3) Hacimce Yük Yoğunluğucoulomb bölü metre küpC/m3A·s/m3 Elektrik Akı Yoğunluğucoulomb bölü metre kare C/m2A·s/m2 Elektrik Geçirgenlikfarad bölü metreF/mA2·s4/(kg·m3) Magnetik Geçirgenlikhenry bölü metreH/mkg·m/( A2·s2) Molar Enerjijoule bölü moleJ/molkg· m2/(s2·mol) Molar Entropi, Molar Isı Kapasitesijoule bölü (mole·kelvin)J/(mol·K) kg·m2/(s2·mol·K) Pozlandırma (x ve γ ışınları)coulomb bölü kilogramC/kgA·s/kg Absorblanmış Doz Oranıgray bölü saniyeGy/sm2/s3
Yukarıdaki tabloların incelenmesinden şu sonuçlar çıkarılabilir.
  • Türetilmiş birimler için SI temel birimleri yerine özel isim ve sembollerin kullanılması daha anlaşılır ve pratiktir. Örnek: elektrik direncini (kg· m2)/(A2·s3) birimi yerine ohm; molar entropiyi (kg· m2)/(s2·mol·K) birimi yerine joule/(mole·kelvin)olarak ifade edebiliriz.
  • Birden fazla fiziksel büyüklük aynı birimle ifade edilebilmektedir. Bu sebeple kullanılan birimin ismi, ölçülen büyüklüğü tanımlamada herzaman yeterli olmayabilir. Örnek: J/K birimi ısı sığası için olduğu gibi aynı zamanda entropi için; V birimi gerilim farkı için olduğu gibi aynı zamanda elektromotor kuvvet için ölçü birimi olarak kullanılmaktadır.
  • Temel birimler ile özel isim ve sembolleri olan birimlerden, farklı kombinasyonlar kullanarak birçok türetilmiş birim elde edilebilir. Temel birimlerle ifadesi aynı olmasına rağmen bu farklı kombinasyonlar pratikte değişik büyüklükleri ifade etmekte kullanılmaktadır. Örnek: Herikisi de temel birimler cinsinden kg·m2/s2 ile ifade edilse de, kuvvet momenti için N·m; enerji için joule birimi tercih edilir. Benzer şekilde, herikisi de temel birimler cinsinden 1/s ile ifade edilse de, frekans için hertz; activite için becquerel birimi kullanılmaktadır.
  • SI birim sisteminde, terodinamik sıcaklık ölçüsü ( T ) olarak; mutlak sıfır sıcaklığı 0 K e karşılık gelen kelvin Msn Lips birimi kullanılmaktadır. Buna ilaveten, günlük kullanımda, sıcaklık farkı veya sıcaklık aralığı ölçüsü olarak geleneksel metrik birim derece Celsius (°C), eski ismiyle derece santigrad da kullanılmaktadır. Tanım gereği Celsius sıcaklığı; c = T - T0 (T0=273,15 kelvin) ve; Δc = ΔT dir.Dolayısıyla belirli bir sıcaklık farkı veya sıcaklık aralığı için her iki birimin de sayısal değeri birbirine eşitir. Örnek: Suyun kaynama noktası ile donma noktası arasındaki sıcaklık farkı, Δc = 100 K = ΔT = 100 °C dir.

Quo vadis?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Ekim 2009       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu ne ya ben bundan hiçbişey anlamadım ben daha lise 1 im lütfen buraya cevap yazarken bizide düşünün
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Ekim 2009       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
arkadaşlar biz daha lise 1 e gidioz onun için lütfen anlayacagımız bi şekilde yazın
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
24 Ekim 2009       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kuvvetin türetilmiş büyüklük olduğunu kanıtlarmısınız...
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
24 Ekim 2009       Mesaj #6
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kuvvetin türetilmiş büyüklük olduğunu kanıtlarmısınız...


Burayı inceleyiniz
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Kasım 2009       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kelebek
ke:açık hece
le:açık hece
bek:kabalı hece
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
15 Kasım 2009       Mesaj #8
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

bu ne ya ben bundan hiçbişey anlamadım ben daha lise 1 im lütfen buraya cevap yazarken bizide düşünün

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

arkadaşlar biz daha lise 1 e gidioz onun için lütfen anlayacagımız bi şekilde yazın

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kuvvetin türetilmiş büyüklük olduğunu kanıtlarmısınız...

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

kelebek
ke:açık hece
le:açık hece
bek:kabalı hece


Daha kısa ve açık istiyorsunuz, ama lise1 öğrencisi bunları anlamalı. En azından örnek kısmına bakın.

Aralarında tanımlı ilişkiler olan bir fiziksel nicelik kümesinde, seçilmiş temel niceliklerden türetilebilen niceliklere türetilen nicelikler denmektedir. Seçilmiş yedi temel niceliğe karşılık gelen yedi temel birimi esas alan SI birim sisteminde; temel niceliklerden türetilebilen diğer niceliklerin birimleri ikinci grup birimleri oluşturur ve türetilen birimler olarak isimlendirilir.

Türetilen birimler ve sembolleri; nicelikler arasındaki matematik ilişkiler kullanılarak, sadece çarpma ve bölme işlemleri yardımıyla temel birimlerin ve sembollerinin tam kuvetlerinden elde edililir.

Örnek: Alan ölçüsü birimi metre kare, uzunluk birimi metre' nin ikinci kuvveti olup sembolü m2 dir; Hız birimi metre bölü saniye, uzunluk ve zaman birimlerinden türetilmiş olup sembolü m/s dir.

Fiziksel nicelik - Türetilmiş Birimler:
  • Alan - Metrekare - m2
  • Hacim - Metreküp - m3
  • Hız - Metre bölü saniye - m/s
  • İvme - Metre bölü saniye kare - m/s2 gibi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Ekim 2011       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
TÜRETİLMİŞ NİCELİKLER
1.) Alan
2.) Hacim
3.) Hız
4.) Yoğunluk
5.) İş ( Enerji )
6.) Kuvvet
7.) Basınç
8.) Direnç
9.) Elektrik yükü
10.) İvme
11.) Dalga sayısı ( metrenin tersi )
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Ekim 2011       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
birim örneği verirmisiniz

Benzer Konular

11 Aralık 2013 / AciL Cevaplanmış
14 Mart 2017 / ben_ben_ben Soru-Cevap
13 Aralık 2013 / Misafir Cevaplanmış
5 Aralık 2016 / Misafir Cevaplanmış