Arama

Tek fazlı asenkron motoru devreleri çizimi var mı?

Güncelleme: 26 Kasım 2008 Gösterim: 13.181 Cevap: 1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
26 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
TEK FAZLI ASENKRON MOTARLARI İLERİ GERİ ÇALIŞTIRMA KUMANDA VE GÜÇ DEVRESİ ÇİZİMİ
Sponsorlu Bağlantılar
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
26 Kasım 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
trafoew0

Sponsorlu Bağlantılar
Yukarıdaki tek fazlı devrede ''trafo gücü=U1xI1=U2xI2'' dir.
örnek verelim trafomuz 220/24v ,kumanda devremizde 24V bobin gerilimli 4 adet kontaktör var. Kontaktörlerden iki tanesinin bobini 200mA(0,2A) diğer iki taneside 800mA(0,8A) çeksin. Kumanda devresinin çekeceği akım 0,2+0,2+0,8+0,8=2A olacaktır.
S2=U2xI2
S2=24x2
S2=48VA S1=S2'dir.
S1=U1xI1
48=220xI1
I1=0,218A primerden çekilen akım.

Kontaktör bobinlerinin endüktif yük karakteristiğinde olması hesapta cosfi ihmali ve trafoların pano içinde hava sirkülasyonun olmadığı sıcak ortamda çalıştığı varsayımıyla toplam yük trafo yükünün %60'ını geçmemesi gerekir. Bu bağlamda seçeceğimiz trafo 80VA-100VA olacaktır. Trafonun primerine konulacak olan cam sigorta hesabı yukarıda belirttiğim şekilde yapılır. 100VA seçtiysek 100=220xI1 'den I1=0,45A çıkacaktır.0 - 1 - Start (Tek Fazlı Asenkron Motora Yol Verme)

16386773va7

11gx6


1 - 0 - 2 (Dönüş Yönü Değiştirme)

102rvj9

102nj9


Orta Gerilim seviyesinde 34,5 kV ile 1 kV gerilim seviyeleri arasında dahili ve harici tip kompanzasyon sistemi kurmak üzere orta gerilim kondansatörleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerde kullanılan kondansatör üniteleri tek fazlı ve üç fazlı olarak imal edilmektedir.
Tek fazlı kondansatörlerde, dahili ve harici uygulamalar için 50 Hz'de 1kV'tan 24 kV gerilim seviyesine, 20kVAr'dan 1000kVA'a kadar ünitelerimiz mevcuttur. Bu tip kondansatörlerimiz kasalarında enerji bulunup bulunmamasına ve koruma sınıfına göre üç çeşit imal edilmektedir:
  • Enerjisiz kasalı, açık terminalli IP00 (2 izolatörlü)
  • Enerjisiz kasalı, kapalı tip IP55 (2 izolatörlü)
  • Enerjisiz kasalı, açık terminalli IP00 (1 izolatörlü)
Üç fazlı tiplerde ise 50 Hz 1 kV'tan 12 kV gerilim seviyesine, 20kVAr'dan 800kVAr'a kadar güçlerde ünitelerimiz bulunmaktadır. Üç fazlı kondansatörlerimiz, kasalarında enerji bulunup bulunmamasına ve koruma sınıfına göre iki çeşit imal edilmektedir:
  • Enerjisiz kasalı, (3 izolatörlü) açık terminalli IP00 (sadece dahili kullanım için)
  • Enerjisiz kasalı, (3 izolatörlü), korumalı terminaller, kapalı tip IP55 (dahili ve harici kullanım için)
anahtar08 makale 02 02 1350670
12 kV'a kadar olan gerilim seviyelerinde kondansatör bankları tek fazlı veya üç fazlı üniteler ile gerçekleştirilebilir. Daha yüksek gerilim seviyelerinde ise tek fazlı kondansatörler sadece yıldız veya seri bağlandıktan sonra yıldız bağlanarak kullanılabilirler.
Kondansatörlerde oluşacak bir arıza sonucu patlama meydana gelmesini önlemek amacıyla çeşitli koruma önlemleri bulunmaktadır. Üç fazlı kondansatörlerde, kondansatör kutusu içerisindeki basıncı izlemek üzere bir basınç sensörü bulunmaktadır. Bir arıza sonrasında oluşan gaz basıncı ayar değeri (kritik değer) aşıldığında, konum değiştiren bir kontak ile kondansatör bağlantısı kesilir. Bir iç sorun oluşumundan sonra, kondansatörün besleme kaynağından erken ayrılması sağlanarak, gaz oluşumunun durdurulması ve kondansatörün patlaması engellenebilir. Ancak birçok durumda oluşan arızalar nedeniyle gaz basıncı çok hızlı yükselmekte ve tek başına basınç şalteri ile korumak mümkün olamamaktadır. Basınç izleme cihazı H.R.C. sigortalar ile birlikte kullanıldığında tam koruma elde edilir.

Tek fazlı kondansatörler ise isteğe bağlı olarak dahili sigortalı olarak imal edilebilmektedir. Bu dahili sigortalar arızalı elemanları izole ederek, kondansatörlerin bağlı bulundukları, kondansatör veya kondansatör banklarının çalışmalarını sürdürmek için tasarlanmışlardır. Dahili sigortalar dengesizlik koruma cihazı ile birlikte kullanıldığında tam koruma elde edilir.
Orta gerilim kondansatörlerinde dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar "Güç Kondansatörleri > 1000 V" kataloğumuzda yer alan "Orta Gerilim Kondansatörlerinin montaj, bakım ve işletmesinde dikkat edilecek bazı hususlar" kısmında sunulmaktadır.
Alınan bütün önlemlere rağmen herhangi bir arıza durumunda patlama riskine karşı, kondansatörler tercihen kapısı kontrol altında tutulan ayrı bir odaya veya tel bir çit içerisine yerleştirilmeli ve yangına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Kondansatörlerin yerleştirildiği mekanda hava sirkülasyonun olmasına dikkat edilmeli, yan yana koyulacak kondansatörler arasında belirli bir boşluk bırakılmalıdır.
Motorlara paralel bağlanacak kondansatörlerin güçleri, motorun boşta çektiği gücün 0,9 katını aşmayacak şekilde seçilmelidir. Aksi takdirde oluşabilecek aşırı gerilim sonucu hem motor hem de kondansatör zarar görme riski taşımaktadır.
Kondansatörler devreden çıktıktan sonra, tekrar devreye girmeden önce üzerinde bulunan deşarj direncinin değerine bağlı olarak değişen sürelerde deşarj edilmelidir. Şebekede olan kısa süreli gerilim kesintilerinde, kondansatörü devre dışı bırakacak ve deşarj süresinin sonuna kadar devreye almasını önleyecek koruma ve kumanda sistemi kurulmalıdır. Kondansatör devreden çıkarıldıktan sonra deşarj süresi dolmadan ve sistem topraklanmadan kondansatörlere yaklaşılmamalıdır.
Kondansatör ile enerji sistemi arasında bağlantıların sıkılığı periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Kondansatör içerisinde, sargı kısa devresinde, dahili deşarj direncinin kopmuş olması, boşalamamış olması sebebiyle de devreye alınması sırasında kondansatör aşırı akım çekebilir. İçerideki yağ, ısınma ile basınçlı gaz oluşturur. Can ve mal emniyeti yönünden kondansatör devre dışı olduğunda kondansatör gövdesi soğumadan herhangi bir işleme ve kontrole başlanmamalıdır.


tekkademeotokumandafv9

22 Kasım 2007 Perşembe

KUMANDA ELEMANLARI 4

HAREKET SİSTEMLERİ

Bir motor, yol alma anında kendisine, devresine ve şebekeye zarar vermeyecek büyüklükte akım çekiyorsa, böyle bir motor direkt olarak şebekeye bağlanabilir.

16130223eg9


Yukarıdaki şekilde verilen bir şönt motorun ve bir asenkron motorun direkt olarak şebekeye bağlanması için, M kontaklarının kapanması gerekir. Devreye bağlanan bu motorlar M kontakları açılıncaya kadar çalışmaya devam ederler.

M kontakları açılınca, çalışan motorlar durur. M kontaklarını açıp kapayacak M kontaktör bobini, devreye çeşitli şekillerde bağlanabilir. Ayrıca M kontakları kısa veya uzun süre kapatılarak, motorların kesik veya sürekli çalışması sağlanabilir. Bu bölümde kesik ve sürekli çalıştırma, paket şalterle, butonla ve uzaktan kumanda yöntemleri anlatılacaktır.
Quo vadis?

Benzer Konular

8 Mart 2015 / Limeyda Soru-Cevap
29 Kasım 2010 / Klasik araba Soru-Cevap
1 Şubat 2011 / ThinkerBeLL Mühendislik Bilimleri