Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 12 Kasım 2012  Gösterim: 25.399  Cevap: 7

Hak, eşitlik, hukuk, anayasa, devlet ve millet kavramlarını tanımlar mısınız?

Ziyaretçi
28 Kasım 2008 16:46       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
hak,eşitlik,hukuk,anayasa,devlet ve millet kavramlarının tanımlarını yapınız.
EN İYİ CEVABI HerHangiBiri verdi
Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir.

Anayasa Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargilama güçlerinin nasil kullanilacagini gösteren, yurttaslarin kamu haklarini bildiren temel yasa, kanunuesasi
Sponsorlu Bağlantılar

Hukuk toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adaleteyönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.

Devlet Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir.

Ulus ya da Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk.

Hak bireyin, diğer insanların kendi hayatlarını yaşama şekline müdahale etmeden, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür.

Eşitlik Ahlâki ve toplumsal bir ideakolalak, insanların birbirleriyle, aynı insan doğasına sahip olmak bakımından, aynı konum ve değerde olmaları hali.


HerHangiBiri tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Ziyaretçi
21 Aralık 2008 18:11       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
özgürlük eşitlik hukuk ve devlet kavramlarının tanımları nelerdir
21 Aralık 2008 18:54       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
Özgürlük

Vikipedi, özgür ansiklopediAlmanca Freiheit, Fransızca liberté, İngilizce liberty, freedom, Latince libertas olarak tanımlanan ve siyasal, toplumsal, felsefi ve gündelik yaşam alanlarında ceşitli anlam boyutlarında kullanılan kavram ya da kategori.
En genel haliyle, özgürlük, bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dile getirmektedir. Buna paralel baska bir gündelik tanımı, insanın kendi kararlarını kendi istemine ve düşüncelerine göre belirleyebilmesi, ve kendi seçimlerini kendi iradesiyle yapabilmesi olarak belirir. Burada özgürlük bir irade özgürlüğüdür. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'de özgürlük sözcüğünü şöyle tanımlamaktadır:
"1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî.2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet."[1] Siyasal ve toplumsal alanda özgürlük kavramı daha karmaşık ve çok-anlamlı tanımlar ve tartışmalar getirir beraberinde. Mesela, Liberalizm'de özgürlük ana prensiptir, ancak burda kişisel özgürlükleri öyle bir abartılır hale getirirler ki sonuçta bununda adına özgürlük diyebilirler: Halbuki konu siyasi oldu mu bu tüm toplumu ilgilendirir, dolayısıyla tekil özgürlüğün çoğul özgürlüğü kısıtlamaması ve ona zarar vermemesi gerekir. Aynı şekilde ekonomide dışa bağımlı yollar özgürlüğü kısıtlar, işte bütün bunlar oturması gereken kavramlardır. Felsefi anlamda (düzlemde) ise kavram tamamen kuramsal boyutta değerlendirilir ve düşünce tarihinin başlangıcına kadar uzanan bir geçmişe sahip olarak ortaya çıkar. Hemen bütün öğretilerin bir özgürlük tanımlaması ve buna göre bir özgürlük talebi vardır. Aydınlanmacılık ile berber özgürlük, felsefi ve toplumsal bir ilke olarak formüle edilmeye girişildi. Modernizm, başlangıcından itibaren mutlak bir özgürlük talebi ve iddiasi olarak ortaya konulmuştur.
İstenç özgürlüğü, irade özgürlüğü, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bireysel özgürlük, toplumsal özgürlük ve benzeri kavram ve kategoriler felsefi Özgürlük nosyonu başlığı altında tartışılıp değerlendirilen ve siyasal içerimleri de olan birkaç önemli kavramdır.
Özgürlük kavramının iki farklı bağlamdaki temel maddeleri:
  • Özgürlük (felsefe) - felsefî anlamda özgürlük kavramı.
  • Özgürlük (siyaset) - siyasî anlamda özgürlük kavramı.
Misafir
28 Eylül 2009 14:47       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hak,özgürlükve eşitlik gelişiminin hangi kişi ve olayların etkisi ile olmustur?
Misafir
2 Ekim 2009 13:25       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
evt ya benim için çok önemli lütfen bugün yapabilir msiiniz cevabını hak,özgürlük,eşitlik gelişiminin hangi kişi ve olayların etkisi olmuştur?ya lütfen cevap verin lütfen
Misafir
29 Eylül 2012 15:01       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hukuksal eşitlik nedir yaaa
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç