Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 28 Haziran 2014  Gösterim: 82.007  Cevap: 13

Brucella hastalığı bulaşıcı mıdır?

Ziyaretçiyusuf
13 Aralık 2008 18:52       Mesaj #1
Ziyaretçiyusuf - avatarı
Ziyaretçi
bır ark ıma brucela teshısı kondu.acaba bu hastalık bulasıcımıdır.oyleyse kıden kısıye nasıl bulasır. tesekkurler
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
8. Brusellozis İnsanlara Nasıl Bulaşır? Brucella mikroorganizmaları insanlara çeşitli yollarla bulaşmaktadır. En yaygın bulaşma yolu mikroorganizma ile bulaşık çiğ süt ve süt ürünlerinin (peynir, krema, tereyağı, dondurma vs.) tüketilmesidir. Ülkemizde koyun-keçi sütlerinden yapılan peynirler genellikle hiçbir ısıtma işlemi uygulanmadan yapılmakta ve insanlar için risk taşımaktadır. Enfekte hayvanlar, hayvan karkasları, atık yavru ve atık yapan hayvanların genital akıntıları, idrar ve dışkıları ile doğrudan temas ile bulaşma olabilir. Doğrudan temasta sindirim sistemi ile bulaşma ön planda olmakla birlikte hasarlı deriden ve solunum yoluyla bulaşma da söz konusudur. Hayvan gübresi ile bulaşan sebzelerin tüketimi de insan enfeksiyonlarından sorumlu olabilir.
Hayvan yetiştirenler, veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri, mezbaha çalışanları, et sanayiinde çalışanlar ve laboratuvar çalışanları brusellozisin bulaşması açısından daha fazla riske sahiptir.
19. Brusellozis İnsanlara Et ile Bulaşır mı?
Sponsorlu Bağlantılar
Et çok nadiren bir bulaşma kaynağıdır. Çünkü genellikle çiğ olarak yenilmez, hastalığa neden olan bakteriler normal olarak kas dokusunda bulunmaz ve normal pişirme ısısında ölürler. Özellikle karaciğer, dalak gibi organların iyi pişirilmeden tüketilmesi ile bulaşma olabilir.
Hastalık insanlara daha çok enfekte hayvanların kesimi ve bu hayvanların organlarına temas edilmesi ile bulaşabilir.
20. Brusellozis İnsandan İnsana Bulaşır mı?
İnsandan insana doğrudan bulaşma son derece azdır. Nadiren süt veren annelerden bebeklerine ve seksüel yolla bulaşmanın olduğu bildirilmiştir.
21. İnsanlarda Brusellozisin Belirtileri Nelerdir?
Hastalığın inkübasyon süresi genellikle 1-3 hafta kadardır, bazen birkaç aya kadar uzayabilir. Belirtiler hafif veya şiddetli düzeyde, aniden veya yavaş gelişerek ortaya çıkabilir. Hastalarda sürekli, aralıklı veya düzensiz bir ateş, terleme, kas ve iskelet sistemine olan belirgin etkisinin sonucu olarak yorgunluk, dermansızlık, genel ağrı ve mental depresyon gibi semptomlar görülür. En çok etkilenen eklemler kalça, diz ve dirseklerdir. Bazı hastalarda klinik olarak ürogenital semptomlar belirgindir.Ayrıca mide-barsak, akciğerler, kan yapan organlar, cilt ve nadiren de kalp-damar sistemi ve beyin (menenjit) etkilenir. Brucella mikorganizmaları insanlarda hayvanlardaki gibi özellikle bir düşük etkeni değildir. Bu nedenle bruselloziste insanlardaki düşük riski diğer bakteriyel enfeksiyonların seyrinde görülebilecek düşük riskinden fazla değildir. Erkek hastalarda testis, epididimit ve veziküloseminallere yerleşim sonucu akut orşit, epididimitis gelişimi daha sıktır. Hastalığın süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar uzayabilir
22. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Teşhis Edilir?
Klinik bulgularla konulan teşhisin doğrulanması için laboratuvar testleri gereklidir. Teşhis doğrudan hasta kanından Brucella mikroorganizmalarının kültürü ve indirekt olarak serolojik testlerle etkene karşı oluşan antikorların tespiti ile olur. Hastaların brusellozis tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanmış olmaları ve kırsal kesimdeki sağlık birimlerinde kültür imkanlarının olmaması, etkenlerin kanda sürekli bulunmaması nedeniyle hastalığın teşhisi daha çok serolojik testlere dayanmaktadır.
23. İnsanlarda Brusellozis Tedavi Edilebilir mi?
Antibiyotikler Brucella mikroorganizmalarının karşı etkilidir. Fakat hastalığın tedavisi güç olabilir. Brucella etkenleri hücre içinde bulunduklarından (tüberküloz hastalığının etkeni Mycobacterium tuberculosis gibi) birden fazla antibiyotiğin uzun süre (en az 6 hafta) uygulanmasını gerektirir. Ayrıca bakterilerin vücutta nereye gizlendiklerinin bilinmemesi ve kemik iliği gibi yerlerde de enfeksiyon oluşturması nedeniyle uzun süreli bir tedavi uygulanır. Kısa süreli tedavi enfeksiyonun nüksetmesine neden olmaktadır. Tedaviye başlama zamanı ve hastalığın şiddetine bağlı olarak iyileşme birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Ölüm oranı düşüktür.
Bilimsel açıdan önemli ve göz önünde bulundurulması gereken diğer bir konu ilaçlara direnç ihtimalidir. Burucella etkenlerinin antibiyotiklere dirençli suşlarının olduğu bildirilmiştir. Brusellozis tedavisi için yaygın olarak kullanılan bazı antibiyotikler (Rifampicin ve streptomycin gibi) aynı zamanda tüberküloz tedavisinde de kullanılmaktadır. Patojenik Mycobacterium tuberculosis suşlarına karşı çoklu ilaç direncine sahip suşların mevcudiyeti brusellozis tedavisi için tüberküloz tedavisinde kullanılmayan alternatif bir tedavi problemini ortaya çıkarmaktadır.
24. İnsanlarda Brusellozis Nasıl Önlenir?
Pastörize olmamış veya iyice kaynatılmamış süt ve böyle sütlerden yapılan peynir, krema, dondurma gibi süt ürünleri tüketilmemelidir. Pastörize edilip edilmediği bilinmeyen süt ve süt ürünleri yenilip içilmemelidir.
Hayvan yetiştiricileri yavru atan hayvanların tüm atıkları ile bu atıkların temas ettiği yem ve altlıkları çıplak el ile dokunmadan imha etmelidir. Atıklar çevreye atılmamalı, özellikle kedi ve köpeklere verilmemelidir. Ahır ve ağıllarda dezenfeksiyon yapılmalıdır. Atık görüldüğünde hemen bir veteriner hekime haber verilmeli ve hastalığın teşhisi konulduktan sonra hayvanlar mutlaka aşılatılmalıdır. Ayrıca koruyucu olarak genç hayvanların aşılatılmasına önem verilmelidir. Çünkü insanlarda brusellozisin önlenmesi hastalığın hayvanlarda kontrol ve eradikasyonuna bağlıdır.
Yapılan çalışmalara rağmen insanlarda kullanılabilecek güvenli bir aşı henüz bulunamamıştır.
Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Ziyaretçi
17 Aralık 2008 19:48       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
buresalla hastalıgı ne demek
Misafir
17 Aralık 2008 19:50       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Brucella hastalığı

Brucella (Bruselloz), Malta humması veya Akdeniz humması, Brucella bakterileri yüzünden ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır.

Bulaşması
Aslen bir hayvan hastalığı olan bruselloz insanlarda da görülebilir. Keçi ve koyunlarda Brucella melitensis, sığırlarda Brucella abortus, domuzlarda ise Brucella suis tiplerindeki bakteriler mevcuttur.
Solunum yoluyla da bulaşabilen hastalık genelde deri ve/veya mukoza yoluyla bulaşır. İnsanlara, mikrop içeren veya dezenfekte edilmemiş süt ve süt ürünlerinden veya doğrudan hasta hayvanlara temas ile bulaşır. Hasta hayvan leşiyle temas yüzünden de bulaşabilir. Bu sebeple hastalığa yakalanan insanlar çoğunlukla veteriner, hayvan yetiştiricisi, çoban, sütçü, peynirci veya mezbaha çalışanı gibi hayvanlar ve hayvan ürünleriyle yakın temasta bulunan insanlardır.
Yani her çeşit hayvansal salgıyla bulaşabilir ve sinirsel bir hastalıktır.

Belirtiler
Brucella bakterileri karaciğer, lenf bezleri, salgı bezleri, dalak ve sinirlere yerleşir. Brusellozun enkübasyon (kuluçka) süresi genellikle 1-3 haftadır. Fakat nadir olarak birkaç ay aldığı da olmuştur. Diğer ateşli hastalıklara benzer belirtilere sahiptir. Ama özellikle kas ağrıları ve terleme çok daha yoğundur. Bazen titreme şeklinde gelen, çok yüksek olmayan ateşe neden olur. Halsizlik, iştahsızlık ve buna bağlı olarak da kilo kaybı görülür. Hastalığın süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar değişiklik gösterir. Hastalığın ardından görülen patolojik değişimler (sekeller) fazlasıyla değişiklik gösterir ve hastalığın ardından granulomatöz, hepatit, artrit, spondilit, anemi, lökopeni, trombositopeni, menenjit, üveit, optik nörit ve endokardit gibi durumlar görülebilir.

Teşhis
Brucella Wright Testi, bruselloz şüphesinde ALTIN STANDART'tır.
Hastalık septisemik dönemdeyken ( ateşli devrede ) kandan doğrudan ekim yapılarak bakterinin aranmasına gidilebilir.Bakteri ekiminden ancak 3 gün sonra mikroaerofilik ortamda üreyebilir.Ama enfeksiyon kronik hal kazandıysa, serolojik yönteme başvurulur.Bu amaçla Rose Bengal Plate Test (RBPT) ile hızlı aglütinasyon tekniği kullanılarak % 98 güvenilirlikte teşhis yapılabilir.Teşhis için kantitatif serolojik değerler istenirse,yani hasta enfeksiyonun derecesini titre düzeyinde belirlemek istenirse bunda da Serum Aglütinasyon Test'i (SAT),Komplement Fiksasyon Testi (KFT) veya Coomb's testi kullanılabilir. En çok kullanılan SAT metodunda serum titresi 1/40 ve 1/40'dan yukarı ise enfeksiyon pozitif kabul edilir. Ancak güvenilirlik düzeyi açısından da, hızlı sonuç vermesi açısından da RBPT en iyi testtir. RBPT testi dışındaki diğer üç metod, ayrıca 18-24 saatten önce de sonuç veremez, çünkü prensip olarak yavaş aglütinasyon tekniği ile antikorları ararlar. Çok fazla kullanılmasa da ELISA (Enzymes Linked Immun Sorbent Assay) ve PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yine teşhis metodları arasında vardır. Bu arada Brucella bakterileri hücre içi yaşadıklarından antibiyotik tedavisinden sonraki 6-12 aylık dönemde serum titresinde düşüklük gösterebilirler. Ne zamanki tekrar titrede artış görülür,o zaman enfeksiyonun yeniden alevlendiğinden söz edilir. Brucella bakterisinin yaşam şekli hücreiçi yaşam itibariyle bakıldığında tüberküloz bakterisiyle aynıdır.

Tedavi
Çeşitli antibiyotikler tedavide kullanılır. Tetrasiklinler, kloramfenikol (bu antibiyotik olumsuz yan etkileri yüzünden bugün beşeri olarak kullanılmamaktadır), rifampin ve streptomisin Brucella bakterilerine karşı etkilidirler. Fakat, birden fazla antibiyotiğin birkaç hafta boyunca kulanılması gerekir. Zira bakteriler kuluçka evresini hücrelerin içinde geçirir.

Korunma
Enfeksiyonun belli bölgelerde sıklıkla görülmesinin sebebi ,genç hayvanlarda yapılmasına riayet gösterilmesi gereken koruyucu aşılamalardır.Ancak maalesef bu aşılamalara riayet gösterilmemekte ve hayvanlar korunamadığı enfeksiyonla ilk gebelik döneminde tanışmakta,yavrularında abort şekillenmektedir.Bu büyük maddi külfet getirmektedir.Ayrıca lezzet kültürüne aşırı riayet gösterilerek yapılan,kaynatılmamış sütlerle gerçekleştirilen yöresel peynir mayalamaları da yine insanlara bulaşmada köprü durumundadır.İnsanlar için henüz aşı geliştirilememiştir.Hayvanlara koruma için uygulanan aşıların canlı bakteri olaması,yani inaktive aşı olmaması da uygulaması sırasındaki tehlikeyi ortaya koymaktadır.Bu hareketle hayvanlarda mevcut olan canlı aşı üzerinden geliştirilmiş bir beşeri aşı maalesef yoktur.Ancak genetikteki hızlı gelişmeler, sözkonusu bakterinin hücreiçi haberleşmelerini kesecek bir mekanizma üzerinden etkisini gösteren bir aşı yolunda çalışmaktadır.Brusellozdan korunmanın en iyi yolu insan tüketiminde kullanılan tüm sütlerin düzgün şekilde pastörize edilmesidir.
Misafir
14 Eylül 2009 12:06       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
mrb ben su anda askerlıgımı yapıyorum gecenlerde doktora gıttım brucella teshısı konuldu ama doktor herhangı bır tedavı onermedı kısırlıga yol actını bılıyorum ne yapmam lazım tesekurler.
Misafir
14 Eylül 2009 17:16       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
mrb ben su anda askerlıgımı yapıyorum gecenlerde doktora gıttım brucella teshısı konuldu ama doktor herhangı bır tedavı onermedı kısırlıga yol actını bılıyorum ne yapmam lazım tesekurler.
Misafir
9 Ağustos 2011 19:52       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
mrhba babam Brucella hastalığı'na yakalndı kesin tedavisi olduğuna yani hastalığın tekrarlanması yada tkrarlanması tedavi sonrası olabilirmi.bu hastalık tedavi sonrası bitebiliyormu ? teşekkür ederim..
9 Ağustos 2011 21:22       Mesaj #8
mustakar - avatarı
VIP VIP Üye

Brusella Hastalığı nedir?

Halk arasında "Yavru atma", "Malta humması" veya "Dalgalı humma" olarak bilinen hastalığa, brusella denilen bir mikrop neden olur. Brusella mikrobu, insan, sığır, koyun, keçi ve domuzlarda yavru atma, kısırlık ve meme hastalıkları yapar. Mikrop, hasta hayvanların dışkı, süt ve atık yavru zarları (son'u) ile çevreye bulaşıp, insanlarda hastalık meydana getirir. Ahır veya ağıl içinde hayvanlar arasında bulaşma ağız, deri, göz yoluyla, çiftleşme veya sağım sırasındaki hatalar sonu meme yoluyla olur. Mikrobu taşıyan gebe hayvanlar yavru atarlarken veya doğururken atık yavru zarları ve suları ile çevreyi bulaştırırlar. Mikrobu taşıyan hasta hayvanların çoğu, yavru attıktan sonra aylarca sütleri ile mikrobu çıkarırlar. İneklerde yavru atmalar genellikle gebeliğin 6. ve 8. aylarında, koyun ve keçilerde gebeliğin ileri devrelerinde olur. İnek, koyun ve keçilerde, birinci yavru atımından sonra, ikinci atık olayları nadiren görülür. Brusellada genellikle hasta hayvanları tedavi yoluna gidilmez. Hastalar ayrılarak mezbahaya gönderilir. Sığırlarda ihbarı mecburi hastalıklardandır.

Brusella hastalığı nasıl bulaşır?

Brusella hastalığı hasta hayvanların eti, sütü ve sütünün ürünleriyle temas eden insanlara bulaşabilir. Özellikle keçiden geçer. Keçinin kaynatılmayan sütünden ve kaynatılmamış sütten yapılan peynirinden bulaşır.

Brusella hastalığının belirtileri nelerdir?

Çok yüksek olmayan ve zaman zaman titreme şeklinde bir ateş yapar. Gece terlemelerinde ateş normale düşer. Bu hastalık olan kişiler çabuk yorulur ve çok sık terlerler. İştahsızlıkta bu hastalıkla birlikte ortaya çıkan belirtilerdendir.

Brusella hastalığının tedavisi

Antibakteriyel ilaçlarla tedavi semptomların süresini azaltır ve komplikasyon riskini düşürür. Nüksleri önlemek için tedavi uzun süreli uygulanır.

• En etkin ilaç grubu tetrasiklinlerdir. Uzun yarı ömrü ve GİS yan etkilerinin azlığı nedeniyle doksisiklin tercih edilir. Tekli tedavide altı haftalık tedavi sonrası nüks %10 kadardır. Nüks direnç gelişmesine değil, yetersiz dozaj, yetersiz süre ve hastanın uyum eksikliğine bağlanmaktadır.

Geçmiş olsun, en iyi tavsiyeyi doktorunuzdan alacagınızı unutmuyorsunuz.Allah şifalar versin
bihter_hazal
9 Ağustos 2011 22:00       Mesaj #9
bihter_hazal - avatarı
Ziyaretçi
Brusella hastalığı, hayvanlarda brusella gurubu mikroorganizmaların yapmış olduğu bir hastalıktır. Brusella hastalığı zoonoz bir hastalıktır, yani hayvanlardan insanlara dolaylı yollarla da olsa bulaşabilir. Brusella hastalığı yaygın olarak sığır, koyun ve keçilerde görülmektedir. Brusella hastalığı domuz ve kanatlı hayvanlarda da tespit edilmiştir.

Bu brusella mikroorganizmaları değişik isimlerde sığır, koyun ve keçilerde yavru atmalara sebebiyet verirler. Bu mikroorganizmalardan;

Brusella Abortus : Sığırlarda yavru atmalara sebep olur.

Brusella Melitensis : Koyun ve keçilerde malta humması denilen hastalığı yaparak, gebe koyun ve keçilerin 2 ila 4 aylık arasında yavru atmalarına sebebiyet verir.

Hayvanlara Brusella Hastalığının Bulaşma Yolları : Hastalık yapıcı mikroorganizmalar daha çok hasta boğalar, koçlar ve tekelerden aşım esnasında bulaştığı gibi idrar, gaita, süt ve vajina akıntılarından da bulaşabilir.

Brusella Belirtileri : Brusella hastalığı bir yetiştirme hastalığıdır. Hiçbir araz göstermeyen hayvanlar gebeliğin ilerlemiş safhalarında yavru atarlar.

Brusella Hastalığı Teşhisi : Hayvanlarda brusella hastalığının teşhisinde biyolojik ve serolojik metotlar kullanılır.

Brusella Hastalığından Korunma : Günümüzde sığırlara ayrı brusella aşısı koyun ve keçilere ayrı brusella aşısı kullanılmaktadır. Genç dişi sığırlara S 19 aşısı tatbik edilerek, 7 – 8 aylık dişi koyun ve keçilere Rev 1 aşısı tatbik edilerek brusella hastalığından hayvanları koruma altına alabilirz.

Hayvanlarda Brusella Hastalığında Tedavi : Hayvanlarda brusella tedavisi yoktur. Brusella hastalığı, biyolojik ve serolojik yollarla tespit edilen hayvanlar imha edilir.

İnsanlarda brusella nedir? Brusella bulaşıcımıdır? İnsanlara brusella nasıl bulaşır? İnsanlarda brusella belirtileri nelerdir? İnsanlarda brusella tedavisi nasıldır?

Brusella Nedir : Brusella nedir? sorusuna hayvanlardan insanlara dolaylı yollardan bulaşan belli arazlar göstererek seyreden bir hastalıktır. Brusella hastalığı belirtilerinde de bahsedeceğiz gebe kadınlarda düşük yapmaya sebep olan bir hastalıktır.

Brusella Bulaşıcımıdır : Yukarıda da bahsettik brusella hastalığı zoonoz bir hastalıktır. İnsanların devamlı tükettiği hayvansal ürünlerden ( et ve süt ürünleri ) insanlara geçebilir. Dolayısıyla da burusella hastalığı bulaşıcıdır.

Brusella Nasıl Bulaşır? : Brusella hastalığı insanlara ekseriyetle hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünlerinde bulaştığı bilinmektedir. Halk arasında peynir hastalığı diye isimlendirilir. Buradanda anlaşılacağı gibi hayvansal ürünlerin tüketiminde dikkat edilmelidir. Özellikle çiğ hayvansal ürün tüketilmemelidir.

İnsanlarda Brusella Belirtileri Nelerdir : Brusella belirtileri insanlarda dalgalı ateşle başlar. Eklemlerde romatizmaya benzeyen ağrılar görülür. Brusella hastalığı olan insanlar geceleri sebepsiz olarak terlerler, terleri ağır kokar. Nefes darlığı, kabızlık ve gebe kadınlarda düşükler görülebilir. Erkeklerde orşit görülür.

İnsanlarda Brusella Tedavisi : Brusella tedavisi insanlarda vardır. Brusella hastalığına yakalanan insan fazla zaman kaybı yapmadan hemen hastaneye başvurmalıdır. İlgili uzman doktorlar tarafından tedavi edilmelidir.

Brusella hastalığı zoonoz bir hastalık olmasından dolayı, insanların hayvansal ürünlerin tüketiminde dikkatli olmaları gerekmektedir.
Misafir
10 Ağustos 2012 02:27       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
brucella hastaliginin kalici etkileri var mi?Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç