Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Mayıs 2011  Gösterim: 40.523  Cevap: 16

Seri bağlı devrenin şekli nasıl?

GizemFB
13 Aralık 2008 22:21       Mesaj #1
GizemFB - avatarı
Ziyaretçi
Seri bağlı devrenin şekli nasıl?
Sponsorlu Bağlantılar


13 Aralık 2008 22:30       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Alıntı
Keten Prenses adlı kullanıcıdan alıntı

DOĞRU AKIM DEVRELERİ
Seri devre: Seri devrede akımın gidebileceği yalnızca bir yol vardır;akım kaynağın bir ucundan çıkar,yükten (çıktıdan) geçerek kaynağın öbür ucuna döner. Metal iletkenli bir devrede bu akım kaynağın negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru çok yavaş elektron akışından oluşur. Bazı yarı iletkenli aygıtlarda örneğin transistörlerde ve yarı iletken diotlarda artı yüklerde karşıt yönde hareket eder. Bu “geleneksel” diye adlandırılan ve artıda eksiye doğru aktığı varsayılan akımla çakışır.
En basit doğru akım devrelerinden biri olan el feneri seri devreye örnek verilebilir. Böyle bir anlatmak için devre bileşenlerinin fiziksel görünüşlerini benzer çizimlerin yer aldığı resimsel bir şekil kullanılabilir. Elektrikçilerin ve teknisyenlerin yeğledikleri bir yöntemde bağlantılı simgelerden oluşan bir çizim kullanmaktır;böyle bir çizimde, her simge, bir elektriksel bileşeni temsil eder.
El fenerinde elektrik kaynağı, her birinin emk’sı 1,5 Volt olan ve devreye 3 Volt sağlayan seri bağlanmış iki kuru pildir.3 Voltluk bir ampul devrenin çıktısını oluşturur ve kaynak ile çıktı (yük) arasına sürgülü bir anahtar bağlanır. Bu durumda içine kuru pillerin konulduğu tüp biçimindeki metal gövde iletim yolunu oluşturur. Anahtar açıkken,akım geçmediği için ampul yanmaz. Ancak anahtar kapalı iken devre tamamlanır ve devreden akım geçerek ampulü yakar. Akım ampulün flamanını ısıtarak akkor haline getirir;bu durumda ampul ısının yanı sıra ışıkta yayar.
Böyle bir devreden geçen akım,ampulle seri bağlanmış bir ampermetre ile ölçülürse kızgın flamanın direnci om yasası ile hesaplanabilir. Bu yasa doğru akım elektrik devresindeki üç nicelik arasında bağıntı kuran bir denklemdir. Bu denklemde voltaj(gerilim) V ile,akım şiddeti I ile direnç R ile gösterilirse buna göre Om yasası birbiri ile eş değerli olan 3 biçimde yazılabilir:

V=I*R R=V/I I=V/R

Örneğin el fenerinin 3Vluk kaynakktan aldığı akım 0.1 A ise ampulün R direnci 30W olur. Voltaj iki pile bağlanmış bir voltmetre ile ölçülebilir. Ampulün direnci ampule bir ohmmetre bağlanarak anahtar açıkken ölçülebilir.Soğuk direnç denilen bu değer 30W mun çok altında bulunur. Çünkü flaman yüksek bir sıcaklığa ulaştığında direnç önemli ölçüde artar.
Sık rastlanan bir başka seri devre örneğide yılbaşı ağaçlarını süslemede kullanılan küçük ampuller bağlanan ışık telidir. Böyle düzenlemenin sakıncası bir ampul sönerse elektriksel yolun kopması ve bütün ışıkların sönmesidir.Daha iyi bir düzenleme söndüğü zaman kısa devre oluşturan yani akıma direnci sıfır olan ampuller kullanılmasıdır. Bu ampullerden biri sönerse diğeri yanmayı sürdürür. Kirchhoff yasası nedeniyle kalan ampullerin tümünde daha çok voltaj vardır ve devreden daha çok akım geçer. Çünkü Kirchhoff yasasına göre tamamlanmış bir devredeki voltaj düşüşlerinin toplamı uygulanan emk ya eşit olmak zorundadır. Seri bağlanmış bir devreye Ohm yasası uygulandığında bütün seri dirençlerin toplam direnci R dir. Böyle bir devrede tüketilen toplam güç ampullerin her birinde harcanan ayrı ayrı güçlerin toplamıdır.

Paralel devre:
Paralel bağlanmış bir devrenin ayırıcı özelliği,bütün çıktıların (ya da yüklerin) kaynakla aynı voltajda ve birbirinden bağımsız olarak çalışmasıdır. Yani çıktıların biri devreden çıkarılırsa öbürleri bundan etkilenmez. Otomobillerde kullanılan elektrik sistemi,DA Paralel devresine örnek verilebilir; bu sistemde akünün sağladığı 12 V’luk voltaj aynı anda ateşleme sistemine farlara park lambalarına radyoya ve klimaya elektrik enerjisi sağlar.
Paralel bir sisteme başka bir yük (çıktı) eklenirse akım için yeni bir yol oluşturur. Ve bu nedenle kaynaktan gelen toplam akım artar. Bu Kirchhoff’un akım yasasının bir uygulamasıdır; söz konusu yasaya göre herhangi bir noktadan devreye giren akımların toplamı o noktadan çıkan akımların toplamına eşittir. Başka bir direnç Paralel bağlandığında paralel devrenin birleşik direnci belirgin biçimde azalır. Seri devrede olduğu gibi paralel devrede de toplam güç ayrı ayrı güçlerin toplamından oluşur.


Otomobilin elektrik sistemi gibi doğru akımlı bir Paralel devrede, bütün rezistörler ya da yükler, parelel dallarla ortak bir güç kaynağına bağlanır. Her yük aynı voltajdadır; ama direncine bağlı olarak farklı miktarda akım çeker.

Seri-Paralel Devre: Seri-paralel devreler, bazı bileşenlerin birbirleriyle paralel bağlandığı, paralel birleşimlerinse başak bileşenlerle seri halde bulunduğu devreler olarak tanımlanabilir. Kaynağa seri bağlanmış bir anahtar ve bir sigorta ya da devre kesici ile paralel bağlanmış bir çok bileşen böyle bir devre oluşturur.
Karmaşık Devreler: Yalnızca seri ya da sadece paralel bileşimlerden oluşan bölümlere ayrılabilen bir devreye “Karmaşık Devre” denir. Bir direncin ölçülmesinde kullanılan Wheatstone köprüsü adındaki devre buna iyi bir örnektir. Bu devre, temel olarak bir karenin dört kenarını oluşturan, birbirine bağlanmış dört rezistörden oluşur. Çapraz köşelerin ikisine bir voltaj kaynağı öbür ikisine ise belli bir direnci olduğu bilinen bir galvanometre bağlanır. Ancak köprü devresi dengede olduğunda galvanometreden hiç akım geçmediğinde devre seri paralel bileşimidir. Toplam direnci bulmak amacıyla böyle bir devreyi çözümlemek için özel teknikler gereklidir.
Otomobilin ateşleme sisteminde ya da fotoğraf makinesinin fotoflaşında olduğu gibi doğru akım devrelerine indükleçler ve kondansatör bağlanabilir. Böyle uygulamalarda önemli olan geçici tepkidir; çünkü doğru akım bakımından bir kondansatör (sürekli durum koşullarında) açık devre demektir ve bir indükleç içinden geçen akım değişken olmadıkça hiçbir etki göstermez. Ama indüktans ve kapasitansın etkileri dalgalı akım devrelerinde çok daha önemlidir. Çünkü dalgalı akımda voltaj ve akım sürekli değişmektedir.
Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilip,düzeneğe bir lamba yerleştirilirse,üretecin negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar pozitif (+) kutba giderler. Kurulan bu düzenek bir elektrik devresi denir.


lamba


anahtar


üreteç
Elektrik Devresinin Elemanları

Üreteç:Bu elektrik devresinde elektrik akımının kaynağı olan piller,devredeki üreteçlerdir.
Anahtar: devreye akım vermeye ve akımı kesmeye yarar.
Lamba:Elektrik akımı sonucundan bize ısı ve ışık veren ampullerdir.Yapılan elektrik devresinde ampuller ve de piller seri bir şekilde bağlanmıştır.Seri bağlı devrelerde akımın gidebileceği sadece bir yol vardır.Bu akım üretecin kutupları arasındaki elektron akışı ile meydana gelir.

.
GizemFB
13 Aralık 2008 22:44       Mesaj #3
GizemFB - avatarı
Ziyaretçi
Görsel olarak cevap verebilir misiniz?Şeklini sormuştum da....
GizemFB
13 Aralık 2008 22:46       Mesaj #4
GizemFB - avatarı
Ziyaretçi
Seri bağlı devrenin şekli nasıl?
13 Aralık 2008 22:47       Mesaj #5
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Yürüyen isik devresindeki osilatör bir 555'li osilatördür. Osilatörden elde edilen sinyal, sayicinin girisine uygulanir, sayici kati 4017 entegresi ile gerçeklestirilmistir. sayici çikislarinin tamami kullanildigi için reset ucu saseye baglamistir. Diger durumlarda reset ucu Q0...Q9 çikislarinin birine baglanir. Örnegin 6'li sayici yapilacaksa reset ucu Q6 çikisina baglanir. Entegre çikisi genellikle transistörle sürülür. özellikle 20mA'den fazla akim çeken lambalari yakabilmek için entegre çikisi transistör ile sürülmelidir. Devredeki LED lambalar biribirine seri bagli 3-4 adet ledi temsil etmektedir. Eger her kanala 1 veya 2 led baglancaksa sürücü transistöre gerek yoktur. Bu durumda 1k'lik dirençler 220 ohm'a indirilir. Devrenin etkili çelisabilmesi için entegrenin her çikisina birer diyot baglanmalidir.Kalem Pil Şarj Devresi

Şekildeki devrede 555 osilatör olarak çalışır ve 1¤4 Khz çıkış frekansı üretir. Bu frekans ile simetrik olarak bağlı transistörler¤ sırası ile iletime girerek çıkış akımının yükseltilmesini sağlarlar.

555’in çıkış sinyalinin pozitif alternansında 2N3055¤ negatif alternansında MJE2955 sırası ile iletime geçerler. Transistörlerin çıkışında elde edilen yüksek akımlı kare dalga sinyali¤ diyot ile doğrultularak akım regülatörü olarak bağlanmış 7805 regüle entegresine uygulanır. Entegre ile şase arasına bağlanmış Ni-Cad. piller şarj edilmeye başlanır. Devre 6-8 arası kalem pili seri bağlı olarak şarj edebilir.

Devre Şeması


Son düzenleyen Safi; 16 Mart 2016 15:42
GizemFB
13 Aralık 2008 22:50       Mesaj #6
GizemFB - avatarı
Ziyaretçi
Daha basidi yok mu?
Son düzenleyen fadedliver; 13 Aralık 2008 23:28
GizemFB
13 Aralık 2008 23:06       Mesaj #7
GizemFB - avatarı
Ziyaretçi
En iyisi ben öğretmene sorayım , iş olacak gibi değil Msn Grin
MeLL
13 Aralık 2008 23:14       Mesaj #8
MeLL - avatarı
Ziyaretçi
Seri bağlantıŞekildeki R1 ve RT1 bağlantıları 2 ayrı dirençtir.Ve devreye seri olarak bağlanmışlardır.


Örnek2

R1-R2-R3 dirençleri ifade eder.

V1-V2-V3 gerilimi ifade eder


Direnç nedir ?
Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronlaın geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denebilir. Kısaca Ω ohm ile gösterilir. Başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. “R” harfi ile sembollendirilir. Birimi ise “W” Ohm’dur.

Gerilim nedir?
Bir üretecin iki ucu arasındaki potansiyel farka gerilim denir. Gerilim, voltmetreyle ölçülür ve U, E, V ya da e ile gösterilir. Birimi volt (V), denklemi, U = I.R [V] şeklindedir.
Son düzenleyen Safi; 16 Mart 2016 15:42
Misafir
25 Şubat 2010 20:32       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronlaın geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denebilir. Kısaca Ω ohm ile gösterilir. Başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. “R” harfi ile sembollendirilir. Birimi ise “W” Ohm’dur.
berk777
11 Mart 2010 19:56       Mesaj #10
berk777 - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşım Sen U = I.R [V] demişşsin ama U ne demek kardeş bana lazım ????...Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç