Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 15 Ocak 2015  Gösterim: 41.360  Cevap: 38

Ormanlarımızı nasıl koruyabiliriz?

Misafir
29 Nisan 2011 17:56       Mesaj #21
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ormanlarda ateş yakmamalıyız.
Piknik yaptığımız alanı temiz bırakmalıyız.
Ormanlara yakın arazilerde aniz yakmamalıyız,yakanları uyarmalıyız.
Sponsorlu Bağlantılar
Ormanlara plastik ve cam madde atmamalıyız.
Sigara izmaritlerini ormanlara atmamalıyız.
Ormandaki ağaçlara zarar vermemeliyiz,ağaçları kesmemeliyiz.
evet ben besim lütfen bunları yapalım(ben maykıl ceksın besim)


Misafir
29 Nisan 2011 18:14       Mesaj #22
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
"Bir Orman Yangını"

Orman Yangını, doğal yada insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır Yıldırım düşmesi,yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara,tarımsal ürünler nedeyli çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır Ormanların yanması ekolojik olarak bir çok zarara sebep olurİklim değişikliği ve kuraklık başlıca sonuçlardır

Orman Yangınları
Orman yangınları, özellikle uzun süre yağmur yağmayan yaz aylarında büyük bir tehlikedirAvustralya'nın bazı bölgeleri, Afrika, Fransa ve ABD orman yangınlarının çok olduğu yer*lerdirDikkatsizce üzerine bir sigara fırlatılan kuru yapraklar bir süre kimsenin dikkatini çekmeden için için yanabilir Sonra bir rüzgâr eser, yapraklar alevlenir ve eğer hemen görü*lüp söndürülmezse yangın büyüyerek dene*timden çıkar Ormanlık bölgelerde yangın gö*zetleme kuleleri ve yangın tehlikesine karşı uyanık orman görevlileri vardır Zaman za*man devriye uçaklarıda hangi bir duman olup olmadığını havadan denetler Eğer bir yangın yayılmaya başlamadan önce saptanabilirse kolayca söndürülebilir Ama yangın çok büyükse, itfaiyeciler ya helikopterle yada uçaklardan paraşütle atlayarak hızla yangın yerine ulaşırlar Uçaklar yangına havadan kimyasal söndürücüler püskürtürGenellikle bu kuşak çevresindeki ağaçlar denetim altında yakılarak yangın bu*raya gelince yanacak bir şey kalmamış olması sağlanır Ağaçtan ağaca atlayarak genişleyen yangın buraya ulaştığında ateşin atlayabilece*ği bir ağaç olmadığı için yangının yayılması durur Yangın söndürme ekipleri son ateş parçası sönene kadar çalışmalarını sürdürür*ler Bütün bu gelişmiş söndürme yöntemleri*ne karşın orman yangınları her yıl büyük za*rarlara neden olmaktadır
Yangının yayılmasını önlemek için yangının çevresinde*ki bir kuşak boyunca bitkiler buldozerlerle te*mizlenir

Ormanları yangınlara karşı korumak için öncelikle şunlara dikkat edilmesi gerekir:

* Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalı Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çekerÇimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine yangının oluşmasına neden olacaktır
* Mangal küllerini soğutmadan dökmemeliyiz Çünkü çimenler tutuşabilir
* Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı,çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın oluşur
* Bir yangın gördüğümüz zaman 0 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz
* Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir

Orman Yangınlarının Sebepleri Şunlardır

* İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:

1 Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak
2 Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması
3 Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak
4 Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak
5 Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak
6 Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması
7 Çocukların orman içinde ateşle oynamaları
8 Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması ateş yakılması

Kasıtlı çıkarılan orman yangınları

1 Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek
2 Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar
3 Yabani hayvanları uzaklaştırmak
4 İş ve çıkar elde etmek

1 hafta önce #3 (permalink)
SeLeN
Cevap: Ormanlarımızı nasıl koruruz?
Ormanların korunması için neler yapılmalıdır

1 Orman yangınları önlenmelidir
2 Ağaç kesimlerine engel olunmalıdır
3 Ormanlara zarar veren hayvanların (kıl keçileri) ormanlardan uzaklaştırılması gerekir
4 Yanan veya kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerekir
5 Yakıt olarak odun kullanımı azaltılmalıdır
6 Çocuklarımız başta olmak üzere herkes ormanın yararları ve korunması gerektiği konusunda bilinçlenmeli ve gerekli eğitimi almalıdır
7 Ağaçtan yapılan eşyaların daha dikkatli kullanılması gerekir
8 1 hektar orman yakan kişiye para cezası verilmelidir
Misafir
29 Nisan 2011 18:16       Mesaj #23
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ormanları yangından, hastalıklardan, böcek ve hayvanların vereceği zarardan korumak bir ormancının geleneksel görevleri arasındadır Gittikçe daha çok sayıda insan ormanları dinlenme ve başka amaçlarla kullandıkça yangın olasılığı artmaktadır Her 10 orman yangınından dokuzuna insanlar neden olur Arabadan atılan sönmemiş bir sigara, söndü*rülmemiş bir kamp ateşi, rüzgârlı bir günde yakılan çöpler kısa bir süre içinde denetimden çıkan bir yangına neden olabilir Her yıl milyonlarca hektar orman alanı yangınla ka*rarmaktadırOrman yangınlarından ağaçlar zarar görür ya da tümüyle kururken, doğal güzellikler de ortadan kalkar, yabanıl yaşam yok olur ve toprak aşınırÖzellikle Kuzey Amerika ve Avustralya’ nın uçsuz bucaksız orman alanlarında yangına karşı mücadelede ormancıların kullanabile*cekleri yeni gereçler geliştirilmiştir Uçaklara takılan kızılötesi elektronik tarama gereçleri yoğun duman içinde bile yangının tam nerede olduğunu gösterebilmektedir Yangına su ve kimyasal madde püskürtmek, yerdeki ekiple*re yardım gereçleri ulaştırmak için uçak ve helikopterler kullanılmaktadır Yangın sön*dürme ekipleri uzak ve yolu olmayan bölgele*re paraşütle indirilir Telsizli devriyeler ve kule gözcüleri yangını daha başlangıcında görüp haber vererek genişlemeden söndürül*mesini sağlar Gene de orman yangınlarıyla mücadele, yangın yerinde kazma kürek ve su pompalarıyla çalışmayı da gerektiren tehlikeli ve zor bir iştirOrman yangınları kadar dehşet verici olma*yan böcek ve hastalıklar da ormanların aynı derecede ciddi düşmanlarıdır Bir zamanlar ABD’nin doğusundaki önemli ağaç türlerin*den biri olan Amerika kestanesi, “kestane kanseri” denen bir mantar hastalığı sonucu yok olmuştur Bir başka mantar hastalığından Veymut çamını kurtarmak için ormancılar uzun yıllar çalışmıştır Karaağaç hastalığı, Avrupa ve Kuzey Amerika’da kent, park ve ormanlardaki çok sayıda karaağacı yok etmiş*tir Bu tür kayıpları önlemek zordur Çünkü genellikle hastalıklar ilk aşamalarında fark edilmez, yayıldıktan sonra denetim altına alınmaları ise büyük harcamalar gerektirirOrman ağaçlarına saldıran çok çeşitli böcek türleri vardır Eğer koşullar uygunsa bu bö*cekler hızla artar ve geniş bir alandaki ağaçla*rı yok edebilir Kabukböcekleri ve tombul güve en tehlikeli orman zararlılarından bazıları dır Hastalıkları denetim altına alma yöntem*leri arasında kimyasal tedavi, hasta ağaçların yakılması ve böcek ilacı püskürtmek sayılabi*lir Zararlı böcekleri yok edecek başka böcek ve asalaklar bulmaya yönelik biyolojik müca*dele yöntemlerini geliştirmek için de araştır*macılar çalışmaktadır Yaşlılık, kuraklık ya da yangından zayıf düşmüş ağaçlar böcek saldırısından en kolay etkilenebilecek durum*da olduklarından, böceklerle savaşmanın bir yolu da risk taşıyan ağaçları ormanda bırak*mamaktır
Misafir
13 Kasım 2011 17:47       Mesaj #24
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Heyy ormanları korumak için ne yapmalıyızz
Misafir
14 Aralık 2011 21:51       Mesaj #25
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ormanları koruma yolları nelerdir?

"Bir Orman Yangını"

Orman Yangını, doğal yada insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır Yıldırım düşmesi,yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara,tarımsal ürünler nedeyli çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır Ormanların yanması ekolojik olarak bir çok zarara sebep olurİklim değişikliği ve kuraklık başlıca sonuçlardır

Orman Yangınları
Orman yangınları, özellikle uzun süre yağmur yağmayan yaz aylarında büyük bir tehlikedir Avustralya'nın bazı bölgeleri, Afrika, Fransa ve ABD orman yangınlarının çok olduğu yer*lerdir Dikkatsizce üzerine bir sigara fırlatılan kuru yapraklar bir süre kimsenin dikkatini çekmeden için için yanabilir Sonra bir rüzgâr eser, yapraklar alevlenir ve eğer hemen görü*lüp söndürülmezse yangın büyüyerek dene*timden çıkar Ormanlık bölgelerde yangın gö*zetleme kuleleri ve yangın tehlikesine karşı uyanık orman görevlileri vardır Zaman za*man devriye uçaklarıda hangi bir duman olup olmadığını havadan denetler Eğer bir yangın yayılmaya başlamadan önce saptanabilirse kolayca söndürülebilir Ama yangın çok büyükse, itfaiyeciler ya helikopterle yada uçaklardan paraşütle atlayarak hızla yangın yerine ulaşırlar Uçaklar yangına havadan kimyasal söndürücüler püskürtür Genellikle bu kuşak çevresindeki ağaçlar denetim altında yakılarak yangın bu*raya gelince yanacak bir şey kalmamış olması sağlanır Ağaçtan ağaca atlayarak genişleyen yangın buraya ulaştığında ateşin atlayabilece*ği bir ağaç olmadığı için yangının yayılması durur Yangın söndürme ekipleri son ateş parçası sönene kadar çalışmalarını sürdürür*ler Bütün bu gelişmiş söndürme yöntemleri*ne karşın orman yangınları her yıl büyük za*rarlara neden olmaktadır
Yangının yayılmasını önlemek için yangının çevresinde*ki bir kuşak boyunca bitkiler buldozerlerle te*mizlenir

Ormanları yangınlara karşı korumak için öncelikle şunlara dikkat edilmesi gerekir:

* Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalı Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çeker Çimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine yangının oluşmasına neden olacaktır
* Mangal küllerini soğutmadan dökmemeliyiz Çünkü çimenler tutuşabilir
* Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı,çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın oluşur
* Bir yangın gördüğümüz zaman 0 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz
* Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir

Orman Yangınlarının Sebepleri Şunlardır

* İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:

1 Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak
2 Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması
3 Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak
4 Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak
5 Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak
6 Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması
7 Çocukların orman içinde ateşle oynamaları
8 Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması ateş yakılması

Kasıtlı çıkarılan orman yangınları

1 Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek
2 Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar
3 Yabani hayvanları uzaklaştırmak
4 İş ve çıkar elde etmek
Misafir
15 Aralık 2011 14:46       Mesaj #26
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ormanlarımızı temız tutmalıyız temiz tutmassak ormanlarımız kirlenır bnce sızce.?
Misafir
29 Kasım 2012 18:12       Mesaj #27
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
acil ödevim cvar nasıl koruruz söyle eh be bilgisayar
carlo
7 Nisan 2014 19:48       Mesaj #28
carlo - avatarı
Ziyaretçi
ormanlarımızı nasıl koruruz ama acıklayarak Msn Happy
Misafir
21 Ekim 2014 19:18       Mesaj #29
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1.ormanı yakmamalıyız.
2.ormandaki ağaçları kesmemeliyiz.
3.ormanı kirletmemeliyiz.
Misafir
3 Kasım 2014 18:19       Mesaj #30
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ateş yakmayarak
anız yakmayarak
çöp atmayarak.................................................................. .....................................................................
........................................................................... .........................................................................v. b. şeylerHızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç