Arama

Katı, sıvı, gaz atıklarının sınıflandırılması nasıl olur?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 11 Ocak 2014 Gösterim: 29.952 Cevap: 13
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
7 Ocak 2009       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
KATI SIVI VE GAZ ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI??_
EN İYİ CEVABI Ziyaretçi verdi
gaz atıkların sınıflandırılması sadece???
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ocak 2009       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Katı atıklar ve geri kazanım konusunda bunları biliyor musunuz?
 • atik
 • Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir.

  Sponsorlu Bağlantılar
 • Evsel katı atıkların % 68 ’ini organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturmaktadır.

 • Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretilmektedir.

 • Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir.

 • Çöplerin toplanmasından tutun da, depolanması veya bertaraf edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınması ve öncelikle bu atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılmasına, "çevre ile uyumlu atık yönetimi" denilmektedir.

 • Uygun şekilde depolanmamış çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır.

 • Çöpü kaynağında azaltmazsak, bir gün çöp dağları arasında nefes alamaz hale gelebilriz.

 • Gelecek kuşakların çöp dağları altında ezilmesini istemiyorsak, bilinçli tüketim yapıp az çöp çıkarmak zorundayız.

 • Ülkemizde ilk çöp faciası 28.04.1993 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelmiştir. Yaklaşık 20 yıldır çöp dökümü yapılan sahada usulüne uygun bir döküm yapılmadığı için kayma olmuştur.

 • Ülkemizde bulunan 3215 belediyeden sadece 11 ’inde düzenli depolama yapılmaktadır.

 • Ülkemizde faaliyette olan bir kompost tesisi bulunmaktadır.

 • Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyenin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut iş yeri ve diğer şekillerde ( boş bulunanlar dahil ) kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisi’ ne tabidir.

 • Denizlerimiz, göllerimiz, yollarımız, parklarımız çöplük değildir. Çöplerin yeri çöp kutularıdır. Her yere çöp atıp çevreyi kirletenleri mutlaka uyarmamız gerekir.

 • Çöplere atılan pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak bizlere zehir olarak geri dönecektir.

 • İnsan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içeren temizlik ürünleri yerine doğal bileşenlerden oluşmuş ve çevreye zararlı olmayan ürünleri tercih etmek gerekir.

 • Kullan - At piller yerine yeniden doldurulabilir pilleri kullanalım.

 • Aspest ısıya ve ateşe dayanıklı ve yalıtımlı bir malzemedir. Elektrik sanayinde, dinamoların ısı ve elektrik akımı nedeniyle kontak yapabilecek bölümlerinde, buhar, gaz, su ve diğer sıvıların taşıma borularında vs. kullanılmaktadır. Aspest çeşitli solunum yolları ile ciğerlere gitmesi durumunda insan ve diğer canlılara zararlıdır. Özellikle kanserojen riski taşıdığı tespit edilmiştir.

Geri Kazanım Konusunda Bunları Biliyor musunuz?
 • Geri dönüşüm ve tekrar kullanımın ötesinde, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine "geri kazanım" denilmektedir.

 • Geri kazanımla, doğal kaynaklarımız korunur, enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır, çöplüğe giden atık miktarı azalır ve geleceğe yatırım yapılır.

 • Türkiye’de atıkların geri kazanımı konusunda uzun yıllardır süre gelen çalışmalar vardır. Cam, kâğıt, karton, plastik ve metal gibi atıklar özellikle çöp dökme sahalarından ve sokak toplayıcıları kanalıyla sokaklardan toplanmakta ve ham madde kaynağı olarak çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.

 • Kullanılmış ambalajların ve diğer değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Ayrı toplanan geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm işlemine tabi tutulabilmesi için cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.

 • Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık % 15-20 ’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.

 • Ambalaj çöp değil aynı zamanda bir ham maddedir. Yeniden kazanımı mümkün olan ambalajları evlerimizde ayrı toplayalım.

 • Herhangi bir ürünü alırken geri dönüşümlü olmasına dikkat edelim.

 • Kâğıtlarımızı, defterlerimizi tutumlu kullanıp kullanılmış kağıtları geri kazanalım.

 • Tükettiğimiz kağıtları çöpe atmak yerine toplayıp ekonomiye kazandırabilir ve çevre kirliliğini önleyebiliriz.

 • Bir ton kullanılmış kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olacaktır.

 • İnsanların birbirlerine gönderdiği mektupların % 44 'ü okunmamaktadır.
Bir ton kullanışmış kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenmiş olacaktır.
 • Yalnızca 100.000 aile gereksiz yazışmayı durdurursa, her yıl 150.000 ağaç kesilmekten kurtulacaktır.

 • Bir insan, ömrünün 8 ayını, gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirmektedir.

 • Bir büro elemanı yılda, 81 kilo yüksek vasıflı kağıdı çöpe atmaktadır.

 • Bir kere kullanıp atacağımız poşetler yerine, sürekli kullanabileceğimiz bez torba, seper ve fileleri tercih edelim.

 • Plastikler doğada parçalanma süresi en uzun olan madde olduğu için yok edilmesi güçtür. Bu nedenle bu maddelerin mümkün olduğunca ayrı biriktirilip geri kazanılmaları sağlanmalıdır.

 • Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe plastik torba, marley, pis su borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası yapımında kullanılmaktadır.

 • Yeni üretime kıyasla, matal ve plastikte % 95 enerji tasarrufu sağlarız.

 • Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edillmiş olacaktır.

 • Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, ciklet 5 yıl, bira kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süre ile yok olmamaktadır.

 • Evsel atıklar arasında cam şişe ve kavanozların geri dönüşümü ülkemizde oldukça eski yıllara uzanmaktadır. Renklerine göre ayrılan cam şişe ve kavanozlar ve diğer cam atıklar krılarak cam tozu haline getirilir. Cam tozu, kum, kireç taşı ve soda külü ile karıştırılır ve yüksek sıcaklıkta şekillendirilerek yeni ürünlere dönüştürülür.
kaynak

Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ocak 2009       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1) Sıvı atıklar : Üretim sırasında oluşan atık suların proses atık su arıtma tesislerinde; tuvalet, banyo ve mutfaklardan gelen evsel nitelikli arıtma suları ise biyolojik arıtma tesislerinde arıtılmaktadır.

Arıtma tesislerinden çıkan sular aylık olarak su kirliliği kontrolü yönetmeliği ve atıkların kanalizasyon şebekesini deşarj yönetmeliğine göre yetkili analiz kuruluşlarına analizi yaptırılmaktadır. Arıtma tesislerinden çıkan sular geri dönüşümlü olarak yeniden kullanılmaktadır. Kuruluşta atık su dışında sıvı atık oluşmamaktadır.
2) Katı atıklar : Vitrada katı atıklar ürün kırıkları, ömrü bitmiş alçı kalıplar, yardımcı malzemelerin ambalaj atıkları, ömrünü doldurmuş metal, naylon, plastik, kağıt ve ambalaj malzemeleridir.
3) Tehlikeli atıklar : Kuruluşun üretim prosesinde ve ürettiği ürünler sonucu tehlikeli atık oluşmamaktadır. Üretim sırasında kullanılan yardımcı malzemeler ( seramik boyaları, reçine ambalajları, sır malzemeleri vb.) sonucu tehlikeli atık oluşmaktadır. Oluşan tehlikeli atıkların tamamı atık tipine göre ayrı ayrı özel tehlikeli atık toplama kaplarında toplanarak sınıflandırılmada ve nihai bertaraf için yetkili taşıyıcı kuruluş ile İZAYDAŞ’a gönderilmelidir( İzmit Atık ve Atıkları Arıtma, Yakma ve değerlendirme A.Ş.)
4) Geri Dönüşümlü Atıklar : İşletmede metal, plastik, naylon, kağıt, ahşap vb.. atıkların tamamı kaynağında ayrı ayrı toplanmakta ve satılmaktadır. İşletmenin tüm üretim kademelerinde de geri dönüşüm canlı hayata geçirilerek yaygınlaşmıştır. Örneğin atık sır ve çamurun yeniden üretimde kullanılması gibi.
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
5 Şubat 2009       Mesaj #4
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
gaz atıkların sınıflandırılması sadece???
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
30 Ekim 2009       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
gaz atıklar nasıl sınıflandırılır
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
30 Ekim 2009       Mesaj #6
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

gaz atıkların sınıflandırılması sadece???

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

gaz atıklar nasıl sınıflandırılır

Gazların Sınıflandırılması Nasıldır? Doğal Gaz Hangi Sınıfa Girer? Gazların sınıflandırılması
Gazlar, üç aile şeklinde sınıflandırılır ve muhtemel Wobbe sayısının değerine göre gruplara ayrılır. Gaz aileleri ve grupları, Çizelge 1’de gösterilmiştir. Doğal gaz 2. aile Grup H gaz sınıfı içine girer.

Çizelge 1 - Gazların sınıflandırılması
Gaz aileleri ve grupları 15C ve 1013,25 mbar basınçta brüt Wobbe sayısı (MJ/m3)


1) Cihaz Katagorileri Ne Demektir ? Kaça Ayrılır?


Cihazlar, tasarımlandığı gazlara ve basınçlara uygun olarak tanımlanan kategorilerle sınıflandırılır. 3 katogori vardır.

A. Kategori I
Kategori I’deki cihazlar, özellikle tek aile gazlar veya tek grup gazları kullanmak üzere tasarımlanmıştır.

• Yalnızca 1 inci aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori I1a: Önceden belirlenmiş besleme basıncında sadece 1 inci aileden grup a gazları kullanan cihazlar
Yalnızca 2 nci aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori I2H:
Önceden belirlenmiş besleme basıncında, yalnızca, 2 nci ailenin H grubu gazlarını kullanan cihazlar.
Kategori I2L: Önceden belirlenmiş besleme basıncında, yalnızca, 2 nci ailenin L grubu gazlarını kullanan cihazlar.
Kategori I2E: Önceden belirlenmiş besleme basıncında, yalnızca, 2 nci ailenin E grubu gazlarını kullanan cihazlar.
Kategori I2E+: Yalnızca 2 nci ailenin E grubu gazlarını kullanan ve cihaz üzerinde ayarlama yapılmaksızın bir basınç çifti ile çalışan cihazlar. Cihazda gaz regülâtörü varsa, basınç çiftinin iki normal basınç değeri aralığında, devre dışı olmalıdır.
• Yalnızca 3 üncü aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori I3B/P:
Önceden belirlenmiş besleme basıncında, 3 üncü aile gazları (propan ve bütan) kullanabilen cihazlar.
Kategori I3+: 3 üncü aile gazları (propan ve bütan) kullanan ve cihazda ayarlama yapılmaksızın basınç çifti ile çalışan cihazlar. Ancak, belirli cihaz tiplerinde propandan bütana veya tersine dönüşümlerde yanma ön havasının ayarlanmasına izin verilir. Cihazda gaz basınç ayarlama tertibatı kullanılmasına izin verilmez.
Kategori I3P: Önceden belirlenmiş besleme basıncında, yalnızca, 3 üncü aileden P grubu gazları (propan), kullanabilen cihazlar.

B. Kategori II
Kategori II cihazlar, iki aileden gazların kullanımı için tasarımlanmıştır.
1 inci ve 2 nci aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori II1a2H:
1 inci aile a grubu gazlar ve 2 nci aile H grubu gazları kullanabilen cihazlar. 1 inci aile gazlar, kategori I1a ile aynı şartlar altında; 2 nci aile gazlar, kategori I2H ile aynı şartlar altında kullanılır.
2 nci ve 3 üncü aile gazlarla kullanılmak üzere tasarımlanmış cihazlar
Kategori II2H3B/P:
2 nci aile H grubu gazları ve 3 ncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2H ile aynı şartlar altında; 3 ncü aile gazlar, kategori I3B/P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2H3+: 2 nci aile H grubu gazları ve 3 üncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2H ile aynı şartlar altında; 3 ncü aile gazlar, kategori I3+ ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2H3P: 2 nci aile H grubu gazları ve 3 üncü aile P grubu gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2H ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2L3B/P: 2 nci aile L grubu gazları ve 3 üncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2L ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3B/P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2L3P: 2 nci aile L grubu gazları ve 3 üncü aile P grubu gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2L ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2E3B/P: 2 nci aile E grubu gazları ve 3 üncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2E ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3B/P ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2E+3+: 2 nci aile E grubu gazları ve 3 üncü aile gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2E+ ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3+ ile aynı şartlar altında kullanılır.
Kategori II2E+3P: 2 nci aile E grubu gazları ve 3 üncü aile P grubu gazları kullanabilen cihazlar. 2 nci aile gazlar, kategori I2E+ ile aynı şartlar altında; 3 üncü aile gazlar, kategori I3P aynı şartlar altında kullanılır.

C. Kategori III
Kategori III’deki cihazlar; 1 inci, 2 nci ve 3 üncü aile gazları kullanmak üzere tasarımlanmıştır.

Bu kategori genelde kullanılmamaktadır.kaynak
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Aralık 2009       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
katkı sıvı ve gazların basıncından yararlanılarak hangi teknolojik araçlar geliştirilmiştir bu teknolıjik araçları günlük hayatımızın hangi alanlarında kullanırız
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Aralık 2009       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
katkı sıvı ve gazların basıncından yararlanılarak hangi teknolojik araçlar geliştirilmiştir bu teknolıjik araçları günlük hayatımızın hangi alanlarında kullanırız
PunisHeR - avatarı
PunisHeR
Ziyaretçi
23 Kasım 2010       Mesaj #9
PunisHeR - avatarı
Ziyaretçi
Gaz çöplerin sınıflandırılması ve Sıvı Çöplerin Sınıflandırlması Lütfen Çok Lazım... TeşekkürLer
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Aralık 2010       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
merhbl;
sizden gazların küçük gözeneklerden sızdırması konusunda yardımınızı rica ediyorum
teskkürlerrrrr

Benzer Konular

10 Kasım 2011 / Alienzer Cevaplanmış
24 Aralık 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
10 Ocak 2017 / Misafir Cevaplanmış
22 Mart 2011 / Misafir Soru-Cevap
12 Ocak 2014 / peloş Soru-Cevap