Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 8 Mart 2015  Gösterim: 60.689  Cevap: 16

Halk hikayesi ve Mesnevi arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Ziyaretçi
9 Ocak 2009 20:52       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
halk hikayesi ve mesnevinin benzerlikleri,halk hikayesi ve mesnevinin aralarındaki farklar
EN İYİ CEVABI Ziyaretçi verdi
HALK HİKAYESİ VE MESNEVİ METİNLERİNİ AHENK(SES,RİTİM),TEMA ,DİL VE GERÇEKLİK YÖNLERİNDEN KARŞILAŞTIRIN
Sponsorlu Bağlantılar


fadedliver
9 Ocak 2009 20:57       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
HALK HİKAYESİ
Birtakım tarihsel şahsiyetlerin, âşıkların, halk arasında ünlü olmuş kahramanların serüvenlerini anlatan hikâyelerdir. Nazım-nesir karışıktır. Konuşmalar nazım, anlatımlar nesirledir. Destan geleneğinden hikaye geleneğine geçişi temsil eder. Fakat halk hikâyelerinde, düz yazı bölümleri destanlara oranla daha fazladır. Dede Korkut Hikayeleri, destan ve halk hikayesi öğelerini barındırması yönünden güzel bir örnektir.
Orta Asya’da başlayan halk hikayeciliği geleneği, varlığını Anadolu’da sürdürmüştür. Halk arasında ortaya çıkan ve anlatma esasına dayalı bu hikayelerde anlatıcı ozandır. Ozanlar hikayeleri bağlama eşliğinde anlatır.
Halk hikayelerinin bazıları kahramanlık bazıları da aşk konuludur. Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Aşık Garip… halk hikayelerinden bazılarıdır.

MESNEVÎ
Klasik Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerindendir. Divan edebiyatı şiir geleneği içinde oluşan mesnevîler, günümüzün roman ve modern öykü ihtiyacını karşılayan metinlerdir. Beyit sayıları sınırsızdır. Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır ve her beyit kendi arasında uyaklıdır. (aa, bb, cc, dd…) bu özelliklerinde dolayı uzun manzum eserler yazılmasına olanak sağlar. Bir şairin, yazdığı beş ayrı mesnevîyi bir araya getirdiği esere hamse denir. Mesnevîler konularına göre ayrılır. Konularına ve seçkin örneklerine göre mesnevîler aşağıda verilmiştir.
• Aşk konulu mesnevîler: Leylâ ile Mecnun (Fuzûlî), Yusuf İle Zeliha (Şeyyad Hamza)
• Dinî konulu mesnevîler: Mesnevî (Mevlânâ), Hüsn ü Aşk (Şeyh Galip)
• Didaktik mesnevîler: Risaletün Nushiyeye (Yunus Emre), Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip), Nâbi (Hayriye)
• Savaş ve kahramanlık mesnevîleri
• Şehir tarihlerini anlatan mesneviler (şehrengizler) : Şehrengiz-i Bursa (Lamiî)
• Eleştiri (yergi, hiciv) içerikli mesnevîler: Harname (Şeyhi)
kaynak
Ziyaretçi
23 Ocak 2009 18:46       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
HALK HİKAYESİ VE MESNEVİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLAR
Ziyaretçi tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
ebru78
31 Mayıs 2009 12:06       Mesaj #5
ebru78 - avatarı
Ziyaretçi
Halk hikayesi ile mesnevi arasındaki farklar
Misafir
27 Temmuz 2010 14:07       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen söyleyin
Misafir
19 Mart 2011 14:56       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
HALK HİKAYELERİ VE MANZUM HİKAYE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
lütfen bu sorunun cevabını verin çok acil.
Misafir
26 Mart 2011 15:19       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
halk hikayesi ile manzum hikaye arasındaki farklar nelerdir ?
Misafir
5 Nisan 2011 18:13       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aynen ya hoca yazılıda soracam dedi değerlendirmeden sorcamdedi bende yapamıyorum lütfen pm atın Msn Sad Msn Sad
Misafir
24 Nisan 2011 19:42       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
'' Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür. ''Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç